SISTEM RAJA BERKUASA MUTLAK DI PERANCIS :

-raja merupakan sumber kepada segala kekuasaan dan undang-undang di dalam sebuah negara.

-Contoh Raja Louis ke- XIV, Raja Perancis (1638-1715) pernah berkata “ L’etat c’est moi”   (Negara adalah beta)

-raja berkuasa ke atas gereja

-raja perlu berikrar menjaga dan pertahankan agama Negara iaitu Kristian mazhab Katolik

-Perancis berjaya mengukuhkan pemerintahan monarki kerana faktor luaran dan faktor dalaman  negara itu sendiri.

-Negara Perancis pernah melalui zaman peperangan yang panjang dengan England

-golongan bangsawan yang bertanggungjawab membekalkan angkatan tentera untuk  membentengi negara tidak berjaya. 

-Kesempatan ini berjaya dimanafaatkan oleh raja mereka.  Raja berjaya memperolehi hak untuk  memiliki tentera yang bersiap sedia (standing army).

-Contoh Louis XIV berjaya mempunyai angkatan tentera  yang terbesar, paling lengkap dan  cekap di Eropah.

-Raja-raja Perancis juga mempunyai kuasa untuk memungut cukai mereka sendiri tanpa sekatan.  -Ini memberi kelebihan kepada raja untuk membuat perancangan pentadbiran, ketenteraan dan  menanggung perbelanjaan kerajaannya sendiri. 

-Raja Perancis hidup mewah dengan membina istana-istana besar di pelusuk negara.  Mereka  hidup bergaya dan dapat membina prestij yang tersendiri.

-Contoh raja Louis XIV telah membina istana besar di Versailles, arkitek-arkitek terkemuka  telah mereka bangunan dan diperindahkan oleh pelukis-pelukis terkenal.

-Raja telah menggunakan bala tenteranya untuk mengawal golongan bangsawan yang ingin menentangnya.  

-Contoh Raja Louis ke- XIII menggunakan pasukan tentera raja untuk memusnahkan kota-kota  yang menentangnya. 

-pemerintah monarki Perancis pandai mengambil hati para bangsawan dengan memberi mereka  pencen  yang tinggi dan ditawarkan kerja-kerja yang memberikan gaji yang lumayan.

-Kuasa pope ke atas gereja telah berjaya dikurangkan oleh raja.

-Raja berkuasa melantik biskop dan ketua biara

 -mereka yang dilantik oleh raja akan lebih  mentaati raja, ini telah memberi kelebihan kepada  raja untuk mengawal gereja dengan lebih mudah.

-Golongan peniaga, kelas pertengahan dan professional memberi sokongan kepada raja dalam   mengurangkan kuasa golongan bangsawan dan gereja. 

-Ini kerana selama ini hanya golongan ini sahaja yang membayar cukai sedangkan golongan  bangsawan dan gereja dikecualikan.

-Negara Perancis berjaya mengekalkan kekukuhan ekonominya dengan jumlah penduduk yang  ramai, ini menyebabkan rakyat Perancis merasa bangga dan  tiada alasan untuk menentang   pemerintahan beraja.

-Negara Perancis mempunyai pegawai-pegawai yang berkebolehan seperti menteri kewangan  Jean Baptiste Colbert yang berjaya memjadikan Perancis sebagai negara industri dan kuasa   militer.

-Zaman Louis XIV juga zaman keemasan bagi kesusasteraan Perancis.  Antara tokoh-tokoh seni  yang terkenal ialah Racine dan Moliere.

RUMUSAN :

Jelaslah pembentukan negara bangsa di Eropah telah menamatkan konsep dunia empayar dan memulakan konsep negara yang berasaskan satu bangsa, satu bahasa, satu kesusasteraan dan satu kesedaran kebangsaan.  Pembentukan negara bangsa ini juga telah memungkinkan pelayaran ke seberang laut dan penemuan dunia baharu.

Sistem raja berkuasa mutlak Sistem raja berperlembagaan

Dinasti Tudor

-Diasaskan oleh Raja Hendry VII

-berakhir pada tahun 1603 semasa  pemerintahan Ratu Elizabeth

-Raja berkuasa penuh menggubal dan melaksanakan dasar

-Kedudukan raja mengatasi undang-undang

-diterima oleh rakyat untukl manamatkan huru-  hara

-membentuk kerajaan yang stabil dan  mendapat sokongan rakyat

-pemerintahan berdasarkan Magna Carta [Piagam yangdigubal untuk mengawal kuasa   raja)

-tidak mementingkan prinsip kesucian raja

-Raja-raja Tudor bekerjasama dan mengawal 2 buah parlimen England (House of Lords  dan House of Common)

-berjaya menangani tentangan golongan  puritan (penganut Protestan) terhadap golongan Anglican.

Dinasti Stuart (1603-1702)

Raja James I

-berpegang kuat kepada doktrin kuasa suci raja

-dasar memihak kepada mazhab Katolik.

-mengahwinkan puteranya dengan puteri Perancis bermazhab Katolik

-membubarkan parlimen pada tahun 1611

Raja Charles I

-tidak menyukai golongan puritan

-membelakangi parlimen dalam kutipan cukai

-Menahan 9 orang ahli parlimen yang  menentang baginda

-membubarkan parlimen dan memerintah secara mutlak selama 11 tahun

-mengenakan pelbagai jenis cukai

-Memulihkan amalan Roman Katolik

-menyebabkan kebangkitan golongan puritan

-tahun 1639 tubuhkan semula parlimen

-gagal dapat kerjasama ahli parlimen dan bubarkan semula parlimen

-berjaya dikalahkan oleh tentera gereja pimpinan Oliver Cromwell.

-dihukum bunuh

 

-Raja Charles II sebagai raja England

-perkembangan politik kepartian

-wujud 2 parti (Whig dan Torries) yang   dikuasai golongan aristocrat, gentry dan   bourjuis

-Mary II dan William of Orange menjadi Raja  England -selepas belakunya Revolusi   Cemerlang

-parlimen meluluskan Toleration of Act 1699 (Undang-undang Toleransi)

-beri kebebasan beragama bagi penganut   Kristian Protestan

-Bill of Right pada 1699 kemukakan bidang  kuasa raja

-raja diiktiraf sebagai ketua negara

-raja tiada lagi kuasa autokratik

-raja tidak boleh memansuhkan undang-undang yang diluluskan parlimen

-raja tidak boleh campur tangan dalam urusan  mahkamah

-Raja England mesti dari mazhab Protestan

-raja bertanggungjawab kepada parlimen

-Parlimen akan adakan bersidang dari masa –  ke semasa

-Parlimen sebagai institusi yang mewakili  rakyat

-parlimen mempunyai keutuhan dalam soal legislatif dan eksekutif

 

 

Leave a Reply