BAB 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

By Cikgu Azid
BAB 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

Tingkatan 5 Sejarah

1.3 Nasionalisme di Asia Tenggara

 1. Apakah yang dimaksudkan dengan nasionalisme?

– perasaan cinta akan bangsa dan negara yang membawa kepada gerakan membebaskan tanah air dari penjajahan.

 1. Nyatakan faktor-faktor kemunculan nasionalisme.
 • Dasar penjajahan Barat
 • Pengaruh agama
 • Karya kesusasteraan
 • Sistem pendidikan
 • Kemunculan golongan intelektual
 • Pengaruh Media Massa
 • Sistem pengangkutan dan perhubungan
 • Pengaruh luar
 1. Nasionalisme di Asia Tenggara dibahagikan kepada dua tahap. Lengkapkan jadual di bawah.
Nasionalisme di Asia Tenggara
Tahap 1 Tahap 2
1. Penentangan masyarakat secara terbuka bersifat setempat.

2. Tidak berorganisasi

3. Isu-isu agama, budaya dan hak pribumi menjadi factor utama

4. Menekankan kesedaran politik daripada tindakan politik.

5. Menuntut hak mereka dikembalikan dan tidak menuntut kemerdekaan segera.

1. Lebih radikal.

2. Berorganisasi

3. Muncul selepas gerakan tahap pertama yang sederhana gagal.

4. Dipimpin oleh golongan berpendidikan serta berpengetahuan luas dalam kebudayaan dan ilmu pengetahuan Barat.

5. Menuntut kemerdekaan dan membentuk kerajaan yang berdaulat.

 1. Lengkapkan jadual di bawah.
Tokoh Parti Politik / Pertubuhan
1. Andreas Bonifosio Katipunan
2. Soekarno Parti Nasional Indonesia
3. Nguyen Thai Hoc Viet Nam Quac Dang Dang
4. Aung San Dobama Asiayone
5. Nai Pridi Panomyong Parti Rakyat
6. Ho Chi Minh Parti Komunis Vietnam
 1. Nyatakan ciri-ciri nasionalisme di Thailand.

Tahap 1 :

 kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik oleh kerabat di raja dan juga penentangan terhadap raja berkuasa mutlak.

 kesan perkembangan system pendidikan Barat menjadikan intelektual Thai terdedah kepada fahaman liberal dan demokrasi

 kelemahan sistem pentadbiran dan sikap boros Raja Vajiravurd menyebabkan rakyat tidak puas hati

Tahap 2 :

Perasaan tidak puas hati rakyat terhadap cengkaman ekonomi oleh kapitalis Barat dan orang Cina.

 1. Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara.  

2.1  Filipina :

Pada tahap 1 nasionalisme di Filipina  dimulai oleh gerakan dakyah pimpinan Jose Rizal dan disokong oleh golongan pertangahan berpendidikan Barat. Nyatakan tuntutan pejuang tahap 1 ini.

pejuang menuntut supaya Filipina dijadikan sebahagian wilayah Sepanyol

bangsa Filipina diberi hak yang sama seperti yang diperolehi oleh bangsa Sepanyol

diberi kebebasan bersuara

Pada tahap 2 nasionalisme di Filipina dipimpin oleh Andreas Bonifacio yang berjuang secara radikal. Nyatakan tuntutan tahap 2 ini.

 penubuhan Katipunan oleh Andrea Bonifacio

penentangan secara radikal terhadap sepanyol

 matlamat perjuangan adalah untuk menyatukan rakyat Filipina dan memperjuangkan kemerdekaan secara revolusi.

 1. Perjuangan kemerdekaan di Indonesia terbahagi kepada dua tahap.

Nyatakan secara ringkas perjuangan pada Tahap 1.

 memberi perhatian terhadap isu-isu pendidikan

 hanaya pendidikan dapat mengubah nasib rakyat Indonesia

 Raden Adjeng Kartini memperjuangkan pendidikan untuk kaum wanita melalui karyanya Habis Gelap Terbitlah Terang dan Penulisan Seorang Puteri Jawa.

  Muhammadiyah berusaha menyebarkan Islam yang sebenar dan menghindari ancaman sekularisme Barat serta agama Kristian. Membina sekolah, klinik dan masjid

Nyatakan secara ringkas perjuangan pada Tahap 2.

 perjuangan parti-parti politik radikal seperti Sarekat Islam, Parti Komunis Indonesia dan Parti Nasional Indonesia

parti-parti politik lantang menuntut kemerdekaan dengan cara kekerasan

 1. Nasionalisme Indo-China. M/s 20
 • Perjuangan nasionalisme di Indo-China pada peringkat awal dipelopori oleh golongan bangsawan dan pegawai-pegawai dari golongan Mandarin.
 • Perjuangan pada peringkat awal ini bertujuan untuk memulihkan  Sistem pemerintahan beraja.
 • Selain daripada itu perjuangan nasionalisme Indo-China juga dipelopori oleh Golongan Menengah Berpendidikan Barat memperjuangkan pendidikan Barat di kalangan rakyat. Perjuangan nasionalisme tahap 2 di Indo-China bersifat radikal dan di pengaruhi oleh Viet Nam Quac Dang Dang (VNQDD) dan Parti Komunis Vietnam

Nasionalisme Burma.  

1.Nasionalisme Tahap 1 di Burma dipimpin oleh :
a.Golongan sami Buddha         b. Golongan elit berpendidikan Barat

2.Terdapat satu isu yang digunakan oleh pejuang nasionalisme di Burma untuk membangkitkan semangat menentang penjajah. Apakah isu tersebut ?
Isu Kasut

3.Nyatakan kesan Laporan Montagu-Chalford.
Burma belum bersedia untuk memerintah sendiri

4.Pada tahun 1920 berlaku revolusi pelajar di Burma. Nyatakan tuntutan mereka.
1920 tercetus Revolusi Pelajar yang menuntut penubuhan universiti untuk mereka

5.Golongan Thakin telah menubuhkan Parti Dobama Asiayone pada 1935 untuk menuntut kemerdekaan. Senaraikan nama-nama pemimpin Parti Dobama Asiayone.
Aung San, Kyaw Nein dan U Nu.

RANGKUMAN RINGKAS BAB 1 :-

Ciri-ciri umum sistem birokrasi Barat yang diperkenalkan di Negara-negara Asia Tenggara :

• Kuasa barat menubuhkan kerajaan pusat

• Barat melantik Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir

• Mereka melaksanakan pentadbiran melalui biro(jabatan)

• Pegawai barat dilantik sebagai ketua biro

• Kuasa barat memperkenalkan undang-undang barat.

Ciri-ciri birokrasi yang diperkenalkan oleh Sepanyol di Filipina :

• Sepanyol memperkenalkan sistem pentadbiran berpusat

• Gabenor Jeneral menjadi pemerintah tertinggi di peringkat pusat

• Datuk Bandar menjadi pentadbir wilayah

• Gabenor kecil menjadi pentadbir Bandar

• Encomiendero menjadi pemerintah Encomienda

Maksud Sistem Encomienda :

• Sistem pentadbiran Sepanyol diperingkat tempatan

• pemerintahnya diketuai encomiendero

Tugas-tugas Encomiendero yang diperkenalkan Sepanyol di Filipina :

• menjaga keamanan

• mengutip cukai

• mengkristiankan penduduk barangay

Sebab sistem Encomienda dibenci oleh penduduk Filipina.

• mengenakan cukai yang tinggi

• mengenakan kerahan tenaga terhadap penduduk

Perubahan sistem pentadbiran yang diperkenalkan oleh Belanda di Indonesia :

• pentadbiran dibahagikan kepada pentadbiran pusat dan tempatan

• pentadbiran pusat diketuai oleh Gabenor Jeneral

• pentadbiran tempatan diketuai dikendalikan oleh pembesar tempatan

• pentadbiran tempatan menjalankan tugas dengan pengawasan pegawai Belanda

• Belanda menubuhkan jabatan kerajaan seperti Jabatan Pelajaran dan Pertanian

• Belanda menubuhkan dewan tempatan

• dewan tempatan berfungsi sebagai penasihat pentadbiran Belanda

• dewan tempatan tiada kuasa perundangan

• Belanda menubuhkan Volksraad

• Volksraad merupakan majlis rakyat

Bentuk sistem pemerintahan di Burma sebelum kedatangan British :

• Burma mengamalkan sistem pemerintahan beraja di bawah dinasti Konbaung

• pemerintahan dan pentadbiran diketuai oleh raja

• raja dibantu oleh Hluttaw(majlis diraja) dan Wun(pegawai tinggi kerajaan)

• Myothugyi menjadi ketua Bandar

• Ahmudan menjadi pegawai diraja

• Athi merupakan pembesar-pembesar tradisional

• raja menjadi penaung kepada sami Buddha.

Perubahan pentadbiran yang dilaksanakan oleh British di Burma :

• menamatkan pemerintahan Dinasti Kounbaung

• institusi raja tersingkir

• British menghapuskan jawatan pembesar tempatan diperingkat pusat

• British melantik pesuruhjaya tinggi menjadi pemerintah di Burma

• British memperkenalkan sistem undang-undang Barat

• British memperkenalkan Akta Kampung Ulu Burma dan Akta Perkampungan

Burma

• Btitish melenyapkan system pentadbiran tradisional Burma

• pentadbiran daerah diambil alih olh Myo-ok(pegawai bandaran)

• British menghapuskan fungsi raja sebagai penaung agama Buddha

• British meletakkan undang-undang Barat sebagai penaung agama

• British memperkenalkan majlis Perundangan

• beberapa jabatan ditubuhkan seperti jabatan perhutanan,kesihatan dan pelajaran.

Bentuk sistem pentadbiran Indochina sebelum kedatangan Perancis :

• diitadbir oleh sebuah kerajaan pusat

• pentadbiran diketuai oleh raja berkuasa mutlak

• raja memberi kuasa penuh kepada pembesar tempatan

• setiap birokrasi diketuai oleh golongan mandarin

• pentadbiran ditiru dari pentadbiran Tanah Besar China.

• pegawai dipilih melalui peperiksaan dalam bidang bahasa dan kesusateraan China

Bentuk sistem birokrasi yang diperkenalkan oleh Perancis di Indochina :

• Pentadbiran diketuai leh Gabenor Jeneral

• Gabenor Jeneral bertangungjawab kepada Pejabat Tanah Jajahan di Paris

• Leftenan Gabenor menjadi pemerintah wilayah jajahan

• Leftenan dibantu leh Residen Jeneral dan Residen Wilayah

• Perancis membentuk kerajaan pusat dengan menubuhkan Union Indochinoise

• kerajaan tempatan diberi kuasa autonomi

• kerajaan pusat tidak mencampuri urusan pentadbiran kerajaan tempatan

• kerajaan tempatan perlu membayar cukai dan kerahan tenaga

Konsep Union Indochinoise yang dibentuk oleh Perancis di Indochina :

• Union Indochinoise merupakan Persekutaun Indochina

• Persekutuan tersebut terdiri daripada Vietnam dan Kemboja

• Perekutan ini juga turut disertai laos pada tahun 1904

• Pentabdiran Union Indochinoise diketuai oleh gabenor Jeneral

• Rang undang-undang Union Indochinoise diluluskan oleh parlimen Perancis.

Perubahan yang dilakukan oleh Raja Mongkut terhadap sistem pentadbiran Thailand :

• melantik 80 orang penasihat barat mengetuai pelbagai jabatan

• penasihat barat digubakan untuk melatih pegawai tempatan

• Penasihat Britain dalam kewangan,pelabuhan dan polis

• Penasihat Amerika dalam jabatan kastam

• Penasihat Perancis dalam ketenteraan

Sistem birokrasi yang diperkenalkan oleh Chulalongkorn di Thailand :

• memperkenalkan majlis Penasihat rendah,majlis mesyuarat tinggi dan Kabinet menteri

• melantik juruaudit dari Britain

• pentadbir dilantik dalam kerajaan berdasarkan tahap pendidkan

• memperkenalkan system raja berperlembagan menggantikan raja mutlak

• pengaruh pembesar tempatan dan raja dikurangkan.

Kesan-kesan pengenalan sistem birokrasi barat terhadap sistem pentadbiran Asia Tenggara :

• Penunuhan Kerajaan Pusat

• Pentadbiran dibahagikan jepada pentadbiran pusat dan tempatan

• pentadbiran pusat diketuai gabenor Jeneral/pesuruhjaya tinggi

• pembesar tempatan diperingkat pusat dihapuskan

• Terhapusnya institusi raja

• Raja kehilangan kuasa

• Fungsi raja sebagai penaung agama terhapus

• Pentadbiran dijlankan melalui biro-biro

• Pegawai barat dilantik menjadi ketua biro

• Beberapa jabatan ditubuhkan seperti perhutanan,kesihatan pelajaran dan lain-lain

• Pengenalan sistem undang-undang Barat

• Kuasa barat memperkenalkan undang-undang barat

• rang undang-undang di tanah jajahan diluluskan dinegara mereka

• British memperkenalkan sistem kehakiman barat

• Raja menerima penasihat Barat

• Raja terpaksa menerima penasihat barat daripada residen

• Residen dan penasihat barat menasihat sultan dalam semua perkara kecuali hal ehwal agama dan adat istiadat melayu

• pembesar tempatan hilang pengaruh

• pentadbiran tempatan diambil alih oleh pegawai bandaran.

 1. Shams says:

  Cikgu,
  1.Kenapakah penjajah nak perkenalkan birokrasi barat di Asia Tenggara?
  2Mengapakah Raja-raja Di Asia Tenggara dulu berkuasa mutlak?
  3.Kenapakah Imperialis barat nak ganti sistem rsja kuasa mutlak dengan birokrasi barat?

 2. Nurfaaaaaaaaa says:

  Nota disini amat membantu saya dlm menyiapkan sesetengah tugasan yg diberikan oleh guru saya.TQ

 3. nayanthini says:

  cikgu tak de nota untuk nasionalisme

 4. asqolany says:

  x de ke contoh soalan dn jwpn kertas 3 untuk bab ni cikgu…

 5. ainxxx says:

  cikgu

  saya nak faktor yang mengcetuskan semangat nasionalisme ( esei )

 6. Rand REomano says:

  how nice….but more information better good

 7. tuan aiyra says:

  cikguu , sy na tnye . sejauh mne imperialisme barat bg kesan trhadp msyarakt ? dy kne bg kesan positif or ngetif ?

 8. JAI says:

  terima kasih dengan penuh kasih saya!!!

 9. JAI says:

  AWESOME!!!

 10. Rara says:

  saya x faham lah… nota ne….. apa yg sya cari tak sama dengan tugasa yang diberikan oleh sekolah kami…..

 11. nasuha says:

  cikgu,sy minta izin copy ye.. harap dihalalkan.. 😀 tapi , sy nak tnya cikgu mcam mana nk ingt yg psal tahap pertama dan tahap kedua.. sbb negara lain bnyak sgt info.. sy keliru.. terima kasih bnyk2.. 🙂

 12. abid says:

  Salam..cikgu sya nk tnya ni.
  Isu yg diberikn tumpuan oleh raden adjeng kartini
  Dalam perjuangan di Indonesia..?
  Cam na ni..sya x tau..tlng la..

 13. harith says:

  Assalamualaikum Cikgu Azid!!

  Side ni memang terbaiik laaa.. Mudah untuk difahami, Apabila saya baca komen-komen dari pelajar2 membuat saya lebih teruja untuk terokai lebih dalam tentang bidang Sejarawan…. TQ cikgu azid

 14. syahrul says:

  Assalamualaikum Cikgu Azid!!

  Side ni memang terbaiik laaa.. Mudah untuk difahami, Apabila saya baca komen-komen dari pelajar2 membuat saya lebih teruja untuk terokai lebih dalam tentang bidang Sejarawan…. TQ cikgu azid

 15. Nash_R says:

  salam mahabah cikgu…sy bru 1st time neok blog sejarah cikgu ni…jd..em..bley x sy minx cikgu utk berikan huraian dlm setiap point yg cikgu beri…sbb sekarang dh ad kertas 3…sy perlukn nota yg ad huraian…terima kasih cikgu..blog sejarah yg bez!!!sy akn gunekan nota2 tok SPM pd tahun ni…

 16. Farah ( cici ) says:

  bole tolong saya ka cikgu 🙂 saya nak pertingkatkan lagi saya punya markah sejarah , kerana saya sentiasa gagal , mata pelajaran sejarah ni 🙁

 17. Aqilah says:

  Thnks ror the information…

 18. amira husna says:

  terima kasih kepada cikgu kerana memberi informasi kepada sy

 19. Steve Patrick says:

  salam, cikgu. Nota yang cikgu beri ni banyak membantu saya. Terima kasih cikgu! 😀

 20. Izazi Afifah says:

  Assalammualaikum .
  Cikgu , boleh tlg tips jwab paper 3 ??
  🙂 saya sgat tdak suka sjarah tp nota cikgu buat saya tertarik siiiikit 🙂
  Terima kasih cikgu .

 21. Izazi Afifah says:

  Assalammualaikum .
  Cikgu , boleh tlg tips jwab paper 3 ??
  🙂 saya sgat tdak suka sjarah tp nota cikgu buat saya tertarik siiiikit 🙂
  Terima kasih cikgu .

 22. nur hidayah says:

  cikgu, kenapa semangat nasionalisme xda pon dlam sejarah ting5 bab1 tu?saya perlukan sngt nota tu…..

 23. ateh hazwani says:

  terbaikkkk !!!!! [>,<]
  tp ,, mx cgt2x cikgu perbanyakkn lagi isi2x penting .. TQ !

  DHAKDHASKHSAFHASDFHASKFHASFHASFHASFHASFHSHASKFHASFHASKFHASFHAFHASFHSAFHSAKHFSKHFSHFSHFSHFSHFWOFYWOFYWSNHCLSCHJSLCJWUFW8RUQWDUQPXDJGHJSHJSQHJQHDAHDHAHDAHDHADAHDHADHAGACHZCBZBCZBCHJJUWDUQYFYQIHJBGDJADJAHJCAHHHHCDAJDADKAKDMAMBGDUIQUEHQGVVCDUAUCJJZUUEFRYQYTTFSKCJZSNBCVSHCSHJBCBHHHWYHHYHHHCDASHCHHHHANISHUHUHAHAHAHAHAHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHHAQHAHAHAHAHAHSHDWUIDFHWUIRYQWGDFHNJDJGDETJD;TKD;TKKTYER;YKE;TYKE;KE;K;K;KHFKH;JJJJGDETWEOTIWOB JUIPJUIONU ISGSDGDG23D3GEUUEUEIFWEFKWEFF IBYER8OQWRYBOXWB6R9EH8EYQW89X8RYOXNUOUXR78OQWBYRUOWYBUOWYRUIWYRUWYRWUYRWIBCIFSJFSFSFFHFFHMFHMFMH;FKOYIE,YTRSBXCUKBYUIWWXDNWHRM,QWOXMOQ8EU8OQUEJGJOQBOQWCVIFYWIRNYIQ7UTUFWXBNWUIXRYWUIRWRWTWEYRUER68K7S5K7R76K4R7RT7TUTRUR57848478TMU5RUHFHGFJGKJGJGJGJGJ,FJKHFK

 24. aziiz says:

  cikgu…semua nota di atas salah lah!u bodoh jangan tulis keluar !!tolong sikit lah…babi kau

 25. aqillah says:

  cikgu , nak tanya nii . cuba cikgu huraikan perubahan sistem politik yang berlaku di negara-negara berikut seperti indonesia dan tanah melayu ?

 26. jalela@illa says:

  thanks cg…ruang nota sejarah ini banyak membantu saya untuk fokus dalam matapelajaran sejarah…kebetulan tahun ini WAJIB lulus matapelajaran sejarah.,,saya harap cg dapat memperbanyakkan lagi ruang untuk pelajar mengulangkaji matapelajaran sejarah..success 4 u all..amin…

 27. zatie says:

  cikgu, thanks sbab jwapan yg sye nk ada dlm nie… 🙂

 28. janu says:

  cikgu boleh tak cikgu beri contoh soalan kbkk untuk semua bab…plzzz…

 29. ainnur says:

  nota ini sangat jelas dan mudah difahami .
  terima kasih cikgu ~

 30. dlm ni semua,mencerita kn tentang perkembangan apew…

 31. fauzi says:

  terima kasih cikgu.. jasamu ku hargai.. semoga Allah membalas jasa dan pngorbanamu..

 32. anddyeLuvMeyrae says:

  trima ksih cgu.. tp faktor2x kmunculan nasionalisme d asia tenggara mana??

 33. najwa says:

  salam, cikgu saye mohon download nota-nota cikhu ea,,,terima kasih,,

 34. shahpar says:

  ape kesan melantik80 orang penasihat cikgu

 35. Lin says:

  cikgu , apa peranan Majlis Mesyuarat tertinggi di thailand dan kabinet menteri ? x dpt jwb laa , hehe .

 36. zafirah nur says:

  cg.,,mane nota faktor -faktor kemunculan nasionalisme di asia tenggara?

 37. Azmy.fd says:

  Perkembangan nasionalisme mna???

 38. poo yee says:

  cikgu ,nota ini belum lengkap lagi kan?

 39. Achai Penang says:

  Terima Kasih Cikgu…..(^_^)
  Maklumat di atas sngt2 membantu sy,,,

 40. wellhelmina says:

  mengapakah nasionalisme perlu ada dalam sesebuah negara?

 41. muhammad fikri says:

  tq cikgu kerana sedikan web ini . . 🙂

 42. iRqem says:

  mcam pendek sgat la cikgu…..boleh tak detail kan sket je lagi….sket je…mcam buku2 rujukan camtu

 43. nadira says:

  best sangt,,,,sejarah,,,,cam ner nk bge dpt A plak yee cikgu

 44. mas bloger says:

  Assalammualaikum? saya nak minta simpati sangat2 …nak minta skima jawapan untuk soalan tingkatan 5 bagi setiap bab boleh….dan untuk soalan modul…..harap sangat2 …moga Allah s.w.t dapat membalasnya….

 45. jiha says:

  thank ckgu 🙂

 46. Amir Hafizuddin Apiez says:

  assalamualaikum cikgu, saya ada dua soalan..harap cikgu boleh jawab dgn secepat mungkin..

  1. Mengapakah gerakan nasionalisme turut berlaku di Thailand walaupun tidak pernah dijajah oleh Imperialisme barat?.

  2. Apakah sebab Thailand berjaya mengekalkan kemerdekaan berbanding negara-negara Asia Tenggara yg lain??..

  sekian..

 47. zafirah nur says:

  we~~ dah form 5,, trime kasih cg sebab sediakan note ni..sangat sangat bergune dan digunakan..ahahaha

 48. poo yee says:

  cikgu ,kalau bagi soalan mcm peruban politik di asia .kita hanya memerlukan 3 isi bagi esei ? jadi bagi setiap isi ,kalau 3 isi kecil boleh tak ? sebab mcm sistem birokrasi ada 5 poin .jadi agak susah nak ingat o.o !

 49. Asyraf Al Fateh says:

  o.O

 50. AYSHWANI says:

  terima kasih cikgu…tahun depan sy form 4..nak wat persediaan awal utk sejarah nie..nota cikgu amat membantu…terima kasih ye..:)

 51. ruzi says:

  Salam cikgu…
  Saya nak mintak bantuan.. cikgu boleh tak terangkan tentang dewan perwakilan dan perundangan negara thailand dan negara2 di asia tenggara…

 52. jeniffer le says:

  saya tidak faham sejarah dan sejarah saya hanya dapat 10 markah saja cikgu.

 53. npta sejarah tingkatan 5 yg cikgu berikan ni sgt ringkas dn mudah dfahami, tp ada yg sy x fhm.

 54. Atika Tika says:

  ckgu, if u dnt mind, bleh bgi tips sdikit tak? soaln yg sllu mnjadi tmpuan pnggubal. sya ne bleh dkatakn weak dlm bebrpa bab. khuatir jgak saya. iSpm next week, dlm bnyk2 soaln, sej pling sya gegar :3

 55. akma says:

  senang je sejarah nie

 56. farah nasri says:

  cikgu, saya selalu FAILED subjek SJ. hemm, saya takut SPM saya failed ja, boleh tak bagi saya tips2 untuk menjawab sj dgn lebih mantap?

 57. atiqah hamyzatie says:

  cikgu,saya nk tanye cikgu beberapa soalan.saya pelajar sekolah smjk chung hwa,klang,saya x berapa fhm dgn sejarah form5.cikgu yg mengajar saya d sekolah adalah cikgu cina jd cikgu sy hanye explain dlm bhs cina r.cikgu tlg sy dlm subjek sejarah,saya nk lulus dlm spm…:)

 58. saya minat sangat dengan subjk sjarah..
  then bila buat nota boleh la saya faham…
  tp bila keluar soalan..
  saya x boleh nk jwab
  disebabkn soalan tu berbelet..n mind saya x yakin.
  saya makin risau bila pikirkan trial just 2minggu lagi from now.
  mcm mana saya nk buat bilajd mcm tu…

 59. Hidaayah says:

  Cikgu , saya taa boleh langsung nk jwb Sejarah .
  Ap yang perlu saya buat ? Trial pon daa makin dekat .

 60. haziqah says:

  cikgu boleh tak kalau cikgu tolong highlight kan tajuk2 tumpuan?maksudnya yg patut kita bagi lebih effort lah,sejarah ni luas sangat.so yg mane ea? except chap 9 f5 sbp tu wajib:)

 61. megala says:

  susah sangat nak ingat

 62. mynameisku says:

  tlong doakan sye yer cikgu…. sej A+

 63. fatin says:

  salam cikgu boleh tolong letak nota tentang sejarah asia tenggara untuk tingkatan 6…

 64. saravana vinesh says:

  i like this notes because it help me for last minute preparation before exam.

 65. Pikiy_ger says:

  Thnks cikggu! : )

 66. mika says:

  cikgu, yg bab2 imperiaalisme tu chapter brape? form brpe?… thxalot

 67. shahir says:

  cikgu , saya nak tanya , dalam spm . soalan2 kebykkan keluar yang tingkatan 4 atau tingkatan 5?

 68. nor says:

  mcm mana nak mantapkn ingatan supya dpat ingat subjek sejarh ni..

 69. syahillah_smsah says:

  fabulous note!!!thanks a lot!!fun with your note!!

 70. farhan SMSAH says:

  slm. tq banyk2 cikgu!

 71. bb says:

  assalamualaikum…., tq banyak2

 72. Cikgu Azid says:

  Salam,mmg perlu seorang guru memberi penerangan.Guru hanya pemangkin (Penunjuk Ajar),selebihnya perlu kepada usaha pelajar itu sendiri.Belajar subjek Sejarah bukan sekadar di rumah sahaja,tetapi perlu juga di rumah ye. 🙂

 73. Aynaj says:

  salam cikgu. adakah sejarah memerlukan penerangan dri seseorg cikgu?.. bgimna pulak dgn. jika cikgu tu bagi latihan and rujuk buku tnpa mmberi penerangan… ni yg sya alami sejak fomr4 lg. minat sya dgn sejarah makin berkurang.. ckgu boleh bntu sya tak. 🙂

 74. thiru says:

  CIKGU…ADE X TIPS UNTUK JWB SOALAN ESEI SEJARAH…

 75. adiza_dee says:

  cikgu klau boleh cikgu tolong letak kan sekali “kesan pengenalan sistem birokrasi barat terhadap sistem pentadbiran tempatan”.

 76. akira kyra says:

  urmm cikgu semua dlm bntuk poin je ke?dlm bntuk esay tk de ke?

 77. mohamad waffi says:

  assalamulaikum..
  cikgu.. mcm mana nk tingkatkn kemahiran dalam sejarah?

 78. Noor AmeerA says:

  CIKGU. nak minta tolong sikit? 🙂 Boleh terangkan kesan kebangkitan nasionalisme di Thailand? terimakasih:D

 79. Cikgu Azid says:

  Senang je..rebus buku teks n then minum..hahahah..gurau je..jgn mara..cuba baca melalui link ni k? papehal,jgn give up,give up ni perbuatan org2 yg rugi,sengal,sewel,dan seangkatanya.

  http://cikguazid.com/2011/06/teknik-belajarstudyskor-sejarah-cara-sempoigilakk/

 80. Angelia says:

  cgu . boleh beri tips untuk faham subjek sej ne kerh .. bagi saye sangat susah hafal semua isi yg ada kat buku teks . dis year sy spm . itula nak belajar cara yang lebih efektif . .

 81. Joshua Ling Yik Cheng says:

  Revision dan latihan memang ada buat~ tapi lepas ulang kaji mata pelajaran Biologi, Kimia dan sebagainya, mungkin dah lupa dah cikgu apa yang belajar sebelum ni ~aku dah form 5 dah cikgu~ bila masa balik dari cuti lagi, dah banyak form 4 dah lupa walaupun last exam lepas pretasi aku agak baik dalam sejarah~ boleh dikatakan saya pelupa sikit la cikgu~ adakah buat nota ringkas setiap itu dapat menolong dalam lebih mengingati lebih banyak fakta sejarah?

 82. Cikgu Azid says:

  Dahulu masa study sejarah awak buat macam mana?revision mesti kena lakukan termasuklah membuat latihan. Mengantuk bila sejarah tu perkara biasa,just ignore n keep study. Sej f4 sgt senang tau.Kalau boleh ms study awak mestui buat catatan ringkas,then baru buat latihan k?

 83. Joshua Ling Yik Cheng says:

  Cikgu, boleh x saya tau macam mana nak belajar sejarah ni~ dulu from 1, 2 , 3 punye senana tetapi mula dari tingkatan 4…membuatkan saya bosan semasa di kelas…masa nak buat revision pun hampir tidur~ bagaimana saya dapat mengatasi masalah ni>?

 84. aqidahzainol says:

  nota ckgu ringkas dan mudah difahami.. 🙂

 85. Danial says:

  cikgu…mane sub topik yg laen cm Nasiaonal Di Asia Tenggara & dll….

 86. farzana says:

  cikgu, boley tnye sikit tak . mengapakah kuasa barat memperkenalkan sistem birokrasi barat?

 87. mymy says:

  salam, nak tanya..
  mengapa nasionalisme tahap pertama dianggap terlalu sederhana?
  tolong jawab ye.. tq

 88. kath says:

  sejarah prlu byk2 hafal…bwu dpt skor A!!!!!
  <3

 89. kath says:

  apakah yg dimaksudkan dgn Imperialisme?

 90. kath says:

  ape erti sejarah?

 91. SECRECT says:

  HARAP DPT PERBYKKN NOTA . TERIMA KASIH . AMIK DRPD BUKU TEKS KE ?

 92. KhangYee says:

  ini nota yeng penting dan ringkas dalam bab 1?

 93. aqidah says:

  cikgu leh x tolong lengkp kn skit nota
  ade yg x lgkp r cth psal org thailand
  mrah pd british pasal pkai kasut
  dlm kuil.

 94. Azhad LOVE Anis says:

  Selamat menduduki SPM kepada semua pelajar SPM 2012 .. GOOD LUCK 😀

 95. amirah says:

  salam,,cikgu,,
  1) apakh kesan pelaksanaan pemodenan sistem pentadbiran di Thailand semasa pentadbiran Raja Chulongkorn dan Mongkut…
  2) apakah ciri2 gerakan nasionalisme di thailand yg dianggap berbeza dengan negara2 len di asia tenggara…

 96. alya says:

  salam…
  cegu… dlu time f1-f3 sy tak suka pon sjrh..
  bkn ape… mmg sy tak phm ape yg cegu ajar… lgpon dulu tak mtang lg…
  tp sjak naik fom4 ni.. sy jd suke subjek ni…
  chpter2 byk menarik…
  tp.. bila naik fom5.. sy jd tak suke balik… sbb mcm same yg f1-f3 dlu…
  mcm mne nk buat eh…. sy da try utk suka kan nya….

 97. sera says:

  tengs cekgu !
  best lha note niy 🙂

 98. alya says:

  terima kasih.saye minat sejarah sgt2

 99. wani says:

  salam cikgu , ada tak nota f5 yg jenis peta minda ?

 100. wani says:

  ade x nota yg jenis peta minda ?

 101. nadia saje says:

  bole ta cikgu buat nota dalam bentuk peta minda yang mudah untuk difahami..terima kasih..

 102. zihah says:

  bagos la note nie..
  mudah faham..
  mekasih cikgu..

 103. Cikgu Azid says:

  wasalam..1stly,BUKU TEKS wajib baca dahulu..then barulah rujuk nota2 disini.

 104. Pelajar says:

  assalamualaikum cikgu,

  adakah nota sj nih lengkap?mksudnyer klu x tgok buku teks pun boley rujuk cni je…

  time kase

 105. Cikgu Azid says:

  Saya tidak berpengalaman sangat sebenarnya,namun apa yg saya boleh cadangkan,gunakan segala kemudahan teknologi yg ada untuk menarik perhatian pelajar semasa pnp sejarah.

 106. ainon says:

  cikgu mesti byk pnglmn dlm mengajar sej kn.. bg pndpt cikgu, masa kini strategi pngjran apa yg sangat bersesuaian dengan pelajar? ataupun kaedah apa yg biasanya cikgu guna semasa proses p&p?makasih…

 107. Lynda says:

  As’kum cikgu.. , bley x ltakkan tajuk Perkembangan Nasi0nalisme Tahap 1 & 2 utk thailand , filipina dan ind0nesia…sye lemah btul nk hafal dlam buku teks utk tajuk ney…h0pe dpat bce n0ta ringkas dri sni…:) Terima Kasih yer

 108. Jessica says:

  Terima kasih cikgu^^

 109. shaq says:

  cikgu tolong sediakan web untuk downlod semua nota form5 ….bley x
  tq !!!!

 110. Cikgu Azid says:

  Salam 1 Malaysia kembali.. 🙂 Kerajaan Negeri-negeri Selat diketuai oleh seorang Gabenor. Gabenor yang pertama ialah Sir Harry Ord. Gabenor dibantu oleh Majlis Kerja Kerajaan dan Majlis Perundangan. Majlis Kerja Kerajaan terdiri daripada ahli-ahli rasmi. Majlis Perundangan terdiri daripada 9 orang ahli rasmi dan 5 orang ahli tidak rasmi. Majlis Perundangan ini membuat undang-undang bagi Negeri-negeri Selat tetapi mesti mendapat persetujuan daripada Parlimen Brirish terlebih dahulu. Gabenor Negeri-negeri Selat diberi kuasa penuh untuk memerintah Negeri-negeri Selat

 111. jessica says:

  cikgu,salam satu malaysia….saya nak tanya tentang soalan ini…boleh cikgu beri jawapan??terima kasih^^iaitu-pemerintah di negeri selat..Terima kasig ckgu…

 112. tini says:

  em,,bg tenik2 mnjawab sejarah kertas 2 spm.??

 113. tini says:

  xley send ke nota nie kat email??

 114. Cikgu Azid says:

  sama2.. 🙂

 115. irene sulastrie says:

  nota nie bnyak mmbantu sy..
  thanks cikgu

 116. zack says:

  nadirah rasa2 jawapan yg awak tnya tu sebab…
  asia tenggara kaya dgn hasil bumi dan kuasa2 barat mengalamai revolusi perindustrian…
  entah betol ka tak nih…hehehehe xsalah mencuba…
  lau salah tlg tegur2 kan cikgu azid…sya

 117. nadhirah says:

  ckgguuu nk tnyaa nieee……….soalan tingkatan 5 pnyaa….
  mengapakah wujud persaingan antara kuasa barat untuk menjajah Asia Tenggara????
  x twu ler nk jwb per…huhuhuhu….tlg jpp..

 118. Cikgu Azid says:

  Welcome..hehe..its ok..sekurang2 ye awk bg cikgu idea utk Post mengenai Tips menjawab esei Sejarah..maybe tak lama lagi akan ada.

 119. Tq cikgu, saya cuba usahakan. Thanks bg advice. Fyi, dr petang td smpai skrg sy dok menghadap site cikgu ni. Na siapkan homework sejarah. Kira notes cikgu useful pd sy. Tq so much.

 120. Cikgu Azid says:

  Haaa..boleh pun jawab,ok la tu. Kira superb dah ni. Cuma awak cuma bagi 3 je sumbangan,sekurangnya2 6 sumbangan..tp takpe..ape yg penting awk tidak perlu menulis pendahuluan dan kesimpulan kerana tidak ada markah diperuntukkan jika berbuat demikian.Huraikan fakta dengan ayat yang lengkap.Ayat yang dibina mestilah ringkas,mudah difahami dengan tepat.Elakkan membina ayat yang tergantung dan dalam bentuk catatan ringkas.Jgn mudah berputus asa. Tu je..

 121. haha, okay saya try.

  Antara sumbangan tamadun mesopotamia ialah kod undang-undang hamurabbi. Undang-undang ini berteraskan hak rakyat terhadap keadilan. Hukumannya mesti setimpal dengan kesalahan tetapi berbeza ikut susun lapis masyarakat. Selain itu, dalam bidang pengangkutan, kereta kuda dicipta. Kereta kuda digunakan untuk perang dan menjadi kincir air semasa aman untuk kawal banjir. Akhir sekali ilmu astronomi diperkenalkan. Kalender 12 bulan dalam setahun diperkenalkan. Ilmu matematik juga seperti operasi tambah,tolak,darab dan bahagi.

  Ini yang termampu saya buat. Itu pun nak kena rujuk nota sebab ta ingat. If you dont mind tlg tunjuk cara jawab esei dengan betul yea. Tq

 122. Cikgu Azid says:

  Oo..itu bermaksud awk mmg berjiwa Sejarah,cuma msh samar2 dgn Sejarah Dunia..ambil sedikit masa utk penyesuaian.Apa yg penting,sejarah ni bukan utk dihafal,ianya lebih kepada untuk difahami.Ibarat baca Novel gitu..fahamkan satu persatu..soalan esei and struktur tu taklah susah..bila awk faham mengenai tajuk yg awak pelajari,petik kaki kompem leh jawab.Ibarat awak naik basikal di London and satu lagi di tmpt tggl awk,kompem awk tak teragak2 bwk beskal ditmpt sndiri kan?Sbb awk tahu jalan di tmpt tggl awak sendiri.Mcm tu jugak la belajar Sejarah. Untuk menjawab soklan esei,tidak perlu panjang,hanya perlu ada isi jawapan dan contoh serta sedikit huraian..bukanya pnjg berjela but nothing. Contohnya, huraikan sumbangan Tamadun Mesopotamia. Haa..jawab2..cikgu check n komen.

 123. Cikgu,
  Masa menengah rendah dulu, saya suka sgt subjek sejarah. pmr pn dpt A dlm sejarah. But, since naik form 4 ni saya jd bosan pd sejarah. Bukan apa, byk sgt y ne kena ingat. Lgpun spm sejarah ada soalan esei pula. Saya lemah dlm esei. Ada tips tak untuk saya supaya saya jd suka balik pd subjek sejarah. And tips na jwb soalan bhgn esei. Tq.

 124. Cikgu Azid says:

  Insyallah..akan diletakkan..

 125. ahmad nazreen emir says:

  ermm…saye nk ckp kalau bley tlg ltakkan skali birokrasi barat di tanah melayu….

>