BAB 9 : PERKEMBANGAN DI EROPAH

By Cikgu Azid
BAB 9 : PERKEMBANGAN DI EROPAH
(1) Perubahan di eropah dari Zaman Pertengahan awal hingga ke Zaman Pertengahan Akhir.
a) Zaman pertengahan di Eropah.

1. Zaman pertengahan terbahagi 3 iaitu peringkat awal, kemuncak dan akhir.

2. Zaman Gelap pada masa zaman pertengahan awal.

3. zaman Renaissance pada masa zaman pertengahan akhir.

http://mrroughton.com/images/Dark%20ages%20main.jpg

b) Latar belakang Zaman Gelap (Pertengahan Awal).

1. Eropah mengalami kemerosotan ilmu pengetahuan, perdagangan dan penbandaran.

2. Ketika ini tiada pusat pentadbiran yang berkesan.

3. Dunai islam pada masa ini sangat mantap, oleh itu Eropah mengambil ilmu daripada dunia Islam.

4. Pada masa ini, empayar Rom barat (kuasa pusat) runtuh, maka muncullah golongan baron (tuan tanah).

c) Apakah ciri – ciri Zaman Gelap (Pertengahan Awal).

1. Petani mendapatkan perlindungan daripada tuan tanah kerana politik tidak stabil.

2. Petani membayar cukai yang tinggi sebagai tukaran kepada perlindungan yang diberikan oleh tuan tanah.

3. Petani yang tidak berkemampuan telah menyerahkan tanah mereka dan menjadi hamba.

4. Tuan tanah pula mendapat perlindungan daripada raja.

5. Tuan tanah dikehendaki memberi khidmat atau membayar cukai kepada raja.

6. Hubungan antara petani, tuan tanah dan raja ini dikenali sebagai sistem feudal.

7. Di negeri melayu sistem feudal juga diamalkan, di mana raja berkuasa mutlak, dan pembesar berkhidmat dan dinaungi raja, rakyat dan hamba melayu berkhidmat untuk pembesar.

8. Gereja Katolik amat berkuasa ketika Zaman Pertengahan, mereka memiliki hartanah yang banyak dan focus utama ialah ilmu akhirat hingga mengongkong hidup masyarakat.

9. Perdagangan pada zaman ini diganggu orang gasar seperti Maygar dan Viking. Perdagangan ke timur dan Laut Mediterranean pula dikuasai oleh orang Islam.

10. Masalah ekonomi ini menyebabkan mereka menumpukan kepada pertanian, mereka menjalankan aktiviti tukar barang kerana mata wang dalam pasaran terhad.

d) Zaman Kemuncak Pertengahan.

1. Gereja menjadi institusi yang universal dan menjadi ejen penyatuan.

2. Perubahan ekonomi berlaku kerana pertambahan penduduk, peningkatan pertanian dan kemunculan perdagangan.

3. Kemudian muncul pula bandar seperti Venice, Milan.

4. Lahir juga kelas pertengahan seperti artisan, pedagang.

5. Status sosial ditentukan oleh kekayaan dan bukan pemilikan tanah.

6. Wujud juga institusi politik seperti parlimen.

http://midiblog.net/pics/r/e/n/renaissance-transition-3-high.jpg

e) Zaman Renaissance (Pertengahan Akhir).

1. Reanissance berasal daripada perkataan Itali iaitu renisciment bermaksud kelahiran semula iaitu penghargaan semula ilmu yang terhasil pada Zaman Yunani dan Rom.

2. Tamadun Yunani dan Rom tenggelam ketika Zaman Gelap.

3. Asas pemikiran zaman ini ialah menonjolkan keupayaan manusia berfikir menyelesaikan masalah yang dikenali sebagai humanisme. Bapa humanisme ialah F.Petrarch.

4. Antara tokoh Renaissanxe seperti N. Machiavelli.

5. Manusia zaman ini mempunyai semangat inkuiri (semangat ingin tahu yang kuat).

6. Zaman ini bermula di Itali, di mana muncul bandar terkenal seperti Venice, Rom dan Milan yang menjadi pusar perdagangan antarabangsa.

7. Itali amat strategik sebagai pelabuhan persimpangan antarabangsa contohnya pelabuhan Venice dan Genoa.

8. Di sini berlaku pertembungan budaya, bahasa dan agama.

9. Di sini juga muncul pedagang yang kaya yang menggunakan kekayaan mereka untuk mengindahkan bandar.

10. Pedagang kaya ini kemudiannya menjadi patron atau penaung kepada pelukis, saintis, pemuzik dan penulis.

11. Patron terkenal seperti keluarga Medici di Florence.

12. Patron berusaha menarik masuk cendiakawan dan seniman yang berkunjung dari bandar ke bandar menyebarkan idea Renaissance. Ke seluruh Itali.

13. Paus juga cuba melindungi seniman dan cendiakawan ini. Gereja Rom yang mencemburu kepada bandar Florence (dibina oleh patron-Medici) yang cantik ingin menandinginya, tetapi saintis berselisih faham dengan gereja (mereka mencabar fahaman tradisi gereja, contohnya kes Galilco Galilei).

14. Gereja berubah memberi tumpuan kepada seni lukis dan seni ukir, mereka mengupah Leonardo da vinci, Raphael, Michaelangelo mencantikkan gereja dan katedral di Rom.

15. Pelukis dan penulis ketika ini ingin dikenali secara individu maka semangat dan amalan individualisme.

16. Selepas itu pelukis dan pengukir juga mahir dalam ilmu pengetahuan.

17. Tokoh Renaissance di luar Itali – Thomas More, Francis Bacon, Wiliam Shakespeare.

http://mrroughton.com/images/Renaissance%20main.jpg

(Tokoh-tokoh Renaissance di Eropah)

f) Kesan Zaman Renaissance (Pertengahan Akhir).

1. Politik – Muncul monarki baru yang berasaskan kekuatan kerajaan pusat seperti di Portugal, castile dan Aragon (Sepanyol), England, Perancis. Ia diperkukuhkan lagi dengan amalan bayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat. Kesannya kuasa raja bertambah, sebaliknya kuasa gereja dan bangsawan berkurang.

2. Ekonomi Aktiviti sara diri pupus, sebaliknya perdagangan meluas. Mereka mula menjelajah dan maju dalam bidang ilmu seperti matematik, geografi, astronomi. Ciri – ciri zaman ini seperti inkuiri, objektif dan eksperiman memajukan ilmu sains seperti bologi, fizik, kimia, perubatan.

3. Sosial – Berlaku perubahan pemikiran, mereka lebih berani menzahirkan emosi dan keinginan mereka. Maka lahirlah muzik, lukisan, ukiran dan membentuk budaya yakin.

4. Pemikiran logik, sainstifik, falsafah dan metafizik – melahirkan manusia yang menggunakan sepenuhnya minda mereka untuk memajukan manusia.

g) Gerakan Reformation di Eropah Barat.

1. Reformation berasal daripada perkataan reform bermaksud melaksanakan perubahan atau pembaharuan terhadap sesuatu untuk menghasilakn sesuatu yang lebih baik atau untuk membentuk sesuatu yang baru.

2. Kritikan ini kerana gereja meningkatkan pembangunan keduniaan agar Rom menjadi kuasa yang kuat di tengah Itali.

3. Gereja juga kian pincang, rasuah dan menyeleweng.

4. Penguasa Gereja Katolik dianggap lari daripada kitab Bible.

5. Penyelewengan telah berlaku dalam amalan penjualan sijil indulgenees (Surat pengampunan dosa) ke seluruh Eropah.

6. Di Jerman, gerakan agama ini dibantu oleh mesin cetak Johann Gutenberg – di mana Bible dicetak dalam masa singkat dan murah harganya.

7. Martin Luther (Jerman) menetang amalan indulgences, menurutnya manusia perlu bergantung kepada kekuatan rohaninya. Ajaran Luther ini dikenali mazhab Protestan bermaksud membantah.

8. Ajaran Martin berkembang ke Sweden, Denmark, Norway dan England.

9. Di Switzerland gerakan ini diketuai oleh Zwingli, selepas kematiannya disambung pula oleh John Calvin.

10. Bagi menangani penentangan ini gereja Katolik mengendalikan Counter Reformation yang bermaksud menahan atau bertindak menentang sesuatu yang baru.

h) Kesan Gerakan Reformation di Eropah Barat.

1. Berlaku perpecahan agama Kristian – di mana berlaku perang mazhab Kristian di Perancis, Sepanyol, Jerman.

2. Tetapi kesan jangka panjang, gerakkan ini mewujudkan sikap toleransi antara mazhab Kristian untuk menyebarkan pendidikan dan fahaman Kristian.

3. Kuasa gereja telah dicabar, golongan monarki ingin membebaskan diri daripada penguasaan Paus di Rom, contohnya Raja Henry VII memutuskan hubungan dengan gereja Rom kerana ingin berkahwin. Beliau telah menjadi ketua kerohanian Gereja Protestan Anglican.

( 2 ) Zaman Penjelajahan dan Penerokaan.

http://britishbattles.com/waterloo/images/ponsonbys-charge.jpg

a) Latar belakang bermulanya penjelajahan orang Eropah.

1. Kejayaan sains dan teknologi zaman Renaissance membantu kegiatan penjelajahan ini.

2. Mereka mencari laluan ke timur kerana kerajaan Islam Turki telah menguasai Istanbul.

3. Selama ini orang Eropah mendapat barangan timur melalui Istanbul tetapi mereka menghadapi masalah selepas kerajaan Islam memerintah Istanbul.

4. Mereka memulakan penerokaan dengan melalui Lautan Atlantik untuk sampai ke timur.

b) Sebab – sebab penjelajahan berlaku.

1. Desakan ekonomi – orang Eropah memerlukan barangan timur seperti emas, sutera, rempah.

2. Galakan pemerintah ( raja Sepanyol dan Portugal ), Sepanyol menumpukan kepada Amerika Lain dan Portugal ke timur.

3. Persaingan kuasa Sepanyo dan Portugal – Sepanyol turut ke timur, begitu juga sebaliknya degan Portugal.

4. Persaingan ini menyebabkan Paus Rom menggesa dibuat Perjanjian Tordesillas bagi menetapkan kawasan pengaruh masing – masing – timur milik Portugal, barat milik Sepanyol.

5. Peranan Columbus – orang Eropah pertama tiba di Amerika.

6. Peranan Magellan – tiba di timur dan terbunuh di Filipina.

7. Perdagangan rempah dan sutera amat menguntungkan menjadi pendorong utama kuasa Sepanyol/ Portugal ke timur.

8. Mereka juga menjelajah untuk menyebarkan agama Kristian khasnya Sepanyol yang pernah diperintah oleh orang Islam begitu bersemangat menyebarkan agama Kristian.

9. Monarki baru di Eropah menggalakkan penerokaan, contohnya di England, Perancis dan Belanda.

10. Rumusannya penjelajahan kerana “ Gold, Glory, Gosper”.

c) Kesan penjelajahan kepada masyarakat setempat.

1. Dari segi politik – banyak perjanjian dibuat antara penguasa tempatan dengan wakil kuasa Eropah. Perjanjian ini menandakan pengiktirafan kuasa Eropah.

2. Di antara wakil Eropah tersebut seperti Syarikat Hindia Timur Belanda ( VOC ). Syarikat Hindia Timur Inggeris ( EIC ). Syarikat seperti ini berdagang hingga ke Afrika, Latin Amerika, Asia Tenggara dan Asia Timur.

3. Dari segi ekonomi – kawasan luar Eropah menjadi pembekal kepada masyarakat Eropah, Goa, Melaka contohnya di kuasai Portugal.

4. Jalan perdagangan di Lautan Hindi dan Asia Tenggara yang dikuasai oleh pedagang Arab telah diambilalih oleh kuasa Eropah seperti Portugal.

5. Dari segi sosial – gaya hidup masyarakat tempatan terpengaruh orang Eropah, malah ada yang memeluk agama Kristian.

6. Perang berlaku antara orang tempatan dan kuasa Eropah contohnya Sepanyol berperang dan menakluk tamadun Aztec di Maxico dan tamadun Inca di Peru.

7. Penjajah telah menguasai emas dan perak contohnya di Amerika Latin, mereka turut mengekspotasi buruh peribumi di lombong dan ladang.

8. Di timur, Sepanyol menguasai Filipina dan Portugal menguasai Melaka dan Goa.

( 3 ) Revolusi Pertanian.

http://brokenworld.wikispaces.com/file/view/kolkhoz_v_rabote.jpg/30629636/kolkhoz_v_rabote.jpg

a) Perkembangan pertanian sebelum Revolusi Pertanian.

1. Pengeluaran makanan secara kecil – kecilan.

2. Dua sistem pemilikan tanah iaitu tanah persendirian dan tanah awam.

3. Tanah persendirian adalah milik orang kaya.

4. Tanah awam juga milik persendirian tetapi mengikut adat kebiasaannya rakyatboleh bercucuk tanam kecil – kecilan, menternak, memburu atau memancing, amalan ini tidak dianggap salah sehinggalah zaman Revolusi Pertanian.

b) Pengenalan Akta Pemagaran ketika Revolusi Pertanian.

1. Pemagaran penting untuk tujuan pengeluaran makanan secara besar – besaran kerana pertambahan penduduk.

2. Tuan tanah ingin menjalankan pertanian secara besar – besaran termasuk menggunakan tanah awam.

3. Harga gandum yang meningkat menarik minat tuan tanah menbuka ladang.

4. Pengenalan akta pemagaran menyediakan kawasan yang sangat luas untuk membuka ladang.

5. Kesan pemagaran rakyar biasa hilang punca rezeki dan terpaksa menjadi buruh ladang dan kemudiannya ke bandar bekerja kilang Revolusi Industri.

c) Kaedah dan ciptaan ketika Revolusi Pertanian.

1. Penanaman bergilir – peladang menanam tanaman berbeza mengikut musim sepanjang tahun. Ini bertujuan agar tanah dan tanaman sentiasa subur kerana setiap tanaman menggunakan nutrien tanah berbeza. Maka tidak ada tanah yang dibiarkan kosong.

2. Tanaman baru – seperti turnip dan ubi kentang.

3. Peralatan baru – seperti Jethro Tull mencipta alat menggali dan menugal untuk mempercepatkan penanaman benih.

4. Pertanian komensial – kuantiti hasil dipertingkatkan dengan pengenalan baja asli yang menyuburkan tanah. Hasil pertanian untuk tujuan perdagangan.

( 4 ) Revolusi Perindustrian.

http://listverse.files.wordpress.com/2007/10/image-9.jpg

a) Sumbangan Revolusi Pertanian kepada Revolusi Perindustrian.

1. Revolusi Pertanian telah menyediakan modal dalam Revolusi Perindustrian.

2. Makanan pula mencukupi untuk menampung permintaan pekerja kilang.

3. Britain tidak bergantung kepada import makanan luar, maka dana import dapat digunakan untuk pelaburan industri.

http://1.bp.blogspot.com/_mmslWz7rtQs/SeexsDH7Y0I/AAAAAAAAACM/I2FcIoVIfbE/s320/First+Car.jpg

b) Rekaan sains dan teknologi Revolusi Perindustrian.

1. James Watt – membaikienjin rekaan Thomas Newcomen.

2. James Watt & Boulton – mengeluarkan enjin berkuasa wap.

3. R.Arkwright – mencipta alat pemintal benang menggunakan enjin berkuasa wap.

4. J. Hargreaves – mencipta mesin pemintal benang.

5. Produk sebelum Revolusi Perindustrian secara kecil – kecilan menggunakan tenaga manusia kemudian produk bertambah ketika Revolusi Industri kerana adanya rekaan sains.

c) Pengkhususan pengeluaran Revolusi Perindustrian.

http://www.tameside.gov.uk/tmbc_images/leisure/new/dentonhat.jpg

1. Pengkhususan dibuat kerana pemodal ingin mengawal kos.

2. Majikan dan pekerja kian mahir dalam bidang yang dipilih.

3. Kesannya kuantiti dan kualiti barang meningkat sehingga boleh dipasarkan ke luar Britain.

d) Penggunaan teknologi ketika Revolusi Perindustrian.

http://www.twintexmuseums.eu/images/museums/prato/foto_05.jpg

1. Sebelum pengenalan enjin berkuasa wap – tenaga manusia, binatang dan air digunakan.

2. Pengenalan mesin berkuasa wap menghasilkan barangan yang banyak dan murah serta mudah ke pasaran luar.

3. Kemasukan ke pasaran antarabangsa akan menguntungkan usahawan, keuntungan ini akan digunakan untuk mempertingkatkan lagi pengeluaran dan perdagangan.

4. Penghasilan tenaga wap melalui proses pembakaran arang batu, Britain amat beruntung kerana mempunyai arang batu yang banyak.

5. Newcomen telah mencipta mesin berkuasa wap yang memudahkan perlombongan arang batu.

6. Kuasa wap daripada arang batu juga digunakan dalam sistem pengangkutan seperti kereta api dan kapal laut.

( 5 ) Kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian.
a) Pertanian sebagai punca ekonomi.

1. Wujud pertanian komensial – gandum, rye, jagung.

2. Peladang menjadi pedagang antarabangsa dengan mengeksport hasil lebihan ke luar negara.

3. Revolusi pertanian menyediakan makanan kepada buruh kilang industri.

4. Kemajuan perindustrian menyebabkan petani menjadi buruh kilang dan pengusaha kilang menjadi tokoh ekonomi menggantikan pengusaha ladang.

b) Peningkatan perdagangan antarabangsa.

1. Britain amat mudah memperdagangkan lebihan hasil pertanian dan industrinya kerana mereka penjajah.

2. Britain juga memerlukan bahan mentah untuk mengembangkan perindustriannya daripada tanah jajahan seperti getah, bijih timah.

3. Britain turut mengembangkan kapal laut untuk berdagang.

4. Britain juga mengeksport modal ke seberang laut.

c) Kenjuan pengangkutan.

1. Pada mulanya Britain menggunakan kereta kuda dan baj.

2. Kemudian jalan raya dibina dan kereta api dipekenalkan.

3. Pada mulanya rel kereta api diperbuat daripada kayu kemudian daripada besi dan keluli.

4. Pengangkutan laut pula melibatkan pengenalan kapal laut berkuasa wap.

d) Kemunculan golongan buruh dan majikan.

1. Ekonomi skala besar menyebabkan munculnya golongan buruh ladang dan kilang.

2. Penggunaan mesin memerlukan kilang seperti kilang tekstil.

3. Peringkat awal Revolusi Pertanian dan Perindustrian para buruh tidak dilayan dengan baik.

4. Kemahiran mereka juga tidak diperlukan selepas penciptaan mesin baru seperti ciptaan mesin membuat stokin, pakaian, yang menyebabkan penenun dan tukang jahit tradisional tidak diperlukan.

5. Pekerja mahir ( penenun dan tukang jahit ) memprotes dan memusnahkan mesin – mesin, contohnya Pergerakan Luddite.

6. Akta Antipenggabungan diperkenalkan untuk melarang pekerja bergabung bagi mendapatkan gaji dan layanan baik daripada majikan.

7. Larangan ini menyukarkan pekerja kerana tidak semua majikan bertimbang rasa kepada pekerja.

8. Kanak – kanak bawah usia 10 tahun pada masa ini dieksploitasi bekerja sebagai pelombong arang batu dan di kilang tekstil. Masa bekerja mereka pula lebih 10 jam sehari.

9. Pada masa ini amalan ekonomi bebas amat berpengaruh, bagi mereka gaji pekerja ditentukan oleh pasaran dan campur tangan kerajaan perlu dihindarkan.

10. Tetapi kemudiannya akta antipenggabungan telah dimansuhkan dan kesatuan sekerja ditubuhkan.

11. Akta baru diluluskan untuk membela nasib pekerja.

( 6 ) Imperialis barat di Asia.
a) Latar belakang kemunculan Zaman Imperialis.

1. Imperialis bererti penguasaan negara lebih kuat terhadap negara lain yang lemah.

2. Penguasaan ini bertujuan mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik, ia dilakukan sejak Zaman Rom, kemudian Sepanyol, Portugal.

3. Pada awalnya barat berminat dengan hasil dagang seperti rempah, emas dan perak.

4. Kemudiannya ekonomi negara jajahan distrukturkan untuk memenuhi kehendak ekonomi penjajah.

5. Selepas itu, penjajah seperti Britain dan Belanda mengubah ekonomi negara jajahan agar memenuhi keperluan perindustrian di negara mereka seperti tanaman getah.

b) Faktor kedatangan kuasa barat menjajah Asia.

1. Mereka ingin mendapatkan bahan mentah seperti getah.

2. Mereka menjajah untuk mendapatkan pasaran barang perindustrian mereka.

3. Pengangkutan jalan raya, kereta api dan kapal wap mempercepatkan perjalanan dan membantu kedatangan kuasa barat menjajah Asia.

4. Apabila negara barat dan Amerika Syarikat melindungi industrinya dengan memperkenalkan peraturan tariff maka Britain tambah terdesak mencari pasaran baru di Asia.

5. Barat ke Asia juga kerana faktor menyebarkan tamadun mereka yang dianggap tinggi.

6. Mereka turut menyebarkan budaya dan agama Kristian.

7. Barat juga berebut – rebut sesama mereka menjajah negara Asia kerana menjajah telah menjadi simbol status kuasa yang kuat.

c) Kesan imperialisme terhadap Asia Tenggara.

1. Politik – pemerintah tempatan terpaksa menerima penasihat dan pentadbir barat. Sistem politik peribumi ditukar atau diubahsuai dengan sistem barat. Kuasa barat telah campur tangan di Asia seperti Inggeris di Tanah Melayu, India, Belanda di Indonesia, Amerika di Filipina.

2. Ekonomi – ekonomi distrukturkan untuk keperluan industri barat contoh bijih timah dan getah di Tanah Melayu.

3. Pendidikan – sistem pendidikan Inggeris diperkenalkan di bandar dan untuk mereka yang akan menjadi pentadbir rendah British.

4. Krmasukan buruh asing – barat menjemput masuk buruh asing bekerja dengan mereka. Kesannya wujud pelbagai kaum yang berpecah belah dan tidak wujud keharmonian antara kaum.

 1. rini says:

  Maaf ..nak tanya tentang kesan dasar imperialisme yang masih wujud sehingga kini

 2. Bergedil says:

  Bagus nota-nota yang diberikan oleh cikgu…….sangat berguna

 3. Sahabat says:

  Terima kasih cikgu teramat sgt. Info yg cikgu bagi sgt membantu saya dlm sub sejarah. Papepon nota cikgu sgt ringkas dan ringkas sgt. Titew suka titew suka. Senang nak ingat sgt n paham.

 4. Hanani says:

  Terima kasih banyak cikgu . Maklumat dari blog cikgu banyak membantu sy dalam subjek sej . Doakan kejayaan sy dalam SPM 2016 🙂

 5. bonsai says:

  its so good and can u send me a new nota because this is old version and i need a new one

 6. saras says:

  thiz notes was really fantastic and also helpful too

 7. Danial Azhar says:

  sangat menyusahkan tak mudah difahami sila perbaiki

 8. Po_poy01 says:

  Ty

 9. haein99 says:

  thankyou so much for the note xD its help me a lot 🙂

 10. Didi says:

  Thanks cikgu Azid sngat bguna lh nota yg cikgu buat ni

 11. […] Read Sources Bab 3 : tamadun awal asia tenggara – laman sejarah, Bab 3 : tamadun awal asia tenggara […]

 12. menagah@meena says:

  terima kasih banyak-banyak atas nota untuk bab 9 cikgu
  sikit sebanyak membantu saya dalam membuat nota..=)

 13. MURALI RAJ says:

  terima kasih sangattt

 14. danim says:

  tq teacher for the incredible notes….very useful for us…

 15. yuechieyqo says:

  hmmmm…tanx 4 d note…it help me so much….

 16. Saya baik , bijak , comel . says:

  cg. …cuba cg. gna pendekatan yang menarik seperti mempanyakkan gambar

 17. Hussein Muhammad says:

  Sangat mudah dan senang untuk difahami ….Terima kasih Cikgu Azid

 18. Fifi says:

  Terima kasih banyak-banyak cikgu Azid..

 19. fb fyzolneutron says:

  alhamdulillah…. ringkas dan padat! cntek!!

 20. zack says:

  salam, saye nk tanye psl soalan ini jelaskan 5 perkaitan antara revolusi pertanian dengan revolusi perindustrian.

 21. aza says:

  thanks cikgu untuk nota ni. sekarang cuti tapi lupa bawak buku. so, web cikgu ni dah banyak tolong saya siapkan nota dan latihan. terima kasih 🙂

 22. adamzee says:

  sy bwu je jmpe laman ni..so, no komen. huhu..:p

 23. farra comei.. hehe says:

  hurm.. bagus2.. membantu la sgt

 24. azie says:

  nasib ade nota ni. senang nak study

 25. liza says:

  thankz for sharing n caring~

 26. poo yee says:

  cikgu ,saya amat menyukai laman ni .saya mencadangkan agar nota 2 cikgu boleh didownload sebab sesetengah pelajar x boleh fokus dlm balajar di depan comp sebab nanti tertarik dgn game ,facebook dan lain 2 .harap cikgu akan mempertimbangkan cadangan saya .terima kasih 🙂

 27. ieaidabombom says:

  haloo…best gilerrrrrrrrrrrrrrrr

 28. emanual says:

  TOO MUCH OF SPELLING ERRORS………!!!!!!!!!

 29. Encik Sotong says:

  Iklan innity yg dok promot
  ny kacau lar nk baca pun susah … Huhu

 30. aishah says:

  sungguh menarik . trima kasih banyk2 🙂

 31. faiz says:

  Terima kasih cikgu..

 32. spmvictim says:

  Thanx cikgu Azid

 33. hazizi says:

  thanks sbb publish note yg sgt penting ni

 34. Charlie Soon says:

  terima kasih~~ cikgu~~!

 35. Mir.*HighSchoolMuar(SchoolOfExcellenceSince1902) says:

  Ada tak tajuk tentang Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian ??

 36. scha says:

  pening nyer.. tlg la bg tips cpt pndai sejarah

 37. najihah says:

  saya ambil semua nota ni ya untuk rujukan. terima kasih kepada penulis blog ni

 38. naveed says:

  tq very much teacher

 39. svfi says:

  sorry2 * nota yg ringkas dan seronok dibace

 40. svfi says:

  nota yg ringkas x seronok dibace

 41. khalishalimi says:

  nota ni hebat kan, haziqsharim??

 42. moi says:

  terima kasih ckgu azid..
  by khalis halimi

 43. Aidil Zain says:

  Bagus, senang hendak buat rujukan…

 44. mynolamin says:

  mane achin nie..???
  haziqsharim

 45. mynolamin says:

  chin..aq mmg phm gler dgn bab 9 nie..
  hahax1000..

 46. zeiy says:

  hmmm… like nota nie… thankz…

 47. Mail Lambung says:

  nota ini menarik , tapi kalau lagi ringkas lagi menarik , terima kasih

 48. Mail Lambung says:

  Nota ini menarik , tapi kalau lagi ringkas akan bertambah menarik , terima kasih

 49. lijam says:

  cikgu apa khabar ?

 50. noychin:) says:

  fantasy premier league..
  tk ckgu..nota bagos ..ckgu reza seronok!!
  by afifif..

 51. tonoi says:

  totonoi

 52. student says:

  cikgu terima kasih

 53. student admin says:

  terima kasih cikgu

 54. mat jran says:

  yahooo !!!! trbaik =) sme mcm naim (:

 55. naim says:

  sme mcm ijam 🙂 !!!!!!!!!!!!!!!!

 56. lijam says:

  tq cikgu ! =D sama cam aber

 57. abe says:

  best gler r ………..

 58. insanbiasa says:

  saya harap cikgu dapat BOLDkan atau HIGHLIGHTkan kata-kata kunci dan perkataan penting dalam nota supaya mata kami senang melihat dan mncari isi-isi penting..nota ini juga akan jadi lebih menarik untuk difahami..hanya cadangan yang berguna(maaf jika terkasar bahasa):)

 59. mazda konon says:

  tgah buat latihan sej… byk dpt rujukan drpd sini..

 60. mazda says:

  terima kasih atas nota yg hebat ini..ia banyak mmbantu dalm mnyiapkan latihan :)chaiyokk

 61. kainbatikempatmusytari says:

  tengah presentation dengan cikgu reza….

 62. assalammualaikum cikgu . nak tanya . macam mana nak buat comment box yang macam cikgu punya ni . kalau tidak keberatan , boleh bagi link untuk tutorialnya .

 63. shakinah says:

  assalammualaikum . cikgu azid . terima kasih banyak2

 64. vinosha says:

  nota sejarah ini memang berkesan untuk saya
  🙂

 65. 4 musytari says:

  nadzuan khamdani terbaiikkk..

 66. 4 musytari says:

  trima kasih banyak2 atas nota yang telah disediakan..
  kami dari kelas 4MUSYTARI mengucapkan tahniah atas usaha cikgu..
  ketua kelas kami Dhaifanzufar dan penolong Effa’ Najihah..mereka mmg terbaikkk!!!

 67. pisangrebus says:

  begusla jugak nota ni

 68. just mint says:

  thanx a lot !! mlas nk tngok bku teks y brjela jela pnjg nye tuh.. semoga anda mndpt phle krne brkongsi ilmu..=)

 69. ffyeqah says:

  terima kasih utk nota ne.. ringkas dan padat.

 70. Rusnah Yuss says:

  Salam. Minta izin utk buat rujukan. Terima kasih!;)

 71. fazila says:

  memang berguna sangat2 blog niiiii……senanang nak cari and mudah faham……thanks a lot cikgu ….

 72. Mamat Redo-one Legacy says:

  kan bagus kalo cikgu buat dalam peta minda… senang sikit nak tiru nota …. prin pastu x payah salin nota….hihi

 73. dila says:

  cikgu,tahun depan cikgu buat buku teks je la cikgu. nota cikgu lagi senang faham;0

 74. azwaasyaa says:

  cg mcm mner nk igt tentg sejrah??

 75. paDAT says:

  I <3 ABOO

 76. zarinah muhammad says:

  tq…

 77. hottest2pm says:

  terimaz kasih banyak banyak!

 78. -hindiboys95- says:

  ape nie korang ingat nie blog fb ke korang nk main comment2….

 79. No-Name says:

  ???? ???? ????? ??????? ??????? ?????! ???? ????????

 80. dota_LOL_lovers says:

  btol3????aku sokong no name….!!!!!

 81. dota_LOL_lovers says:

  ???????? … ??? …. ????? ???? ????? ??? ????? ?? ??? ??? ??? …

 82. No-Name says:

  tq cikgu…penuh inovatif dn kreatif..byk berguna..doakan sejarah budk 4 neptune..

  p/s : budk2 yg lain jgn nk comment atau guna nme yg m’sakitkn ati org..

 83. No-Name says:

  wawawa…mmg berguna blog nih..sng nk cari..tp kene wat revision lebih la..thnks cikgu..jap!!budk2 yg len jgn nk comment yg pelik2 lak..

 84. knk2 4 neptune yg noty says:

  terima kasih ckg!!!! we love it… thanx a lot… nota yg amat berguna utk kami wat rujukan…. wow..teruja…bravo

 85. syu says:

  slamat hari raya

 86. nota sejarah ni bez la..nway..sape mr.goofy ney ? mngaku cpat ..

 87. mr.GOOFY says:

  best giler nota tq….woof woof woof

 88. cikgu hajar says:

  ya Allah..budak2 ni..lain suruh cari..lain yg dicari

 89. GOOFY says:

  best giler nota nie….thank cikgu..WOOF WOOF

 90. saya suka nota ney..terima kasih juga kat KAK SARAH..byk bgi tunjuk ajar..

 91. -wazir95- says:

  assalamualaikum,terima kasih krn nota nie amat padat dan ringkas…….

 92. it really useful..thanx cikgu ! lubbb it <3
  wish me A+ in history in all exam..n of cos in SPM too~~ tq ^^

 93. raja mustaqimah says:

  trima kasih cikgu 😛

 94. ayie says:

  very2 good….i love this…

 95. naqib azizan says:

  thanx….senang na cri point n mudah na rujuk… =)

 96. AFIQ NOOR says:

  Tima kasih cikgu…..nota yg padat, mudah untuk ingat.

 97. amalina aziz says:

  sgt berguna…!!
  x pyh susah2 baca buku teks..

 98. 4 Uranus says:

  Sangat senang dan mudah untuk dijadikan medium revisi mata pelajaran Sejarah. Terima kasih atas kemudahan ini. Semoga pelbagai maklumat berguna dapat dikongsi lagi.

 99. aziz rajab says:

  senang nak cari poin based on ape yg cikgu tulis and nak refer kt buku teks balik..
  thanks..

 100. Chayu Afifi says:

  sangat menarik dan point yang diberikan amat ringkas dan padat .. terima kasih cikgu 🙂

 101. Cikgu Azid says:

  ok thanks atas pembetulan yer… 🙂

 102. somebody says:

  tentang Kesan Gerakan Reformation di Eropah Barat …
  nombor 3 , Raja Henry VIII bukan Raja Henry VII ….
  =)

 103. nur adilah says:

  cikgu
  terima kasih
  ^0^

>