Archive for the ‘Panduan Soalan KBAT Tingkatan 5’ Category

TEMA 11 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT Bab 3: Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa Soalan 1 : Sebagai generasi muda ,mengapakah kita perlu mempertahankan sistem pemerintahan demokrasi?                                         [6 markah]   Isi huraian Contoh Bebas memilih pemimpin Rakyat bebas memilih pemimpin melalui pilihanraya   Bebas bersuara Rakyat bebas mengeluarkan pendapat […]

BAB 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA Tajuk : Penentangan Pembesar Soalan 1 : Mengapakah perjuangan pemimpin tempatan menentang British berakhir dengan kegagalan.           [4 markah ]   Isi Huraian Contoh Penggunaan senjata tradisional Tidak mampu melawan tentera penjajah yang menggunakan senjata moden yang boleh menghalang musuh dari jarak jauh Senapang dan meriam […]

BAB 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA Tajuk : Nasionalisme di Asia Tenggara Soalan 1: Jelaskan peranan anda sebagai generasi muda hari ini dalam mengekalkan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air kita daripada diganggu gugat oleh kuasa asing.  [ 4 markah ] Isi Huraian Contoh Mengeratkan perpaduan negara Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum […]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...