BAB 2 : MALAYAN UNION DAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU

BAB 2 : MALAYAN UNION DAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU (1) Tamatnya Pemerintahan Jepun di Tanah Melayu 1. TM dikuasai oleh Parti Komunis Malaya (PKM) 2. Pentadbiran Tentera British–selamatkan keadaan huruhara 3. PTB bercorak ketenteraan (2) Keganasan PKM 14 hari 1. Jepun meninggalkan TM–berlaku kekosongan politik 2. PKM kuasai TM melalui MPAJA selama 14 hari. 3. … Continue reading BAB 2 : MALAYAN UNION DAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU