Archive for June, 2016

BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA A; PEMBANDARAN / BANDAR Soalan 1 / struktur [ 4 markah ] Apakah masalah utama yang akan dihadapi oleh penduduk bandar besar di negara kita pada masa sekarang ISI HURAIAN CONTOH Kesesakan penduduk Ekoran pertambahan bilangan penduduk Kepadatan penduduk Kesesakan lalu lintas Ekoran bertambahnya pengguna […]

BAB 9 : PERKEMBANGAN DI EROPAH A : ZAMAN GELAP Soalan : 1 / Struktur ( 4 markah ) Apakah iktibar Zaman Gelap kepada masyarakat di negara kita                  [ 4 markah ] ISI HURAIAN CONTOH Menguasai ilmu pengetahuan Belajar bersungguh-sungguh dan kuasai ilmu Ilmu dunia serta akhirat Perlu memajukan negara Untuk mencipta kemajuan dalam semua […]

Bab  8 : Pembaharuan dan pengaruh Islam di Malaysia sebelum kedatangan barat Soalan 1 : Pada  pendapat anda, mengapakah pendidikan tidak formal masih penting dalam masyarakat hingga ke hari ini?                                 [3 markah]   Isi / Fakta Huraian Contoh mewarisi kemahiran     Penting untuk menguasai kemahiran daripada orang terdahulu dari segi pertukangan Kemahiran […]

Bab  7 : Islam di Asia Tenggara Soalan 1 : Pada pendapat anda, mengapakah Islam mudah tersebar di Asia Tenggara? [6 markah] Isi / Fakta Huraian Contoh Islam agama yang syumul/ lengkap Merangkumi segala aspek kehidupan manusia Perkahwinan, mualamat, ekonomi Kemurnian ajaran islam itu sendiri Islam agama wahyu Kitab suci al Quran Islam agama universal […]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...