BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

By Cikgu Azid
BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH.
(1) Peristiwa penghijrahan ke Madinah.

http://www.saudirailexpansion.com/SaudiRailExpansion/images/map_makkah-madinah.gif

a) Kedudukan penduduk Madinah sebelum hijrah.

1. Madinah terletak di utara Makkah di tengah – tengah perjalanan jalan dagang antara Makkah dan Syam.

2. Tiga golongan pendudukannya – Nasrani, Yahudi dan Arab.

3. Tiga golongan Yahudi – Bani Quraizah, Qunaiqa’, Nadhir.

4. Dua golongan Arab – suku Aus dan Khazraj.

5. Masalah politik dan ekonomi kerap berlaku antara mereka.

http://3.bp.blogspot.com/_0OCSv_2bvB0/SlUF08aY2ZI/AAAAAAAAAEM/M9zrkt96Ze0/s320/genggam-tangan1.jpg
b) Perjanjian Aqabah 1 dan 2.

1. Ketika di Makkah beberapa orang suku Khazraj berjumpa nabi dan memeluk Islam, selepas kembali mereka menyebarkan Islam di Madinah.

2. Pada tshun berikutnya (621 M), suku Aus dan Khazraj menemui nabi lagi dan membuat perjanjian Aqabah 1.

3. Isi perjanjiannya – suku Aus/Khazraj beriman kepada Allah dan Rasul. Mereka berjanji membantu nabi. Mereka tidak melakukan amalan jahiliah seperti mencuri, minum arak.

4. Selepas perjanjian ini nabi menghantar Mus’ab b. Umair ke Madinah menyebarkan Islam di sana.

5. Pada tahun 622 M, suku Aus dan Khazraj menandatangani Perjanjian Aqabah 2, isi kandungannya – suku Aus/Khazraj memeluk Islam dan mengaku taat setia kepada nabi. Mereka menjemput nabi dan orang Islam berhijrah ke Madinah. Mereka akan menyediakan tempat tinggal, keselamatan dan mempertahankan Islam.

c) Perjalanan hijrah nabi Muhammad.

1. Berlaku pada 1 Rabiulawal bersamaan 12 September 622M.

2. Ia berlaku secara senyap dan berperingkat – peringkat.

3. Nabi berhijrah selepas penghijrahan orang Islam lain.

4. Perjalanan hijrah Nabi ditemani oleh Abu Bakar selama 12 hari.

5. Umar al-Khattab berhijrah dengan terang – terangan, bersendirian dan dengan berani.

d) Konsep hijrah.

1. Perkataan arab bermaksud berpindah (perpindahan dari Makkah ke Madinah untuk mengukuhkan Islam).

2. Pengertian lebih luas – menegakkan kebenaran, meninggalkan keburukkan dan kejahatan, perubahan sikap, cara berfikir, dan tingkah laku.

3. Tafsiran orientalis barat, hijrah ialah pelarian. Ia disangkal oleh Islam kerana orang Islam dijemput oleh penduduk Madinah, ketibaan disambut rela penduduk Madinah, diberi tempat tinggal dan dijamin keselamatan, nabi diterima semua penduduk termasuk orang bukan Islam.

e) Bagaimana Nabi melepaskan diri dari Makkah ke Madinah.

1. Hijrah bermula apabila nabi melepasi kepungan Quraisy di rumah bagnda. Ali telah tidur di tempat tidur nabi dan menggunakan selimut nabi.

2. Kemudian nabi berjumpa Abu Bakar memeberitahu perintah Allah agar berhijrah. Mereka berdua bersembunyi di Gua Thur. Perjalanan seterusnya dipandu Abdullah b. Arqat.

f) Apakah sebab dan tujuan hijrah.

1. Perintah Allah melalui wahyu yang menyatakan niat orang Quraisy ingin membunuh nabi.

2. Allah memerintahkan nabi agar segera berhijrah ke Madinah.

3. Ancaman di Makkah menjejaskan penyebaran Islam, maka suasana aman di Madinah memudahkan penyebaran Islam.

4. Suku Auz dan Khazraj sering bertelagah dan ekonomi mereka dikuasai orang yahudi. Maka mereka memerlukan pemimpin seperti nabi untuk mendamaikan hidup mereka.

http://4.bp.blogspot.com/_XtEymjGQYts/SPyl-4FalQI/AAAAAAAABfU/9z1_xp8SQRM/s400/Picture1.jpg
g) Apakah kepentingan hijrah.

1. Dakwah Islam dapat disebarkan secara aman dan terang.

2. Mempersaudarakan suku Arab Madinah (Aus dan Khazraj).

3. Mempersaudarakan orang Islam Madinah dan Makkah.

4. Orang Makkah yang berhijrah ke Madinah digelar Muhajirin dan orang Madinah digelar Ansar.

5. Menyatukan penduduk pelbagai suku, budaya dan agama di Madinah.

6. Nabi membina masjid al-Nabai – masjid menjadi temapt beribadat, belajar bertemu dan berbincang, di persekitaran masjid aktiviti harian dijalankan seperti jual beli.

7. Takwim hijrah sempena peristiwa hijrah digunakan bermula dari pemerintahan Khalifah Umar.

8. Nama Yathrib ditkar kepada Madinah al-Munawwarah bermaksud kota bercahaya.

9. Hijrah membawa sikap toleransi, tolong – menolong. contohnya orang Islam Makkah dibantu oleh orang Madinah.

10. Hijrah dibantu pengorbanan harta dan nyawa para sahabat seperti Abu Bakar, Ali dan Abdul Rahman Auf.

11. Wanita juga sanggup berkorban seperti Asma’ puteri Abu Bakar ke Gua Thur menghantar makanan dan berita.

12. Hijrah menunjukan ketabahan nabi meninggalkan kesenangan hidup dan tidak berputus asa.

13. Hijrah menunjukkan kebijaksanaan nabi yang tidak terus ke Madinah tetapi bersembunyi dahulu di Gua Thur.

( 2 ) Piagam Madinah/Sahifah Madinah.

http://serambimadina.files.wordpress.com/2010/01/alquran-kuno-021.jpg

a) Latar belakang piagam Madinah.

1. Piagam ini dirangka oleh nabi berpandukan wahyu daripada Allah.

2. Ia mencatatkan tanggungjawab ketua negara dan rakyat.

3. Ia juga hasil persetujuan orang Islam dan bukan Islam.

4. 23 fasal tentang orang Islam dan tanggungjawabnya.

5. 24 fasal tentang tanggungjawab orang bukan Islam termasuk Yahudi terhadap negara Madinah.

6. Perlembagaan ini ialah perlembagaan bertulis pertama digubal di dunia.

b) Apakah kandungan Piagam Madinah.

1. Politik – nabi ialah pemimpin semua penduduk Madinah, nabi juga ketua hakim berlandaskan musyawarah dan adil.

2. Agama – bebas memilih dan mengamal agama tanpa gangguan penganut lain, dan tiada paksaan memeluk Islam.

3. Sosial – masyarakat Madinah dianggap ummah, bersatu padu dan bekerjasama tanpa mengira bangsa.

4. Undang – undang Islam – dilaksanakan secara menyeluruh tetapi peraturan keluarga yang sesuai dengan Islam boleh diamalkan. Hukuman dikenakan adalah adil.

5. Ekonomi – riba dan penindasan dilarang, tiada diskriminasi.

6. Pertahanan – semua penduduk diwajibkan memepertahankan Madinah dari ancaman musuh.

7. Kedudukan orang Yahudi mempunyai hak yang sama, hak kebebasan, hak keselamatan, selagi mematuhi Piagam Madinah.

c) Apakah kepentingan Piagam Madinah.

1. Model pemerintahan berasaskan Islam – agama Islam boleh dilaksanakan dalam negara berbilang agama dan bangsa.

2. Kandungannya merangkumi peraturan dunia dan akhirat.

3. Dari segi ekonomi amalan riba, menipu tidak dibenarkan, sebaliknya sedekah, keadilan ekonomi digalakkan.

4. Nabi berjaya membentuk masyarakat berasaskan ummah, nilai yang ditanamkan ialah ukhuwah Islamiah.

5. Konsep keadilan sosial – Islam menekankan persamaan dan persaudaraan, tiada perbezaan taraf dalam masyarakat.

6. Nabi mempraktikkan amalan positif seperti perpaduan, rela berkorban, Bantu – membantu.

7. Syariah Islam yang adil sesuai diikutioleh semua masyarakat.

8. Nabi menyusun perlembagaan dahulu sebelum membentuk kerajaan.

9. Pemerintahan Islam meletakkan Allah kuasa tertinggi.

10. Orang Yahudi tidak boleh menindas kaum Arab.

11. Semua bangsa mesti mematuhi peraturan.

12. Semua penduduk harus mempertahankan negara Islam.

d) Apakah strategi negara Islam Madinah dalam menyebarkan Islam.

1. Quraisy Makkah mencari sokongan orang Arab dan Yahudi di Tanah Arab bagi menentang Islam di Madinah.

2. Strategi baginda pula dengan menyebarkan Islam secara meluas seperti di Rom, Parsi, Mesir.

3. Nabi menghantar perutusan ke sana untuk memeluk Islam.

4. Nabi menggunakan kaedah diplomasi dengan mewujudkan persefahaman antara negara disamping menyebarkan Islam.

5. Serangan Quraisy kepada kabilah Islam akhirnya membawa perang, tetapi perang dalam Islam untuk maruah diri, agama dan negara. Perang hanya dilakukan selepas turunnya wahyu Allah menbenarkannya.

http://4.bp.blogspot.com/_83uLUWNQZkQ/TBg7iX4sSKI/AAAAAAAAASw/33ojm5Nac9A/s1600/badar.jpg
e) Konsep perang dalam Islam.

1. Antara siri perang Islam di Madinah seperti Perang Badar, Uhud, Khandak dan Tabuk.

2. Allah memberi izin perang setelah diserang Quraisy.

3. Prinsip perang dalam Islam ialah berperang apabila diserang musuh, mencari keamanan agar tempat ibadat terjaga, menentang kezaliman dan mempertahankan diri.

4. Sekira musuh Islam inginkan pendamaian, maka umat Islam perlu memilih pendamaian.

5. Perang antara orang Islam dengan Quraisy Makkah tidak memaksa musuh memeluk Islam, penerimaan agama Islam adalah secara suka rela.

6. Dalam Perang Badar, walaupun Islam menang, tawanan wanita dan kanak – kanak dibebaskan, tawanan lelaki dibebeaskan jika berjaya mengajar 10 orang kanak – kanak Islam sehingga pandai.

7. Tentera Islam yang berperang dilarang membunuh sesuka hati termasuk memusnahkan tumbuhan.

8. Kesannya lebih ramai memeluk Islam selepas Perang Badar.

( 3 ) Perjanjian Hudaibiah.
a) Latar belakang berlakunya Perjanjian Hudaibiah.

1. Pada tahun 628 M, umat Islam berhasrat menziarahi Makkah tempat asal mujahirin dan mengerjakan umrah.

2. Mereka disekat oleh Arab Quraisy di Hudaibiyah keranaQuraisy merasa maruah mereka tercabar.

3. Pihak Islam menghantar utusannya iaitu Uthman Affan menerangkan tujuan sebenar mereka datang.

4. Tetapi Quraisy enggan menerimanya. Kemudiannya Quraisy bimbang, lalu menghantar Suhail b. Amru memeterai Perjanjian Hudaibiah.

5. Mulanya para sahabat tidak menerima perjanjian ini yang dianggap berat sebelah, tetapi menerimanya sebagai pengajaran yang besar.

b) Apakah kandungan Hudaibiah.

1. Genjatan senjata selama 10 tahun.

2. Kabilah Arab lain bebas memihak kepada pihak Islam Madinah atau Quraisy Makkah.

3. Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkkah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan.

4. Orang Quraisy Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya akan dipulangkan.

5. Umat Islam boleh mengerjakan umrah tahun berikutnya.

c) Apakah kepentingan Perjanjian Hudaibiah.

1. Memberi umat Islam menunaikan haji.

2. Memberi kebebasan umat Islam ke Makkah dan menunaikan ibadat di Kaabah.

3. Tempoh pendamaian ini memberi peluang kepada dakwah Islamiah ke seluruh Tanah Arab tanpa gangguan Quraisy.

4. Perjanjian memberi gambaran Islam tersebar secara aman.

5. Perkara 3 dan 4 perjanjian Hudaibiah kelihatan menguntungkan Quraisy tetapi dalam masa panjang ia menguntungkan Islam buktinya pengislaman tokoh berpengaruh seperti Khalid al Walid, Amru al – As.

6. Perjanjian juga menunjukkan nabi pemimpin unggul, dikagumi dan berwawasan.

7. Perjanjian ini menunjukkan Arab Quraisy mengiktiraf kerajaan Islam di Madinah.

d) Bagaimana pencabulan Perjanjian Hudaibiah berlaku.

1. Perjanjian ini hanya bertahan selama 2 tahun kerana pihak Quraisy sengaja mencabulinya.

2. Quraisy memberi sokongan kepada Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuza’ah.

3. Bani Khuza’ah ini berpihak kepada Islam di Madinah,

4. Bermakna Quraisy melanggar perjanjian genjatan senjata.

5. Pihak Islam bertegas menghantar tentera ke Makkah.

( 4 ) Pembukaan Kota Makkah.

http://4.bp.blogspot.com/_yR4CWGooXu0/SpViDrji0fI/AAAAAAAAAQA/AeeoS2muiWg/s400/fathu+mekah.jpg

a) Peristiwa pembukaan semula Kota Makkah.

1. Nabi membuka semula Kota Makkah selepas hampir lapan tahun tinggal di Madinah.

2. Pembukaan ini kesan daripada tindakanQuraisy melanggar perjanjian Hudaibiah.

3. Pembukaan ini ialah strategi jangka panjang nabi menyebarksn Islam kerana penguasaan Makkah akan memantapkan Islam.

4. Baginda dan tentera memasuki Makkah secara aman.

5. Tokoh Quraisy seperti ketuanya Abu Suffian dan Al – Abbas amat khuatir lalu memeluk Islam sebelum kedatangan tentera Islam.

6. Empat pasukan tentera seramai 10 ribu orang masuk ke Makkah diketuai Khalid al – Walid, Abu Ubaidah, Saad Ubadah, dan Zubair al – Awwan, dari arah utara, selatan, barat dan barat daya Makkah.

7. Taktik ini memudahkan Makkah dikepung dan dibuka.

b) Apakah kepentingan pembukaan Kota Makkah.

1. Pembukaan Makkah menybabkan Abu Suffian dan al – Abbas memeluk Islam diikuti Arab Quraisy yang lain.

2. Nabi memberi jaminan keselamatan kepada mereka yang terkepung di dalam Kota Makkah.

3. Setelah berjaya, nabi bertawaf mengelilingi Kaabah dan berpidato menyatakan pentingnya perpaduan antara pelbagai bangsa dan agama.

4. Nabi memaafkan pihak Quraisy dsn tidak berdendam.

5. Kaabah terpelihara daripada unsure jahiliah, berhala dihapuskan dan masyarakat Islam mendalami ilmu Islam.

6. Makkah menjadi Kota Suci umat Islam dan tempat beribadat seperti ibadat haji.

7. Walau bagaimanapun Madinah tetap menjadi pusat pemerintahan Islam, Makkah menjadi wilayah kerajaan Islam.

8. Selepas itu berlaku peristiwa haji terakhir Nabi Muhammad s.a.w., dalam khutbah haji terakhir itu nabi berpesan, “ pusaka yang nabi tinggalkan selepas wafat ialah al- Quran dan sunnah, umat Islam tidak akan sesat selagi tidak meninggalkan pusaka ini ”.

9. Nabi wafat pada 632 M bersamaan 11 Hijrah.

 1. Kushina.u says:

  Terima kasih ckg. Nota yg padat dan ringkas. Sgt mmbntu dn memudahkn kerja saya. Doakan yg terbaik utk kami spm student. A+ untuk sejarah yey!

 2. vd says:

  thanks 4r d notes my teacher use it at school

 3. siti ruhanah binti sani says:

  assalamualaikum…thanks cikgu bagi nota yg ringkas nie…nota mmudahkn krja sya

 4. 3467 says:

  baik ni

 5. dian says:

  assalammualaikum cikgu ,saya nak Tanya mcm mne nk mulakan kertas 3 sej … tema umum : kerajaan islam di madinah …nak kena ada apa kat dalam esei 2 cikgu???…saya x tahu apa yg kena ada dn macam mana nak mulakan esei???… tolong cikgu?

 6. shuwvetha says:

  thanks

 7. manisa@nisha says:

  TERIMA KASIH untuk memberikan no ta ringkas ini. Ia telah memudahkan kerja saya.

 8. talib says:

  Terima kasih kerana memberi nota ringkas ini

 9. Oudin says:

  tq for helping me

 10. Oudin says:

  tq fo helping me

 11. Sri says:

  your notes very helpful for complete my notes .tq sir

 12. owen says:

  super helpful for my notes

 13. Adu says:

  Thank You!! Nota sangat ringkas dan mudah diingat 🙂 Moga Allah berkati kamu 🙂

 14. Velentina says:

  greatest note. it make me easy to remember all the point. thank you teacher

 15. Jue says:

  Thanks for this note.. It helps me a lot..

 16. […] Nota sejarah tingkatan 4 bab kerajaan islam di madinah […]

 17. lolita says:

  looooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

 18. fanisya says:

  thanks for this note…

 19. amirul faiz says:

  saya nak tahu

 20. Thanks! says:

  Cikgu Azid! I really must thank you! This is so far the best nota ringkas i ever found on the internet! Isi-isi semuanya sangat ringkas dan senang difaham! I only found this a day before my monthly test though.. I will use your website for my final exam! terima kasih!

 21. pening ar!!! says:

  tq sir………you help me a lot…….

 22. Farah says:

  Terima kasih cikgu ! Nota cikgu buat saya senang sangat! 🙂

 23. Uzayr says:

  Cikgu azid, minta tolong saya dengan tajuk ni (paper 3) Zaman Gelap telah muncul sekitar tahun 476 M selepas kejatuhan Rom Barat. Zaman Gelap dan Renaissance telah memberi kesan kepada peradaban dunia masa kini.

 24. GvM Necro says:

  hey cikgu… thanks for the notes.. it helped me a lot… thanks again.. ^^

 25. Jack Black says:

  Tq sgt sbb saya dapat banyak ilmu dari blog ni!!!!!

 26. Mohd Ridzwan says:

  Cikgu Azid , tolong saya dengan tajuk kecil kat bawah nie . besok saya ada Trial SPM.
  takut2 esok kluar pasal nie pula .
  thanks Cikgu Azid
  “bagaimanakah cara pemilihan khalifah dapat digunakan untuk memantapkan sistem pemerintahan di malaysia”

 27. harishalim says:

  pergh pass paper 3

 28. faizul says:

  terima kasih

 29. AlFonsus says:

  thank yoU for givE me a lot of note……noW i can finish mY homeWork Easily

 30. Nazrul Aqmar says:

  Nota-nota ni semua banyak membantu saya dan mempercepatkan masa untuk membuat kerja rumah saya , terima kasih CIKGU !

 31. james says:

  ty cikgu nota kamu amat dihargai

 32. diya says:

  so awesome a note. Thankyou very muchh

 33. pu3 nurhafizah says:

  thanxz ckgu azid..

 34. Brandon says:

  terima kasih cikgu nota banyak membantu saya

 35. Al Rauf says:

  Tentang pembaharuan yg dilakukan Nabi Muhammad S.A.W setelah berhijrah ke Madinah ada x ????? Klu ada nnti cikgu emelkan kpd sy..

  alrauf96@gmail.com

 36. fatihah says:

  terimakasih cikgu 🙂 its a good note !

 37. ryu says:

  yokatta. doomo arigato sensei! Kore wa hij? ni yoi rifarensudesu ( thank god. thank a lot teacher! This is a very good reference

 38. erna ectoviana :) says:

  RINGKAS & PADAT..!! trima kc..

 39. Abdul Jalil says:

  konek korang smue kecik giler babi siol!

 40. ira says:

  terima kasih. isi yang sangat padat

 41. Airinia says:

  thank you. it do help me a lot.

 42. Brian Ken says:

  Arigato, for these compact notes. Helped me alot, and save my time in finishing my notes~ once a gain, Domo arigato~

 43. nyna jm says:

  Thanks 4 this note. Thiz so useful 2 me 4 study easier. x)

 44. Ng Wei Jien says:

  Thanks!

 45. Masha says:

  saya tak dpt baca penuh la sbb ada iklan kat tepi ni .. cam mana nak remove iklan ni ??

 46. far says:

  Terima kasih bebanyak cikgu! Help me a lot. Xlah kelam kabut baca bku teks. Esok exam sem1, bab1-7 oohh. W.m.luck. hehe May Allah bless u cikgu!

 47. zahra says:

  terima kasih atas nota yg sangat berkesan…..
  halalkan semua ilmu yang telah saya terima

 48. jeniffer lim says:

  thanx ……..:)

 49. Hany says:

  thx ckg..mohon copy…sgt mmbantu..

 50. farish says:

  10q…its useful

 51. Very good and interesting sejarah note…
  May Allah SWT Bless You…InsyaAllah…:)…

 52. niera says:

  tq ckgu..mmnk mmbntu..xpyh bka bku lgi snang nk phm..

 53. Dedeq says:

  thank untuk nota ini … 🙂

 54. Mardiana says:

  POlaris, kalau soalan tanya camtu, main point dia adalah kdtgan nabi diterima dan dialu2kan oleh suku aus dan khazraj. malah, disediakan tempt tinggal. rujuk balik nota yg cikgu bagi ni dgn lebih teliti, pasti akan jumpa.

 55. suthan hero says:

  tq very much cikgu

 56. 9A+SPM says:

  Thanks cikgu.. u help me a lot.. may Allah bless u

 57. dengdeng says:

  cikgu azid is dan fuck stupid guys i hate u

 58. bushinji says:

  whoaa…nota nota yang ringkas tapi padat dan komprehensif……saya copy ye cikgu.senang cket nak wat nota

 59. johanna says:

  Thank you so much for your hard effort!! =)

 60. emanual says:

  beautiful notes n short enough……u no what i mean, its really great…..!

 61. Farouk says:

  this is wat exactly dat i m looking 4 history!!!!!!!

 62. fazril jbx says:

  terbaik

 63. laila says:

  sgt ringkas tetapi padat! arigatou! :3 esok nak exam, buku teks tebal sgt :p

 64. Unknown says:

  Thanks you soooo much.. Notes are short and easy to understand….. 😀

 65. POlaris says:

  >< kalau dia tanye "Buktikan Hijrah itu bukan sebuah pelarian" macam mane ekk nak jawab ?

 66. Hamba Allah says:

  Terima kasih di atas nota yang telah diberikan . Amat berguna pada sy . 🙂

 67. Anonymous says:

  thank u for the nota!

 68. ismail says:

  boleh saya tahu tentang pengaruh islam di tanah melayu dan di asia tenggara dalam bahasa dan kesusteraan tingkatan 4…

 69. sabrina says:

  cikgu boleh saya tahu , macam mana nak dapatkan ringkasan bab 6 ?

 70. shafiq shamsul says:

  trima kasih cikgu, nota ni dh bnyak mmbantu 🙂

 71. quena rerror says:

  macam mana nk copy paste…

 72. quena rerror says:

  tq 4 help..

 73. BUDAKNAKEXAM says:

  Terima kasih cg . sy copy paste utk paper 3 nanti .

 74. man the awesome says:

  thnks ats nota ni…really helps me,,
  btw,you’re awesome!

 75. cik TETOT says:

  .. Terima kasih cikgu . . nota ni dapat membantu saya 🙂
  terima kasih 😀

 76. haslieza_rahman says:

  cikgu… kita akn dpat s0alan kertas 3…awal kan??…s0oo…snng la nk cari jwapan..hehe… t tiru balik je.. 🙂 best juga..

 77. farahain says:

  ade tak soalan bagi KERTAS 3 dalam tajuk ini.?

 78. smile says:

  Terima kasih bnyk2 cikgu. Nota ni sngt begune utk plajar spt sy yg study last2 minit ni. hahaha. time kasih cikgu! 😀

 79. mohd akif says:

  terima kasih !!!
  esok dah nak trial sempat catch-up !!
  ^.^
  tq sgt2

 80. zubed says:

  terima kasih ckgu…

 81. mea says:

  thanxxx gkgu

 82. akma says:

  assalamualaikum semua,awak semua ngah wat ape tu, ngah study ek?

 83. cik_feridah says:

  terima kasih untuk nota ni cikgu,, sgt padat dan ringkass,,

 84. juju says:

  mohon share for powerpoint presentation kat sekolah. thank you :))

 85. nur zafirah says:

  best sangat..nota yg lengkap..senang nak buat nota macam ni..cg!!!!! awesome,,,keep it up

 86. Randy Keith Orton says:

  So easy to memorize if read the notes from this blog….thanks a lot…

 87. arif imran says:

  sy xthu hal sjrah

 88. karthi .k says:

  superb easy 2 understand …..

 89. eyna riasya says:

  saya copy ye ckgu. senang sikit nak buat nota sejarah . thanksssss tau ckgu !! ^_^

 90. zafirahnur says:

  cg..nota yg sgt awesome..like2..

 91. Dipa says:

  cikgu , nota ini dari buku teks ke ? has it been summarized from the text book ?

 92. bulma-wana shaza says:

  nota2 rgkas cg telah mnyebabkan sy jatuh hati kpd sej.. thanks cg

 93. muhammadafiq says:

  terbaik la cikgu nota ni permudah kan kerja aq haha………… 😛 🙂 😀 :'(
  …………………….

 94. Salam says:

  Tq cikgu….

 95. adli says:

  tq cikgu, x yh baca buku teks yg berjela-jela 2…
  blog ni dh ada

 96. zahid360++ says:

  thANK YOU 4 GIVING ME THOUSANDS OF SMILES FOR SHARING THIS KINDA BEST HISTORY NOTES THat i ever had……………….:):):):):):):):)

 97. krystal says:

  Nota cikgu agak ringkas dan jelas berbanding dengan buku teks yang panjang lebar tu..terima kasih kepada cikgu,saya dapat mencari point dengan senang.

 98. AtieqahArr says:

  wahhh! goodgoodgood untuk saye yang suke study last minute nihh. hehee. mekaseh cegu! selamat hari guru cegu! :’)

 99. Mathu Honey says:

  thanks cikgu senang untuk hafal. esok sejarah exam

 100. Hamsalekha Kumaresan says:

  Thanks very much,sir. You saved me from a big disaster because I could’nt the best notes in book stores but I can find here. THANK YOU. 🙂

 101. shamirul asyraaf says:

  terima kasih cikgu ……. nota cikgu senang jew nx phm…. saye malas nx bace buku teks yg tebal 2

 102. angah pekan says:

  terima kasih bnyak bnyak cikgu. senang saya nk study last minute. hehe

 103. qwertyuiop says:

  terima kasih ckg.nota ni bnyk membantu.

 104. luckystar says:

  thx cikgu azid semoga allah merahmati cikgu…:D

 105. kamely says:

  tima kaseh ckgu .ckgu sejarah sya slalu tnya ttg nota .tpi sya buat tak tawu jer . nota yg ringkas utk d tulis .

 106. nuraina suhaila azman says:

  terima kasih kepada cikgu atas nota ini..saya amat menghargainyer ..kerja rumah yang diberikan dapat saya selesaikan dengan mudah..!!!terima kasih!!

 107. myrul adli says:

  taq cikgu aizad…..semoga ilmu yg diberikan dapat dimanfaatkan bersama untuk dunia dan juga akhirat amin:)

 108. nabila al hadi , says:

  it’s so easy for me to study 🙂

 109. Jaspreveena Kaur says:

  this notes help me a lot expecially when doing homework……….THANK YOU for providing this notes on net!!! 🙂

 110. jamizul says:

  terima kasih cikgu…:D
  x payah susah2 nak beli nota lagi…ini pun sdh cukup padat nota nya,,TQ sekali lagi…:DD

 111. hidayah says:

  terima ksih sgt2 cgu . .
  smoga cgu dpt kbrkatan d dnia , akhrt . . 🙂

 112. Myra Amyra says:

  mmm…nota ny mmg senang untuk sya buat rujukan…snanglh syer nk buat presentation nnti….sumernyer ringkas dn memadai….

 113. Nasiruddin says:

  Nota ini tlh permudahkan sya .. trima ksih .. 😀

 114. Nadia Sabrina says:

  Cikgu, terima kasih bnykbnyk, semoga ALLAH membalas jasa baik Cikgu (:

 115. asmanudin says:

  ape yg korang buat nie?????????????????????????????????????

 116. asmanudin says:

  ape yg korang buat nie???

 117. azah says:

  nota ini memamg terbaik

 118. sinwei says:

  the note is nice. can use it to cover the exam…

 119. joehilmi says:

  nota ini memberi saya kemudahan,keringanan beban berbanding dgn buku teks… terima kasih cikgu.. ^_^….

 120. tq cikgu senang saya cari nota pintas.

 121. thiru says:

  CIKGU 10Q VERY MUCH….

 122. thiru says:

  thank you very much……:-)

 123. thiru says:

  mantaplah nota nie senang nk wat prenstation kat kelas…..

 124. khairul says:

  mintak kongsi bleg cikgu

 125. juan ganu.. says:

  thanks cekgu….love u..huaaa

 126. juan ganu.. says:

  hahaha…buleh wt msuk esk..

 127. jaya says:

  thanks it notes help me

 128. jessy says:

  ima kasih byk2 ckgu krna nota ni dapat mmbntu saya untuk mendapat score A+ untuk ujian gerak gempul kali ni.

 129. Kimmy says:

  Cool…. very cool~
  Thanks there~

 130. syabas..cikgu azid kerana menarik perhatian saya..saya harap keputusan saya akhir tahun nie 2011 yang cemerlang amin…:-)..

 131. Echa says:

  thanks cikgu yazid..memey mudah nak ingat and it’s help me alot.. ^_^

 132. farzanah says:

  tq vm 4 ur awesome note… i would b reading until midnite if read d textbook… now i’m early 6hours… tq….

 133. Cikgu Azid says:

  yezzzaa..welkem2..rajin2la study sejarah melalui blog ni k?

 134. cahaya kesucian says:

  thanks god and to you too sir. nota yg amt rgkas, mnarik srta mdah diingati 😀

 135. Nur Aqilah says:

  tq cikgu +)
  senang..x yah beli buku rujukan dah..hehe

 136. amirah says:

  tq cikgu..you help me a lot

 137. Cikgu Azid says:

  welcome.. =)

 138. thanks,no need to buy history book xD
  seriously thank you so much,hope what have u done to help us god will reply u with 100 of happiness ^^

>