BAB1 : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

By Cikgu Azid

BAB1 : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

( 1 ) Zaman Prasejarah
a ) Apakah Zaman Prasejarah.

1. Zaman ini manusia belum mengenali tulisan .

2. Kajian zaman ini dilakukan oleh ahli arkeologi .

3. Empat tahap zaman ini ialah Zaman Paleotik , Mesolitik , Neolitik dan Logam .

4. Zaman Logam terbahagi dua iaitu zaman gangsa dan besi .

b ) Ciri –ciri Zaman Paleolitik dan Mesolitik .

1. Hidup secara nomad – berpindah randah .

2. Tempat tinggal – tepi tasik/sungai dan dalam gua .

3. Cara hidup – kelompok keluarga dan berkumpulan

4. Menyara hidup – menangkap ikan , memburu binatang , memungut hasil hutan .

5. Alat –alat batu – lebih kasar yang mengutamakan fungsinya bukan nilai seni

c ) Ciri –ciri Zaman Neolitik .

1. Hidup menetap dalam kelompok besar dan ternak binatang .

2. Menyara hidup – bercucuk tanam dan ternak binatang .

3. Mempunyai bahan tembikar .

4. Alat – alat batu – lebih halus/licin dan pelbagai fungsi.

5. Mula mewujudkan pengkhususan kerja.

6. Hasil artifak mereka lebih baik.

7. Pada akhir zaman ini, mula melebur logam.

8. Sistem barter berlaku kesan hidup menetap dan lebihan hasil makanan.

d) Ciri – ciri Zaman Logam.

1. Zaman ini terbahagi dua iaitu zaman Gangsa dan Besi.

2. Penggunaan besi menghasilkan ciptaan perahu dan rumah.

3. Mereka mula meneroka laut.

4. Mereka menjalankan perdagangan maritime (antarabangsa).

5. Petempatan mula membesar menjadi kota/bandar.

6. Mereka juga mula membina kota pertahanan.

7. Contoh Bandar – Catal Huyuk di Turki, Jericho di Jordan.

(2) Tamadun Manusia
a) Apakah makna tamadun.

1. Tamadun bererti peradaban.

2. Perkataan TAMADUN daripada bahasa Arab contohnya mudun, madain dan madana. Rumusannya bermaksud ‘tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar’.

3. CIVILIZATION ( dalam bahasa Inggeris) daripada perkataan Greek iaitu civitas bermaksud bandar.

4. Konsep tamadun barat ialah pembangunan lahiriah (kebendaan) seperti undang – undang dan pembandaran.

5. Orang barat menolak kemajuan rohaniah.

6. Konsep Islam meliputi pembangunan lahiriah dan rohaniah, Islam juga mengambil kira kemajuan tatasusila dan kebudayaan yang luhur.

7. Orang barat yang menyokong kemajuan rohaniah ialah Richard Sullivan.

b) Ciri – ciri tamadun.

1. Pembentukan tamadun – hasil kemajuan pemikiran dan rohaniah manusia.

2. Petempatan kekal – corak hidupnya sistematik, bekalan makanan berterusan, kemajuan pertanian dan penternakan, menyimpan makanan dan mempunyai alatan seperti cangkul, teknologi pengairan dan lebihan makanan yang menampung pertambahan penduduk.

3. Kehidupan berorganisasi – merangkumi sosial, ekonomi dan politik. Hidup mereka stabil dan makmur, bermula dengan sistem keluarga kemudian menjadi kompleks kerana penduduk bertambah dan ekonomi pelbagai. Sistem sosial berbentuk piramid, bangsawan diketuai oleh raja (atas sekali) pembesar seperti ahli agama, ketua keluarga/kelompok, pentadbir,ilmuan, pakar seni(kedua), rakyat biasa seperti petani dan pedagang (ketiga) dan hamba (bawah sekali).

4. Sistem Pemerintahan – untuk menjalankan pentadbiran. Ketua menggunakan unsur magis dan dianggap wakil tuhan. Perundangan dicipta untuk keamanan dan kemakmuran.

5. Pengkhususan pekerjaan – berlaku kesan kestabilan politik. Barang terhasil kerana kepakaran kumpulan tertentu. Kemudian berlaku system barter, kemudian berlaku perdagangan, pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan hubungan dengan tamadun luar.

6. Agama dan kepercayaan – manusia mula dengan kepercayaan Animisme. Mereka percaya kuasa ghaib menguasai alam sekeliling maka mereka menyembah pokok dan matahari. Kemudian mereka beragama, bermula dengan menyembah lebih dari satu tuhan (politeisme).

7. Bahasa dan tulisan – bahasa terawal seperti heogrolif,cuneiform dan ideogram. Kepentingan bahasa dan tulisan ialah memperkembangkan ilmu pengetahuan, perhubungan, pentadbiran, keagamaan, idea dan pemikiran.

(c) Bagaimanakah proses pembentukan tamadun berlaku.

1. Bermula dengan penyesuaian manusia dan alam sekeliling.

2. Manusia memilih lembah sungai untuk petempatan kerana tanahnya subur untuk pertanian, air dan pengangkutan.

3. Contoh tamadun di lembah sungai ialah Mesopotamia di sungai Tigris dan Euphrates, Mesir purba di sungai Nil, Indus di sungai Indus dan Hwang Ho di Sg. Hwang Ho.

(3) Tamadun Mesopotamia
(a) Dimanakah lokasi tamadun Mesopotamia.

1. Tamadun paling awal.

2. Mesopotamia dalam bahasa Greek bermakna tanah di antara dua sungai.

3. Terletak di sungai Tigris dan Euphrates yang mengalir dari pergunungan Turki ke lembah Iraq hingga ke Teluk Parsi.

4. Dikelilingi pergunungan Zagros di timur laut, dataran tinggi Arab di barat daya dan teluk Paarsi di selatan.

b) Bilakah tamadun Mesopotamia berlaku.

1. Bermula daripada zaman Neolitik.

2. Kemudian muncul kerajaan Sumeria, Akkad, Ur, Babylon, Kassities, Assyria,Chaldea dan Parsi.

3. Selepas kerajaan Parsi maka runtuhlah kerajaan orang Mesopotamia.

(b) Proses pembentukan tamadun Mesopotamia.

1. Terbahagi dua iaitu utara dan selatan Bandar Baghdad.

2. Tamadun bermula di selatan iaitu Sumer.

3. Ia dimulakan oleh masyarakat Neolitik.

4. Kemudian orang Sumeria Berhijrah ke situ membina petempatan, bertani dan membina pengairan, sehingga berlaku lebihan makanan dan pertambahan pendudukan.

5. Daripada kampung akhirnya menjadi Bandar seperti Kish, Ur dan Mari yang terletak di sepanjang sungai dan terusan.

d) Ciri- ciri tamadun Mesopotamia.

1. Negara Kota :

 • Mempunyai kawasan utama – iaitu pusat kota, tembok kota, luar kota dan pelabuhan.
 • Kubu pertahanan – lengkap dengan pelbagai pintu gerbang.
 • Dalam kota – ada istana, rumah kediaman, rumah ibadat, pasar dan jalan yang lurus dan lebar.
 • Pusat kota – ialah rumah ibadat.
 • Pengangkutan – seperti kapal, pedati dan keldai.
 • Hubungan luar – melalui jalann laut, Bandar dan negara kota.

2. Organisasi sosial :

 • Terbahagi dua iaitu pemerintah dan rakyat .
 • Pemerintah terdiri dari raja , ketua pendeta , ketua tentera , dan bangsawan .
 • Rakyat terbahagi dua iaitu rakyat bebas ( seperti petani , artisan , pedagang ) dan hamba (tawanan perang ) .

3. Sistem pemerintahan :

 • Berbentuk Teokrasi – raja dianggap tuhan ,wakil tuhan dan pemilik negara kota .
 • Walau bagaimanapun mereka tidak menyembah raja , kecuali raja Raja Naramsin di Akkad yang menganggap dirinya terlalu agung bergelar “ Raja Empat Penjuru Alam .
 • Raja menjadi ketua pentadbir , ketua tentera , ketua pendeta .
 • Raja juga menjadi ketua agama dan beliau melantik keluarganya memegang jawatan di Zigurat .
 • Zigurat ialah pusat ibadat , perdagangan ,dan menyimpan khazanah negara .
 • Raja turut dalam soal tanah , cukai, pertanian ,dan perniagaan .
 • Raja dibantu oleh bangsawan yang ada ikatan keluarga .

4. Pengkhususan kerja :

 • Ia berlaku kerana wujudnya lebihan pertanian .
 • Maka ada petani bertukar kerja menjadi perniaga , pedagang .
 • Mereka berniaga hingga ke Lembah Indus .
 • Perdagangan penting kerana kurangnya hasil bahan mentah .
 • Maka logam , kayu – kayan , emas ,dari luar kerajaan ditukarkan dengan hasil pertanian mereka .
 • Terdapat juga pengusaha tekstil , tembikar dan tukang rumah kesan pertambahan penduduk .
 • Ada juga rakyat yang menjadi tentera mempertahankan negara kota daripada musuh .

5. Sistem Tulisan :

 • Ia bermula dalam bentuk gambar .
 • Kemudian berbentuk simbol yang ditulis di atas tanah liat kerana tiada kertas .
 • Tulisan ini berbentuk pepaku dikenali sebagai cuneiform .
e) Apakah sumbangan tamadun Mesopotamia .

1. Kod Undang –undang Hammurabi :

 • Ia digubaloleh Rja Hammurabi pemerintah Babylon .
 • Ia berteraskan hak rakyat terhadap keadilan .
 • Hukuman mestilah setimpal dengan kesalahan tetapi berbeza mengikut susun lapis masyarakat .
 • Ia dipahat pada tembok dan tiang besar .
 • Ia menjadi dasar perundangan tamadun Mesopotamia .
 • Undang –undang ini mengelakkan masalah pelbagai kaum dan susun lapis masyarakat dan membawa perpaduan .

2. Hasil Tulisan :

 • Melahirkan jurutulis yang merekodkan urusan pentadbiran dan perniagaan – lengkap dengan resit , nota dan surat kredit
 • Lahirnya epik Gilgamesh – hasil sastera mengenai falsafah dan cara hidup orang Mesopotamia .

3. Ilmu pengetahuan :

 • Ilmu astronomi – pencerapan pergerakan bulan ,bintang ,matahari telah memperkembangkan ilmu matematik seperti tambah , tolak , darab ,dan bahagi .
 • Ilmu Astronomi membantu mereka menggunakan jalan laut.
 • Kalendar mereka berasaskan system solar (12 bulan satu tahun ).
 • Ilmu perubatan – mementingkan kesihatan tentera menggunakan ubatan herba . Ramuan perubatan dikatalogkan dan disampelkan penggunaannya dan cara mengubatinya telah dicatatkan .

4. Pengangkutan :

 • Roda menghasilkan kereta kuda untuk perang dan ketika aman pula ia digunakan sebagai kincir air untuk pertanian dan mengawal banjir .
 • Kapal layar dan kenderaan roda menghubungkan mereka dengan wilayah di India dan Laut Mediterranean .

5. Seni bina :

 • Mereka membuat batu –bata dari tanah liat .
 • Mereka mencipta arca seperti patung raja Gudes .
 • Arca dan tiang batu ada pada bangunan Zigurat .

6. Empayar pertama dunia :

 • Raja Sargon membina kerajaan Akkad (empayar pertama dunia )yang menyatukan wilayah –wilayah kerajaan Sumeria .
 • Beliau juga membentuk masyarakat berestika .

7. Perpustakaan diraja :

 • Dibina oleh Ashurbanipal di Bandar Nineveh .
( 4 ) Tamadun Mesir Purba

a) Dimanakah lokasi tamadun Mesir Purba .

1. Di tebing sungai Nil dari utara Mesir ke Laut Mediterranean .

2. Sg Nil berpunca dari sg Nil Biru dari Ethiopia dan sg Nil putih dari Uganda .

3. Tanah Sg Nil amat subur untuk pertanian dan petempatan .

b) Bilakah tamadun Mesir Purba berlaku.

1. Bermula daripada zaman Neolitik .

2. Kemudiannya di sekitar delta dan bahagian pertengahan Mesir wujud pula tamadun awal .

3. Tamadun terbahagi empat zaman iaitu zaman awal , zaman pertengahan , empayar , dan keruntuhan .

4. Zaman kejatuhan Mesir diperintah oleh orang asing seperti orang Libya , Assyria , Parsi , Yunani dan Rom.

c) Proses pembentukan tamadun Mesir Purba.

1. Lembah Nil mulanya didiami oleh manusia zaman Gangsa .

2. Alat logam membantu mereka membina parit dan pengairan .

3. Ia membantu menyuburkan tanah pertanian dan pertempatan .

4. Beberapa kampung kemudian membentuk Bandar dan seterusnya daerah .

5. Akhirnya daerah –daerah dicantumkan dengan salah sebuah Bandar seperti Memphis dan Thebes membentuk pusat pentadbiran Tamadun Mesir .

d) Ciri-ciri tamadun Mesir Purba 1. Pusat pentadbiran Firaun :

 • Firaun Menes menyatukan semua daerah di bawah satu pusat pentadbiran di bandar Thinis .
 • Kemudian berpindah ke Bandar Memphis , Thebes , Heliopolis , Fayoum dan Abydos .
 • Di pusat Bandar terdapat kediaman Firaun , pusat pentadbiran , pelabuhan , dan keagamaan .
2. Organisasi masyarakat.
 • Firaun (atas sekali ) – raja berkuasa mutlak , dianggap sesuci , diwarisi turun – temurun . Antara gelaran Firaun –Tuhan Horus , Raja Matahari , (dipercayai anak tuhan matahari iaitu Amon –Re ) . Ia juga ketua pendeta, pemilik tanah, ketua hakim dan ketua pahlawan .
 • Selepas Firaun – bangsawan, rahib, tuan tanah dan jurutulis .
 • Kemudian rakyat bebas – petani, pedagang, artisan .
 • Hamba (bawah sekali).
3. Sistem pemerintahan :
 • Diterajui oleh Firaun yang di bantu oleh bangsawan bagi menjalankan pentadbiran, menjaga keamanan , mengagih dan mengurus hasil makanan .
 • Bangsawan ialah pembesar seperti pegawai, penasihat dan gabenor wilayah yang ditakluki.
 • Kemudian Rahib yang mengawal hal keagamaan.
 • Urusan pentadbiran juga dibantu oleh jurutulis (orang awam yang dilantik untuk menulis rekod kerajaan).
 • Wanita pernah menjadi firaun iaitu Firaun Hatshepsut yang berjaya memajukan pertanian dan terusan.
 • Pemerintahan firaun meliputi Nubia, Palestin, Lubnan, hingga ke Syria.
4.Pengkhususan kerja :
 • Contohnya menenun, membuat tembikar, melombong emas di Nubia.
 • Eksport Mesir – seperti tekstil, kertas.
 • Kegiatan perdagangan maju kerana banyak kapal dari Laut Mediterranean dan Laut Merah berlabuh di pelabuhan Thebes, Memphis.
5.Konsep politeisme dalam agama
 • Tuhan orang Mesir dikaitkan dengan alam seperti Re (Tuhan Matahari), Ra-Atum (Tuhan Langit).
 • Mereka percaya hidup selepas mati – mayat disimpan rapi, lengkap dengan alat dan keperluan hidup. Alat kebesaran dan keperluan yang disertakan mengikut status mayat.
6. Sistem tulisan
 • Tulisan mereka dikenali sebagai hiegroglif.
 • Tulisan ini hasil kombinasi gambar dan simbol yang berdasarkan bunyi.
 • Tulisan digunakan untuk mencatat rekod pertanian, kutipan cukai dan untuk tujuan keagamaan.
e) Apakah sumbangan tamadun Mesir Purba.

1. Seni bina

 • Seni bina piramid hasil ilham Imhotep (saintis, ahli fizik, arketik, perubatan, pengarang, dan penasihat firaun ).
 • Imhotep membina bangunan menggunakan batu- bata.

2. Kertas :

 • Mereka mencipta kertas daripada pokok papyrus.
 • Kertas digunakan untuk menyimpan khazanah bangsa (penulisan) menggantikan kepingan batu bata.

3. Tulisan :

 • Tulisan hiegrolif terpahat pada makanan dan batu.
 • Tulisannya amat halus, cantik dan seni.

4. Pendidikan ;

 • Untuk kanak- kanak keluarga atasan dan diberikan sejak umur rendah.
 • Dikendalikan oleh rumah ibadat dan ditadbir oleh kerajaan.
 • Tujuan pendidikan melahirkan pegawai kerajaan khasnya jurutulis terlatih.

5. Ilmu perubatan :

 • Pengamal perubatan diberi status tinggi dan berkhidmat untuk firaun dan masyarakat.
 • Mereka memumiakan mayat kerana ia berkait dengan kepercayaan orang Mesir.
 • Mereka mahir dalam bidang fizik, kimia dan perubatan.

6. Ilmu Matematik :

 • Ilmu geometri, matematik dan sains melahirkan pengurus pertanian, bekalan air dari Sg. Nil, bangunan dan pyramid.
 • Mereka menggunakan ilmu ini untuk mengawal banjir .
 • Pengetahuan matematik dan sains berjaya menukar padang pasir menjadi kawasan pertanian hasil kemajuan pengairan .
 • Ilmu matematik dan astronomi turut membantu orang Mesir mencipta kalendar 365 hari dan 12 bulan setahun .
( 5 ) Tamadun Indus .
a ) Dimanakah lokasi tamadun Indus

1. Tamadun terawal di India terletak di Sg. Lembah Indus (barat laut India).

2. Sungai ini berpunca dari pergunungan Himalaya mengalir menuju ke laut Arab .

3. Tamadun ini juga di kenali sebagai tamadun Harappa .

4. Ia di kelilingi Bandaran Makran , Pergunungan Baluchisan , Punjab dan Rajasthan ( timur ), serta Kathiawar dan Gujerat ( tengara ) .

b ) Bilakah tamadun Indus berlaku .

1. Muncul 2500 S.M. dan merosot 1800 S.M.

2. Kemorosotannya disebabkan serangan orang Aryan , banjir , kemarau dan gempa bumi .

c ) Proses pembentukan tamadun Indus .

1. Bermula di barat laut India yang didiami oleh orang nomad yang memburu dan mengumpul makanan.

2. Kemudian wajud petempatan kekal kerana sumber air dan tanah yang subur di Lembah Indus.

3. Seterusnya hasil pertanian dan penduduk bertambah menyebabkan perkembangan Bandar seperti Mohenjo –Daro dan Harappa, serta pelabuhan Lothal dan Sutkagen Dor.

d ) Ciri –ciri tamadun Indus .

1. Bandar terancang :

 • Terbahagi kepada dua bahagian iaitu:
 1. Bahagian utama – mempunyai pusat pentadbiran dan keagamaan, bangunan pentadbiran, tempat mandi awam, dan tempat menyimbah kawasan pertanian .
 2. Bahagian kedua – kawasan perumahan.
 • Kemajuan Bandar ini dibantu oleh kemajuan ilmu geometri dan pembinaan. Ia juga hasil sumbangan tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba.
 • Bandar di sini berasaskan blok –blok segi empat yang dipisahkan antara blok oleh jalan raya lurus yang bersambung antara satu sama lain
 • Bandar ini lengkap dengan sistem kumbahan.
 • Bandar ini dihubungkan dengan sungai sebagai jalan perhubungan.

2. Organisasi sosial :

 • Terbahagi dua golongan, atasan dan bawahan.
 • Golongan atasan ialah pendeta, pedagang.
 • Pendeta berkuasa berkaitan hal keagamaan menyebabkan golongan bawahan taat kepadanya.
 • Pendeta dianggap pemerintah kerana tiada bukti wujudnya raja di sini.
 • Golongan bawahan ialah petani dan buruh.
 • Petani menyerahkan sebahagian hasil kepada pihak berkuasa.
 • Buruh menjalankan kerja buruh seperti menjaga kebersihan Bandar, membina tembok dan terusan.

3. Pengkhususan pekerjaan :

 • Kegiatan ekonomi mereka ialah perdagangan, pertanian,pertukangan , dan pembuatan .
 • Perdangangan luar sehingga ke Mesopotamia, buktinya cap mohor masyarakat Indus ada di Mesopotamia.
 • Hasil dagang seperti emas, gading, manik dan pertanian.
 • Petani menanam barli dan kacang.
 • Artisan menghasilkan barang logam dan tembikar.

4. Amalan agama :

 • Patung proto – Siva (seseorang yang duduk bersila dan ada tiga tanduk di kepala) melambangkan dewa Brahma, Siva dan Vishnu. Patung ini berkaitan dengan agama Hindu.
 • Mereka juga percaya Tuhan ibu sebagaimana masyarakat Mesopotamia, Syria, Palestin.

5. Sistem tulisan :

 • Sistem tulisan mereka berbentuk piktograf tetapi ia masih misteri dan belum dapat ditafsirkan.
e) Apakah sumbangan tamadun Indus.

1. Perancangan Bandar :

 • Kepakaran mereka ialah menentukan letakan bandar.
 • Merancang Bandar memerlukan kemahiran ilmu geometri, kesenian, matematik dan pembinaan.
 • Mereka mempunyai bahan binaan bermutu, di mana batu – bata daripada tanah liat dibakar pada suhu tinggi.

2. Sifat keterbukaan :

 • Sikap terbuka menyebabkan mereka berhubung dengan masyarakat Mesopotamia dan Mesir Purba.
 • Hubungan ini membawa kepada pertukaran teknologi yang disesuaikan dengan keadaan tempatan.
(6) Tamadun Hwang Ho
a) Dimanakah lokasi tamadun Hwang Ho

1. Muncul di Sg. Hwang Ho yang subur (utara China – dari tanah tinggi di barat hingga ke Teluk Bo Hai di timur)

2. Bersifat setempat kerana keadaannya bergunung – ganang dan padang pasir.

b) Bilakah tamadun Hwang Ho berlaku.

1. Bermula pada zaman paleolitik (jumpaan Peking Men).

2. Kemudian zaman Neolitik – bertani dan menternak.

3. Seterusnya Dinasti Hsia (dinasti pertama/belum dipastikan).

4. Selepas itu Dinasti Shang dan diganti pula oleh Dinasti Chao kerana kezaliman pemerintahan.

c) Proses pembentukan tamadun Hwang Ho.

1. Kesuburan Hwang Ho menyebabkan nomad menetap di sini.

2. Tapak Banpo berdekatan Badar Sian adalah petempatan awal penduduk Hwang Ho.

3. Mereka bertani, menternak dan berburu.

4. Kemudiannya muncul bandar seperti Anyang di Sg. Huan.

5. Ketika disnati Shang – berlaku perluasan wilayah dan penyebaran budaya di Lembah Hwang Ho.

6. Ketika Dinasti Chao- meluas ke selatan Sg. Yangtze.

d) Ciri – ciri tamadun Hwang Ho.

1. Negara Kota :

 • Perkembangan pertanian membawa kepada kemunculan Bandar seperti negara kota Anyang di Sg. Huan.
 • Di sini terdapat istana, kuil dan pusat pentadbiran.
 • Raja, pembesar dan golongan agama tinggal di Bandar ini.
 • Bandar Anyang lengkap dengan tembok penghalang musuh dan dikelilingi perkampungan petani.

2. Organisasi sosial :

 • Lapisan atas – raja (teraju) dan pembesar
 • Lapisan bawah – petani (luar Bandar disekelilingi kota), dan artisan (mahir teknologi gangsa seperti membuat senjata, perisai dan hiasan).
 • Lapisan paling bawah – hamba.

3.Pengkhususan pekerjaan :

 • Pembesar mempunyai tentera kereta kuda dan berjalan kaki.
 • Petani memenuhi keperluan golongan atasan.
 • Golongan artisan mencipta tembaga (bekas minuman dan makanan), senjata dan tembikar.
 • Hamba sebagai tentera paksaan dan buruh upacara korban dan penyembahan.

4) Sistem pemerintahan Dinasti Shang :

Pengganti raja ialah saudara lelaki lebih muda atau anak lelaki raja.

Raja berkuasa di pusat pentadbiran.

Raja mendapat mandat daripada tuhan dan tidak perlu pengesahan politik.

Raja dibantu oleh golongan bangsawan dan pegawai kerajaan.

Bagi wilayah diluar pusat pentadbiran, raja dibantu oleh golongan bangsawan yang mentadbir wilayah. Maka bangsawan berhak memungut cukai, mengurus pertahanan dan undang – undang.

Sistem ini diasimilasikan oleh Dinasti Chao.

5. Sistem pemerintahan Dinasti Chao :

 • Membahagikan pemilikan tanah kepada wilayah – wilayah.
 • Setiap wilayah dilantik pembesar tempatan.
 • Pembesar ini berikrar taat setia kepada raja dan diberi hadiah kereta kuda, senjata gangsa, hamba dan binatang.
 • Mereka juga melindungi raja dan menyediakan tentera ketika perang.
 • Pembesar ini juga menjadi ketua agama.

6. Keagamaan :

 • Mereka mengamalkan kepercayaan animisme, politeisme.
 • Maka mereka menyembah roh nenek moyang, tuhan syurga, tuhan bumi, sungai, bukit dan gunung.
 • Upacara agama menggunakan muzik, tarian dan upacara korban yang diketuai oleh bomoh.
 • Mereka juga percaya tulang oracle yang boleh meramal sesuatu keadaan.
 • Bomoh akan meletakkan tulang ini di atas unggun api hingga timbul rekahan yang boleh ditafsir olehnya.

7. Sistem Tulisan :

 • Rekahan tulang oracle telah memberi idea tulisan di negeri China yang berbentuk ideogram (tulisan simbol)
 • Pada mulanya tulisan ini berbentuk gambar seperti bulan, matahari dan sungai. Kemudian berubah seperti tulisan hari ini.
e) Apakah sumbangan tamadun Hwang Ho.

1. Pemerintahan Monarki :

 • Sistem ini berterusan hingga Dinasti Ching.
 • Beberapa perubahan berlaku seperti konsep maharaja.
 • Maharaja dikaitkan dengan anak syurga dan mandat syurga.

2. Kemajuan pertanian :

 • Terusan dibina untuk mengairi tanaman dan mengelak banjir, ia dimajukan oleh Shih Huang Ti.
 • Teknologi membajak, cangkul dan sabit dicipta.
 • Petani telah mula menggunakan batas tanaman.
 • Kemudian alat pertanian kayu bertukar kepada besi.

3. Kemajuan tulisan :

 • Tulisan meluas dlam bidang penulisan dan pencetakan.
 • Tulisan digunakan di sekolah China dan berkembang ke Korea dan Jepun.

4. Kepercayaan :

 • Kepercayaan pemujaan roh nenek moyang kekal sehingga kini mengikut kesesuaian masa seperti korban manusia diganti dengan makanan, duit kertas dan barang perhiasan.
 • Konsep Yin Yang (kuasa pasif dan aktif) serta Feng Hsui (keharmonian manusia dan alam sekitar) juga masih diamalkan hingga kini.

5. Sistem kelendar :

 • Kalendar Shang ada 30 hari sebulan dan 360 hari setahun.
 • Raja menetukan musim menanam dan menuai mengikut kalendar.
 • Kalender penting untuk menentukan tarikh perkahwinan, memburu dan pengkebumian.

6. Falsafah perang Sun Tzu :

 • Karya The Art of War membicarakan hal perang bagi menangani musuh.
 • Ia telah diaplikasikan dalam urusan perniagaan.
 1. Haikal says:

  Cikgu, buangla advertisementt

 2. aida says:

  Salam cikgu,

  macamana nk jawab sejarah 3 untuk spm ulangan 6/2017
  tema umum : Tamadun Awal Manusia

  Tamadun moden hari ini terhutang budi kepada tamadun awal manusia. Ciptaan, teknik dan konsep yang mereka hasilkan menyebabkan kemajuan hidup manusia dan meletakkan asas untuk kehidupan di dunia moden

 3. fathuddin says:

  cikgu nota ni ade yg lbh ringkas x

 4. Al Rasyid says:

  ?nota yg ringkas tp padat?…saya nk tnya kpd Cikgu bagaimana nak wat nota ringkas sjrh dlm bntuk peta Minda.? Harap ckgu dpt mbantu

 5. krik krik says:

  hieroglif**

 6. suhaimi baba says:

  anda terbaik,,berbakti kpd pelajar spm,,saya suhaimi baba ingin mngucapkan ribuan terima kasih kpd pihak tuan kerana telah memberi kerjasama kepada pihak kami,,semoga Allah membalas jasa baik tuan dgn setimpalnya,,saya sayang tuan,,tapi saya bukan gay

 7. jek says:

  maahad islahiah addiniah society said you are the best in the best

 8. jek says:

  you was make me flirt with history subject

 9. jek says:

  peace be upon you..i am jek want to wish thank you because you was made my exam be easy

 10. kimi says:

  sabk maahad islahiah addiniah batu 10 lekir sitiawan perak.

 11. etong says:

  saya etong ingin berterima kasih atas info yg diberi

 12. kimi says:

  salam dari sabk maahad islahiah addiniah

 13. kimi says:

  saya kimi ingin berterima kasih atas info yang diberikan.

 14. danial sahir says:

  saya lado ingin berterima kasih atas semua info yg diberikan

 15. ok says:

  Cikgu Azid, saya perlu yang untuk essei dengan point form yang mengandungi Fakta, Huraian, Contoh. KECEMASAN !!!

 16. ok says:

  hi cikgu, adakah nota untuk pemerintahan dan pentadbiran Tamadun Indus ?

 17. Cikgu Azid says:

  Betul tu Nathan Lee..semoga anda sukses dan berjaya. A+ for you..

 18. Cikgu Azid says:

  Sama2..

 19. Cikgu Azid says:

  Nomad ni sinonim dgn masyarakat Arab. Ada masyarakat BADWI dan HADARI. BADWI mengamalkan sistem NOMAD. Secara mudahnya, masyarakat Nomad ni mengamalkan kehidupan BERPINDAH RANDAH. Jika ikut istilah NOMAD ni ialah Tidak Gila 😛

 20. Fathuddin says:

  cikgu nomad tu ape ye?

 21. Fathuddin says:

  Thank cikgu sangat menbantu saya tapi ade yg lebih ringkas tak cikgu.

  tapi sangat menbantu saya

 22. Nathan Lee says:

  Terima kasih atas nota yang amat berguna ini. Semoga semua orang mampu mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM 🙂

 23. Cikgu Azid says:

  Very good 🙂

 24. Cikgu Azid says:

  Welcome.

 25. Cikgu Azid says:

  Wasalam..Silakan..Semoga dapat menyiapkan aplikasi tersebut dengan Jayanya. Dah siap nnti bgtau ya,saya tolong promotekan.

 26. Daniel Amani says:

  Assalamuaikum tuan/cikgu,

  Bolehkah saya guna nota tuan/cikgu untuk aplikasi (.apk) yang saya akan bangunkan
  untuk kegunaan pelajar/kawan saya.
  Nama website ini akan diletakkan pada nota di bahagian “Info”

  Sekian Terima kasih

  Daniel Amani 4UIAM

 27. daniell says:

  wow..thanks sir..you have help me a lot …..thank you!!..and please pray4 me to get *A* in spm…….thank you

 28. Previnn says:

  sangat berguna untuk saya cikgu

 29. hensem says:

  cikgu azid hensem

 30. karteega says:

  this is very usefull to us tq

 31. veena says:

  tq very much

 32. kishvitra says:

  good notes

 33. visalashi says:

  very helpfull the notes

 34. thama says:

  tq so much for the notes..really helping for the exam

 35. gianna says:

  thank you so much for the notes. it was easy to memorise .

 36. zulqarnain says:

  tq cikgu 🙂

 37. khirthi says:

  tq cikgu nota ini memang membantu 🙂

 38. rina says:

  tqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

 39. Ainaa9 says:

  Terima kasih cikguuu. Nota cikgu ini bnyk mmbntu saya dlam menyiapkan nota dan menjawab soalan. Doakan saya berjaya mendapat A bagi matapelajaran sejarah ?

 40. NADHIRAH says:

  terima kasih cikgu banyak kali saya merujuk blog ini ….

 41. farid says:

  terima kasih cikgu

 42. NADHIRAH says:

  good

 43. SeRi says:

  Terima kasih, cikgu… nak ambil buat nota ye.. 🙂

 44. Amir says:

  Thanks cikgu..nota yang sangat membantu . xD.

 45. Raihanah Mohd Afandi says:

  Masya ALLAH… Tabaraka ALLAH..!!

 46. Raihanah Mohde Afandi says:

  Alhamdulillah.. In Shaa ALLAH berguna untuk pelajar T4 tahun hadapan…Aamiin
  Semoga Cikgu Azid dipanjangkan umur, dimurahkan rezekidan dirahmati ALLAH…

 47. Shawn says:

  thanks, cikgu, cuz u help me to having my perlimary lesson to get started for my next year,
  yr notes padst and very useful

 48. hybrid says:

  Esok trial…..hope this helps me

 49. Cikgu Azid says:

  wasalam..boleh cuba gunakan apps Ad Block..tq

 50. eQram says:

  Assalamualaikum cikgu .. sya nak tanya , amcam nak remove ads innity yg kat tepi tu? Sya open website ni guna smartphone ..

 51. santhiramalar says:

  nota yang sangat lengkap…sy sangat suka nota ini untuk memudahkan kerja sekolah sy dan tak payak susah untuk cari nota…

 52. ila says:

  bagus nota ni

 53. rubendiran says:

  banyak terima kasih kepada internet untuk pembelajaran spm tingkatan 4………………

 54. Niena says:

  BAGUS TUHH…

 55. nur adilah says:

  Terima Kasih untuk nota ini. memang sangat bagus dan memberi manfaat kepada saya untuk menjawab peperiksaan

 56. BINTANG TANG says:

  bnyk lagi drpd ini sebab cikgu saya terlalu bnyk bagi nota ..

 57. BINTANG TANG says:

  nota ini blh membantu saya … dan saya ada nota nie kat dalam buku nota saya …

 58. syazwan muqri says:

  cikgu kalau sy nk copy ni cane ekk??malas ahh nk tulis kat buku notes sy..hehe : )

 59. emma says:

  nota yg sngat mmbantu.. terima kasi cikgu

 60. nik says:

  Patut letak sekali nota sudut maklumat sebab kebanyakkan soalan adalah berdasarkan daripada sudut maklumat juga. By the way nota ini bagus dan senang difahami bagi pelajar yang tiada buku rujukan. Keep it up

 61. iema says:

  thanks for the useful notes..hopefully can score A+ in this subject 🙂

 62. Najihah says:

  Terima kasih. 🙂 Bagus sangat nota-nota dalam blog ni. Semoga dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan.

 63. power ranger says:

  thanx for such a pack and express note!!

 64. Hilman says:

  Thanks for the note, sir.

 65. luqmanul says:

  sangat sangat membantu untuk membuat nota ringkas. tq cikgu azid

 66. zaty aman says:

  Senang dah kerja saya . tak payah nak berat kepala cari point point penting 😀

 67. amir says:

  saya ada beberapa soalan
  1.apakah kepentingan mempelajari sejarah? (6 isi)
  2.bagaimanakah sesebuah tamadun berkembang?(6 isi)
  3.apakah faktor menyebabkan kejatuhan sesebuah masyarakat?(6 isi)

 68. cieyra says:

  Terima Kasih bebanyak ya……..
  Cikgu saya suruh buat nota tapi bnyak sangat….
  Ada nota cm ni sng kerja….smua lengkap ikut buku….
  Terima kasih skali lagi 🙂

 69. BudakMalas says:

  Ada lebih ringkas x ??

 70. Naimi says:

  Nak Kongsi Nota Sejarah Ting 4

 71. MrCheng says:

  No sejarah For malaysia Pls

 72. Peljar says:

  Terima kasih atas ilmu yg bermanfaat . Saya gunakan untuk copy bagi kerja sejarah ye cikgu 🙂 Terima Kasih 🙂

 73. emma says:

  owh kk faham … sikit pun blh faham pon

 74. emma says:

  hello.. sir .. nota nie sungguh pendek.

 75. […] Nota sejarah tingkatan 4 bab 1 kemunculan tamadun awal manusia […]

 76. umi syedaa says:

  tengkiu =)

  nota yang ringkas dan senang untuk ingat ..
  dOakan saya jawab exam SPM sejarah ahad ni …

 77. eva elvianny says:

  ringkas dan senang untuk di fahami …..terbaik daebak……..

 78. Johna460 says:

  Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely useful information specially the last part dgakfededdeg

 79. examers says:

  ohh. panjang sbb komen. byknye komen :O igt nota ni pnjg sgt. mekaceyh cikgu 🙂 useful. Alhamdulillah. blog cikgu peymes.

 80. eykaaaa says:

  ada sedikit sebanyak membantu. terima kasih cikgu sebab tolong:)

 81. Shafiq Aziz says:

  Terima kasih bebanyak ckg,,,Nota ckg amat membantu,,Wish me luck for my exam will ya??

 82. paul yie says:

  strongly recommend this!!! helped a lot~~

 83. Zulaikha says:

  terima kasih cikgu.. nota ni mudah utk sy faham.. 🙂

 84. umassree says:

  cikgu…….. thank you so much…… nota ini amat membantu saya untuk memahami sejarah … terima kasih….

 85. Naelah says:

  salam ..thanks ea cikgu .. Alhamdulillah jumpa jugakk .. nota ni ringkas dn padat .. thanks again 🙂

 86. Sheck says:

  Terima kasih cikgu.. Nota ni sngt membantu.. Good job n teruskan usaha cikgu.. =D

 87. assalamualaikum terlebih dahulu…saya x de ape nak cakap melainkan terima kasih kerana sempat meluangkan sedikit masa untuk menyampaikan ringkasan ini…cuma ianya kurang sedikit keceriaan..jika di tambah sedikit warna dan background yang natural pasti ianya mudah dan senang di fahami…tak lah bosan kalau mana-mana pihak yang membaca nanti…saya bukan nabi sentiasa sempurna, malahan saya hanya hamba yang lemah anggaplah ianya sebagai satu teguran…wassalam

 88. Anonymous says:

  Nota ni byk bantu saya yang yak de buku rujukan…TQ Cikgu Azid

 89. amfaz says:

  nota ni sgt best..mudah igt.
  hope sy dpt jwb paper sej nt dgn mudah..
  kpd ckgu azid smoga drahmati selalu atas mmberi bntuan dan memudahkan urusan kmi .
  terima kasih.

 90. student cheras jaya says:

  i like this website very much…thanks for this wonderful notes…100% useful…
  🙂

 91. raihanah says:

  cikgu,saya nak tanya pasal kehidupan berorganisasi dalam tamadun indus n hwang ho..mohon pencerahan?

 92. Diana says:

  i think this wedsite is the better wed compare to the other wed that i visit .
  thank you very much to have this wed.

 93. chinmun says:

  ciri -ciri pemimpin yang baik ?

  kesan pendidikan pada individu masyarakat dan organisasi ?

  kesan pendidikan pada masyarakat luar bandar ?

 94. tieyka leeka says:

  nota yang simple dan menarik . good job ! 🙂

 95. hapsa says:

  terbaikkkkk………..

 96. chandra says:

  this is good nota

 97. dyg@noralurv says:

  really useful ! syukran ckgu , …

 98. idaa says:

  terima kasi cikgu 🙂 acctually sye xde buku rujukan so sye trpksa mbca nota fom4 dkt website ckgu . hope luluss trial . doakan yg terbaik untuk sye k !

 99. aDdA says:

  , thankz … dOakn sye spye brjye dgn spm nty yee .. 🙂

 100. Nia says:

  Advertisement kat tepi ni macam mana nak hilangkan..susah nak baca 🙁

 101. asyraf says:

  terbaikk! Harap dapat membantu sy untuk mnjawab esok

 102. laila says:

  mmg awsome la nota2 dia 😀

 103. amirull says:

  ckgu sya nk mnta izin untk copy nota ni….

 104. muhammad says:

  Awesome note…I love this

 105. Marco says:

  is there any way for me to download and print this? I’d rather read from paper than computer screen >< hurts my eye. thx in advance 🙂

 106. uwdaxx jem says:

  rjin ben0 ckgu ni..sya ska ckgu yg bertungkus lumus membantu pljr2..i l0v u ckgu.. 🙂 ckgu d0akn smga sya dpt menjadi pljr yg cmrlang.. 😉

 107. nur khomariah bt mahadzir says:

  rjin ben0 ckgu ni..sya ska ckgu yg bertungkus lumus membantu pljr2..i l0v u ckgu.. 🙂

 108. fazie says:

  terima kasihcikgu,
  maafkan saya cikgu,
  doakan pelajar spm 13,cikgu,
  <3..hehe

 109. annaadilahdiyana says:

  alhamdulillah ..senang nak faham..

 110. acik says:

  assalamualaikum…cikgu , trima ksih byk2 ats nota ni.. menarik gak..tpi yg last skali tu bleh tmbh sikit x ? tmbh nil

 111. Ganesh says:

  Terima kasih untuk nota ringkas ini.
  Ianya banyak membantu saya.

 112. julia says:

  thanks for the short notes! sangat membantu!

 113. syuhana says:

  bagus sgt note ni. . thanks cikgu azid XD
  notes that u given are so helping me to make a revision. .
  by the way,, jumaat ni exam sj. doakn sye ek!

 114. nur syazana says:

  cikgu ,mcm mane cara nk jwb soalan kertas2,kertas 3 ntuk f4 yg bru first time jumpa soalan2 mcm ni nih?…cikgu ada x contoh soalan kertas2 dan k3?

 115. Budak Sekolah Bangsar 2013 says:

  saya jadi pening bila buat latihan..pasal tamadun indus..pasal Mohenjo-Daro, Harappa.. bandar ni dibina oleh Raja Asoka ke? Saya tak jumpa pon mana-mana buku yang cakap bandar ni dibina oleh Raja Asoka… -_-

 116. Smiley says:

  Assalamualaikum!
  Wuah! Sayang betul la kat cikgu ni! Rajin betul! Thanks for the note. I know it really helps me grow!

 117. shasha says:

  nota ringkas . Thanks a lot . wish me luck for my mid year examination 🙂

 118. nana says:

  nice tq

 119. aidil iskandar says:

  cikgu. izinkan sy menggunakan nota cikgu sebagai rujukan utk kertas 3 sejarah.. 🙂

 120. farid says:

  kotak unicef blah kanan tu menyemak je..nak bace nota pon x bole sbb blocking

 121. Najihah says:

  nota yg sgt ringkas dan mudah difahami 🙂

 122. George Fernandez says:

  TERIMA KASIH CIKGU: nota ini telah menolong saya untuk peperiksaan saya.

 123. Amirah says:

  Thank you cikgu 🙂 Sangat membantu utk dptkan bahan belajar selain buku teks. Sebab saya mmg cepat penat kalau baca buku, hehe

 124. shikin says:

  time ksh utk nota nie…
  bes la nota nie…………=)

 125. Amber says:

  Alot of spelling mistakes

 126. kang siew fern says:

  good note!!

 127. Nur naeimah says:

  terima kasih cikgu 🙂 kerana menyediakan nota sejarah yang ringkas dan padat . Alhamdulilah 🙂

 128. Alfashi Harun says:

  Sangat bagus, tetapi lagi bagus jika dipadat dengan fakta yang diletak sebagi nota kecil ditepi buku teks,contohnya maksud ekofak,arkeologi etc.

 129. fareeda says:

  bleh wat rjukan tmbhan

 130. eeswari says:

  nota ini dpt membantu saya untuk kertas 3

 131. yip kai lok says:

  Good helper for my paper 3 tq ! 🙂

 132. Uzayr says:

  a big thanks to tr azid. memberi nota yang ringkas dan padat. saya dapat highest mark hasil drpd study di website ini 🙂

 133. EmiCumil says:

  alaa,,daa dpt cre sve die,,sng syk laa..:)

 134. EmiCumil says:

  ckgu..sy x tw laa,,cmna nk sve die nie..?? cmna erk??:(

 135. aziedah says:

  nota ini akan membantu saya untuk lulus .. btw thank you 🙂

 136. athirah says:

  mana nilai nilai murni yang perlu diamalkan oleh rakyat malaysia untuk meningkatkan produktiviti??

 137. Anna Nanieey says:

  Time kasih ye ilmunya 😀
  Nnty masa peperiksaan pertengahan thun bley bawa msuk untuk kertas 3 😀
  Thank You.. Thank You 😀

 138. XD says:

  thx u teacher ………. im really appreciate

 139. Jason Soshi says:

  Kamshamida … Cikgu Azid ! You’re awesome ! Thank you for the note ! Kumapta , Anneyeong ! 😀

 140. yuyunci aena says:

  terima kasehh , saie fahamm note note neh 😉

 141. chacha says:

  tema qaseh sgt … nota nii mmg b`guna tuk sye… sye akn ba jar b`ssgh dn llus gn cemerlang !!! tme qaseh cg azid?

 142. jihan wajihah says:

  terima kasih..n0ta ini mmng b’guna tuk sya..terima ksih cg azid. 🙂
  biarpun sya tak knl cg.

 143. zizisyahirah says:

  terima kasi ar cg , nota ini sgt bguna , saya gunakan pada masa yg suntuk ini . thx again .

 144. nurinajwa says:

  Sangat membantu , thanks ! 😀

 145. nahayzul says:

  thankz.. cikgu nota banyak bantu saya untuk memahami subjek sejarah

 146. mardi says:

  tulisan hieroglif trpahat pd makanan?? nota bab 1 tg 4.. apa mksudnya tulisan hieroglif TERPAHAT pd mknan??

 147. zan says:

  salam…cikgu..saya pelajar mengulang…saya ambik SPM tahu. 1989…so dah jauh sangat tahunnya…saya nak ambik note cikgu ni…cam mana ye..saya ni kolot ckit hal nak print note…maaf saya kurang ckit hal ni..boleh ckg ajarkan…bolehkan…?saya nak ambik SPM hujung tahun ni…

 148. navin says:

  thank u sir

 149. aik says:

  Lebih baik kalau cikgu mengandungi soalan latihan atau penguji minda

 150. khairul says:

  terima kasih cikgu,exam nk dkt dh,nsib baik ad website ni….

 151. Yani says:

  Cikgu Azid. Nota yang cukup ringkas dan mudah difahami. 😀

 152. rooney says:

  terima kasih ckgu!

 153. Uzayr says:

  This website makes me love to learn History. Thank you, Sir!

 154. jangan tanye says:

  thanks teachers aizad

 155. Sri says:

  10q very much teacher 4 sharing a simple n easy notes lik tis….it help me alot…thank u..:D

 156. Tazihan says:

  asalamualaikum cikgu terima kasih atas tunjuk ajar cikgu kepada kami…. ini menyenangkan saya untuk belajar sjarah…… cikgu boleh x padam iklan katil nie … rimas laaa…… ok mksih cikgu esok saya ada ujian sejarah jdy x pyh buka buku tgk kat blog cikgu pon sudah cukup

 157. Byyzaarul says:

  Thanks to cikguazid , Boleh study dengan tenang 🙂

 158. N3yMaR 11 says:

  Awesome note…I love this

 159. KidBlaze says:

  Terima kasih Cikgu , nota ni sangat membantu saye..

 160. Lan Todak says:

  TERIMA KASIH CIKGU !

 161. YusrinaSeungHo says:

  i like history… this blog helped me a lot. so, thank you to Mr. azrin. this is may also, help many of students to make reference in this blog. ^.^ –”peace”–

 162. Hurairah says:

  Assalamualaikum.terima kasih atas nota ini.Mohon mntk izin sbgi rujukan ulangkaji sya.terima kasih.

 163. myra says:

  TQ cikgu, saya suka sangat dengan nota cikguuu , tQ very much

 164. luffy says:

  terima kasih. sgt mbantu sy ni… heee.. nk buat homework dulu… thanks !!!

 165. iza says:

  cikgu, terima kasih sbb membantu sy membuat nota dgn lebih mudah. sy doakan cikgu dan keluarga sentiasa sihat dan bahagia. aminnn 🙂

 166. Fara says:

  Thank you so much cikgu! 🙂

 167. An Edzuan says:

  Assalamualaikum..cukup berguna bagi saya yang dah BEKU ni.. bukan pelajar sahaja yang akan menduduki perperiksaan, sebaliknya orang yang telah bekerja juga perlu menduduki spm sekiranya mereka yang bekerja di sektor kerajaan ingin menduduki KPSL.. saya tidak dapat belajar dengan baik dizaman sekolah kerana kekangan kewangan keluarga.. jadi saya ambil kesempatan apabila sudah bertapak di sektor perkhidmatan awam untuk sambung belajar dan menduduki KPSL.. terima kasih cikgu…

 168. miss melike says:

  thnks.. stress bile nota x siap.. nmpk jek nota ckgu nie, smua msalah pun settle.. yq so much.

 169. suefyah says:

  sory2..i mean *buku teks

 170. suefyah says:

  salam ckgu,nak tnya,nota ni 100% dari buku nota eh ?

 171. Tm 3boy says:

  Terima kasih yang teramat kepada cikgu azid =) nota ini sangat membantu orang mcm sy yg mngambil spm persendirian =) terima kasih

 172. rif shah says:

  Kemas, lengkap & ringkas.

  Thxx 😀

 173. terima kasih banyak!!!!!!!!!

 174. eika nabila says:

  trima kasih byk2 yea ckgu..sgt2 membantu saya untuk buat nota..buku teks,,tak paham langsung, dah laa pnjang bejeler2..trima kasih skali lagi..

 175. layla says:

  serius nota siap cepat …..buku teks panjang sangat ….pening kepala

 176. Aredib says:

  terima kasih cikgu kerana memudahkan lagi untuk saya memahami sejarah dengan lebih mendalam 🙂

 177. HaniF says:

  Terima Kasih Cikgu! kerana bagi kami nota ringkas sejarah! 😉 😀

 178. HaniF says:

  Terima Kasih cikgu! mlas nk tulis panjang2. sebaik ada nota ringkas.. tak sakit tangan.. Hahahaha…. 😉 😀 🙂

 179. muhammad zhaffiz says:

  thank you

 180. boleh tak remove iklan tu ?
  Susah lah nak tulis nota ==’

 181. Zwaa says:

  Tolonglah buang iklan tuh , mcm mana nak salin nota . Semak tahu tak .

 182. syamilia says:

  Boleh tak iklan kat belah kiri ni dihilangkan. .buat semak je la, dan menyusahkan. .

 183. asalammualaikum , Thansks sebab nota ni . Hehe ^^ * Ia sangat membantu . l Tapi iklan ni ada mengacau sedikit , Ia agak kurang menyenangkan . Harap maaf . Hehe .

 184. syamilia says:

  saya tak minat dengan subkjek sejarah. .cam mana nak membuatkan saya minat dengan subjek sejarah ni. .saya tak tau cam mana cara tuk menghilangkan rasa tak suka dengan subjek sejarah. .yang topik paling saya tak suka, pasal zaman paleolitik, mesolitik, neolitik dan logam. .sebab tu tahyul belaka, disalah tafsirkan islam. .ianya tak logik,

 185. yanie says:

  wah.. boleh lha sa bwat nota yg ringkas n snang untuk ulang kaji… 🙂

 186. Ong Tze Sean says:

  ah…
  ada yang salah tulis…Dynasty Chou bukan Chao
  chao lain…

 187. sean ong says:

  10q sir!
  sangat ringkas dan padat…
  sednang hafal…

 188. Nur Najihah says:

  wah,senang la keje kalau macam ni..
  x perlu susahkan diri buat nota sendiri..

 189. Roxyxx says:

  really helping me in making nota ringkas. terima kasih 🙂

 190. seela says:

  100% usefull !!!

 191. Nur Sabirah says:

  Assalamualaikum cikgu, terima kasih banyak-banyak untuk nota ini kerana banyak membantu saya memahami sejarah dengan berkesan.

 192. Saif Imran says:

  terima kasih dengan nota ni.. ia sangat membantu…

 193. like a boss says:

  LIKE A BOSS SIR

 194. ges says:

  nota ni banyak beri maanfaat kepada semua orang….tq for this notes….

 195. Cg sejarah says:

  terima kasih yg terhingga cg….

 196. khati says:

  ckg,nota bab 2 ada tak…??

 197. Wow, boleh ulang belajar utk nexyer f4.. useful::))))

 198. mohd lufti says:

  salam, cikgu. pertama sekali terima kasih banyak atas nota2 cikgu. Saya yakin cikgu pasti seorang guru yang rajin dan berdedikasi. Terima kasih sekali lagi. Cikgu, maafkan saya, sekadar bertanya bagaimana utk download nota shj daripada web ni. saya nak buat filing nota2 cikgu nih. tapi kalau saya download, akan terprint semua tulisan kat page2 nih. tq

 199. Murid cikgu acid 2 says:

  Dia mmg nama pon cikgu acid.. mmg suka buat acid kat orang…

 200. Murid cikgu acid says:

  Minta maaflah cikgu azid… Perangai cikgu acid saya ni terok skit… 🙂

 201. Murid smxxx says:

  Minta maaflah cikgu azid… cikgu acid saya ni perangai dia terok skit… 🙂

 202. Cikgu ACid says:

  X Hebat PONNN!! Blog Aku hebat lgi!!! Ni bkan blog ni website!!! Nota Ringkas sangat…Aku ada nota terperinci lagi!!! Semua Orang diminta masuk blog aku yg hebat…
  (cikguacid-smxxx.blogspot.com)

 203. etchy jun joo says:

  nota yg sangat berkualiti,,,,ringkas dan lengkap…

 204. Wanie Zuki says:

  Salam, terima kasih cikguAzid for sharing this… Sedikit sebanyak ia dapat membantu saya untuk bersiap sedia untuk menduduki tingkatan 4 next year! 🙂

 205. Terima kasih saya ucapkan kepada cikgu Azid kerana telah menyediakan nota-nota ringkas ini.Alhamdulillah dengan noa ini saya dapat berlajar dengan mudah untuk persiapan tingkatan 4 tahun depan

 206. AQemal Nordin says:

  terima kasih cikgu kerana berkongsi idea . doakan saya semoga berjaya jawab dengan tenang untuk paper sejarah SPM 2012 pada hari esok 😉

 207. cikgu azid blh sy tahu sejarah penting dlm spm ke?

 208. fikri pakoie says:

  gempakkkkkk aku dah lah fail sejarah.. ha3

 209. nini says:

  Nak copy semua notes form 4 n form 5 tau. Thanks… subjek sejarah je ad? Bleh x recomendkn other website for other subjects? science stream

 210. jwan nour says:

  thanks a lot cikgu ~ rujukan ni..sy kongsi dgn kwn2…terima kasih bebanyak

 211. Natasya says:

  terima kasih, cikgu!

 212. fuyoo!!! best gler bace…

 213. bdkbaek says:

  bgos btol note nie..time kaseh bnyk2..sng nk hafal bile bace note nie..

 214. Pawitra SMilez girl says:

  its nice..easy to learn…:) <3..:)

 215. afiq says:

  ni note untuk kertas sejarah 3 je ke??

 216. alifiena says:

  good note…..dapat pake rujukan untuk jawab sejarah kertas 3…hehehehw

 217. afiq says:

  terima kasih cikgu azid.. :)kerana memberikan nota-nota yang amat ringkas ..

 218. afiq says:

  nota ini membantu saya untuk menjawab peperiksaan nanti..

 219. epul cepoi says:

  nota yang cukup mantap dan banyak isi.tmer kasih kepada yang membuat nota ini

 220. pjot says:

  thanks bg empunya bl0g eyh…ini leh bntu aku lm paper 3

 221. faez_izah says:

  trima kasih…mmg terbaiiiek ah,,,pening nk cri bhn utk kertas 3 sejarah…soalan sbp..susah…6t lau cg ade tips nk jwb krts 3 sej tlg email kt sye ek..tq

 222. amalia says:

  terima kasih kerana membantu saya utk mempersiapkan diri bg mnduduki peperiksaan akhir thn yg bakal..nota ini amat membantu saya

 223. ayu says:

  prepare tuk paper 3 nnti..

 224. Pua Jayson says:

  Terima kasih cikgu kerana telah sediakan nota semua bab, sangat membantu saya.

 225. trima ksih kerana mwujudkan nota yg ringkas ini…nota ini sngt brgna kpa smua 🙂

 226. Vijay veripudicha rasigai says:

  I Love Sejarah !

 227. wan putera says:

  cikgu leh bagi dalam pdf tak??? ^_^

 228. amir says:

  Salam. saya amirul from smk victoria instutution … bab 9 tak de ke ??

 229. alonk says:

  nota nhe mudah d fhmi n senang d ingat brbanding buku2x yg lain…ringkas n tpat..hrp2x dpt mbntu sya tyme exam naty….:~)

 230. acapapiz says:

  dalam banyak-banyak pengisian hwang ho ni mane yg paling banyak masuk peperiksaan??

 231. Fakhrorazi says:

  Thanks..

 232. auni athirah mansor says:

  cikgu,kalau utk ketas 3 next year mcam mane?

 233. eyka mazlan says:

  Nota yang sangat menarik .banyak nota-nota yang diambil dari buku teks dan dibuat dalam bentuk point cmnie .terima kasih ,banyak membantu saye . =)

 234. sohai says:

  best note….but too long …spm have present or not ?

 235. abcd says:

  ada fakta y salah. mesopotamia bkn dri bhs Greek.

 236. akma says:

  assalamualaikum awak semua ngah study ke bagus lah mcm tu ,lagi pun nak pekse so kne wat p’siapan awal

 237. Farahwaheeda says:

  Terima kasih cikgu Azid, nota2 cikgu sangat m’bantu saya yg akan menduduki SPM x lama lg 🙂

 238. sharwin jaya dass says:

  cikgu,,boleh tak ringkaskan nota ini sikit lagi,,,tapi nota ini lebih mantap melebihi buku rujukan

 239. jaya says:

  memang nota yang bagus

 240. peliey jr says:

  thank teacher..

 241. titas cool says:

  mohon share

 242. ezah says:

  membantu saya lebih memahami fakta sejarah……

 243. izzah says:

  nota yng sngt membantu , trima kasih .

 244. nurotuljannah says:

  terbaik ah….. note ini sgt mmbntu

 245. yess! i got A in history .. tenks cg.!!

 246. so cool…tank u sir..

 247. adli says:

  salam..cikgu azid, nk copy nota ni bleh x?
  sbbnya sy nk bca snang skit..

 248. naveed says:

  thankzz sir….its veryhelp full

 249. naveed says:

  tq sir…..its very helpfull

 250. elantamilan says:

  pls help me my exzam on sun or gt any tips r cikgu

 251. elantamilan says:

  gt sme ringkas r cikgu…………….

 252. denjelldany says:

  saya ni…memang lemah sejarah..saya perlu kan lagi banyak meambaja dan membuat ulang kaji d rumah….

 253. khairul anwar says:

  hrap2 dpt jwb exam eck…..amin..
  thanx u soo muchh

 254. ShahRiL Dye says:

  makasih cgu.. sesuai untuk ulang kaji.. hehe

 255. amy says:

  thankyou, very useful yet enjoyable

 256. eycah trw says:

  ringkas dan padat,..thanks you

 257. SarahAdlynn says:

  Thank you cikgu. Was not sleepy reading this rather then a bunch of boring textbook pages 🙂

 258. SarahAdlynn says:

  thank you teacher, was not sleepy reading this rather then the textbook 🙂

 259. Nicholas says:

  wow! so useful! thx for the notes! it is more easy than flipping through the buku teks and finding kata kunci!! 😀

 260. yam says:

  thank cikgu

 261. LYB06 says:

  Thanks! ur notes helped me so much:) very effective and the best part is that it doesnt make me sleepy!

 262. zulaikha halim says:

  thankss cikgu , esok exam sejarah , harap2 dpt buat dengan merujuk nota sejarah niee , doakan saya cikgu .

 263. THEEPA says:

  TQ SIR.IN MY SCHOOL MY HISTORY SIR ALSO USE YOUR’S NOTES…
  I NEED ONE MORE HELP FROM U.CAN U SHOW MID YEAR EXAM PAPER FOR SEJARAH.

 264. PRINCE KNIGHT YAMATO says:

  Cikgu……..Boleh saya nak contoh kertas ujian 1 & 2

 265. aqw ler says:

  tq for this note…nota yg ringks n sng nk hfl…doa kn sye esk sye exam sjr…

 266. thank you …. all the best…semmmpoii

 267. seha says:

  nota ringkas jep ..esok sy periksa ..doakan sy 🙂

 268. Nieysa says:

  Nota Yang Padat Dan Bernas .. Thanks a Lot Cikgu !

 269. shida says:

  terima kasih =)
  sekarang saya dpt menghafal nota-nota ni

 270. hanifah says:

  Cikgu, boleh ye saya copy bab1 sampai bab4?

 271. Haziq says:

  nota sejarah ini sedikit sebanyak telah menolong saya untuk ingat benda-benda yang susah dalam subjek sejarah . .
  sebelum peperiksaan , saya boleh rujuk nota sejarah ini , cikgu . .

  Terima kasih CIKGU AZID !!

 272. Vama Dev says:

  ringkas, tepat dan padat…
  lama saya cari nota sejarah yang bagus,
  akhirnya jumpa!!!

 273. anis eshah says:

  trime kasih ck …

 274. NiniHanini says:

  saya dah nak exam minggu depan..nasib baik la jumpa nota2 niey..thanks bnyak!!!Doakan saya dapat A+++

 275. emiera says:

  thankss cikgu!! nasib baek ade n0ta,,snang ckit buat kerje umahhh…ehehehehe

 276. Khairul says:

  Salam, nota cikgu ini sangat membantu saya untuk lebih memahami tentanng sejarah.. Terima Kasih Cikgu Azid

 277. Izet Affina says:

  Salam , nota Cikgu boleh tlg saya dpt keputusan yg bagus exam pertengahan nt. & doakan saya dpt cikgu yg boleh ajar sy betul2 di SMKSA Muar sbb cikgu yg ajar saya Sj skrng ni lebih suka tolong bacakan buku Sejarah tu dari mengajar 🙁 TY a lot !!

 278. lancu susu says:

  mcm barua!!!! xmnarik lngsung!!!!

 279. Sathia says:

  Terima kasih cikgu ! Nasib baik ada nota ni , senang sikit kerja saya 😀

 280. Manggala says:

  bolehkah saya baca nota ini je utk exam

 281. Manggala says:

  Cikgu adakah nota ini penting utk exam

 282. arniey peace says:

  tengs cikgu.! sebab nota sejarah yg cikgu buad.! sy tak jadi kena rotan dgn cikgu sejarah kami:D hihihi.! btw. , nota yang nie. sangat membeantu sy 😉
  thankyou so much 🙂

 283. kaderi says:

  terima atas nota ini.Banyak membantu pelajar yang susah

 284. nad nadia says:

  tq cikgu
  cg pnye nota ni cgt bagusla boleh x cikgu leh x emailkn cye semua nota sjrah tingkatan 4 & 5 kat email cye 🙂

 285. Li Wen says:

  Thank . : D

 286. hanis says:

  sng la…. rngks ja nota ny,,, ny yg best ny,,

 287. fadhilah says:

  salam cikgu,
  cikgu pnye nota sejarah nie bagus lh boleh tak cikgu email kn semua nota tingkatan 4 dekat email saye..

 288. rodiah says:

  terima kasih atas nota bab 1 ini, saya rasa saya boleh score apa yng saya mahukan untuk periksaan penggal pertama ini, harap ini membantu sedikit sebanyak ;>

 289. shalini says:

  wow wat summary.i love sejarah

 290. marul says:

  terima kasih cikgu…saya suka nota cikgu.. 🙂

 291. AIMI AMNANI says:

  alhamdulllah . nota cikgu senang faham . terima kasih cikgu

 292. princess cherry says:

  This notes are very useful to students. Thank you!

 293. Lawrence says:

  Terima Kasih Cikgu~

 294. NORFAZRINA says:

  TERIMA KASIH BYK.

 295. Harvinder says:

  Thanks for the information .. It help’s me a lot 🙂

 296. niny says:

  thank you for the note

 297. SaiyukeHun says:

  bgos memang bgos tpi cikgu kena update jugak blok nie ade yg dlm buku ade kat sini x ade
  pape2 pon thanks…

 298. THEEPA says:

  HI SIR,
  YOUR NOTES ARE MOSTLY HELP ME TO REFER FOR MY MONTHLY TEST.TQ 4 UR NOTES.

 299. aliah says:

  nota-nota cikgu semuanya bagos2… saya pon sng faham…. terima kasih cikgu……

 300. afiqah says:

  sangat membantu 😀 terima kasih.

 301. syafnami says:

  TQ CIKGU ~ :3

 302. AshyR says:

  ESOK DAH LA EXAM SEJARAH ~ LEGA ADO NOTA NEH ~ MASEH ~ 🙂

 303. afiq bt says:

  saye memang minat subjek sejarah dari tingkatan 1 lagi..
  dengan nota yg cikgu telah berikan ini maka bertambah semangat
  lah saye belajar subjek sejarah di tingkatan 4.. 🙂

 304. nadia farhana says:

  thanz sgat2..dpat gak sye wt ulangkaji tok sej esok..insyaallah bole llus,.
  thank you ckgu.. 😀

 305. arif zharfan says:

  esok da exam nasib baek ad nota nie

 306. MUSTARI says:

  thx cikgu……..

 307. deashana says:

  sangat effektif untuk masa masa dekat ujian….terima kasih cikgu,

 308. EDWARDLPY says:

  AWESOME!!!

  this’s most usefull i find all webpages!

 309. EDWARDLPY says:

  AWESOME!!!

 310. nisha..... says:

  wat to do…?!!!!!??? all our fate to study tiz subjuct… thankzzzz to summmarize tiz as well as u can…

 311. HangTuah says:

  Assalamualaikum! bag0s nota ni… boleh buat rujukan…

 312. harrison says:

  bagus lar nota nie….boleh fhm sya….daripada baca buku rujukan yg tebal tu…bagus buka mail nie…hehe…tq..

 313. fazil says:

  nota yg baik punya

 314. najihah says:

  ringkas & mudah difahami… 🙂
  sejarah sangat senang!!! :p

 315. afila says:

  sistem politik apa??

 316. terima kasih,kerana memberi nota-nota begini.Saya amat gembira dan senang utk saya. 🙂

 317. siti says:

  terima kasih..cikgu ats nota yg cikgu sediakan sy mudah memahami ape yg di ajr olh cikgu sy
  terima kasih cikgu 🙂

 318. marina says:

  terima kasih atas nota diatas……saya pasang niat tuk masuk kolej tahun depan tp kredit spm tak cukup tapi lepas dah bekerja semangat nak sambung blajar tu jd lebih kuat lebih lebih lebih lg untuk berada dalam kerjaya yg saya impikan …dgn nota ni bole saya guna untuk ambil spm ulangan tahun nih 2012……terime kasih banyak…sgt membantu…

 319. yuna is munirah says:

  cikgu terima kasih suda bagi nota ringkas ini.Kerna nota ini saya dapat mata tertinggi dalam sejarah di kelas.Sekali lagi ribuan terima kasih.

 320. azura says:

  cikgu. Tamadun Indus cuma dikenali sebagai Harappa sahaja ke, mana Mohenjodaro…dah sesuai tapi kalau cikgu letak dalam betul jadual lebih sistematik…

 321. ILA says:

  its reAlly awEsOme!!

 322. Dheeya Aqeela says:

  dgan ad nya laman nie dpt mmdhkn lgi nota & pmhaman sye

 323. steph anie says:

  tq very much sir Azid!!!memang bagus nota cikgu………..memang gilerr…….!!!!!!!!!!:)

 324. ami says:

  thnx mnyak2 dkt ckgu azid bb wat nota yg ringkas n pdt gilerw nih…

 325. keoniesa says:

  nota ini amt ringkas…terima ksih…

 326. nurul farahin says:

  terima kasih ,,, nota sejarah ini boleh membantu saya menjwap soalan pepereksaan…..terima kasih banyak banyak……

 327. syaloveSUJU says:

  thnkss byk2 ckgu…ringkaslh utk saye wat nota…dhlah cg saye nk esok…mujur ade nota ni…last word:TERIMA KASIH

 328. misz areyna says:

  nota yg ringkas..sye suke 😉

 329. LYSA says:

  Salam. Adakah nota yang diberi ini lengkap untuk digunakan pada jawapan exam? atau perlu tambah beberapa fakta?

 330. anis_chopa says:

  okay nota sy dah siap ! thnx a lot 🙂

 331. Raihan says:

  Cikgu, terima kasih. Nota ni sangat membantu sebab kalau baca buku teks panjang sangat. Terima kasih 🙂

 332. farizan says:

  apakah sistem kepercayaan tamadun hwang ho

 333. Mathilda says:

  damn nice nota la 10q

 334. jimmy says:

  wah>>>bagus…belajar kat dlam kelas pakai blog ny jer…hbt..x yah susah2 bwak buku pergi kelas… terbaek!!

 335. ma kc ya nota sejarah .. karna ada nota sejarah sa ble buat nota dgn sgt ringkas dan mudah jgk tpat padat serta saya dpt menghasilkan sebuah nota yg sgt ringkas dan jgk menarik ..

 336. umapputira says:

  simply awesome……………………………….

 337. Remaja says:

  alhamdulillah~ dapat jugak nota yg ringkas,padat dan senang difahami… 😀

 338. cha edigawa says:

  ma kc bnyk2 nota sejarah . .

 339. cha edigawa says:

  ma kc bnyk2 ya nota sejarah . .

 340. cha edigawa says:

  ma kc bnyk2 . . dgn ada nota sejarah ni sa ble bt nota dgn senang . . ringkas . . padat . . dan kemas . .

 341. acap says:

  nsib baek aq jmpa blog nii..klau x…kena la aq mrh kt cikgu coz x siap nota

 342. awatif says:

  nota ringkas n padat…. BEST!!!

 343. shanush says:

  senang nk cari information dlm blog ini !best!!!!!!!!!!!!!

 344. zackary says:

  allah!!!!!!!!nak kene salin sume ni!!! esok nak kene anta!!!!!

 345. cutebaby says:

  suker ssaaaannnggggggattt.. ! doakn syer yea ckgu… ^^

 346. Shafiq FArhan says:

  Senang nk cri information dlm blog nie…x yah ssh2 nk cri dlm buku teks…pning da menyelak buku stebal2 tu..huhu BEST..:)

 347. NURUL says:

  sangat mebantu. Thank you ^^

 348. Budax Dieyla says:

  Dieyla suka mai blog ni…
  Skunk parent dieyla tak payah susah lagi kuarkan duit untuk belikan dieyla
  buku rujukan sejarah….nota di blog ni cukup ringkas,lengkap dan padat sekali…
  nnti boley lah dieyla suggest kat frenz2 dila untuk buat rujukan di blog ni tanpa
  kuar kan duit…

 349. sha says:

  byk membantu…..saya dah x larat tgk buku byk huruf,,,,wakakakaka

 350. MEFAZIHA says:

  TQ SIR … ALL THE BEST … KEEP IT UP …

 351. zaty cun says:

  terima kaseh , nota nie byk membantuu zaty yg cunn nie , hehe XD .

 352. wan says:

  boleh saya tau jika zaman Paleotik , Mesolitik , Neolitik dan Logam ini betul2 wujud tolong terang kan dengan jelas 4 zaman tersebut ada masa zaman NABI apa? saya pernah sekolah dulu BELAJAR TENTANG SEJARAH DAN SKRANG BARU SEDAR ADA PERBEZAAN YANG SANGAT KETARA. BILA DI KAJI SEMULA PERBEZAAN ZAMAN KETAMADUNAN NABI2 DAN KETAMADUNAN MANUSIA SEPERTI SEJARAH NI DI TERBALIK KAN UNTUK KABURKAN FIKIRAN MANUSIA YANG DICIPTAN ALLAH DARI ZAMAN NABI ADAM.

 353. Atirah says:

  terima kasih cikgu 🙂
  semoga Allah memberkati cikgu .. Aminn

 354. amir says:

  ak wak nota ni kat sekolah…trus kne mrah ngan cikgu sbab cikgu ak nak nota dlam bntuk peta minda

 355. dayamidi says:

  note niew cukup jelaz n mudah di fahami..
  harap banyk ag nota cm niew diadakn atau diwujud kn..

  thanz.. sape yg buad nota niew..
  thanz sangt..<3 harap maklum. huhuh

 356. jeyendranjey@yahoo.com says:

  hi jey

 357. Maryam says:

  x apalah klu x ada warna yg byk. Biarla korg sendiri yang kasi highlight mana yang kamu rasa penting,maksudnya korg bukan shj print nota ni tp ko juga baca..! anyways thanks Cikgu Azid! klu dibandingkan dgn buku rujukan,buku teks dan nota ni.. Nota ni lg ringkas tp padat!

 358. tsukyomi says:

  ???? or ??? ????

 359. Natasha says:

  Salam, nota ni berdasarkan buku teks form 4 atau dari buku rujukan?

 360. zaty cun says:

  tengs tecer , im think this notes is easy to me , for understand and memorize in my mind , tengs , 🙂

 361. asraf14 says:

  TERIMA KASIH CIGU!!!!

  regards from sandakan,sabah….=D

 362. liyN says:

  tq c.g azid…nota nyh bnyk membantu syer…c0z ia ringkas tetapi padat so dpt larh ingt…makaseh.. 🙂

 363. FarrizFisal says:

  Terima Kasih sgt2, sungguh membantu, best website ever 🙂

 364. dayah tikah says:

  perkembangan tamadun lain di dunia?????

 365. nurul says:

  trima ksih 😀

 366. atif says:

  terimakasih sensei

 367. along love aisyah says:

  terbaikkkkkk..lah pok

 368. thresa benidicta says:

  bgusnya nota ne…x pyah pnat2 slin stu bku teks,,,huhu.

 369. hitsuke.argent says:

  bezt r nota neyh,,ringkas n padat… 🙂

  m0st like..

 370. nur zafirah says:

  bagus la note ni,,snang nak fhm,,ringkas dan pdt..thanks who’s create this web site

 371. pelajar cemerlang says:

  terbaekkk….. akhirnya siap gak nota sej aq nie.. fuh !! trimas ckgu !!

 372. nadiah binti mohd zaini says:

  fungsi tamadun

 373. superdancer says:

  notanya ringkas tapi x padat dgn isi2 penting

 374. cek mi says:

  senang tak payah nak salin dari buku teks yg panjang nye bejela jela.

 375. opie says:

  saye pelajar smkpp :> naseb baek ade nota nie kalow tk salin satu buku teks laa jwbnyer><

 376. leyka funny says:

  hhmm..tis note vry simple..thks a lot :))

 377. lara elysa says:

  nota ni ringkas tpi adakan ianya padat??

 378. lara elysa says:

  nota ni ringkas tpi adakah ianya padat??

 379. maria muhamad says:

  nota2 ringkas ni mmang yg trbaik sbb byk isi2 pnting dan padat…

 380. Cikgu Azid says:

  Cuba renungkan kembali ciri-ciri masyarakat jahiliyyah..kemudian bandingkan dengan negara2 moden sekarang.

 381. nick says:

  apakah ciri2 masyarakat y tidak bertamadun di dunia moden nhari ni

 382. Sincan says:

  Terbaik lah cikgu dottt

 383. erny amylia says:

  perr…..mantap gak nota ni….tak yah beli bku rujukan

 384. combat2064 says:

  bagus la, rindkas dan padat, cuma membosankan sket sbb x de gmbr cam poo yee kata….dan sevenfolds, sbb diorang dpt cucuk tanam, sumber makanan dan perdagangan kowt

 385. tiera_jun ki says:

  erm..ok gak nota nie..phm la jgak..x yah nak susa2 bce kt reference book..

 386. poo yee says:

  agak bagus nota ini.tapi kurang warna warni.jadi agak,membosankan.seharusnya,tambah sedikit gambar berunsur kartun.

 387. niena gomez says:

  okayy now i can rmemorize this note faster..it`s short n simple..

 388. sevenfolds says:

  mengapakah tamadun awal manusia terbentuk di kawasan lembah sungai ? sila beri tunjuk ajar ya 🙂

 389. eyra fazyra says:

  hehehhe…ciap gak nota sejarah……tq s0 much……

 390. nisa says:

  tq so very much..this step easy understand…

 391. khamissiah says:

  tq……….haha…siap nota aq ,,,
  copy and paste ajak,,,,

  *simple tp padat
  *senang nak paham
  *thanxzzzz~~~~~

 392. aini says:

  that so cool note..i like that..!!!thank you cikgu azid..!!!

 393. aini says:

  that so cool note i like it…thank you cikgu azid….!!!

 394. Yaya says:

  cikgu , tak berapa lengkap la note neyy . saya carik dah empat lima kali dah tapi still tak jumpa lagi :’;

 395. thnx 4 ckg azid…nota ny so simple but ia padat…
  ia mmdhkn saya 4 nk wat nota…

 396. alif says:

  huhhuhu

 397. s.harvindan says:

  thank u so much sir……..can sir send all the notes of sejarah form4 to my email pls pls pls sir.thank u.

 398. haziq says:

  cikgu, nota cikgu amat mudah untuk saya menghafal nya, boleh saya minta jasa baik cikgu untuk email kan semua nota cikgu ini kepada saya?saya amat hargai jasa baik cikgu, by the way im new in form 4 this year so i seriously need your help with this subject sir,my teacher told me that this year history is divided into 3 paper, can you tell me exactly what is paper 3 and how does it looks like? i really need a master help like you sir. thank you very much for your kindness.. only ALLAH can bless you. =))

 399. GHAAN says:

  thank u very much sir….
  this is really superb

 400. Cikgu Azid says:

  Bila anda give up..anda gagal..berani untuk cuba dan terus mencuba..Sila search di google TEKNIK BELAJAR SEJARAH..

 401. Steve Patrick says:

  Terima kasih untuk nota ini, cikgu. Senang untuk ingat walaupun saya baru masuk tingkatan 4. Hehehe. =)

 402. Aslamyyah says:

  1st of all sy nak tanye, macam mane nak ‘couple’ ngan subjek sejarah? jujur sy ckp, 4 taon sy blaja sejarah, tak pernah dapat A, B je memanjang, sejarah la punce slip pmr sy ad B, kadang2 fed-up pon ad, mane silapnye tak tau la, mungkin sebab baru bape baris bace da ngantok, hehe. . cikgu bole tolong tak? spm taon ni sy na tebos balek 4 taon sy tu dgn dpt A dlm sejarah. . tolong!!

 403. SERENITY MELODY says:

  Thank you very very very much for all of this..your notes is really helpful…i hope you can make other note..you’re the best teacher,Cikgu Azid..

 404. gbrieluv says:

  good note…:-)

 405. Eric says:

  Thk…it is a good notes which can hlp me to complete my exercise…LIKE!!

 406. Cikgu Azid says:

  Thats why la u need to read this note 1st..congrats!!

 407. UchihaZero says:

  thx for the info now i can finally question the teacher back when my teacher ask this question… Thumbs up for u teacher azid

 408. EYKA says:

  BEST GILER

 409. nani says:

  betul 2,,baru masuk form4,,mnx kebenaran gune nota cekgu nk wt nota,,

 410. mey says:

  thx 4 everything…

 411. alya says:

  sy suka sgtsgt sjrh fom4!
  hehehe….
  tapi kan cegu,, bole tak bg tips2 mcm mne nk jwab esei dgn cmrlang…?

 412. taun dpn form4 says:

  mekasih….dpt paham sdh

 413. barumasukform4 says:

  minta kebenaran nk gune nota cikgu.. untuk buat keje sek: nota.. Buku teks x dpt lagi.. terima kasih 🙂

 414. nani says:

  insyaAllah,,sye gune nota ini sebaik mungkin,,lgipon sye baru aje nak masuk ting.4

 415. nani says:

  ermmm,,terima kasih cikgu,,

 416. Cikgu Azid says:

  belajar sejarah bermula dengan TAK MINAT. Minat akan datang bila kita cuba mencari disebalik sebuah kejadian sejarah itu berlaku. Kenapa ianya berlaku begini,dan kenapa tidak begitu. Contoh kenapa Tengkorak Perak Man yg dijumpai di Lenggong perak dalam kedudukan seperti terkangkang mencangkung,kenapa tak terbaring rata? Lagi,kenapa tamadun awal suka dok tepi sungai,kenapa tak duduk je sebelah KLCC ke,KLIA ke,Jambatan Pulau Pinang ke? hehehe..maksud cikgu,timbulkan persoalan sebegitu k?

 417. Cikgu Azid says:

  cuba search..dalam post wall blog cikgu ade bagi tips2 ye..lagi satu rajin2 bukak blog ini..insyallah ada tips2 n soklan2 target yg dijangka keluar.

 418. nani says:

  sebenarnye sye x minat sejarah ..tpi saye cube nk minat,,e2lah sye cari nota yg mudah sye igt,,cikgu punye nota senang & mudah,,terima kasih cikgu,,

 419. nani says:

  boleh x tunjukkan tip nak jawab soalan kertas 2~~

 420. biha says:

  thanx…………very useful!!

 421. Danial says:

  BEST>>>>

 422. Cikgu Azid says:

  Tahniah cikgu ucapkan Aina..kalau nak nota2 ini,just copy n paste dalam microsoft word then save as..simple n easy..kalau nak dapat lebih keberkatan,print n photostat kepada rakan2 Aina..awk dapat pahala,n cikgu pun tumpang sekaki pahalanya itu.. 🙂

 423. aina dalilah says:

  terima ksih 4 the notes,, bley antar kat sye x,, ermm,,sye bru nk msuk f4 ,, tringin sgt nk blja sjarah cepat2 ,, thnxx

 424. ifanah mihsah says:

  erm..rasanya sejarah perlu diperbetulkan..

 425. aira says:

  tq so much..easy to understand..

 426. syaniza zaza says:

  it is more easier for me to remember since i am university students.This note help me a lots in presentation bout civilization.Thaz a lot sir

 427. me says:

  can you email me the notes for easei..

 428. me says:

  sir…the notes is too short..its hard to make an easei for history subject on paper 2..

 429. rachel says:

  good notes !

 430. jeannieca says:

  TQ SO MUCHHHHH . . . !

 431. aan says:

  thank you very much,sir!!

 432. Michael D'Souza says:

  Thank you, sir.

 433. enthira.enthira@gmail.com says:

  good notes

 434. enthira.enthira@gmail.com says:

  good notes.can sir publish all notes to my email??

 435. geer says:

  anyway easy to memorize
  thank you sir……………

 436. geer says:

  cikgu ,
  cikgu ini sambung bab1 dan 2 keh???????

 437. jiewunxx says:

  god..!! heheheh

 438. ali says:

  Assalamuallaikum,

  cikgu, nota yang anda papar kan ini sgt padat dan berguna bagi sya . terima kasih doakan saya ea

 439. gurl says:

  salam sejahtera cikgu….sy calon spm 2011,tinggal 20++hari percubaan spm coming soon…but i not yet start 2 study sej,b’coz i need to focus on my bio,fizik,kimia…i very weak in my sains subjek…so i ingin tanya cikgu Azid,kalao sy hanya baca nota yg ada pd blog cikgu ini,dan buat beberapa set soalan sejarah…ermmm…cukup tak??
  setiap kali exam sej,sy akan baca textbook,tapi memang tak cukup masa…lepas baca lupa pula><cikgu…wat can i do now??=(

 440. Cikgu Azid says:

  welcome kei… 🙂

 441. kei says:

  hey! thanks sir! those informations are useful to me! thanks alot! update more ~

 442. zara says:

  esei tiada ka ? klau point2x tidak tlampau faham

 443. Cikgu Azid says:

  Dont loose your hope..Keep reading all notes in this blog k? Im sure u can do it.. 🙂

 444. TIAN says:

  TO THE PUBLISHER : Do I only need to read these notes from here then I’m able to answer the all questions for the tests ?

  P.S. Please do reply me to my email ’cause I seldom visit this website. Thank you very much.

 445. eyena jamal says:

  boleh membantu jawab pekse..=’)

 446. mohd alif says:

  cikgu…sy ingin lulus sejarah….tp apakah tip untuk menghafal sejarah…

 447. Cikgu Azid says:

  welcome.. 🙂

 448. jennyfers says:

  thx teacher~

 449. yvonne says:

  teacher, can i noe wat the different for organisasi sosial di india dan indus??
  my skul teacher said is not same, but my reference book jz hv tamadun india wan~

 450. NUR ZAIWATIE says:

  BLEH TAHN NOTA SEJARAH. . . .BLH X PADATKAN LG NOTA TNTNG PIAGAM MADINAH. . .TING 4. . .SBA BAB TU SSAH CKIT NK INGTT. . .

 451. xiiaoka says:

  nota ini membantu saya juga 🙂 thank q 🙂

 452. raihanah , says:

  terima ksih , singkatan sperti ini byk mmbantu sye ^^

 453. ALIPZ(SMVKK) says:

  thank very much for your notes

 454. ivy paul says:

  wow ! gud dis note…i juz faced exam sejarah tadi…hahaha!!

 455. shafiq says:

  ajarkan saya sejarah kawan kawan

 456. izzati says:

  thankz ckgu.. nota ny sgt brguna kpd sy.. sgt mmbntu..

 457. mohammad anuar says:

  sngat membantu laa cikgu… terima kasih….

 458. Nurul Husna says:

  ske nota nie…ringkat tpi padat..x ske bkk buku…so klu nk be bkk kat sini je..heheh..thx ckg Azid..mcm nme classmate sye..huhu~

 459. Cikgu Azid says:

  Hehe..bagus2..teruskan usaha awk ye..mudah2n awk mudah faham.

 460. Cikgu Azid says:

  Amin..insyallah kalau dah berusaha,pasti daopat hasilnya.

 461. nur haszatul akmar says:

  emm..esok sye exam sejarah kat skola smk bandar t6 kluang,,, doakan sye ye,,,

 462. nur haszatul akmar says:

  tq ye cikgu..baru ari ni saya perasan cikgu punya ruangan..best la,, lepas ni saya akan rajin tengok n blajar dri blog cikgu,,,so INTERESTING…

 463. marcella says:

  thanx teacher sangat bagus ni sejarah rigkas dan padat lagi semoga pelaja2 dapat lulus sejarah harap2 saja lah

 464. kucingpanda says:

  Terima kasih! Saya copy ye nak print buat nota hee :’D

 465. Nik Edna says:

  terima kasih cikgu azid kerana menyediakan nota sejarah ni. senang saya nk rujuk, sy dapat buat nota sejarah sy dengan senang 🙂

 466. ragubalan says:

  keluarkan nota sejarah ini dalam bahasa tamil……….mungkit pelaj india lagi fahamkan sejarah kita

 467. nadya says:

  tq cegu..nota ni rngkas dan pdat..:)
  n xbosan:)

 468. sarmeet says:

  nota yang ringkas dan sangat membantu..terima kasih 🙂

 469. Nana Ayien says:

  tq cikgu…
  nota ni buat smgt sy nk bljr sJ trus naik..
  hehehe…
  sangat membantu..

 470. hmm..ok… tpi ade x yg nota ting 1 semua bab….susah arr nak cari

 471. Fionna says:

  senang bt rujukan utk presentation..tQ

 472. nurul says:

  wah ! bgusnyer nota-nota kat sini . ringkas sgat . dpt mmbnatu saya . trima kasih 😉

 473. mieca says:

  wah simple tul nota nie…bagus tul

 474. naziffah saad says:

  mang phm arr nota nyh….huhu

 475. shafiqa ab says:

  wah2…bagus…saya suke giler bab2 tamadun ni…harp ade nota utk bab2…tq cikgu..

 476. fyra jay bee says:

  time kaseh ckgu..
  nota ny dpt bg smangat kt sy untuk blaja sej ngan brsungguh2..
  y snang ingat ble bce nota ny..

 477. Cikgu Azid says:

  Sama-sama kembali..:) ..

 478. Cikgu Azid says:

  Sama-sama kembali..:)

 479. alek says:

  terima kasih. nota banyak membantu saya dalam pengajaran sejarah.

 480. aini says:

  tima kasih…nota ini dapat membantu saya membuat nota sejarah dengan ringkas dan tepat…..

 481. yam says:

  terima kasih banyak-banyak saya dapt buat nota dengan lebih mudah 🙂

 482. yam says:

  best thank you very much for the notes

 483. Cikgu Azid says:

  Terima kasih Aizaat..Tahniah kerana Aizaat mempunyai kesedaran untuk melakukan rujukan nota sejarah di blog ini. =)

 484. aizaat says:

  boleh membantu pelajar yg tiada buku rujukan seperti saya..

>