Panduan Soalan KBAT Tingkatan 5 : Pengubalan Undang-Undang

BAB 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN MALAYSIA. TAJUK : Pengubalan Undang-Undang. Soalan 1 : Sebagai rakyat Malaysia, apakah tanggungjawab kita dalam memastikan generasi akan datang terus menghormati undang-undang negara         [ 6 markah ]              Isi              Huraian               Contoh   Menanam semangat cintakan negara   agar kedaulatan negara terpelihara   Memupuk disiplin  …

Read More

Panduan Soalan KBAT Tingkatan 5 : Perjanjian Malaysia 1963

BAB 6 : PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA. SUB TAJUK : Perjanjian Malaysia 1963.   Soalan 1 : Apakah kebaikan pembentukan Malaysia ?        [ 6 markah ]                  Isi            Huraian             Contoh   Ancaman komunis dapat dihapuskan dengan mendapat bantuan ketenteraan daripada negara anggota semasa komunis mula bertapak di Sarawak Dapat mengimbangkan dasar kependudukan…

Read More

Panduan Soalan KBAT Tingkatan 5 : Persekutuan Tanah Melayu 1957

Tajuk : Persekutuan Tanah Melayu 1957 Soalan: Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah keistimewaan cara Negara kita mencapai kemerdekaan?    (4m) Isi Huraian Contoh tanpa pertumpahan darah tidak perang/penggunaan senjata     melalui  perjanjian   antara British dan pemimpin/Raja-raja Melayu     melalui rundingan   rundingan antara kerajaan British dan pemimpin TM     melalui kerjasama…

Read More

Panduan Soalan KBAT Tingkatan 5 : Suruhanjaya Reid

Tajuk :  Suruhanjaya Reid Soalan 1 :   Pada pendapat anda, mengapakah anggota Suruhanjaya Reid dalam kalangan tokoh luar?    (4m)                                                                    Isi Huraian Contoh menjamin keadilan   ahli dari England/Australia/India/ Pakistan     melantik mereka yang pakar merangka perlembagaan untuk Negara yang baru merdeka Lord Reid (Hakim)/ Tn.B.Malik (Hakim) mengamalkan konsep Musyawarah muafakat dalam mengambil keputusan  …

Read More

Panduan Soalan KBAT Tingkatan 5 : Pakatan Murni

Tajuk  :  Pakatan Murni Soalan 1 : Pada pandangan anda, mengapakah sikap toleransi dalam Pakatan Murni penting kepada Negara kita yang mempunyai rakyat pelbagai kaum?   (4m)                                                                                                 Isi Huraian Contoh mengukuhkan kerjasama kerjasama kaum/pelbagai pihak dalam memajukan Negara   wujudkan permuafakatan muafakat dalam politik,ekonomi dan sosial   mengelak konflik/ perbalahan elak sentuh isu sensitif yang…

Read More

Panduan Soalan KBAT Tingkatan 5 : Pilihanraya/ Perikatan

Bab  5  :  Pembinaan Negara dan Bangsa Yang Merdeka Tajuk :Pilihanraya/ Perikatan Soalan 1 : Pada pendapat anda, mengapakah Parti Perikatan boleh mengecap kemenangan yang mengagumkan dalam pilihanraya sejak tahun 1952?       (4m) Isi Huraian Contoh manifesto yang sesuai   Menjanjikan kemerdekaam dalam masa empat tahun mahukan kemerdekaan   pakatan murni semua golongan/ pemimpin kaum…

Read More

Panduan Soalan KBAT Tingkatan 5 : Pergerakan Politik di Sarawak

Tajuk : Pergerakan Politik di Sarawak Soalan 1 :  Berikan alasan, mengapakah anda menyokong  penentangan  rakyat  Sarawak?  (4m)  Isi Huraian Contoh Menghalang Sarawak menjadi tanah jajahan British British ingin kekal menjajah Sarawak secara mutlak         Vyner Brooke mungkir janji     bertentangan Perlembagaan 1941 akan beri kerajaan sendiridan kuasa mentadbir kepada MajlisNegeri…

Read More