SOALAN : Huraikan kepentingan Piagam Madinah kepada pembangunan masyarakat Madinah.

Pendahuluan:

Perlembagaan bertulis yang pertama berdasarkan al-Quran.Digubal oleh Nabi Muhammad saw dalam usaha menegakkan sebuah kerajaan Islam di Madinah. Mempunyai 10 bab dan 47 fasal ( 23 fasal untuk orang Islam dan 24 untuk bukan Islam). Penghijrahan Nabi Muhammad S.A.W ke Madinah ,mengalih strategi untuk membentuk satu ummah yang bernegara dan berdaulat yang boleh diterima oleh segenap lapisan penduduk Madinah. Piagam Madinah telah dibentuk dan penting kepada pembangunan masyarakat Madinah

Isi-isi penting:

1) Semua kaum bertanggungjawab mempertahankan Madinah :

Penduduk Madinah hendaklah bersatu padu,bekerjasama dan sama-sama bertanggungjawab mempertahankan negara daripada serangan musuh. Mereka tidak boleh mengadakan hubungan dengan musuh-musuh Islam bagi tujuan menentang negara Islam Madinah. Semangat cinta akan kota Madinah dipupuk dalam kalangan masyarakat bagi menghindari permusuhan sesama sendiri sehingga menyebabkan musuh dapat mengambil alih kota Madinah. Islam menganggap orang Yahudi sebagai warganegara dan ummah bersama orang Islam selagi mereka menjalankan tanggungjawab yang dikenakan atas mereka. Perbezaan agama tidak menghalang seseorang ini daripada diterima menjadi rakyat dalam negara.

2) Menjamin kebebasan beragama :

Piagam Madinah menjamin kebebasan agama kaum Yahudi dan penganut-penganut agama lain.Tujuannya supaya kaum Yahudi tidak menyebarkan agama mereka di Madinah dan mengelakkan permusuhan sesama sendiri. Tiada paksaan dalam kepercayaan dan anutan agama.

3) Terbentuknya sebuah kerajaan Islam yang kuat dan utuh :

Orang Islam bebas berhimpun dan bermesyuarat bagi membincangkan masalah politik dan pentadbiran negara. Dengan pembentukan Piagam Madinah ,sebuah negara Islam telah berjaya dibentuk dan mewujudkan kesedaran bahawa mereka ialah masyarakat yang kuat dan bersatu padu serta Madinah ialah milik bersama. Piagam Madinah mengakui hak dan tanggungjawab penduduk Madinah termasuk orang bukan Islam untuk mendapat perlindungan dan keselamatan dari segi pengadilan dan perundangan. Mereka mempunyai kewajipan bersama untuk mempertahankan negara.

4) Kebebasan kepada setiap penduduk :

-setiap penduduk diberi kebebasan hak asasi yang sama rata
-tiada lagi penindasan seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi
-keharmonian penduduk terjamin di Madinah
-kebebasan ini meliputi kebebasan diri,agama,berfikir dan bersuara
-jaminan kebebasan meliputi aspek kehidupan selagi tidak bercanggah dengan syariat Islam.
-Menyatupadukan masyarakat Madinah
-hubungan baik dapat diwujudkan antara masyarakat Islam dengan orang-orang yang bukan Islam melaui sifat saling menghormati dan bertanggungjawab
-Perlembagaan Madinah memainkan peranan supaya masyarakat berbilang bangsa di Madinah dapat hidup aman damai,teratur,bersistem dan menghindari permusuhan
-Perlembagaan Madinah telah menonjolkan perubahan dan perkembangan dari segi nilai tradisi Jahiliyah yang mementingkan maruah diri dan kaum masing-masing kepada nilai-nilai persaudaraan Islam.

5) Nabi Muhammad saw sebagai pemerintah tertinggi dan unggul di Madinah :

-Nabi Muhammad saw merupakan seorang negarawan tulen dan berwibawa
-Baginda berjaya menonjolkan agama Islam dari aspek akidah dan duniawi
-Baginda bertanggungjawab menyelesaikan masalah perselisihan kaum dan mewujudkan satu institusi kebaikan dan keadilan di Madinah
-Perlembagaan ini meletakkan kedudukan baginda sebagai ketua dan hakim negara yang tinggi.

6) Dapat mengatur hubungan kaum Yahudi :

-masyarakat Yahudi bebas mengamalkan adat istiadat mereka tanpa sekatan
-mereka tidak boleh memaksa orang Madinah untuk menganut agama mereka
-mereka tidak bolah menindas orang yang lemah
-mereka yang mematuhi Piagam ini akan diberikan jaminan iaitu perlindungan dan keselamatan selagi mereka tidak melakukan kejahatan dan memungkiri janji.

7) Konsep persamaan dan keadilan kepada semua penduduk :

-untuk mengelak jurang perbezaan dan penindasan
-Piagam ini menyeimbangkan kekayaan antara masyarakat bagi mengelakkan penindasan golongan kaya atas golongan miskin
-keadilan merupakan tanggungjawab setiap orang untuk dilaksanakan dengan penuh kejujuran
-Piagam Madinah mengingatkan warganya supaya berlaku adil dan tidak menganiayai manusia
-setiap kezaliman hendaklah dihapuskan seperti yang termaktub dalam fasal 13 piagam tersebut.

8) Perpaduan umat Islam

– penduduk Madinah diseru agar saling bekerjasama dan bersatupadu memandangkan umat Islam di Madinah terbahagi dua iaitu Ansar dan Muhajirin
-untuk menyatupadukan mereka ,penduduk Madinah diasuh menjadi satu kumpulan yang kuat dan utuh bagi mengelakkan musuh mengambil kesempatan atas perpecahan mereka
-persaudaraan Islam bertujuan untuk menjalin dan mengeratkan hubungan sesama Islam tanpa mengira keturunan,tempat tinggal dan warna kulit
-persaudaraan Islam adalah suatu sikap dan tindakan yang lahir daripada jiwa dan hati manusia yang diikat dengan akidah keimanan kepada Allah swt dan rasulNya
-persaudaraan ini dapat melahirkan masyarakat Islam yang sebenar,kukuh dan padu serta hidup dalam kesejahteraan.

9) Pemerintahan bercorak musyawarah :

-semua kaum berhak ,menyuarakan masalah kaum mereka
-semua kaum boleh mengemukakan pendapat
-contoh,Nabi Muhammad saw pernah ditegur oleh sahabat semasa pemilihan tempat dalam Perang Badar
-sifat demikian akan mengeratkan lagi hubungan antara pemerintah dan rakyat.

Kesimpulan :

-Kesan daripada Piagam Madinah ,Nabi Muhammad saw telah dapat membentuk sebuah negara Islam yang kukuh dan diterima serta dihormati oleh negara-negara luar
-Nabi Muhammad saw telah berjaya mengembangkan ajaran Islam kepada kabilah-kabilah dari luar Madinah
-Piagam ini juga menyerlahkan kepemimpinan Nabi Muhammad saw dalam bidang politik dan kenegaraan.

Leave a Reply