BAB 6:PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA.

BAB 6 :PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA. ( 1) Perlaksanaan sistem khalifah Islam. a) Apakah maksud konsep khalifah. 1. Khalifah dalam bahasa Arab bererti penganti. Dalam konteks tersebut peganti Nabi Muhammad s.a.w. akan memerintah dan mentadbir kerajaan Islam. 2. Khalifah dalam kontek agama bermaksud tanggungjawab memelihara kemurnian Islam dan mengekalkan keharmonian serta kestabilan umat Islam. … Continue reading BAB 6:PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA.