Masih ada waktu untuk anda semua memberi tumpuan kepada tajuk2 yang sudah diperincikan ini. Harus diingat, jangan bergantung harap tajuk2 ini akan keluar semua ye…ini cuma untuk memudahkan kalian membuat revisi saat akhir. Saya doakan anda semua berjaya mendapat A+ dalam subjek Sejarah.

Kredit Kepada : Cikgu Zamri Talib

Tingkatan 4

Tamadun Hwang Ho

Sumbangan Tamadun India dan China :

-Ekonomi / Pertanian
-Sains Dan Teknologi pertanian

Kerajaan Maritim (Pentadbiran Srivijaya dan Kedah Tua ) dan Pengaruh Hindu Buddha

Sila Baca
Zaman Jahiliyah

-Perjanjian Aqabah,Hijrah,
-Piagam Madinah, Perang Dalam Islam Perj. Hudaibiyah, Pembukaan semula Kota Makkah (Kuasai Bab 5)

-Kerajaan Bani Abbasiyah ( Pembentukan kerajaan dan sumbangan)
-Syarat jadi khalifah, tugas khalifah, cara pelantikan khalifah.
-Khalifah Uthman dan Khalifah Ali

-Teori Kedatangan Islam
-Cara  Islam tersebar di Asia Tenggara
-Kesan Kedatangan Islam di Malaysia Ekonomi (Halaman : 208 -212)
-Matawang
-Perdagangan
-Percukaian

Zaman Gelap dan Zaman Reformation, Renaissance
Dasar British terhadap Pertanian
-Undang2 Tanah / Akta tanah

Dasar British Terhadap Pekebun Kecil
Institusi kewangan dan Insurans

Kesan-kesan Dasar Ekonomi
-Pembandaran
-Pembentukan Masyarakat Berbilang Kaum
-Sistem Pendidikan Vernakular
-Sektor Perkilangan
-Sistem Pengangkutan dan Perhubungan
-Perkhidmatan Kesihatan

Tingkatan 5

TUDINGAN 2013

Sistem Birokrasi Barat / Burma
Kesan Penjajahan di AT

Nasionalisme Tahap 1 dan 2
-Thailand, Indonesia, Filipina

Kemerdekaan Thailand
Penentangan di Kelantan dan Terengganu ( Tok Janggut dan HARL )
Gerakan Nasionalisme sehingga  PD2
-Faktor Pemangkin Nasionalisme, Gerakan Islah, Peranan Akhbar, Majalah, Persatuan Melayu dan Nasionalisme semasa Pendudukan Jepun )

Kelantan – Sistem Jemaah Menteri
Terengganu
Negeri Sembilan – Sistem Demokrasi

Tokoh-tokoh Penggerak  PTM 1948
Suruhanjaya Reid / Perjanjian Persekutuan TM 1957/Kepentingan PTM
Idea/ faktor/langkah Pembentukan Malaysia /  Cara Tangani Indonesia /Akta Malaysia  /  Intipati Perjanjian Malaysia

Pilihan Raya / Kuasa Pemerintahan :
-Badan Perundangan/Pelaksana/ Kehakiman
-Lambang Negara (Bendera / Jata Negara)
-Dasar Pendidikan Kebangsaan, Akta Bahasa Kebangsaan, Dasar Kebudayaan Kebangsaan, Sukan , Wawasan 2020
( kepentingan perpaduan )

-Faktor Penggubalan Dasar Luar Malaysia
-Perang Dingin, Blok Dunia
-Malaysia dalam pertubuhan Serantau
-( ASEAN, ASA DAN MAPHILINDO )

Sejarah

Sejarah Spm

Ini hanyalah jangkaan berdasarkan soalan-soalan trial negeri,jadi manfaatkan semaksima yang mungkin.Jika kalian serius dan disiplin membuat rujukan dan latihan sejarah,tak mustahil A+++++++++++…

BAB 1
TAMADUN AWAL
Tamadun Hwang Ho ( MELAKA )

1.Dua buah dinasti yang memerintah
2.Sumbangan
3.Kemajuan dalam pertanian
4.Usaha membangunkan sektor pertanian

BAB 2
PENINGKATAN TAMADUN
Tamadun China dan India ( KELANTAN,PERAK, SELANGOR,NEGERI SEMBILAN, MERSING, SBP)

1.Sumbangan dalam ekonomi – pertanian dan perdagangan
2.Monumen tinggalan sejarah
3.Pendidikan, senibina, sains dan teknologi ( semua tamadun )
4.Kebaikan persatuan perdagangan dan perusahaan
5.Bagaimana ekonomi Negara dapat ditingkatkan (KBKK)
6.Mengapa masyarakat memajukan sains dan teknologi (KBKK)
7.Kesan perkembangan sains dan teknologi terhadap kehidupan manusia (KBKK)
8.Usaha meningkatkan kemajuan sains dan teknologi (KBKK)

BAB 3
TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

Kerajaan Maritim (KEDAH TUA DAN SRIVIJAYA)(JPN KEDAH)

1.Faktor perkembangan
2.Srivijaya sebagai kerajaan maritime
3.Kemajuan dalam bidang perdagangan (KBKK)

Pengaruh Hindu dan Buddha ( NEGERI SEMBILAN )

1.Cara kedatangan
2.Pengaruh Hindu Buddha dalam pentadbiran kerajaan awal
3.Mengapa perlu pertahankan institusi berja di Malaysia (KBKK)

BAB 5
KERAJAAN ISLAM DI MADINAH
Hijrah (KEDAH, KELANTAN, TERENGGANU,SELANGOR,NEGERI SEMBILAN, MERSING)

1.Maksud
2.Sebab hijrah
3.Peristiwa hijrah
4.Kepentingan hijrah
5.Piagam Madinah
6.Cara nabi Muhammad s.a.w sebar Islam di Madinah
7.Iktibar peristiwa hijrah (KBKK)
8.Ciri-ciri kepimpinan nabi (KBKK)

Pembukaan Semula Kota Makkah(PERAK)

1.Faktor Pembukaan Kota Makkah
2.Kepentingan pembukaan
3.Iktibar pembukaan semula Makkah
4.Peperangan dalam Islam  – tujuan, garispanduan, cara elak peperangan

BAB 6
PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGAN
PertembunganTamadun Islam denganTamadun lain di dunia(PERAK, SBP)

1.Cara pertembungan
2.Tamadun terlibat
3.Kesan pertembungan
4.Mengapa Negara perlu tingkatkan kecemerlangan dalam pendidikan(KBKK)
5.Bagaimana anda membantu Negara membina kecemerlangan dalam pendidikan ( KBKK)

BAB 8
PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT
Kedatangan Islam ke Tanah Melayu( TERENGGANU,MELAKA,KELANTAN)

1.Peranan pendakwah Islam di Asia Tenggara.
2.Kesan dalam pemerintahan/pentadbiran dan perundangan
3.Kesan dalam ekonomi – perdagangan, matawang, cukai
4.Ciri-ciri menjadi pemimpin (KBKK)
5.Sumbangan bidang perdagangan kepada Negara ( KBKK)
6.Kesan penyebaran Islam terhadap cara hidup
7.Langkah mengekalkan Malaysia kuasa perdagangan (KBKK)

BAB 9
PERKEMBANGAN  DI EROPAH
Perkembangan di Eropah ( KELANTAN, SELANGOR, NEGERI SEMBILAN, MELAKA, MERSING, SBP)

1.Zaman Gelap – maksud, sebab terjadi, ciri,  sebab berjaya keluar dari zaman gelap, mengapaperdagangan  tidak berkembang
2.Peranan baron
3.Keadaan petani zaman gelap
4.Perubahan pada Zaman Kemuncak Pertengahan
5.Faktor zaman gelap berakhir
6.Perbandingan sistem feudal dengan Ker. Melayu Melaka.
7.Revolusi Pertanian dan Perindustrian.
8.Iktibar zaman gelap/ bagaimana mampu menyaingi kemajuan Eropah (KBKK)
9.Usaha bagi elakkan zaman gelap berlaku di negara kita. (KBKK)

BAB 10
DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA( TERENGGANU)
Kesan-kesan Dasar Ekonomi:

1.Peraturan Tanah sebelum dan selepas kedatanagan British
2.Tujuan peraturan tanah
3.Dua jenis tanah yang diperkenalkan British
4.Peningkatan nilai tanah masa kini – mengapa (KBKK)
5.Cara memajukan sektor hartanah – (KBKK)

TINGKATAN 5

BAB 1
KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA(MELAKA)

1.Ciri-ciri nasionalisme tahap pertama dan kedua di Asia Tenggara
2.Perkembangan nasionalisme di Filipina dan Indonesia
3.Tindakan elakkan penjajahan (KBKK)

BAB 2           
NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA(KEDAH, KELANTAN, PERAK,SELANGOR, NEGERI SEMBILAN, MELAKA, MERSING, TERENGGANU, SBP)

1.Faktor pemangkin
2.Gerakan Islah – tokoh, maksud, akhbar, isu perjuangan, halangan,
3.Persatuan Melayu – tujuan, kejayaan dicapai, kegiatan
4.Kesatuan Melayu Muda -  perkembangan , matlamat
5.Faedah menyertai persatuan di sekolah (KBKK)
6.Sikap pemimpin persatuan yang boleh dicontohi (KBKK)
7.Cara membangkitkan nasionalisme di Negara kita (KBKK)
8.Aktiviti memupuk semangat patriotic (KBKK)
9.Islah membantu memaju pemikiran / sumbangan gerakan Islah (KBKK)
10.Cabaran Malaysia menjadi negara maju (KBKK)
11.Adakah system pendidikan Malaysia dapat lahirkan modal insan cemerlang ? Nyatakan alasan. (KBKK)

BAB 3
KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA ( KEDAH)

1.Warisan Kesultanan Melayu Melaka
2.Unsur demokrasi dalam adat perpatih di Negeri Sembilan
3.Sebab-sebab institusi raja perlu dihormati (KBKK)

PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA (PERAK , NEGERI SEMBILAN )

1.Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
-  Tokoh terlibat, isu menjadi panduan
-  Suruhanjaya Reid – peranan
-  Isi kandungan PTM 1957
-  Kepentingan PTM 1957
2.Bagaimana PTM mendapat kemerdekaan (KBKK)
3.Sumbangan anda mengisi kemerdekaan (KBKK)

BAB 6
PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA (KELANTAN, TERENGANU, PERAK , SELANGOR, NEGERI SEMBILAN , SBP, MELAKA, MERSING, KEDAH )

1.Pembentukan Malaysia
-  Cadangan
-  Negeri yang terlibat
-  Faktor
-  Reaksi
-  Langkah kearah pembentukan
-  Manfaat penubuhan Malaysia
-  Iktibar menjayakan penubuhan Malaysia.

2.SuruhanjayaCobbold
-  Nama ahli
-  Tujuan penubuhan
-  Cadangan

3.Faedah pembentukan Malaysia (KBKK)
4.Bagaimana menjayakan gagasan Malaysia (KBKK)
5.Kerjasama kearah pembentukan Malaysia (KBKK)
6.Ciri-ciri kepimpinan pemimpin dalam usaha pembentukan Malaysia (KBKK)
7.Konsep 1Malaysia sumbangan kepada kemajuan negara(KBKK)

BAB 7
SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA (KELANTAN, TERENGGANU, NEGERI SEMBILAN )

1.Pilihanraya – SPR, Syarat pengundi, Calon, Proses pilihan raya, kepentingan pilihan raya
2.Badan Perundangan – syarat ahli dewan Negara, fungsi badan perundangan, proses lulus undang-undang
3.Peranan anda pastikan pilihan raya berkesan (KBKK)
4.Wajarkah pilihan raya diadakan di sekolah(KBKK)
5.Peranan generasi muda dalam memperkukuhkan system pemerintahan Negara (KBKK)
6.Sebab-sebab badan kehakiman diperlukan di setiap negara (KBKK)

BAB 8
PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN (PERAK, SBP, KEDAH, SELANGOR,TERENGGANU )

1.Pembangunan dan Perpaduan Bangsa
a.Laporan Barnes
b.Penyata Razak
c.Akhta Bahasa Kebangsaan
d.Dasar Kebudayaan Kebangsaan
e.Sukan Untuk Perpaduan – bagaimana boleh pupuk perpaduan
f.Falsafah Pendidikan Kebangsaan (KBKK)
g.Cadangan menjadikan pendidikan di Malaysia bertaraf dunia (KBKK)
h.Kepentingan perpaduan kepada Negara(KBKK)
i.Wawasan 2020 – tanggungjawab rakyat (KBKK)

2.Rukun Negara  – mengapa diperkenalkan

BAB 9
MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA(KELANTAN, KEDAH, TERENGGANU, MELAKA, NEGERI SEMBILAN, MERSING, PERAK,SBP)

1.Dasar Luar Malaysia – asas penggubalan, mengapa perlu jalin hubungan dengan negara luar (KBKK), cara tingkatkan imej Negara (KBKK)
2.Perang Dunia 1 -  faktor,peristiwa, kesan,
3.Perang Dunia Kedua – sebab, kesan
4.Malaysia dalam pertubuhan serantau – faedah, sumbangan, kejayaan
5.Langkah elak peperangan dan mewujudkan kesejahteraan (KBKK)
6.Kepentingan semangat setiakawan (KBKK)

Sumber JPN/GC SEJARAH KELANTAN 2012

Sejarah Spm

Sejarah Spm

TAJUK-TAJUK FOKUS
SEJARAH KERTAS  2  SPM 2012

TEMA 7 (BAB 1 – BAB 3 TINGKATAN EMPAT)
JANGKAAN : 1 SOALAN

BAB 1

Pengertian Tamadun dan Ciri Tamadun Awal

·         Pengertian tamadun menurut pandangan sarjana Barat dan sarjana Islam
·         Tamadun awal yang terbina di lembah sungai
·         Kelebihan lembah sungai sebagai pusat petempatan awal
·         Ciri tamadun awal
·         Peranan petempatan kekal dalam proses pembinaan tamadun

BAB 2

**Peningkatan Tamadun Manusia (Sistem Pemerintahan)

·         Sejarah kemunculan sistem pemerintahan demokrasi di Athens, Yunani
·         Ciri pemerintahan demokrasi di Athens
·         Ciri pemerintahan republik di Rom
·         Ciri pemerintahan beraja dalam tamadun India
·         Pelaksanaan sistem birokrasi awam dalam tamadun China

Peningkatan Tamadun Manusia (Sistem Perundangan)

·         Pembentukan undang-undang Yunani
·         Jenis dan ciri undang-undang Rom
·         Pelaksanaan undang-undang dalam tamadun India
·         Pelaksanaan undang-undang berasaskan falsafah Legalisme & Confucius dalam tamadun China
·         Kepentingan undang-undang dalam sesebuah negara

Peningkatan Tamadun Manusia (Perluasan Kuasa)

·         Perluasan empayar Yunani oleh Alexander The Great
·         Perluasan empayar Rom oleh Augustus Caesar
·         Perluasan empayar Maurya oleh Chandragupta Maurya dan Asoka
·         Perluasan empayar Dinasti China oleh Shih Huang Ti

**Peningkatan Tamadun (Peningkatan Ekonomi)

·         Punca yang menyebabkan negara kota Yunani menumpukan bidang perdagangan
·         Faktor yang mendorong kemajuan perdagangan dalam tamadun India
·         Kemajuan bidang pertanian yang dicapai oleh tamadun China
·         Sebab berlakunya peningkatan dalam bidang ekonomi

**Peningkatan Tamadun (Peningkatan Pendidikan)

·         Falasafah pendidikan Athens dan Sparta dalam tamadun Yunani
·         Falsafah pendidikan Rom yang menekankan ilmu praktikal
·         Pendidikan berteraskan ilmu agama dalam dalam tamadun India
·         Pendidikan awam dalam tamadun China

BAB 3

Kerajaan Agraria dan Maritim

·         Ciri kerajaan agraria
·         Faktor  kejayaan kerajaan Angkor dan Funan dalam bidang pertanian
·         Ciri kerajaan maritim
·         Faktor  kemajuan perdagangan kerajaan Srivijaya dan Kedah Tua
·         Hubungan kerajaan agraria dan maritim yang saling bergantung

**Pengaruh Hindu dan Buddha di Asia Tenggara

·         Cara penyebaran pengaruh Hindu dan Buddha di Asia Tenggara
·         Pengaruh Hindu dan Buddha terhadap sistem pemerintahan
·         Pengaruh Hindu dan Buddha terhadap seni bina candi di Asia Tenggara
·         Pengaruh Hindu dan Buddha terhadap bahasa dan kesusasteraan di Asia Tenggara

TEMA 8 (BAB 4 – BAB 8 TINGKATAN EMPAT)
JANGKAAN : 2 SOALAN

BAB 4

Penyebaran Islam di Makkah

·         Cara Nabi Muhammad s.a.w menyebarkan Islam di Makkah
·         Rasional Nabi Muhammad s.a.w. menggunakan dakwah secara rahsia
·         Tokoh awal yang memeluk Islam
·         Usaha orang Arab Quraisy menghalang dakwah Nabi Muhammad s.a.w.
·         Langkah Nabi Muhammad s.a.w. menghadapi cabaran

BAB 5

Hijrah

·         Pengertian Hijrah
·         Faktor Nabi mengarahkan umat Islam berhijrah ke Madinah
·         Peristiwa yang membawa kepada Hijrah
·         Kepentingan Hijrah kepada umat Islam
·         Nilai daripada peristiwa Hijrah

**Piagam Madinah

·         Maksud Piagam Madinah
·         Kandungan Piagam Madinah dari segi politik, ekonomi dan sosial
·         Kedudukan orang Yahudi mengikut Piagam Madinah
·         Kepentingan Piagam Madinah dalam pembinaan negara
·         Pelaksanaan Piagam Madinah dalam konteks masyarakat majmuk

**Penyebaran Islam Semasa di Madinah

·         Strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. untuk menyebarkan Islam
·         Alasan menyangkal dakwaan orientalis Barat yang mengatakan Islam menggunakan peperangan untuk menyebarkan Islam
·         Tujuan peperangan dalam Islam
·         Peraturan yang mesti dipatuhi semasa berperang
·         Keburukan peperangan
·         Langkah mengelakkan peperangan

BAB 7

**Teori Kedatangan Islam ke Asia Tenggara

·         Teori dan bukti Islam datang terus dari Tanah Arab
·         Teori dan bukti Islam dibawa ke Asia Tenggara melalui India
·         Teori dan bukti Islam dibawa ke Asia Tenggara melalui China
·         Faktor yang membantu penyebaran Islam di Asia Tenggara

**Penyebaran Islam di Asia Tenggara

·         Cara yang digunakan oleh pedagang untuk menyebarkan Islam
·         Cara yang digunakan oleh pemerintah untuk menyebarkan Islam
·         Peranan kerajaan Islam dalam menyebarkan Islam
·         Peranan pusat kebudayaan Islam dalam menyebarkan Islam
·         Peranan mubaligh menyebarkan Islam

TEMA 9 (BAB 9 – BAB 10 TINGKATAN EMPAT)
JANGKAAN : 1 SOALAN

BAB 9

**Zaman Gelap di Eropah

·         Maksud Zaman Gelap
·         Keadaan politik di Eropah pada Zaman Gelap
·         Keadaan ekonomi pada Zaman Gelap
·         Keadaan sosial pada Zaman Gelap
·         Perubahan yang berlaku di Eropah pada penghujung Zaman Gelap

Gerakan Reformation

·         Maksud reformation
·         Faktor berlakunya gerakan reformation
·         Perkembangan gerakan reformation di Eropah
·         Kesan gerakan reformation

**Kesan Revolusi Perindustrian di Eropah (Hubungan Pekerja – Majikan)

·         Gerakan Luddite
·         Langkah menghalang gerakan pekerja
·         Bentuk penindasan terhadap golongan pekerja
·         Usaha membela nasib golongan pekerja

BAB 10

**Pembandaran di Tanah Melayu

·         Maksud pembandaran
·         Faktor kemunculan bandar baru
·         Fungsi bandar baru
·         Sebab berlakunya pembandaran tidak seimbang antara kawasan
·         Langkah mewujudkan pembandaran seimbang

Pendidikan vernakular di Tanah Melayu

·         Ciri pendidikan vernakular
·         Perkembangan sekolah Melayu
·         Perkembangan sekolah Cina dan Tamil
·         Perkembangan sekolah Inggeris
·         Sebab pendidikan vernakular tidak berjaya memupuk perpaduan

TEMA 10 (BAB 1 – BAB 2 TINGKATAN LIMA)
JANGKAAN : 1 SOALAN

BAB 1

**Birokrasi Barat di Asia Tenggara

·         Ciri sistem pemerintahan tradisional di negara-negara Asia Tenggara
·         Ciri sistem birokrasi di negara-negara Asia Tenggara
·         Pelaksanaan pentadbiran peringkat pusat di IndoChina
·         Pelaksanaan pentadbiran peringkat tempatan di Filipina
·         Kesan pelaksanaan sistem birokrasi

Nasionalisme di Asia Tenggara

·         Faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara
·         Ciri nasionalisme tahap pertama dan kedua di Asia Tenggara
·         Perkembangan gerakan nasionalisme di Filipina dan Indonesia
·         Langkah penjajah mennangani gerakan bersifat radikal
·         Kelainan gerakan nasionalisme di Thailand berbanding dengan negara lain

BAB 2

**Akhbar, Majalah dan Novel Melayu Tahun 1930-an

·         Judul akhbar dan majalah berbahasa Melayu tahun 1930-an
·         Isu politik, ekonomi dan sosial yang dibangkitkan dalam akhbar Melayu
·         Persoalan yang menjadi topik dalam Majalah Guru, Pengasuh dan Bulan Melayu
·         Mesej semangat kebangsaan dalam novel Melayu tahun 1930-an
·         Persoalan semasa berkaitan media cetak pada hari ini

**Perjuangan Persatuan-Persatuan Melayu

·         Kejayaan yang dicapai oleh Kesatuan Melayu Singapura (KMS)
·         Matlamat penubuhan Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM)
·         Kegiatan bersifat politik Kesatuan Melayu Muda
·         Sebab kurangnya penglibatan masyarakat Sabah dalam persatuan
·         Kepentingan Kongres Melayu 1939 dan 1940

TEMA 11 (BAB 3 – BAB 8 TINGKATAN LIMA)
JANGKAAN : 3 SOALAN

BAB 3

Pembinaan Negara dan Bangsa

·         Faktor pembinaan negara bangsa moden di Eropah
·         Maksud realpolitik
·         Amalan realpolitik dalam pembinaan negara bangsa Jerman dan Itali
·         Kaedah pembinaan negara Islam Madinah
·         Kaedah pembinaan negara dan bangsa Malaysia

BAB 5

**Pakatan Murni

·         Maksud pakatan murni
·         Faktor yang mewujudkan pakatan murni
·         Langkah mewujudkan pakatan murni
·         Peranan Dato’ Onn Jaafar mewujudkan pakatan murni
·         Kejayaan pakatan murni
·         Kepentingan dan nilai daripada pakatan murni

Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

·         Penubuhan dan peranan Suruhanjaya Reid
·         Isu yang diutamakan oleh Suruhanjaya Reid dalam merangka perlembagaan
·         Langkah ke arah menghasilkan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu
·         Isi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
·         Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

BAB 6

**Pembentukan Malaysia 1963

·         Faktor  dan cadangan pembentukan Malaysia
·         Reaksi terhadap pembentukan Malaysia
·         Peranan dan penubuhan Suruhanjaya Cobbold
·         Peranan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK)
·         Peranan Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)
·         Penentangan Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia

BAB 8

**Perpaduan Kebangsaan

·         Kedudukan Bahasa Melayu mengikut Perlembagaan
·         Langkah memartabatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan
·         Matlamat kerajaan mewujudkan Dasar Kebudayaan Kebangsaan
·         Ciri Kebudayaan Kebangsaan
·         Peranan sukan ke arah memupuk perpaduan
·         Kepentingan perpaduan

Dasar Pelajaran Selepas Kemerdekaan

·         Matlamat dan kandungan Penyata Razak 1956
·         Kandungan Penyata Razak yang dijadikan Ordinan Pelajaran 1957
·         Syor yang terkandung dalam Laporan Rahman Talib 1960
·         Kandungan Akta Pelajaran 1961 yang berasaskan Laporan Rahman Talib
·         Pengenalan sistem persekolahan Aneka Jurusan 1969 mengikut Kajian Aminudin Baki 1965
·         Kandungan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974
·         Hala tuju pendidikan negara berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1988

Wawasan 2020

·         Konsep Wawasan 2020
·         Teras Kemajuan Bersepadu mengikut Wawasan 2020
·         Cabaran dalam mencapai Wawasan 2020
·         Strategi menghadapi cabaran Wawasan 2020
·         Ciri masyarakat Malaysia mengikut Wawasan 2020
·         Tanggungjawab warganegara Malaysia ke arah mencapai Wawasan 2020

TEMA 12 (BAB 9 TINGKATAN LIMA)
JANGKAAN : 1 SOALAN

BAB 9

Blok Dunia dan Perang Dingin

·         Maksud blok dunia
·         Faktor kemunculan blok dunia
·         Sebab berlakunya perang dingin
·         Perbezaan ideologi kapitalis dengan komunis
·         Cara kuasa besar menyebarkan pengaruh
·         Kesan perang dingin terhadap negara Dunia Ketiga

**Dasar Luar Malaysia

·         Faktor yang mempengaruhi penggubalan dasar luar
·         Prinsip dasar luar tahap pertama yang bersifat pro-Barat
·         Prinsip dasar luar tahap kedua yang bebas dan berkecuali
·         Prinsip dasar luar tahap ketiga yang mengutamakan kepentingan ekonomi
·         Faedah mengadakan hubungan luar

Malaysia Dalam Hubungan Serantau (ASEAN)

·         Matlamat penubuhan ASEAN
·         Pengisytiharan ASEAN sebagai Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN)
·         Langkah merealisasikan prinsip ZOPFAN
·         Kerjasama ekonomi dan sosial dalam kalangan negara ASEAN

**Cabaran Masa Depan

·         Kepentingan ICT
·         Faktor kerajaan mewujudkan Koridor Raya Multimedia (MSC)
·         Definisi k-masyarakat dan k-ekonomi
·         Kepentingan k-ekonomi dan k-masyarakat

Langkah mewujudkan k-masyarakat

Sejarah Spm

Sejarah Spm

Tajuk Penting SPM 2012 Sejarah : Tingkatan 4 dan 5

TINGKATAN 4

BAB 1:

1. Tamadun Hwang Ho – Ciri/Sumbangan Politik & Ekonomi

BAB 2:

1.Tamadun Yunani – Pendidikan/Tamadun Rom – Perundangan
2.Tamadun India – Dinasti Maurya/Perang Kalinga/Asoka/Perdagangan/Pendidikan
3.Tamadun China – Sistem pemerintahan/Perundangan/Sumbangan Pertanian/Pendidikan

BAB 3:

1. Monumen/Candi/Batu Bersurat/Kedatangan Hindu Buddha/Peranan Bahasa Sanskrit/Pengaruh Hindu Buddha dalam pemerintahan & Seni Bina.
2.Hubungan Luar Kerajaan Awal /Kedah Tua-Lembah Bujang

BAB 4:

1.Kepentingan wahyu pertama/wahyu kedua

BAB 5:

1. Perjanjian Aqabah 1 &2/ Hijrah/Piagam Madinah/Perang dalam Islam/Pembukaan semula Kota Makkah/Perjanjian Hudaibiyah.

BAB 6:

1. Khulafa al-Rasyidin -Abu Bakar/Umar/Uthman/Ali
2. Bani Abbasiyah – Sebab/Cara Dibentuk/Sumbangan ilmu pengetahuan

BAB 7:

1. Kedatangan Islam- Kesan Sistem pemerintahan/Perundangan/semangat Jihad/Pendidikan formal
2.Penyebaran Islam diAT/Peranan BM/Peranan Mubaligh

BAB 8:

1. Perdagangan- Semasa KMM/Kepentingan Mata wang/percukaian
2.Pengaruh Islam – Sistem pemerintahan/undang2/Bahasa & Seni bina/Gaya Hidup/Tulisan
3.Perkembangan pendidikan di AT

BAB 9:

1. Zaman Gelap/Persamaan Feudal/Reformation

BAB 10:

1. Kesan ekonomi- pengangkutan/Kesihatan/perbandaran/pendidikan vernakular/perkembangan mata wang/institusi kewangan/insurans

TINGKATAN 5

BAB 1:

1. Birokrasi Barat – Filipina/Thailand/Indonesia – Perubahan/Kesan
2. Nasionalisme Tahap 1 & 2 – Filipina/Thai/Indonesia

BAB 2:

1. Pemangkin nasionalisme/Gerakan Islah&Kaum Muda
2. Persatuan negeri – KMS/PASPAM/KMM/PM Sarawak
3.Persatuan Negeri Semasa Jepun
4.Peranan akhbar/Majalah/Novel

BAB 3:

1. Jemaah Menteri Kelantan
2. Undang Tubuh Terengganu
3. Sistem pemerintahan Negeri Sembilan

BAB 4:

1. PTM 1948 – Tuntutan /Tokoh/Kesan

BAB 5:

1. Suruhanjaya Reid- Matlamat/Isu
2. Perjanjian PTM 1957 – Kandungan/Kepentingan/Peranan Tokoh

BAB 6:

1. Pembentukan Malaysia- S/jaya Cobbold/Perkara 20/Cadangan/Reaksi Perjanjian/Akta Malaysia

BAB 7:

1. Senarai Persekutuan/Senarai Negeri/Senarai Bersama
2. Perlembagaan/Badan Pelaksana/Badan Perundangan/Pilihan Raya

BAB 8:

1. Pendidikan Kebangsaan – Sebelum Merdeka/Laporan Barnes/Laporan razak/Akta Pendidikan
2. Rancangan Pembangunan 5 Tahun – Tahap 1
3. Akta Bahasa Kebangsaan/Dasar Kebudayaan Kebangsaan/Sukan untuk semua
4.Wawasan 2020

BAB 9:

1. Perang Dunia Pertama – Faktor/Kesan

Sejarah Spm

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...