Archive for May 3rd, 2016

TEMA 7         :           TAMADUN AWAL MANUSIA BAB 1            :           TAMADUN HWANG HO Soalan 1 :  Berdasarkan kajian anda apakah faedah yang diperoleh negara kita hasil daripada kemajuan pertanian.     [4 markah] ISI HURAIAN CONTOH Bekalan makanan yang mencukupi   Bagi memastikan kelangsungan hidup Tanaman makanan: Padi Sayur-sayuran Tidak perlu meingimport makanan Menjimatkan /mengurangkan perbelanjaan Negara […]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...