BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN

By Cikgu Azid

BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN

(1) Latar belakang tamadun
a) Apakah peningkatan tamadun.

1. Kemampuan manusia menggunakan pemikiran untuk mengawal dan menggunakan sepenuhnya alam sekitar.

2. Seterusnya ia akan membawa kepada kehidupan yang lebih maju dan kompleks berbanding sebelumnya.

3. Peningkatan ini berkaitan dengan kemahiran menghasilkan idea baru dari aspek sosial, politik dan ekonomi.

b) Tamadun Yunani.

http://irpersia.persiangig.com/image/javanmard.jpg

1. Letakan – di Semenanjung Greece dan pulau sekitarnya yang dikelilingi laut Mediterranean dan Aegen.

2. Bermula dengan negara kota (polis) – hasil gabungan beberapa bandar dan kampung.

3. Setiap negara kota mempunyai sebuah kota yang dikelilingi kawasan pertanian.

4. Dalam kota pula terdapat pasar, kubu kuil dan istana.

5. Contoh negara kota terkenal ialah Athens dan Sparta yang terletak berhampiran Laut Mediterranean.

6. Setiap negara kota mempunyai pemerintahan dan undang – undang tersendiri serta mempunyai beberapa tuhan.

7. Masyarakat dalam negara kota sentiasa bersatu padu tetapi perang kerap berlaku antara negara kota.

c) Tamadun Rom

http://pages.uoregon.edu/arthist/arthist_204/monumentimages/colosseum.gif

1. Letakan – di Bukit Palatine berhampiran Sg. Tiber di lembah Latium yang didiami oleh masyarakat latin.

2. Ia berkembang ketika diperintah oleh Romulus.

3. Kemudian wujud majlis perbandaran di setiap bandar yang mentadbir tanpa gangguan pentadbiran pusat di Rom.

4. Bandarnya lengkap dengan bekalan air, sistem pemanas, rumah ibadat, teater, sarkas, tempat forum, rumah mandi awam dan istana.

5. Contohnya Bandar Pompei lengkap dengan pejabat, dewan, perpustakaan, makhamah, pintu gerbang, Colloseum, paip bawah tanah, saliran, terusan, industri dan pengangkutan.

6. Penduduknya seramai 50 ribu orang pada tahun 80 M.

d) Tamadun India.

http://www.cwo.com/~lucumi/indus.jpg

1. Kedatangan orang Aryan membentuk zaman Vedik sempena kelahiran kitab – kitab Veda.

2. Agama Hindu lahir pada zaman Vedik ini.

3. Kemudian tamadun ini berpindah ke Lembah Ganges.

4. Pada masa ini, pemerintah ialah golongan raja.

5. Dua bentuk kerajaan terbentuk – janapada (kerajaan kecil) dan mahajanapada (kerajaan besar).

6. Chandragupta Maurya kemudiannya menyatukan kerajaan – kerajaan kecil, maka muncullah empayar pertama di India di bawah Dinasti Maurya (menyatukan utara India).

7. Kemuncak kegemilangan dinasti ini ketika di zaman Asoka.

e) Tamadun China.

http://www.redgate-china.com/images/Terracotta%20Warriors.jpg

1. Letakan – di Lembah Hwang Ho hingga ke selatan China.

2. Empayar pertama ialah Dinasti Chin.

3. Maharaja Shih Huang Ti memperluaskan empayar hingga ke Sg. Merah di Vietnam.

4. Jajahan yang luas disatukan di bawah pentadbiran pusat.

(2) Pemerintahan dan pentadbiran.
a) Tamadun Yunani.

1. Bentuknya berubah- ubah seperti monarki, oligarki, aristokrasi, diktator dan akhirnya demokrasi.

2. Di Athens – mulanya mengamalkan sistem beraja. Raja menjadi ketua hakim, tentera dan agama. Beliau dibantu oleh konsul yang terdiri daripada golongan kaya.

3. Kemudian konsul menjadi kuat dan raja merosot – raja dipilih tetapi kuasa terhad. Beberapa orang konsul memerintah, sistem ini dinamakan oligrarki.

4. Kemudian lahir aristokrat dikalangan konsul tadi yang memiliki kuasa besar, sistem ini ialah aristokrasi.

5. Kemudian berlaku ramsapan kuasa kerana rakyat tidak puas hati – maka muncul sistem ditaktor dikalangan golongan kaya atau tentera.

6. Rampasan kuasa ini ditentang oleh aristocrat – maka muncullah demokrasi.

7. Sistem demokrasi di Athens – tersapat Dewan Perhimpunan dan Majlis. Semua warganegara lelaki menjadi anggota Dewan Perhimpunan selama 6 bulan hingga 1 tahun. Dewan ini berhimpun 3 kali setahun, ahli boleh mencadangkan dasar kerajaan, tetapi keputusan di kendalikan oleh Majlis. Ahli Majlis, Majistret dan Juri dilantik oleh dewan, maka dewan berkuasa penuh keatas ketiga – tiganya.

8. Negara kota yang mengamalkan sistem raja berkuasa mutlak tidak mengamalkan sistem demokrasi.

9. Sistem tentera di Sparta pula pertahanan amat penting, anak lelaki dilatih menjadi askar yang handal dan patriotic.

b) Tamadun Rom.

1. Bermula dengan sistem raja berkuasa mutlak iaitu keturunan raja Etrucan (bukan keturunan Latin tempatan).

2. Patrician (bangsawan) mengetuai pemberontakan masyarakat Latin menjatuhkan raja Etruscan.

3. Kemudian dibentuk sistem Republik – dua konsul dilantik oleh Dewan Senat supaya tiada yang lebih kuasa. Konsul dibantu oleh Dewan Senat (bangsawan) bagi membincangkan hal pentadbiran dan perundangan. Konsul dilantik dikalangan ahli Dewan Senat yang biasanya praeotor (pemerintah tentera). Di bawah Dewan Senat ialah Dewan perhimpunan (semua rakyat Rom). Keputusan Dewan Senat disampaikan kepada Dewan Perhimpunan untuk diluluskan.

4. Pemerintahan bercorak empayar ketika Julius Caesar – berlaku selepas perluasan kuasa ke Macedonia, Yunani, Mesir hingga ke Brittania dan Jerman. Wilayah kecil telah disatukan di bawah pentadbiran pusat. Julius bergelar maharaja menjadi diktator dengan menguasai tentera dan Senat.

5. Maharaja Augustus membentuk empayar keamanan Rom (Pax Romana) meliputi benua Asia, Afrika dan Eropah.

c) Tamadun India.

1. Dua bentuk kerajaan – kerajaan kecil ( kepuakan/tiada raja ) dan kerajaan besar ( diketuai raja seperti kerajaan Kashi, kosala ).

2. Raja bekuasa mutlak diperkukuhkan dengan kepercayaan raja suci dan harus dihormati. Brahim menjadi penasihat raja dan Ksyatria menjadi pemerintah tertinggi.

3. Pemerintahan empayar – Raja Maurya menjadi maharaja. Empayar ini meliputi dari Teluk Benggala ke Pergunungan Hindu Kush. Ibu negaranya ialah Pataliputra.

4. Kegemilangan Dinasti Maurya ketika pemerintahan Asoka telah menamatkan perang Kalinga, membentuk kedamaian menakluk melalui penyebaran agama Buddha dan membentuk birokrasi pentadbiran.

d) Tamadun China.

1. Sistem feudal bertukar kepada pentadbiran pusat kerana perluasan kuasa empayar Dinasti Chin.

2. Konsep raja menjadi maharaja.

3. Maharaja membentuk birokrasi awam dan melantik pegawai dikalangan rakyat. Perlantikan dibuat oleh jawatankuasa perhikmatan awam berasaskan peperiksaan awam. Sistem ini diwujudkan oleh Dinasti Han, tokoh pentingnya ialah Shih Huang Ti.

(3) Perundangan.
a) Tamadun Yunani.

1. Dewan Perhimpunan menggubal undang- undang.

2. Plato dalam bukunya Republik mengatakan negara harus diperintah oleh ahli falsafah.

3. Katanya ahli falsafah berupaya menggubal undang – undang.

b) Tamadun Rom.

1. Hukum kanun 12 ialah undang- undang ynag pertama.

2. Ia dipahat pada kayu papan 12 dan diletakan di tempat awam.

3. Lahir pada zaman Republik, kemudian Maharaja Justinian mengemaskini dan membukukannya.

4. Beliau akhirnya melahirkan Kod Undang – undang Rom yang dikenali sebagai Undang – undang Justinian.

c) Tamadun India.

1. Dharma Sastra ialah kitab undang – undang Hindu tertua.

2. Raja memelihara kesucian undang – undang.

3. Denda kesalahan bergantung keseriusan kesalahan.

4. Brahmin dominan dalam hal undang – undang kerana mereka mahir berkaitan hal keagamaan.

5. Ketika Dinasti Maurya – undang – undang disampaikan sebagai titah perintah diraja yang diukir pada tiang Asoka yang berpegang kepada kesejahteraan rakyat.

d) Tamadun China.

1. Dua prinsip utama – hukuman berat dan bercorak kolektif.

2. Undang – undang berasaskan falsafah Legalisme yang digubal dan diperkenalkan olek Han Fei Tzu yang menyatakan undang – undang tegas dapat mengawal tingkahlaku manusai.

3. Undang – undang tiada belas kasihan dan penguatkuasaannya perlu dipelihara.

4. Sebaliknya ajaran Confucius menekankan raja berpekerti baik dan menjaga keharmonian.

(4) Perluasan kuasa
a) Tamadun Yunani.

http://schools.cbe.ab.ca/b256/images/greek%20warrior.jpg

1. Philip II – menyatukan Macedonia dan Yunani.

2. Alexander The Great – menguasai Parsi, Mesir, Turkistan Samarkand dan seluruh kawasan Laut Mediterranean.

3. Beliau menyebarkan kebudayaan Hellenistik (campuran budaya Yunani, Parsi, dan budaya timur yng lain) ke Itali, Iskandariah dan Antioch.

4. Empayar Yunani berakhir dengan kematian Alexander dan munculnya empayar Rom.

b) Tamadun Rom.

http://www.novinite.com/media/images/2008-06/94607.jpg

1. Augustus Caesar – mengubah sistem republik menjadi sistem empayar yang meliputi Britain, Sepanyol, Sg Rhine, Sg Danube, Laut Hitam, Turki dan Palestin.

c) Tamadun India

http://www.hindubooks.org/sudheer_birodkar/hindu_history/mahabhar.jpg

1. Chandragupta Maurya mempunyai tentera yang besar untuk menguasai India Utara, Punjab dan sempadan India Barat.

2. Anaknya Bindusara meluaskan ke Mysore di selatan India.

3. Asoka lebih lembut dan menekankan agama Buddha.

4. Ketika Asoka seluruh India berjaya ditakluk hasil kemenangan dalam Perang Kalinga.

d) Tamadun China.

http://www.ancientsculpturegallery.com/images/452e.JPG

1. Shih Huang Ti menyatukan seluruh kerajaan kecil di China.

2. Beliau memerintah secara automatik ( tegas dan mutlak ).

3. Bangsawan dihapuskan dan gabenor serta panglima tentera dilantik mentadbir wilayah.

4. Beliaumembina Tembok Besar China untuk menghalang serangan orang gasar.

5. Maharaja Han Wu Ti (Dinasti Han ) meluaskan empayar ke Sinkiang, Lembah Tarim, Yang Tze, Kwangsi dan Kwang Tung. Pada masa ini pengaruh China hingga ke Jepun dan Turkistan dan keamanan China diwujudkan.

(5) Peningkatan ekonomi.
a) Tamadun Yunani.

1. Semua negara kota kecuali Sparta menumpukan perdagangan kerana bumi bergunung – ganang tidak sesuai untuk pertanian. Kesannya perdagangan melalui jalan laut dengan wilayah luar dijalankan. Mulanya perdagangan pesisir pantai seperti dengan Mesir, Syria.

2. Athens dan Corinth kekurangan makanan kerana kurang tanah pertanian, maka mereka mendapatkan makanan dari kawasan selatan dan Laut Hitam.

3. Athens juga menjadi pusat pengumpulan barang dari timur.

4. Cukai yang dikenakan di sini telah menaikkan harga barang, kesannya ramai rakyat Yunani berpindah ke Alexandria pada zaman Gracco – Rom.

b) Tamadun India.

1. Perdagangan dalam kerajaan Maurya seperti di Anga dan Kalinga – barangannya seperti senjata, emas, gading gajah.

2. Perdagangan antarabangsa dengan Macedonia, Sri Langka, Asia Tenggara – pelabuhan terlibat : Tamralipti, Cambay,.

3. Wujud persatuan perdagangan (sresthin) di setiap Bandar – seperti Persatuan Tukang Kayu, tukang Logam.

4. Matlamat persatuan ini, mengawal harga, kualiti barang dan gaji pekerja – persatuan ini dikawal oleh raja.

5. Mata wang emas digunakan ketika zaman Gupta.

6. Perusahaan utama – sutera (di Bengal), kain kapas, emas.

7. Cukai hasil perdagangan buah – buahan dan pertanian dikutip untuk menyara tentera, pentadbir dan raja.

8. Zaman Gupta – memperoleh rempah dari alam Melayu, tembikar dari China.

c) Tamadun China.

1. Kemajuan pertanian menambah hasil petani seperti kolar kuda menarik tenggala untuk membuat batas, penyisir tanah , tanaman bergilir, teres bukit dan terusan.

2. Perusahaan tembikar, logam, sutera (zaman Dinasti Han) – didagang ke alam Melayu, India, Timur Tengah dan Barat.

3. Mula – mula melalui Jalan Sutera (darat), kemudian Jalan Laut (Dinasti Tang).

4. Di China muncul persatuan perdagangan yang melahirkan ramai golongan pertengahan kesan perdagangan dalam negeri, ia turut memajukan pengangkutan di China seperti jalan raya, jambatan, kereta kuda dan kereta lembu.

(6) Pendidikan
a) Tamadun Yunani.

1. Di Athens – pendidikan bertujuan melahirkan manusia seimbang (rohani dan jasmani) seperti aktiviti pendidikan, sukan, sastera, pidato, muzik, menulis.

2. Di Sparta – pendidikan untuk melahirkan tentera yang gagah dan setia kepada negara kota (kemahiran fizikal dan senjata amat dipentingkan).

3. Banyak sekolah falsafah dibina seperti di Athens, Thebes yang melahirkan sejarawan seperti, Herodotus, pemikir sains seperti Thales, Anaxagoras.

4. Athens menjadi pusat cendiakawan penting ketika pericles.

b) Tamadun Rom.

1. Mereka menyerap unsur Yunani pada peringkat awal.

2. Pendidikan mementingkan aplikasi pratikal ilmu – contohnya membina infrastuktur dan kemudahan awam.

3. Pendidikan ini melahirkan jurutera pengairan, bangunan.

c) Tamadun India.

1. Pendidikan bermula pada zaman Vedik yang mementingkan agama Hindu yang mendominasi oleh kaum lelaki.

2. Mereka menggunakan kitab veda dalam bahasa Sanskrit.

3. Keadah yang digunakan ialah menghafal kitab Veda.

4. Tumpuan pendidikan ialah agama (persediaan selepas mati ).

5. Pendidikan awal terdapat di istana dan rumah.

6. Kemudian lahir sistem pendidikan tinggi di kolej Brahman, universiti agama Buddha di Nalanda.

7. Untuk menjadi Brahmin mereka harus menghafal Veda yang menggandungi peraturan ritual, mentera dan lagu – lagu agama, mempelajari karya saintifik dan falsafah.

8. Zaman seterusnya pendidikan untuk meningkatkan ilmu sains, mengatasi buta huruf dan mendapat jawatan kerajaan.

d) Tamadun China.

1. Matlamat pendidikan untuk lulus peperiksaan awam.

2. Tiga peringkat pendidikan ialah rendah, menengah, tinggi.

3. Peringkat rendah – mengenal/menghafal tulisan ideogram dan 9 buku suci.

4. Peringkat menengah – menumpukan karangan dan sastera.

5. Peringkat tinggi – menterjemah buku suci.

6. Peperiksaan awam 3 tahap – Hsiu Tai (ijazah pertama), Chun – Jen (sarjana) dan Chin Shih (doctor falsafah).

7. Peperiksaan tahap 1 di daerah, tahap 2 di ibu kota daerah dan tahap 3 di ibu kota empayar (di istana / di hadapan Maharaja).

8. Peluang kerjaya – menjadi pegawai kerajaan dan pada tahap 3 mereka akan menjadi pendidik.

9. Waktu peperiksaan – tahap 1(3 tahun 2 kali), tahap 2 dan 3 (3 tahun I kali).

(7) Falsafah
a) Tamadun Yunani.

1. Ahli falsafah seperti Herodotus, Socrates, Aristotle, Plato.

2. Isu utama – nilai individualisme, kehidupan manusia, demokrasi.

3. Herodotus ialah bapa sejarah, karyanya ialah „ History of Persian War?.

4. Thucydides seorang pengasas sejarah saintifik, karyanya ialah „ History of the Peloponnesia War?.

5. Falsafah Yunani mengajar manusia berfikir secara rasional dan sikap ingin tahu.

6. Plato dalam buku republik menyatakan masyarakat dan negara yang baik di perintah oleh ilmuan dan ahli falsafah.

7. Aristotle (guru Alexander the Great) – membincangkan cara berfikir yang teratur.

b) Tamadun Rom.

1. Mengambil falsafah Yunani contohnya falsafah Rom (stoisisme) diasaskan oleh Zeno (ahli Yunani).

2. Falsafah ini mengajar kebahagian dan nasib manusia bergantung kepada alam, penekanan kepada keadilan, tanggungjawab, keberanian dan perikemanusiaan.

c) Tamadun India.

1. Falsafah terawal di dunia direkod ialah falsafah India.

2. falsafah mereka bersumberkan kitab Veda seperti Rig Veda, Yajur Veda, Upanishad.

3. Falsafah bukan aliran Veda bersumberkan ajaran seperti Carvaka, Buddhisme.

d) Tamadun China.

1. Falsafah China menekan hubungan manusia dengan manusia. Sumber utama – Confucianisme, Taoisme, Mo Tzu, tetapi Mo Tzu (Mencius) menolak Confucianisme.

2. Mo Tzu menekankan hubungan manusia dengan alam sekitar.

3. Falsafah Legalisme pula berasaskan fahaman „?hanya undang – undang akan memberi nilai baik??.

(8) Sains dan Teknologi.
a) Tamadun Yunani.

1. Thales telah mengembangkan ilmu geometri Mesir Purba.

2. Pythagoras – memperkenalkan Teorem Pythagoras dan mengembangkan ilmu geometri Mesir Purba dan Babylon.

3. Hippocrates – Bapa Perubatan.

4. Archimedes – ahli matematik dan fizik, teorinya ialah isipadu air dan gravity.

5. Ptolemy – ahli astronomi Yunani.

6. Sistem angka Yunani ialah herodianic dan ionic.

b) Tamadun Rom.

1. Boethius – mendapat pengaruh matematik Yunani, beliau mengaitkan matematik dengan muzik, geometri, astronomi.

2. Ilmu pelayaran (ciptaan perahu layar) – memajukan perdagangan dengan Yunani, India dan China.

c) Tamadun India.

1. Ilmu astronomi diambil daripada kitab Rig Veda.

2. Ilmu matematik India seperti konsep geometri, angka Brahmin, angka Kharosti.

3. Ilmu perubatan – berkaitan dengan fisiologi (yoga).

d) Tamadun China.

1. China menganggap astronomi ialah ilmu sains negara.

2. Ilmu perubatan – berkaitan konsep Yin Yang (keseimbangan membolehkan manusia sihat).

(9) Seni Bina.
a) Tamadun Yunani.

1. Aeropolis oleh Pericles – atas tujuan keagamaan dan pusat kegiatan.

b) Tamadun Rom.

1. Aqueduct – bekalan air.

2. Colloseum – pahlawan bertarung dan teater.

c) Tamadun India.

1. Stupa Besar di Sanchi – tujuan keagamaan.

2. Great Bath – binaanya baik dan lengkap.

3. Kompleks kuil di Gua Ajantha dan Gua Ellora – bercirikan agama Buddha/Hindu.

4. Menara pelbagai bentuk – kon, kubah dan pagoda.

d) Tamadun China.

1. Tembok Besar China – kubu pertahanan sepanjang 1500 batu dari Kansu ke Peking.

2. Bandar purba tembok batu – Changan, anyang, Peking.

3. Mereka turut menggunakan tanah liat, batu – bata, pintu gerbang, parit besar, menara.

4. Kota Larangan – istana maharaja yang banyak dewan. (balai penghadapan, temapt hukuman, keraian) dan taman.

5. Kuil dan Pagoda – temapt tinggal, ruang tamu, pemujaan.

(10) Bahasa dan Kesusasteraan.
a) Tamadun Yunani.

1. Hesiod – penyair dan penulis puisi Theology dan Works and Days.

2. Homer – menghasilkan Lliad dan Odyssey.

3. Tulisan orang Phoenecia tersebar di Yunani ( ditambah huruf vokal ), kemudian ko Rom dan Asia Tenggara (huruf rumi).

b) Tamadun Rom.

1. Penulis dan penyajak patriotisme – Cicero dan Virgil

c) Tamadun India.

1. Masyarakat Dravidia – bahasa Telegu, Malayalam.

2. Masyarakat Indon – Arya – bahasa Sanskrit yang melahirkan bahsa Hindi, Urdu, Punjabi.

3. Sastera India terbahagi 3 iaitu vedik, epik dan sajak.

4. Epik Mahabharata dan Ramayana – mengenai tentera baik dan tentera jahat.

d) Tamadun China .

1. Wujud dialek – Mandarin, Wu, Hakka, Kantonis.

2. Ssu – ma Chien mencipta karya sastera prosa „?Shih Chi??

3. Tokoh puisi – Tu Fu, Li Po (semasa Dinasti Tang).

4. Ketika Dinasti Han – terpelajar perlu mampu bersajak.

(11) Sistem Sosial.
a) Tamadun Yunani.

1. Di Athens terbahagi 3 kumpulan – warganegara (ada hak politik), bukan warganegara dan hamba (tiada hak politik).

2. Di Sparta 3 kelas – warganegara tulen, pekerja/artisan/pedagang, helot (penguasaha tanah / majoriti).

b) Tamadun Rom.

1. Terbahagi tiga – warganegara (orang Rom), bukan warganegara (penduduk taklukan) dan hamba.

c) Tamadun India.

1. Sistem 4 kasta utama – Brahmin, Ksyatria, Vaisya, Sudra.

2. Perkahwinan lelaki/wanita dan bercampur gaul kasta berbeza tidak dibenarkan.

d) Tamadun China.

1. Terbahagi 3 kelas utama – atasan (pentadbir seperti maharaja dan keluarganya, bangsawan dan sida – sida ), rakyat bawahan (petani, artisan), dan hamba.Kumpulan dua dan tiga ialah kumpulan sokongan.

2. Confiucius membahagikan 4kelas – teratas (sarjana/pegawai), ke-2(petani), ke-3(tukang), terbawah(pedagang).

3. Setiap individu boleh bertukar kelas.

(12) Sumbangan tamadun kepada dunia hari ini
a) Tamadun Yunani.

1. Demokrasi – rakyat terlibat secara langsung.

2. Kesan di Malaysia – demokrasi berparlimen.

3. Aristotle, Socrates, Plato menjadi rujukan falsafah moden.

4. Karya Iliad masih dirujuk.

5. Teknologi matematik dan sains masih diterima pakai.

6. Sukan Olimpik terus diadakan 4 tahun sekali hingga kini.

b) Tamadun Rom.

1. Republik- sistem 2 konsul.

2. Zaman kini di India, Perancis dan Afrika Selatan – mempunyai unsure demokrasi memilih president.

3. Aqueduct, Collosium menjadi sumber pelancongan.

4. Bahasa Latin digunakan agama Kristian.

c) Tamadun India.

1. Agama Buddha dan Hindu hingga kini.

2. Stupa, candi dan pagoda menjadi sumber pelancongan.

3. Bahasa Sanskrit digunakan agama Hindu/Buddha.

4. Karya Ramayana Mahabharata masih dirujuk.

d) Tamadun China.

1. Confucianisme dan Taoisme menjadi amalan hingga kini.

2. Tembok Besar China menjadi sumber pelancongan.

3. Mewariskan teknologi kertas dan tembikar.

4. Sistem peperiksaan awam diteruskan dan diubahsuia.

(13) Kemunculan Agama dan Ajaran Utama Dunia.
a) Agama Hindu

1. Perkataan Hindu mulanya merujuk penduduk di Sg Sindhu (Indus).

2. Kemunculan agama ini tidak dapat dikenalpasti. Dikatakan muncul ketika tamadun Indus dan kian jelas pada zaman Vedik dengan adanya kitab Veda (pegangan Hindu ).

3. Percaya tuhan 3fungsi – Brahman (mencipta), Vishnu ( memelihara) dan Siva (membinasa).

4. Enam aliran agama ini ialah Saivisme, Vaishnavisme, Saktham, Ganapathyam, Kaumaram dan Saura.

5. Hindu didominasi golongan Brahmin.

6. Zaman Gupta ialah zaman kegemilangan Hindu, zaman Maurya dan Asoka pula Buddha menjadi saingan Hindu.

7. Hukum Karma – berkaitan kelakuan manusia semasa hidup dan kelahiran semula selepas mati, kelahiran ini bergantung Karma (kelakuan baik/buruk ketika hidup).

8. Tujuan hidup untuk mencapai Moksya (kebebasan mutlak ), sesiapa mencapai Moksya akan bersatu dengan tuhan dan tidak akan lahir ke dunia.

9. Syarat mencapai Moksya perlu berbuat bsik semasa hidup.

b) Agama Buddha

1. Diasaskan oleh Siddharta Gautama (dikenali Buddha).

2. Kemunculannya kesan penentangan golongan Ksyatria terhadap Brahmin dalam hal agama.

3. Sistem kasta yng ketat menyebabkan Gautama mencari kebenaran dengan bertapa di bawah pokok bodhi di Uruveda. Kebenaran yang di temuinya dipercayai akan melepaskan diri manusia daripada kesengsaraan.

4. Asas ajarannya ialah empat kebenaran mulia (kesengsaraan dan kepehitan hidup adalah lumra, kesengsaraan berpunca daripada nafsu memperoleh kekayaan, cara mengelak kesengsaraan dengan mengatasi nafsu, cara menamatkan kesengsaraan dengan “Jalan Lapan Lapis Mulia”).

5. Empat kebenaran dapat dicapai melalui lapan jalan, antaranya pengetahuan yang baik, membuat amalan suci seperti bersedekah.

6. Kegemilangan agama ini ketika zaman Asoka, ia menjadi agama rasmi kerajaan Maurya dan berkembang ke Tibet, Sri Lanka, Asia Tenggara dan China.

7. Agama ini menggunakan bahasa Pali dan kitab Tripitaka.

c) Agama Kristian.

1. Diasaskan oleh Jesus Crist yang berasal dari Jerusalem.

2. 25 Disember tarikh lahir Jesus (Hari Natal ).

3. Dua kitab suci (Old Testament dan New Testament) dikenali sebagai Bible.

4. Pada mulanya agama ini mendapat tentagan orang Eropah termasuk pemerintah Rom. Sebelum kedatangan Kristian orang Eropah majoritinya adalah pagan (tiada agama).

5. Kristian diterima pada zaman Rom semasa pemerintahan Constantine. Beliau mengecualikan kerja berat kepada mereka yang menjalankan aktiviti agama ini.

6. Hari Ahad dikhaskan kepada aktiviti agama.

7. Agama ini terus berkembang dari Zaman Rom dikenali Empayar Kristian, kejatuhan Rom tidak meruntuhkan Kristian malah terus kukuh ketika Zaman Pertengahan.

d) Agama Islam.

1. Islam diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w. melalui malaikat Jibril di Gua Hira.

2. Islam ditentang oleh kaum Quraisy Makkah dan nabi pun berhijrah ke Madinah. Islam bertapak kuat bermula di sini.

3. Dua teras agama ini ialah akidah (keyakinan seluruh jiwa terhadap keesaan Allah) dan syariah (undang – undang yang terkandung dalam Al-Quran dan as – sunnah).

4. Orang Islam wajib yakin Rukun Iman dan Rukun Islam.

e) Confucianisme.

1. Diasaskan oleh Confucius yang lahir di Lu.

2. Beliau menjadi pegawai kerajaan di Lu, tetapi meletakkan jawatan – mengembara menyebar idea kepada orang China.

3. Beliau di sembah sebagai salah satu dewa orang China.

4. Ajarannya menekankan prinsip moral tinggi yang didapati daripada pendidikan seperti perimanusiaan (ren), kesusilaan (li), taat ibubapa (xiao).

f) Taoisme.

1. Pengasasnya Lao Tze yang lahir di Chu.

2. Bekerja di Chou kemudian mengembara menyebar idea.

3. Bukunya Tao Te Ching – mengandungi falsafah Taoisme.

4. Ajarannya seperti konsep Tao (jalan) – setiap tindakan ditentukan oleh Tao, maka manusia tidak boleh bertindak terhadap apa- apa yang berlaku pada alam (wu – wei ), jika bertindak manusia akan merosakkan dunia.

 1. Damian says:

  Very Helpful. Terima Kasih

 2. Mr.fadah says:

  “Dewan ini berhimpun 3 kali setahun.” Bukan setahun, sebulan.

 3. nurulafiqahhta says:

  very helping . ^^ yassss

 4. Husnina says:

  Harap harap nota ringkas mcmni dpt membantu

 5. Nurizza says:

  Alamak sy buat emoji,, tp yg keluar tanda soal lh pulakk..

 6. Nurizza says:

  Thanks cikgu… Nota yg amat ringkas dan lengkap…??? Semoga urusan cikgu juga dipermudahkan segalanya..??

 7. shahmi haziq says:

  terima qaseh , nota yang amat memberangsangkan , compact and conveniant… memudahkan saya study bab 1 – 5 dalam masa satu malam sebab esok ad ujian formal 1

 8. Cikgu Azid says:

  Wasalam.Sama-sama.Jom sebar2kan manfaatnya.

 9. no name says:

  Assalamualaikum cg, mohon keizinan utk copy dlm buku nota sej. Tq

 10. low ts says:

  thx for the notes

 11. Atika says:

  Terima kasihh cikguu, membantu saya untuk membuat nota drpd baca bku teks tktahu mana stu point penting????

 12. AISYAH says:

  THANKYOU!!!<ITS REALLY HEPL ME !!!

 13. AISYAH says:

  THANKYOU!!!!ITS REALLY HEPL ME <

 14. Naseha says:

  Ada isi yang kurang seperti..zagurat dan lain2…harap maklum

 15. Lim Kang Jie says:

  Mo Tzu/Mo Tze bukan Mencius
  Mencius = Meng Tze
  Mo Tzu/Mo Tze = Micius pengasas mohism
  itu mungkin kesalahan di buku teks
  kamu boleh mencari di internet tentang mo tze dan meng tze

 16. Auni says:

  Cikgu, saya mohon copy ya untuk buku nota sejarah saya. Ringkas dan padat. Tq

 17. Eyra says:

  Senangnyaa sejarah rupanyaa

 18. .... says:

  terima kasih cikgu.sangat membantu.(mohon copy)

 19. Jeff Eng says:

  There are some mistakes in your notes.

  Under Bidang Seni Bina,
  it is Acropolis, bukan Aeropolis
  dan tujuannya adalah sebagai pusat pentadbiran atau ibu negeri Athens

 20. Pavitheran says:

  A very well prepared notes. It was so helpful as it was easy to understand.
  Thanks a lot ,you will definitely be one of the reason if I obtain an excellent result
  in my history later for SPM.
  Thank you.
  Pavitheran

 21. Muhd Hafidz says:

  Ringkas , Senang faham . Sesuai untuk pelajar yg suka baca buku last minit ketika exam mcm saya . Terima kasih Cikgu , bolehlah bagi saya B plus dari gagal 😉 . Keep up thre good work sir

 22. g.e says:

  thanks cikgu azid

 23. NaNa says:

  Thanks alot cikgu..!!

 24. Krys says:

  thanks for all the points. do u have any other bab? 😀

 25. Ruban says:

  aaahhhh…. why is this chapter too long…….

 26. Jagendran@Chellayah says:

  Thx Very Much..

 27. some kid says:

  Assalamualaikum, cikgu, can I have the permission to use this for my notes?
  Please and thank you.
  This website helps me a lot.
  I owe my deepest gratitude to you.

 28. saya nak cakap trima kasih pown tidak memadai…tapi saya perlu caka lebih daripada itu… alhamdulillah ada juga makhluk Allah yang sudi berkongsi ilmu…

 29. thamayanthi says:

  why.. not complete..but thanks

 30. dnivra says:

  cantik dan ringkas… thanks

 31. ancha says:

  nota yng pdat dn ringkas..

 32. Snooki says:

  Thank you banyak -banyak cikgu!!!!!!! Nota sejarah saya baru habis. Hehe

 33. livemen says:

  TRIMAS BNYK2 CIKGU!!!!

 34. its very intresting 2 read sejarah
  i like it

 35. cikgu tterbaiiikk! lah 😉
  😀

 36. linda zahari says:

  nota ni memang yang terbaik laa..lepas ni tak payah tgk buku text yang tebal tu lagi..thanks cikgu 🙂

 37. Farhan says:

  tq

 38. adamzee says:

  no need to worry emani..u can make it. trust urself.. 😉
  n gudLUK!! ;*

 39. ukaysha emani says:

  Pray for me guy’s besok paper 2 history tkut gilaemani tk n gagal so plesh guy’s I need all of u

 40. kueisya orangez says:

  seronok la nota2 ni ringkas sgt… 🙂

 41. Hany says:

  thx ckg.mohon copy..sgt mmbantu..

 42. chek says:

  yeah ! senang nak wat note 🙂

 43. azie says:

  sangat membantu utk belajar.

 44. spartakookie says:

  DAEBAK!!! HARAP-HARAP bleh bantu kerja sejarahq

 45. fareeda says:

  dpat bt pbentgan …

 46. vjampe says:

  semangat belajar

 47. shunesshree says:

  i needed tiz nw…tanzzzz

 48. adiqa says:

  hmm nota yg aq prlukan skrg ni. . .tanx. .

 49. hanisha says:

  go and find in google

 50. malini says:

  sy berasa puas dgn nota nie… harap sy blh gunakn nota nie di sek. utk belajar.
  terima kasih utk menyediakn nota nie….

 51. Xiao Qing says:

  This note is so useful to me ^_^ Thank You 🙂

 52. nagom says:

  apa ini tak sukalah

 53. prasanya says:

  thank for give me nota ringas …………….. becauseimwike in sejarah……… iwant pass in this examination …..

 54. Nageswary Annamalai says:

  thanks alot.. i hope this notes will help me!

 55. ecah says:

  Tak ada lagi ringkas ke?

 56. ecah says:

  Tak ada ringkas lagi ke?

 57. Ashraf says:

  Thanks cikgu . Saya rasa ini memang membantu dalam pelajaran saya . 🙂

 58. siti says:

  tq..amat membantu.. kalau sy ada buat nota sy akan share plak. pelbagai lagi bagus kan.

 59. Izaan says:

  Thank A lot . berguna nie

 60. yusri mars says:

  apo kono eh jang
  \

 61. harith says:

  cikgu azid,apa maksud demokrasi berparlimen?

 62. Muhd Fadhil says:

  sya akn cuba memahami subjek sejarah ini walaupun sya x tidak minat utk belajar….all nota is the best…….:)

 63. Fatin athirah says:

  Thanks fr this, it really really help me with my hw. Thanks so much!

 64. sii'pyndik says:

  thankkk sangottttt sangot…

 65. Ariff says:

  Salam cikgu, saya cube bukak website ni kt google chrome, tapi xleh sbb die cakap gamba yg cikgu amik dari website ancientsculpturegallery.com tu ade malware

  http://www.nictasoft.com/ace/malware-urls/4718701/

 66. aaron joe says:

  sangat bagus….harap banyakkan lagi nota ringkas..

 67. wawa lateef says:

  salam..sy nk tnya,,nota nie mmg ikot sbiji2 dri bku tex kan..ade x isi2 yg dibuang…?

 68. ONG TZE SEAN says:

  thank you sir!
  it help me a lot…
  but got wrong…
  shih huang ti mangamalkan autokratk bukan automatik…

 69. Anis Atikah Sanudin says:

  Thanks cikgu …saya akn manfaatkan nota ini ….
  semoga ilmu yg cikgu bg ni berkekalan hingga ke akhir hayat

 70. eika nabila says:

  nota nie byk mbntu sye utk mmahmi sjarah dgn lbih mdlam..trime ksih, yea cikgu ! may Allah bless y0u..

 71. Ong Tze Sean says:

  ada salah sikit…
  rampasan bukan ramsapan
  mendapat bukan mensapat
  brahmin bukan brahim…

 72. Tanchinhang says:

  My history very poor I scared fail my history

 73. Tanchinhang says:

  Cikgu how to study sejarah with easily to understand it?can u tell me?

 74. Saiful says:

  this note make me good in history language 🙂 It also can give my mind feel fresh 🙂

 75. iela says:

  nota2 sejarah nie sgt membantu saya. trima kasih 😀

 76. Ibrahim A.Rahman says:

  Terima kasih cikgu. Nota yang ada membantu saya untuk membimbing anak saya untuk SPM 2012. Anak saya baru kemalangan teruk. Kemampuan berfikir lemah. Saya kena bantu walaupun tiada pengalaman mengajar sejarah.

 77. Ika Roslan says:

  Terima kasih daun keladi cikd=gu untuk nota ini.Bolah buat rujukan ketika cuti sekolah.

 78. bindiya says:

  thnk you so much sir ! i was stuck ! seriously dont knw hw to read history ! tiz blog really helping me 🙂

 79. etchy jun joo says:

  terima kasih,,,,bolehlah buat ulangkaji dengan mudah masa cuti,,hehe,,,,

 80. farahi says:

  trma kasih bnyk2 🙂

 81. sharmah says:

  terima kasih banyak…harap dENgan nota ini kami boleh dapat markah cemerlang dalam spm

 82. Umie says:

  cikgu~ nk copy boleh tk? cUz sejarah ketas 3 masuk tajuk nie laa finals exam punye..

 83. Zzue Zulaika says:

  bgus nyer nta sejarah nim,padat

 84. akira mio says:

  ermmm ok gak la ^^

 85. tasya says:

  trima kasih..blog ni betul2 bantu sya dalam exam open book test

 86. ina says:

  trima ksih ckgu . .

 87. unlly nur says:

  panjangnye………

 88. Dharsh says:

  terima kasih untuk nota ringkas ini…………

 89. Shin Yi says:

  Cikgu,terima kasih atas nota-nota tersebut…Sorry for saying that Dewan Perhimpunan di Athens bersidang 3 kali sebulan bukan setahun 🙂

 90. adnie says:

  Salam.nota ringkas & padat.Terima kasih 🙂

 91. cik_feridah says:

  thank you cikguu, maklumat yg berguna, beru jerr lepass salin nota. Mlas hadap buku tekss, peningg ! hehehe

 92. rathi says:

  thank you so much.it help me lot to do revision

 93. Nisrin says:

  thanks,, dapat gak material siapkan asignment,, =)

 94. lolitaaiman says:

  siap pon module sj akuh…

 95. calvianah says:

  xbole upload ker ni,.

 96. nadzirah96 says:

  ini je ke nota nye??
  thanks ye…
  nk mskkn dlm ujian kertas 3….2012

 97. suzy says:

  cmna nak tngok fullpages ? sebab huruf yg hujung tu tidak dapat dibaca dengan jelass . huhu

 98. fairul says:

  bgus la nota ringkas cam nie..senang nak ingat…

 99. sayu hati says:

  bla3.. aku x paham ape bende pon.. padahal tengah study nie dah nak dekat nak periksa…

 100. Josephine says:

  thanks teacher!!!

 101. THEEPA says:

  happy teacher’s day to cikgu Azid n tq for ur notes

 102. Nesh says:

  its really works,,,really very useful

 103. anas says:

  ringkas tapi padat dan mudah d fhami

 104. Boonie says:

  thx a lot..the note had helped me to have a faster revision..=D

 105. miss lucky says:

  ade nota yg xlengkap..msti buat cara format untuk spm…

 106. miss lucky says:

  great note…but need to give some example of spm format

 107. Hsukllh says:

  Thank you alot , i don my revision already

 108. Beibei here says:

  Ada yang Cumill ? lols

 109. nawar abd majid says:

  wah!nota mantap…^_^…x yah nk tgk bku rujukan yg tebal agi…jimat msa nk ulang kaji…thanks,cg!!!like it!

 110. anis eshah says:

  tq.. bleh sy siapkn krja skolah..

 111. lydia says:

  OMG!…atlast i m done wit my sej notes……i feel im out from a prison..anyway it realy help me out….thnkzz

 112. Gegurl says:

  Terima kasih kerana telah mmbntu sye mnylesikan keje kolah sye . ^_^

 113. vine says:

  such a wonderful notes provided help me to do revision for my mid term exam thank you so much sir for your short notes

 114. angela says:

  awesome..:)

 115. Elias says:

  the notes just made my day a lot happier and its easier to understand, now I can finish my notes faster

 116. fahimah nasir says:

  thanx a lot..snangnya kja kalu cmniey…..search ja smua da..
  snang kta nk wt pmbntgn dlm klaz..xpyh pning2 nk taip….:)

 117. azim says:

  terima kasih kerana membantu menyelesaikan homework saya…

 118. GHADDAR says:

  THank Very Much for the notes..i hope next notes more ringkas

 119. amirol says:

  trima kasih cikgu azid!!!!!
  🙂

 120. Dheeya Aqeela says:

  uhh ingat kan susah sngt bab 2 :’)
  rupanyer snang apabila dpt nota yg ckgu bgi
  TRIMA KASIH bnyak2

 121. ika says:

  first time saya lulus sejarah,actually sy tak rajin nak baca smua buka text tu sy just guna time buat latihan.tapi nota smua tengok kat sini.hehe 😀 terima kasih kpda cikgu azid kerana buat blog ni.i appreciated it =)

 122. uchiha amaru says:

  fist of all..tq bnyk2 sgt coz permudahkn kerja skola aq..aq suke blog ni coz dier boleh mnarik rmai pelajar tuk berusaha dngn lebih gigih.. 🙂

 123. maria muhamad says:

  terima kasih,, nota rngkas ni mmbantu mningkatkan lgi kfahaman sye.. 🙂

 124. jamizul says:

  terima kasih cikgu..

 125. KKN says:

  really helping me doing my homework…..

 126. zahir says:

  ooh…ok cikgu..time kasih..

 127. aeman says:

  bgus la blog nie..thanx ckgu..:)

 128. firah says:

  bagus la note ni..siap homework..haha..tapi it’s too simple..but awesome

 129. Cikgu Azid says:

  Terima kasih,kesilapan isi nota yg cikgu berikan di sini,maksudnya SPARTA hanya menumpukan bidang ketenteraan. Tidak kepada perdagangan. Mmg betul,keadaan muka bumi yang bergunung seswai utk aktiviti pertanian. Cikgu tersalah tulis tu. Sori ye.. 🙂 .. Saje je nak test alert ke tak alert, hehehehe

 130. suzy says:

  terima kasih . buku teks tinggal kat kelas . mls nak ambil . guna blog nie , senang sangat . terima kasih 0nce agaiin ckgu 🙂

 131. NurHusnina says:

  thanks ckgu . . lega dpt siapkan nota . . hehe

 132. zahir says:

  salam..bole sye nk tye skit x cikgu..knpe dlm ‘peningkatan ekonomi’ tamadun yunani,dlm bku teks sejarah mengatakn yg :
  “hmpir ‘SUME NGRE KOTA’ mbrikn tumpuan kpde aktiviti’ PERDAGANGAN ‘kecuali SPARTA. keadaan sdmikian wujud krna keadaan mka bumi di yunani BERGUNUNG-GANANG dan ‘SESUAI’ untuk ‘PERTANIAN “…
  tp dlm nota cikgu mengatakn yg :
  ” Semua negara kota kecuali SPARTA menumpukan ‘PERDAGANGAN’ kerana bumi bergunung – ganang ‘TIDAK SESUAI’ untuk pertanian.”

  mane 1 yg btol ek cikgu?? hope cikgu bole jelaskn…

 133. Michelle says:

  Thank you so much! Ur truly a dedicated teacher! U have been so hardworking to actually create a blog just to help us all! I wanna thank you from the bottom of my heart 🙂 Its people like YOU who make a difference in this world. Keep it up 🙂
  oh and by the way,

  AMAZING NOTES 😀
  (:

 134. :3 <3 😀 😛 ^_^ -_- 😀

 135. Thxx Cikgu Azid.. 😀

 136. linda says:

  terima kasih ckgu! Sebelum ni saya tulis nota sampai nak habis setengah buku.. tp lepas dpt nota ringkas ni, tak payah dah nak bazir muka surat lagi…hihihi 🙂

 137. alyn says:

  siap jugak kerja saya…thank you cikgu..

 138. reeni says:

  thanks cikgu.. siap jugak module saya..

 139. jennifer says:

  nota yg bezz!!i like sejarah!!huhu..

 140. acad says:

  cikgu ade kurang cikitlah…..still update..
  trimas cikgu……
  krane byk mm bantu……

 141. gabriel says:

  nk komen skit..da byk ksalahan ejaan dlm blog nie..hrap ckg dpt baiki blik lha..trma kseh…nota yg ringkas dan mnarik..^^

 142. Shaira_sc2 says:

  TQ cikgu azid…blog nie dpt bntu sya buat nota ringkas yg dsuruh o ckg sej sya..trima kseh byk2x…n_n

 143. AiMan says:

  Terima Kasih 😀 Minta halalkan :DD

 144. THARA says:

  Hi, thank you for the notes. It really helped me to do my short notes for Sejarah. 🙂

 145. aiman says:

  terrrbbbbaaaaeekkkkkkk…………..

 146. HangTuah says:

  thanks cikgu for the notes! 😀

 147. syafieza says:

  nota ney bnyak m’bntu dekt2 exam ney..n snang nk fham…thank

 148. Shahril says:

  haha..simple..thanks la ckgu

 149. one_nieyZZ says:

  nota ni sgt bgus!!!! Terima kasih ckgu…

 150. assalamualaikum…

  nota yg ringkas,padat.dan mudah di di fahami….

  terima kasih..

 151. ARE_TieyQhah LatiFF says:

  thanks a lot cikgu for this note…..

 152. isher says:

  waaaaaa… amat menbantu!!!! .. trime kasih cikgu ….. dgn nota nie … saye yakin boleh skor sejarah….

 153. seronok le!!!!dapat nota sejarah

 154. kayash says:

  terbaik !!!!

 155. afila says:

  ermmmm…nk tanya demokrasi apa yg ade dlm bab 2 ni?

 156. aiiinn says:

  love it so much….thanx a lot…
  it’s really help me…

 157. Anonymous says:

  terima kasih 🙂 nota senang difahami ^^

 158. firefly157 says:

  kalau boleh sediakan contoh soalan dan jawapan sekali,, terima kasih,,,

 159. ZAHIR says:

  TERIMA KASIH BANYAK-BANYAK KEPADA CIKGU AZID ATAS NOTA INI…SANGAT BERGUNA…

 160. sharwindrao says:

  terima kasih kerana memberi nota yang ringkas… nota ini membantu saya….. 🙂

 161. lumaya says:

  thanks!
  cikgu…ape ape//…

 162. akram says:

  sekarang sudah senang dgn nota ringkas ini. terima kasih

 163. fafa rara says:

  senang ckit nk uat nota.. hehe

 164. Pn Rosmini says:

  Terima kasih cikgu. Saya baru nak mengajar f4. Hanya mengajar f3 dan tak opsyen pun. Tkasih cikgu memudahkan saya.

 165. fieza sahaja says:

  thanx a lOt`s..<3
  admin btOl2 bntu sy buat hmwrk..<3
  thank you soooo muuuchhh..<3

 166. nisa' fireflyz says:

  thanks cikgu.. membantu sgt sgt… bagus,,

 167. Zamimie says:

  thaks….Cikgu, it NOTE helps me alot……

 168. Zamimie says:

  ?????????…….??????????????? ???????????????????????

 169. Cg.Azid Keep it up bump bump do more more ~.~ thx

 170. Mariyam says:

  assalamualaikum ckgu , terima ksih atas note ni … senang sy nk baca , copy , … klu ckgu tok wt note ni .. jenuh lerr saya nk cri point2 yg penting kt dlm bku teks … sekali lagi saya ucp terima kasih … 😉

 171. Gridselix says:

  Where’s the note for chapter 3(TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA). I’m gonna appreciate it by the way. Thanks 😉

 172. watson dana says:

  Great notes..keep it up

 173. Muhd azmy says:

  terbaeeek lha nota nie…mmng m’ban2 sngt…..snang krja…

 174. Study hard says:

  c.G azid u can do Account note? ? in malay thank your

  >.< just give me the link at here i will be active to open this website alwasy: ) thx if u done that work

 175. Study hard says:

  after i see this note wrote by c.G azid i more understand what that sejarah (boring) subject to become more attract. Wow Thx

 176. Study hard says:

  erm btw still got where i can get ACcoutn Note? Someone know?

 177. arif fitri says:

  terima kasih.,.,.,dengan nota ni,sye lbih senang untuk membuat kerja kursus

 178. Cikgu Azid says:

  Terima kasih banyak2..cikgu tersilap letak,mmg asal sukan olimpik dr Yunani/Greek/Greece..diambil sempena nama Mount Of Olympus..tempat kediaman Dewa Zeus..terima kasih sekali lagi..cikgu akan ubah..

 179. Osie says:

  Salam 1 Malaysia..sy ade kemusykilan ni..cgku saya ajar Sukan olimpik adalah sumbangan for tamadun yunani, tp ckgu Azid wrote sumbangan tamadun Rom..so which one is de rite answer?.Thanx

 180. eyqa najwa says:

  saya x bape fhm lha ..

 181. adeline says:

  this blog helps me alot thanks ……
  thank you ……………………………… 🙂

 182. fatimah syazwani says:

  nice notes.tq

 183. fiq says:

  knpe nota sye dgn kwn sye tidak sma padahal dia ambik dekat sni jugak???

 184. Aiman(Panjang) says:

  salam Cikgu Azid… Nota cikgu ini telah membantu saya lebih faham dgn mudah … cikgu ada buat buku or e-book..

 185. ieyla shieyla says:

  thanx a lot.. :)<3

 186. Cikgu Azid says:

  mmg ada tak ;engkap..sori ehh?kalu tak lengkap,hope korg leh wat nota sendiri merujuk pada buku teks..ikut gaya cikgu wat nota..

 187. teyha says:

  thanks cikgu azid

 188. syam says:

  Notes ni baik punyee.sesuai untuk pembentangan sejarah saya Terima kasih Cg Azid.tolong Jangan padam laman ini
  Terbaikkkkkkkkkkkkk
  Tapiiiiiii nota ni ada Yang x lengkap
  Minta tolong Tambahkan

 189. joe says:

  oooo…baru saya faham, apaitu DINASTI,,,
  terima kasih cikgu 😀

 190. Cikgu Azid says:

  utk senang faham la,dinasti tu sistem pemerintahan beraja dibawah satu keluarga..contohnya dinasti Han,dinasti Ching dan lain-lain.Kalau disebut dinasti Han,bermaksud pemerintahan kaum kerabat cucu cicit piut keluarga han.Raja yang bertukar pun mungkin anak dia dan begitulah seterusnya.

 191. joe says:

  cikgu saya hendak tanya satu soalan
  apa itu DINASTI ? 😀

 192. joe says:

  ia nota ringkas yang sangat berguna kepada saya…
  saya boleh menyiapkanya….dengan masa yang tak lama 🙂

 193. gbrieluv says:

  thiz note is very useful 4 me….tnkx you…..

 194. Ella96 says:

  Now I have more time to do other things rather than sit on the table writing history notes…. 😀

 195. erny amylia says:

  thax cikgu azid cause buat nota ni memang berguna untuk buat homework

 196. Ain says:

  thanks a lots for ur kindness. dis note really help me 4 my revision. simple..terima kasih

 197. anysmasukf4 says:

  terima kaseh atas nota yang diberikan

 198. coklat says:

  terima kasih banyak..sudah jumpa jawapan hukum kanun 12dalam pendidikan tamadun rom 😀

 199. aimi says:

  thnks yaaww . sgt2 membntu utk h0mework ~

 200. Dyana says:

  Thx a lot…
  Alhamdulillah

 201. erica says:

  nota ni xbrapa lengkap… krana msih ada nota2 yg penting yg prlu dtmbahkn… 🙂

 202. wawa says:

  thanks cikgu azid 🙂

 203. tamil says:

  Thank You very very much Cikgu Azid,pls don’t delete this blog

 204. aqidah says:

  semua nota bagus giler

 205. Kimmy says:

  this bab is so sooo long!

 206. Shafiq says:

  terima kasih atas nota ni..mmg mmbantu.. Minta cikgu tolong halalkan ilmu yg saya ambil dari sini ya..

 207. bubu says:

  bagus nya… sangat membantu pada saat-saat akhir peperiksaan terima kasih 😀

 208. terima kasih..:-)..

 209. Iman Amin says:

  Thanks Cikgu 🙂 Credits to you, finally, dapat jugak buat powerpoint dgn nota yg amat ringkas nie 😀

 210. eyna farsha says:

  ny cam notes from cikgu salleh ngatimin je… yg ckgu salleh terbitkan melalui buku modul pintas sejarah 21……… hmmm

 211. shaila pravina says:

  i love this blog!it helped me alot in my hwrk…bcoz of this blog..i actually escaped frm my monster history tchr…

 212. dyg says:

  these notes have helped me a lot. thank you very much. gbu = )

 213. Imarina says:

  thanx dude.. it’s really helping me doing my homework.. 😛 by using this method of teaching, maybe, pupils will more understand about this chapter.. 🙂 again.. thank you.. 🙂

>