Panduan Soalan KBAT Tingkatan 5 : Jata Negara / Bendera

TEMA 11 : BAB 8 Tajuk : Jata Negara / Bendera SET 1 Jelaskan sebab mengapa semua negara di dunia mempunyai lambang-lambang negara dan bendera kebangsaan ?   [ 4 markah ]             Isi            Huraian            Contoh -Menunjukkan kesetiaan     agar tidak berlaku perkara yang mencemar maruah dan imej negara   -Supaya rakyat…

Read More

Panduan Soalan KBAT Tingkatan 5 : Parlimen Malaysia

TEMA 11 : BAB 7 Tajuk : Parlimen Malaysia Soalan 1: Berikan cadangan kepada generasi muda hari ini supaya mereka menjadi warganegara Malaysia yang berupaya mendaulatkan institusi Parlimen Malaysia.  [ 4 markah ]                                                                                                                                              Isi            Huraian            Contoh Setia pada raja dan negara   agar institusi itu dapat bertahan dalam negara yang berdaulat…

Read More

Panduan Soalan KBAT Tingkatan 5 : Raja Berpelembagaan

TEMA 11: BAB 7 Tajuk : Raja Berpelembagaan Soalan 1 : Bagaimanakah perlembagaan negara dapat memperkukuhkan perpaduan dan keamanan negara kita ?  [ 6 markah ]                                                      Isi            Huraian              Contoh Wujud pakatan murni antara pelbagai kaum Contohnya Melayu ,Cina dan India Keharmonian kaum dapat dicapai melalui kerjasama dan tolak ansur dalam pelbagai…

Read More

Panduan Soalan KBAT Tingkatan 5 : Pengubalan Undang-Undang

BAB 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN MALAYSIA. TAJUK : Pengubalan Undang-Undang. Soalan 1 : Sebagai rakyat Malaysia, apakah tanggungjawab kita dalam memastikan generasi akan datang terus menghormati undang-undang negara         [ 6 markah ]              Isi              Huraian               Contoh   Menanam semangat cintakan negara   agar kedaulatan negara terpelihara   Memupuk disiplin  …

Read More

Panduan Soalan KBAT Tingkatan 5 : Perjanjian Malaysia 1963

BAB 6 : PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA. SUB TAJUK : Perjanjian Malaysia 1963.   Soalan 1 : Apakah kebaikan pembentukan Malaysia ?        [ 6 markah ]                  Isi            Huraian             Contoh   Ancaman komunis dapat dihapuskan dengan mendapat bantuan ketenteraan daripada negara anggota semasa komunis mula bertapak di Sarawak Dapat mengimbangkan dasar kependudukan…

Read More

Panduan Soalan KBAT Tingkatan 5 : Persekutuan Tanah Melayu 1957

Tajuk : Persekutuan Tanah Melayu 1957 Soalan: Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah keistimewaan cara Negara kita mencapai kemerdekaan?    (4m) Isi Huraian Contoh tanpa pertumpahan darah tidak perang/penggunaan senjata     melalui  perjanjian   antara British dan pemimpin/Raja-raja Melayu     melalui rundingan   rundingan antara kerajaan British dan pemimpin TM     melalui kerjasama…

Read More