BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA ( 1 ) Perkembangan aktiviti ekonomi sebelum dan semasa pemerintahan British. a) Ekonomi tradisional. 1. Contoh ekonomi sara diri – melombong, cucuk tanam, memungut hasil hutan, menangkap ikan. 2. Pengeluaran skala kecil, teknologi mudah, modal yang kecil,buruh yang terhad dan pasaran kecil. 3. Lebihan pengeluaran … Continue reading BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA