BAB 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

Topik   :   Sebab-Sebab Penentangan Pemimpin Tempatan Terhadap British

 • Eksploitasi terhadap Ekonomi Tempatan
 • Dasar Penaklukan British
 • Pelaksanaan Pentadbiran Barat terhadap Masyarakat Tempatan
 • Kesultan Penduduk Tempatan
 • Pembesar Tempatan Kehilangan Kuasa dan Pengaruh
 • Campur Tangan British dalam Adat Resam Tempatan

Topik   :   Penentangan Penduduk Tempatan – Tokoh Pejuang

Pemimpin  Lokasi Sebab penentangan Kesudahan
1.Dol Said(Penghulu Naning)

 

Naning – tidak setuju Brtitish meletakkan Naning sbg wil. British-  ingkar hantar ufti 1/10 hasil yang diminta British Menyerah diri
2. Linggir(Pemimpin Iban) Sarawak –     menentang penaklukan James Brooke
3. Rentap(pemimpin Iban) Sarawak –  james Brooke menghapuskan orang Iban di Skrang yang dianggap lanun Penentangan lemah
4.Syarif Masahor(Gabnor Sarikei)

 

Sarawak – menolak penguasaan James Brooke di Sungai Skrang- hilang kuasa memungut cukai dan pengaruh Lari ke Brunei
5. Mar SallehPemimpin daerah Tambunan & Sg Sugut) Sabah – SBUB menduduki kawasan pengaruhnya- Menentang sistem cukai kepala dan perahu Tewas dan meninggal dunia
6.Dato’ MaharajaLela (Pembesar ke-8 Perak) Perak –         hilang hak memungut cukai-         hilang pengaruh

–  campur tangan dalam adat resam orang Melayu (hamba)

Dihukum gantung
7.Dato’ Bahaman(Pemimpin Lubuk Terua) Pahang –         menentang pembinaan Balai Polis di Lubuk Terua-         British menangkap anak buahnya. Lari ke BangkokMenetap di Chiengmai
8.Tok Janggut

 

Pasir Puteh –         menentang sistem cukai British-         Tok Janggut enggan bayar cukai

–         British arah menangkap Tok Janggut

Terkorban
9.Hj Abdul Rahman Limbong(ulama) Terengganu – tidak puas hati sistem cukai dan undang-undang tanah British Kalah dan dibuang ke Mekah

Topik   :  Faktor-Faktor Pemangkin Nasionalisme

Nyatakan faktor-faktor pemangkin nasionalisme.

 1. Pengenalan sistem politik Barat
 2. Perkembangan sistem pendidikan
 3. Dasar British
 4. Pendudukan Jepun
 5. Penguasaan Parti Komunis Malaya
 6. Kemunculan mesin cetak
 7. Gerakan Pan-Islamisme Sedunia
 8. Kesedaran politik serantau

Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

Topik  :  Gerakan Islah

 1. Gerakan Islah merupakan gerakan  yang berusaha mendorong masyarakat Melayu supaya membetulkan pandangan mereka terhadap Islam.
 2. Nyatakan tokoh-tokoh Gerakan Islah:
  1. Sheikh Tahir Jalaludin
  2. Syed Sheikh al-Hadi
  3. Dr Burhanuddin al-Helmy
 3. Golongan ini dikenali sebagai Kaum Muda.
 4. Akhbar / majalah yang digunakan.
  1. Al-Imam
  2. Neracha
  3. Idaran Zaman
  4. Pengasuh
 5. Isu perjuangan Kaum Muda
  1. Menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia.
  2. Gesaan untuk memajukan ekonomi, pendidikan, politik dan sosal orang Melayu
  3. Menyematkan sikap mengkritik penjajah ke dalam pemikiran orang Islam.
  4. Mengkritik raja dan pembesar Melayu yang tidak berperanan penting dalam memajukan orang Melayu
 6. Siapakah Kaum Tua?

Merupakan golongan alim ulama yang menentang perjuangan Kaun Muda. Mereka berfahaman bahawa Islam itu adalah tentang akhirat dan menekan fardu ain sahaja.

Mengapakah Kaum Muda dapat bergerak dengan baik di Negeri-Negeri Selat?

 • Undang-undang telah dikeluarkan di Negeri-Negeri Melayu bagi menghalang pengaruh Kaum Muda.
 • Undang-undang ini tidak membenarkan sebarang kegiatan dakwah Islam dilakukan tanpa kebenaran sultan.
 • Undang-undang ini tidak membenarkan risalah dan buku Kaum Muda dibawa masuk ke negeri-negeri tersebut.
 1. Nyatakan kejayaan-kejayaan Kaum Muda.
  1. Menubuhkan beberapa buah madrasah meliputi pendidikan dunia dan akhirat
  2. Memberi peluang kepada pelajar perempuan untuk mendapatkan pendidikan
RANGKUMAN RINGKAS BAB 2
a) Faktor-faktor pemangkin nasionalisme di Tanah Melayu sehingga Perang Dunia Kedua.
Pengenalan Sistem politik Barat dan memusnahkan sistem politik tempatan :

• British meletakkan seorang Residen

• Residen mengambil alih pentadbiran negeri daripada pembesar tempatan

• Pembesar diberikan pencen

• Pembesar digantikan dengan oleh pegawai British

• Kesannya perubahan ini menjatuhkan maruah orang tempatan /mencabar sistem tempatan/amalan tradisi

• Keadaan ini telah membangkitkan kebencian penduduk terhadap British

Perkembangan sistem pendidikan :

• Melahirkan golongan intelek Melayu yang mampu berfikir tentang kemajuan bangsa

• Menggunakan idea baru untuk memajukan diri dan menolak penjajahan British

• Mereka menyedari perlunya sumbangan tenaga dan fikiran mereka untuk menyedarkan bangsa Melayu

• Mereka menggunakan idea baru untuk memajukan diri dan menolak penjajahan

Dasar British dalam sistem pentadbiran:

• Menggalakkan sesiapa sahaja datang ke Tanah Melayu

• Untuk melabur, berniaga, berdagang, bekerja dan menetap di Tanah Melayu

• Ramai orang asing telah datang ke Tanah Melayu dan menetap di sini

• Kemasukan orang asing yang berterusan telah meningkatkan jumlah imigran di Tanah Melayu

• Ini menimbulkan persaingan kepada penduduk tempatan

• Orang asing menguasai bidang perlombongan, perladangan getah dan perniagaan.

• Orang Melayu kekal dengan pertanian padi yang tidak dimajukan oleh British

• British membuka bandar baru sebagai pusat pentadbiran

• Orang Melayu tetap tinggal di kampung-kampung dengan segala kekurangan

• Kemajuan ekonomi seperti perniagaan/prasarana / elektrik / perkhidmatan pos/telefon/sekolah/hospital

• Telah meningkatkan taraf hidup di bandar

• Keadaan ini menjarakkan lagi jurang taraf hidup antara orang tempatan di luar bandar dengan imigran lain di bandar

• Dasar British telah memundurkan lagi taraf hidup orang Melayu

• Golongan intelek Melayu menjadikannya sebagai isu gerakan nasionalisme

Pendudukan Jepun menjadi pemangkin terhadap gerakan nasionalisme.

• konsep Kawasan Kesemakmuran Asia telah menekankan kebebasan negara negara Asia

• Untuk menentukan kemajuan masing-masing dan meningkatkan persaudaraan dalam kalangan negara tersebut

• Jepun menggalakkan orang tempatan bekerjasama/berjanji untuk memerdekakan Tanah Melayu

• Kesengsaraan hidup akibat kekurangan makanan/ubat-ubatan /kekejaman pentadbiran Jepun menyebabkan penduduk Tanah Melayu membenci penjajahan oleh kuasa Barat atau Timur

• Semua penjajah tetap zalim/menekan kehidupan orang tempatan

• Kesannya, apabila British memperkenalkan Malayan Union tahun 1946, orang Melayu menentang

• Mereka tidak mahu dijajah oleh sesiapa pun

Penguasaan Parti Komunis Malaya selama 14 hari tahun 1945 membangkitkan semangat menentang penjajah:

• PKM menguasai balai-balai polis dan memerintah dengan kejam

• Mereka membunuh dan menangkap sesiapa sahaja yang dianggap penyokong Jepun

• Gerakan ini mencetuskan konflik perkauman

• Banyak orang Melayu terbunuh/rumah dibakar oleh anggota PKM

• Dibalas oleh orang Melayu di Perak/Johor Sembilan/Pahang

Kemunculan mesin cetak:

• Memberikan kesan kepada penyebaran ilmu pengetahuan

• Mendorong kepada penentangan terhadap British

• Melalui buku, akhbar, majalah, kitab agama dan lain-lain, idea menentang penjajah dapat disebarkan

Gerakan Pan-Islamisme Sedunia memberi kesan terhadap kesedaran semangat kebangsaan:

• Merupakan gerakan intelektual Islam seluruh dunia untuk membangkitkan pemahaman yang lebih progresif terhadap Islam

• Bertujuan untuk menentang penjajahan Barat ke atas negara-negara Islam

• Gerakan reformis oleh Syed Muhammad Abduh, pensyarah di Universiti al-Azhar, Mesir telah tersebar luas

• Dalam tulisannya, beliau memberikan kupasan bahawa Islam ialah cara hidup yang menekankan kepentingan dunia dan akhirat

• Islam juga mendorong umatnya menuju kejayaan

• Tulisannya disebarkan dalam majalah al-Manar

• Gerakan Wahabi yang berlaku di Arab Saudi juga mendesak matlamat yang sama

Kesedaran Politik Serantau:

• Indonesia yang rapat dengan Tanah Melayu(geografi) dan budaya telah mempengaruhi gerakan nasionalisme di Tanah Melayu

• Kesedaran politik dan pendidikan Indonesia yang lebih matang telah melahirkan ramai golongan intelektual

• Penulis yang hebat telah menghasilkan karya yang menjadi bacaan masyarakat di Tanah Melayu

• Idea kebebasan politik dan penentangan terhadap penjajahan telah tersebar luas dan dihayati oleh penduduk tempatan

• Kemasukan orang Indonesia ke Tanah Melayu memudahkan penerimaan unsur kegiatan nasionalisme Indonesia di Tanah Melayu

GERAKAN ISLAH DI TANAH MELAYU
Maksud Gerakan Islah:

• Gerakan Islah adalah satu gerakan pemulihan yang berusaha membetulkan pandangan masyarakat Melayu terhadap Islam.

• Ia bertujuan untuk memajukan umat Islam berdasarkan ajaran al-Quran dan Hadis.

• dipimpin oleh Kaum Muda setelah tamat belajar di Universiti al-Azhar di Mesir

Tokoh-tokoh /pelopor:

• Sheikh Tahir Jalaludin

• Syed Syeikh al-Hadi

• Dr. Burhanuddin al-Helmy

Matlamat / tujuan / isu:

• menyampaikan idea mereka demi kemajuan umat Islam selaras dengan kemajuan dunia pada waktu itu.

• Memajukan ekonomi, pendidikan, politik dan sosial orang Melayu.

• Menyematkan sikap mengkritik penjajah ke dalam fikiran orang Melayu

• Mengkritik raja yang tidak berperanan dalam memajukan orang Melayu.

• Mengkritik pembesar Melayu yang tidak berperanan dalam memajukan orang Melayu.

Akhbar/ Majalah:

• Al-Imam

• Neracha

• Edaran Zaman

• Pengasuh

• Saudara

Tokoh-tokoh:

Sheikh Tahir Jalaluddin:

• Tokoh gerakan Kaum Muda.

• merupakan seorang tokoh yang menjadi pendukung kepada akhbar al-Imam

• menulis dalam majalah al-Manar.

Syed Syeikh al-Hadi:

• tokoh gerakan Kaum Muda

• menubuhkan Jelutung Press

• menerbitkan majalah Saudara.

• mendirikan madrasah al-Masyhor di Pulau Pinang

• mengarang Novel Hikayat Faridah Hanum.

Halangan/Tentangan:

• Perjuangan Kaum Muda ini telah ditentang oleh Kaum Tua yang terdiri daripada golongan alim ulama dan telah lama menguasai masyarakat dengan fahaman lama mereka.

• Bagi mereka Islam itu hanyalah akhirat dan fardu ain semata-mata sehingga sukar untuk Kaum Muda mempengaruhi masyarakat Melayu megenai ajaran Islam yang sebenarnya.

• Gerakan gologan Kaum Muda ini tidak dapat bergerak dengan baik di negeri-negeri Melayu kerana terdapat beberapa undang-undang yang menghalang pengaruh Kaum Muda.

• Undang-undang tersebut tidak membenarkan sebarang kegiatan dakwah Islam dilakukan tanpa kebenaran Sultan.

• Risalah dan Buku karya tokoh-tokoh Kaum Muda juga dilarang di bawa masuk ke negeri-negeri Melayu.

• Tekanan British dan Kaum Tua tidak dapat menghalang sepenuhnya Gerakan Islah dalam masyarakat Melayu, terutamanya dalam bentuk pendidikan.

Sumbangan:

• Beberapa buah madrasah telah ditubuhkan oleh kaum Muda yang menjalankan sistem pendidikan Islam.

• Pendidikan tersebut meliputi pendidikan untuk dunia dan akhirat seperti fardu ain, ilmu hisab dan bahasa Inggeris.

• Kaum perempuan juga diberi peluang untuk mendapatkan pendidikan.

Akhbar, Majalah Dan Novel ; Penggerak Kesedaran Kebangsaan:

• Akhbar, majalah dan Novel memainkan peranan yang penting dalam melahirkan semangat kebangsaan di Tanah Melayu.

• Salah seorang penulis terkenal pada tahun 1920-an ialah Zainal Abidin bin Ahmad ( Zaa’ba ) yang merupakan seorang tokoh bahasa, pemikir dan cendekiawan ulung Melayu.

• Antara karya yang terkenal yang dihasilkan oleh Za’ab ialah Ilmu Mengarang Melayu dan Pelita Bahasa Melayu.

• Pada tahun-tahun 1930-an muncul pula tokoh-tokoh seperti Dato’ Onn Ja’afar dan Abdul Rahim kajai.

• Tulisan mereka telah membangkitkan kesedaran untuk memajukan diri dan bersatu padu, di samping mengkritik dasar-dasar British yang menekan orang Melayu.

• Akhbar, majalah dan novel yang dihasilkan pada ketika itu ialah untuk menyedarkan dan seterusnya memajukan bangsa Melayu.

Akhbar:

• Warta Melayu

• Lembaga Malaya

• Majlis Utusan Melayu

• Warta Negara

• Fajar Sarawak

Akhbar dan Isu yang dibangkitkan

Sosial/Pendidikan:

• Memajukan pendidikan tinggi orang Melayu.

• Menggalakkan pendidikan untuk anak perempuan

• Menyeru orang Melayu supaya meninggalkan sikap negative seperti memilih kerja dan tidak mahu berusaha

• Menggalakkan tabungan di kalangan orang Melayu untuk pendidikan anak-anak.

• Mementingkan kemahiran tradisional orang Melayu seperti pertukangan dan kerja tangan

• Mementingkan pendidikan bahasa Inggeris untuk kemajuan orang Melayu

• Meminta taraf sekolah Melayu dibaiki dengan memberikannya nilai ekonomi

• Memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran British.

• Mengekalkan nilai-nilai baik masyarakat Melayu

Aspek ekonomi:

• Kurangkan kemasukan pedagang luar yang mengancam ekonomi tempatan

• Galakkan orang Melayu terlibat dalam aktiviti ekonomi

• Melarang orang Melayu daripada menjual tanah mereka

• Menyeru orang Melayu supaya berjimat cermat

• Meminta British mengadakan kampong Khas orang Melayu di Kuala Lumpur

• Manakala isu-isu yang dibangkitkan oleh akhbar dari aspek politik ialah

• Mengkritk British kerana mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu

• Mengkritik para pembesar dan raja-raja Melayu kerana tidak melaksanakan – kemajuan kepada masyarakat Melayu

• Menolak dasar pilih kasih British dalam pentadbiran kerajaan.

• Menuntut diadakan Malay Administrative ( M.A.S) untuk melindungi orang – Melayu dalam perkhidmatan kerajaan.

• Menyeru orang Melayu di seluruh Tanah Melayu supaya bersatu dalam sebuah – pertubuhan kebangsaan

• Menentang tuntutan orang luar terhadap politik tempatan

Majalah

Pengasuh:

• Majalah pengasuh ini telah membangkitkan isu berikut,

• Membincangkan soal pentafsiran Islam yang progresif bagi kemajuan ummah

• Menggalakkan pendidikan dikalangan orang Melayu

• Memperluaskan ilmu dalam semua bidang

• Memberikan pentafsiran kepada persoalan orang Islam

• Menggesa orang Melayu menjauhkan diri daripada sifat buruk

Guru:

• Pada tahun 19 24, Majalah Guru telah diterbitkan dan pengarangnya terdiri daripada Muhamad Dato’ Muda Linggi, Yusuf Ahmad dan Mohd Sidin Rashid.

• Antara isu-isu yang dibangkitkan oleh Majalah Guru ialah ;

• Memberikan pendidikan yang secukupnya kepada anak-anak Melayu

• Menyeru perpaduan di kalangan orang Melayu.

• Meniupkan semangat Cinta Negara dan menentang penjajahan

• Membaiki taraf hidup orang Melayu

• Memajukan bahasa dan sastera Melayu

• Menggalakkan perpaduan di kalangan guru sebagai pemimpin bahasa.

• Pada tahun 1930, Majalah Bulan Melayu telah diterbitkan oleh Zainon Sulaiman.

• Majalah Bulan Melayu ini telah membincangkan isu-isu berikut:

• Menggalakkan perpaduan di kalangan guru perempuan Melayu Johor.

• Menggalakkan wanita mendapat pendidikan untuk kemajuan diri

• Mendorong wanita menjaga kesopanan dengan nilai-nilai Islam dan budaya Timur

• Menggalakkan wanita menjadi obor untuk memajukan bangsa.

Novel:

• Novel-novel yang banyak menyempaikan mesej-mesej kesedaran bangsa ialah :

• Keris Melaka yang dikarang oleh Ahmad Bakhtiar

• Anak Mat Lela Gila oleh Ishak Haji Muhammad

• Putera Gunung Tahan oleh Ishak Haji Muhammad

• Melor Kuala Lumpur oleh Harun Aminurrashid

Keris Melaka Ahmad Bakhtiar:

• Semangat perjuangan menentang penjajah Barat

• Sumbangan tokoh-tokoh Kesultanan Melayu Melaka seperti Hang Tuah

• Gunakan Sejarah sebagai ispirasi dan pedoman untuk mendorong semangat perjuangan bangsa bagi generasi muda

Anak Mat Lela Gila- Ishak Haji Muhammad:

• Semangat anak muda menentang penjajah

• Hargai warisan bangsa

• Semangat cintakan tanah air

• Maruah bangsa lebih berharga daripada kesenangan

Melor Kuala Lumpur- Harun Aminurrashid:

• Emansipasi wanita

• Kepentingan pendidikan moden di kalangan wanita Melayu

• Membuang pandangan negative yang boleh menghalang kemajuan bangsa

Persatuan Sahabat Pena Malaya ( PASPAM ):

• Persatuan Sahabat Pena Malaya ( Paspam ) telah ditubuhkan pada 7 April 1934, bertujuan untuk membaiki kedudukan ekonomi dan sosial orang Melayu.

• Paspam ialah sebuah bertubuhan yang berlandaskan sastera, tetapi ia cuba menyatupadukan orang Melayu, Sabah dan Sarawak.

• Persatuan ini telah dipimpin oleh cendekiawan Pulau Pinang seperti S.M Zainal Abidin B.A

• Melalui pertubuhan ini orang Melayu dapat berkenal-kenalan dan bertukar-tukar pendapat bagi memajukan diri dan bangsa.

• Ia juga dapat menggalakkan perpaduan dan persaudaraan di kalangan orang Melayu di seluruh Semanjung Tanah Melayu.

• Paspam telah mendapat sambutan yang hangat kerana organisasinya adalah lebih kemas dan mempunyai perlembagaannya sendiri.

• Paspam adalah merupakan asas kepada kesedaran perpaduan Melayu.

Kesatuan Melayu Muda ( KMM ):

• KMM dipimpin oleh Ibrahim Haji Yaakob bersifat politik

• Bersifat radikal dan anti-penjajah British

• Keanggotaan terdiri daripada lepasan MPSI Tanjung Malim,Perak

• Menggalakkan pepaduan di kalangan pemuda melayu

• Meningkatkan tahap pendidikan orang melayu

• Semasa pendudukan Jepun KMM telah bekerjasama dengan Jepun untuk menghalau British dari Tanah Melayu

• KMM menjadi alat propaganda Jepun dengan membeli akhbar Warta Malaya

• Ahli KMM telah mengelilingi Tanah Melayu untuk mendapatkan sokongan KMM telah menubuhkan cawangannya di Maahad Ihya Assyariff di Gunung Semanggol untuk melatih kader-kader yang dikenali tentera semut

63 Thoughts to “BAB 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA”

 1. Alhamdulillah senanglah nanti bdak spm mhu ulang kaji mata pelajaran sejarah

 2. izdihar

  rasanya bab 2 ni mcm form 1 punya bab …

 3. mohd solihin

  banyak nota-nota di sini…
  amat membantu pelajar-pelajar..
  semoga Allah murahkan rezeki cikgu.

 4. mohd solihin

  thank cikgu

 5. Mohd Fazreen

  thanx….

 6. Pikiy_ger

  Semoga Allah memberkati cikgu, Amin. Terima kasih atas nota-nota yang cikgu berikan ini…ianya amat membantu…

 7. subhanallah..blog cikgu ni sgt-2 membantu sy ..

 8. lmao

  nota x lengkap..adui…payah2

 9. Fahmi:

  Awak google tentu dapat jawapan dia, dalam buku umum tajuk “MALAYSIA KITA” juga ada tentang sejarah nasionalisme.

  Apa yang penting, fahami dahulu maksud “SEJARAH PEMANGKIN PERPADUAN NASIONALISME”

  Bila kita faham kehendak soalan, mudah untuk mencari bahan. Apa maksud “SEJARAH”, “PEMANGKIN”, “PERPADUAN” dan juga “NASIONALISME”

  Selamat Maju Jaya

 10. fahmi

  slm,,, emm , kt mne lau kite nak crik esei psl semangat nasionalisme???
  ckgu saye bg tjok “sejarah pemangkin perpaduan nasionalisme”…. tak tahu nk crik dkt mna..

Leave a Reply