TAJUK : MASYARAKAT FEUDAL
FOKUS : CIRI-CIRI DAN SUSUN LAPIS MASYARAKAT FEUDAL DI ENGLAND
ABAD    : 16 – 17

Masyarakat feudal di England

1) RAJA

2) TENANT-IN- CHIEF( BANGSAWAN )

– Memilki tanah secara terus daripada raja

– menyerahkan sebahagian tanah mereka  untuk memaksa khidmat ketenteraan

– adakalanya tenant-in- chief  akan mencabar raja kerana mereka terlalu kuat

– di bawah tenant-in-chief, sebahagian besarnya bangsawan ini bertaraf rendah

3) PETANI  DAN HAMBA

–  dikenali juga sebagai freeman,villain,sokemen,border dan cottar

–  tidak boleh meninggal daerah tanpa kebenaran

–  hamba yang mewakili satu persepuluh daripada penduduk

–   hamba tidak memiliki tanah dan mempunyai hak perundangan yang terhad

 

CIRI-CIRI MASYARAKAT FEUDAL DALAM SOSIAL,POLITIK,AGAMA DAN POLITIK

1.SOSIAL

-terdiri daripada raja, bangsawan dan petani

– raja di lapisan paling atas

– bangsawan merupakan pengikut setia (vassal)

-petani dan hamba  (rakyat biasa) dikenali sebagai serf

2.EKONOMI

-Bergantung kepada tanah

-Tinggal di kampong  yang dikenali sebagai manor

-Kegiatan ekonomi berasaskan system manor

-Bergantung kepada pertanian

– Perkembangan ekonomi terhad dan perniagaan

berteraskan system barter

3.AGAMA

-Gereja katolik berkuasa penuh

-Sebahagian tanah dimiliki  oleh gereja

-Institusi gereja mengongkong kehidupan seharian

-Menekan aspek kerohanian dan kurang aspek duniawi

4.POLITIK

-Politik tidak stabil

-Pemerintahan pusat lemah dan peperangan sering  berlaku

-Kedudukan raja lemah kerana

-Raja berkongsi kuasa dengan pembesar

-Golongan bangsawan sering menentang raja

KESIMPULAN :

Tamadun Eropah mulai abad ke-9 M hingga ke abad ke-12M telah mengamalkan sistem ekonomi feudalisme yang membahagikan masyarakat mengikut kelas dan kehidupan yang tertutup.Feudalisme England yang bermula pada abad ke -12 M mempunyai ciri-ciri yang khusus. Raja berusaha untuk mengawal tuan-tuan tanah dengan cara yang tersendiri.

One Thought to “2.MASYARAKAT FEUDAL DI ENGLAND”

  1. nutty

    thanks a lot for this short nota <3

Leave a Reply