BAB 5 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA

By Cikgu Azid

BAB 5 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA

PAKATAN MURNI
a) Maksud Pakatan Murni

• Usaha semua kaum di Tanah Melayu menghasilkan kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan

• Jalan untuk menyelesaikan tuntutan dan masalah yang tersendiri

• untuk menyatukanpadukan pelbagai kaum

b) Usaha-usaha / langkah-langkah ke arah Pakatan Murni

• penubuhan Jawatan Hubungan Antara Kaum ( CLC )

• Beberapa perkara telah dipersetujui :

o Penubuhan Lembagaa Pembangunan Industri Desa ( RIDA )

o Kerakyatan Negeri 1951

o Pilihanraya peringkat perbandaran , negeri dan Majlis Perundangan

• Pembukaan keahlian UMNO kepada bukan Melayu

• Penubuhaan Parti Kemerdekaan Malaya ( IMP )

• Penubuhan Persidangan Kebangsaan

• Konvensyen Kebangsaan UMNO – MCA

c) Kepentingan penubuhan Jawatankuasa Antara Kaum ( CLC )

• Titik perrmulaan kerjasama antara kaum

• Memperlihatkan perubahan terhadap dasar UMNO kerana sanggup berunding dengan kaum lain

• Satu pendekatan baru dalam politik Persekutuan Tanah Melayu

• Meletakkan perpaduan kaum menjadi asas kemerdekaan yang akan dicapai

d) Perkara yang dipersetujui dalam perrundingan UMNO – CLC

• Penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa ( RIDA )

• Memajukan ekonomi dan pendidikan masyarakat luar bandar

• Pelantikan Dato Onn Jaafar sebagai pengerusi pertama

• Kerakyatan Negeri 1951 diberikan kepada imigran yang lahir di Persekutuan Tanah Melayu dengan syarat ibu bapanya telah menjadi rakyat Tanah Melayu

• Pilihanraya di perringkat perbandaran , negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan akan diadakan pada masa yang sesuai

e) Peranan Dato Onn Jaafar

• Mewakili orang Melayu dalam Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC)

• Menjadikan perpaduan kaum sebagai asas kemeerdekaan yang akan dicapai

• Pengerusi pertama Lembaga Pembangunan Industri Desa ( RIDA )

• Membuka keahlian UMNO kepaada bukan Melayu

• Menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya ( IMP )

• Membuka IMP kepaada semua kaum

• Menggunakan konsep kerjasama kaum dalam satu parti

f) Sebab – sebab IMP gagal

• Kaum Cina. India dan kaum lain tidak merasakan mereka satu bangsa Tanah Melayu

• Rasa perpaduan terlalu asing bagi mereka

• Mereka sudah mempunyai parti mewakili kaum masing-masing

g) Kejayaan Parti Perikatan

• Memenangi pihanraya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur 1952

• Memenangi Pilihanraya Majlis Perbandaran beberapa bandar utama

• Memenangi Pihanraya Negeri 1954

• Mengasaskan penubuhan Parti Perikatan 1955

• Mengangggotai Jawatankuasa Pilihanrayaa Majlis Mesyuarat Perundangan

• Memenangi pilihanraya Majli Perundangan Persekutuan 1955

• Menubuhkan kerajaan dan membentuk kabinet

• Tunku Abdul Rahman menjadi Ketua Menteri

• Membahagikan kabinet daripada pelbagai kaum

• Tunku Abdul Rahman mengetuai rombongan rundingan kemerdekaan

Manifesto Parti Perikatan

• Mencapai kemerdekaan dalam masa empat tahun

• Mewajibkan pendidikan

• Menjadikaan perkhidmatan awam bercorak tempatan

• Menjaga hak asasi manusia

• Melindungi hak Raja-raja Melayu sebagai Raja Berperlembagaan

Peranan Suruhanjaya REID.

• Membincang perlembagaan Persekutuan

• Menyususn Perlembagaan Persekutuan

• Merangka sebuah perlembagaan bagi Persekutuan Tanah melayu yang akan merdeka berpandukan beberapa isu:

o Kerjaan persekutuan yang kuat

o Pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentu

o Kedudukan Raja-Raja Melayu

o Hak istemewa orang Melayu

o Pewujudan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu

• Menerima 131 memorandum daripada pelbagai pihak:

o Raja-Raja melayu

o Orang perseorangan

o Pertubuhan politik

• Cadangan parti Perikatan diberi perhatian utama sebagai kerajaan

• Menerbitkan cadangan Suruhanjaya Reid pada Februari 1957

• Cadangan diterima oleh parlimen british Mei 1957

• Melahirkan Perlembagaan Kemerdekaan 1957

Kerakyatan Jus soli

• Tuntutan orang dagang

• Tidak diterima oleh orang Melayu

• Prinsip kerakyatan yang sama rata kepada semua kaum

• Boleh melemahkan orang Melayu

• Raja-Raja Melayu telah menerima kerakyatan jus soli dengan syarat orang bukan Melayu mengiktiraf kedudukan istemewa orang Melayu dalam Perelembagaan

Persekutuan Tanah Melayu

• Pakatan Murni antara kaum telah terbina di Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka

• Agama Islam sebagai agama rasmi PTM

• Bahasa melayu sebagai bahasa Kebangsaan

Isi Penting Perjanjian Persekutuan Tanah melayu 1957

• Pembentukan sebuah Kerajaan Persekutuan

• Pemisahan anatara kuasa kersekutuan dengan kuasa negeri

• Pemisahan melalui Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri

• Institusi Raja dijadikan Raja Berpelembagaan pada peringkat negeri dan negara

• Tiga jenis kerakyatan diwujudkan

• Kedudukan istimewa orang melayu dikekalkan

• Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan

• Tanah Simpanan Melayu dikekalkan

• Bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaan

• Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua negara

• Demokrasi berparlimen sebagai pentadbiran negara

• Dewan rakyat dan Dewan Negara diletak di bawah kuasa Parlimen

• Menteri Besar menjadi pelaksana pentadbiran peringkat negeri dibantu Dewan Undangan Negeri dan EXCO

Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

• Pakatan murni dicapai

• Wujud kerajaan demokrasi berkonsep Raja Berpelembagaan

• Pemimpin Melayu dan bukan Melayu menyokong pakatan ini

• Wujud perpaduan jitu antara kaum di PTM

• Keharmonian kaum dapat dicapai tanpa pertumpahan darah

• Memberi hak mutlak kepada penduduk tempatan untuk mentadbir negara yang merdeka mengikut acuan sendiri

• Setiap kaum berusaha untuk melahirkan identiti masyarakat yang merdeka

• Perbezaan warna kulit, agama, bahasa dan bangsa diketepikan

Usaha para pemimpin negara dalam mencapai kemerdekaan

• Bijaksana dalam menuntut kemerdekaan

• Kemerdekaan tanpa pertumpahan darah

• Sikap bekerjasama

• Sentiasa mengutamakan perundingan

• Kata sepakat telah menjadi pendekatan terbaik masyarakat berbilang kaum

Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj

• Presiden UMNO

• Ketua parti Perikatan

• Perdana Menteri pertama

• Bijak mengendali pakatan murni antara kaum

• Mencapai kemerdekaan dengan penuh harmoni dan gemilang

Tun Abdul Razak

• Timbalan Presiden UMNO

• Timbalan Perdana Menteri pertama

• Perunding dalam tuntutan kemerdekaan di London tahun 1956

• Perunding untuk menyiapkan Perlembagaan Kemerdekaan 1957

• Pengerusi Jawatankuasa Penyata Pendidikan 1956

• Menggubal sistem pendidikan Kebangsaan Negara / Penyata Razak 1957

• Menjadi Perdana Menteri Malaysia kedua 1970

Tun H. S. Lee

• Tokoh MCA

• Memulakan kerjasama antara kaum sehingga mencetus idea Parti Perikatan

• Berkerjasama dengan UMNO dan MIC untuk mendapat kemerdekaan

• Menteri kewangan pertama

Tun V. T. Sambanthan

• Sumbangan dalam menuntut kemerdekaan

• Presiden MIC

• Menyokong sepenuh dasar kerjasama kaum sebagai tonggak kemerdekaan negara

• Menyeru kaum India memberi kesetiaan tidak berbelah bagi kepada negara

 1. Jessica says:

  cikgu,apa perlembagaan persekutuan tanah melayu??boleh bagi jawapa??terima kasih^^

 2. Zowz says:

  Thanks for the notes! Cheers xox

 3. fazir says:

  pasal pilihanraya xde ker cikgu saya dah pening nie. please

 4. zaifulikram says:

  nota untuk bab 7 tingkatan 5 ade x

 5. siti barirah says:

  ringkas tapi padat. Boleh guna sebagai nota kepada pelajar. Terima kasih

 6. kwon says:

  terima kasih cikgu atas note yg baik

 7. nur saidatul akma says:

  terima kasih cikgu….nota cikgu amat membantu saya…..

 8. koko lala says:

  BAB 5 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA
  By Cikgu Azid

  2
  BAB 5 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA
  PAKATAN MURNI
  a) Maksud Pakatan Murni
  • Usaha semua kaum di Tanah Melayu menghasilkan kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan

  • Jalan untuk menyelesaikan tuntutan dan masalah yang tersendiri

  • untuk menyatukanpadukan pelbagai kaum

  b) Usaha-usaha / langkah-langkah ke arah Pakatan Murni
  • penubuhan Jawatan Hubungan Antara Kaum ( CLC )

  • Beberapa perkara telah dipersetujui :

  o Penubuhan Lembagaa Pembangunan Industri Desa ( RIDA )

  o Kerakyatan Negeri 1951

  o Pilihanraya peringkat perbandaran , negeri dan Majlis Perundangan

  • Pembukaan keahlian UMNO kepada bukan Melayu

  • Penubuhaan Parti Kemerdekaan Malaya ( IMP )

  • Penubuhan Persidangan Kebangsaan

  • Konvensyen Kebangsaan UMNO – MCA

  c) Kepentingan penubuhan Jawatankuasa Antara Kaum ( CLC )
  • Titik perrmulaan kerjasama antara kaum

  • Memperlihatkan perubahan terhadap dasar UMNO kerana sanggup berunding dengan kaum lain

  • Satu pendekatan baru dalam politik Persekutuan Tanah Melayu

  • Meletakkan perpaduan kaum menjadi asas kemerdekaan yang akan dicapai

  d) Perkara yang dipersetujui dalam perrundingan UMNO – CLC
  • Penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa ( RIDA )

  • Memajukan ekonomi dan pendidikan masyarakat luar bandar

  • Pelantikan Dato Onn Jaafar sebagai pengerusi pertama

  • Kerakyatan Negeri 1951 diberikan kepada imigran yang lahir di Persekutuan Tanah Melayu dengan syarat ibu bapanya telah menjadi rakyat Tanah Melayu

  • Pilihanraya di perringkat perbandaran , negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan akan diadakan pada masa yang sesuai

  e) Peranan Dato Onn Jaafar
  • Mewakili orang Melayu dalam Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC)

  • Menjadikan perpaduan kaum sebagai asas kemeerdekaan yang akan dicapai

  • Pengerusi pertama Lembaga Pembangunan Industri Desa ( RIDA )

  • Membuka keahlian UMNO kepaada bukan Melayu

  • Menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya ( IMP )

  • Membuka IMP kepaada semua kaum

  • Menggunakan konsep kerjasama kaum dalam satu parti

  f) Sebab – sebab IMP gagal
  • Kaum Cina. India dan kaum lain tidak merasakan mereka satu bangsa Tanah Melayu

  • Rasa perpaduan terlalu asing bagi mereka

  • Mereka sudah mempunyai parti mewakili kaum masing-masing

  g) Kejayaan Parti Perikatan
  • Memenangi pihanraya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur 1952

  • Memenangi Pilihanraya Majlis Perbandaran beberapa bandar utama

  • Memenangi Pihanraya Negeri 1954

  • Mengasaskan penubuhan Parti Perikatan 1955

  • Mengangggotai Jawatankuasa Pilihanrayaa Majlis Mesyuarat Perundangan

  • Memenangi pilihanraya Majli Perundangan Persekutuan 1955

  • Menubuhkan kerajaan dan membentuk kabinet

  • Tunku Abdul Rahman menjadi Ketua Menteri

  • Membahagikan kabinet daripada pelbagai kaum

  • Tunku Abdul Rahman mengetuai rombongan rundingan kemerdekaan

  Manifesto Parti Perikatan
  • Mencapai kemerdekaan dalam masa empat tahun

  • Mewajibkan pendidikan

  • Menjadikaan perkhidmatan awam bercorak tempatan

  • Menjaga hak asasi manusia

  • Melindungi hak Raja-raja Melayu sebagai Raja Berperlembagaan

 9. Shin Yi says:

  Cikgu…sistem Ahli takde ;o

 10. yuzlan says:

  kenapa cg tidak menyatakan tentang keunikan-keunikan cara kemerdekaan tanah melayu dicapai? boleh buat dalam bentuk esei tak??

 11. izdihar says:

  Bab ni mcm Bab 5 fom 3 je…

 12. shuhaida says:

  salam..bab 5 pakatan murni saya x faham sangat…isinya banyak..harap2 saya faham..amin…

 13. darwisa lasaing says:

  assalamualaikum………..dgn nota dlm bab nie mudah sya phmi……………..tanx ckg azid

 14. lonpan says:

  bagus

 15. jiji says:

  terima kasih cikgu:)

 16. zahidahzahid says:

  nota yang ringkas dan menarik (^_^)

 17. zahidahzahid says:

  nota yang menarik dan ringkas (^_^)

 18. daus says:

  thx…doakn sy berjaya..amin..

 19. JAI says:

  terima kasih kerana nota tersebut telah menyelamatkan nyawa saya

 20. ain says:

  cikgu, macam mna nak explain kertas tiga tajuk nih?

>