TEMA 7         :           TAMADUN AWAL MANUSIA
BAB 1            :           TAMADUN HWANG HO

Soalan 1 :  Berdasarkan kajian anda apakah faedah yang diperoleh negara kita hasil daripada kemajuan pertanian.     [4 markah]

ISI HURAIAN CONTOH
Bekalan makanan yang mencukupi

 

Bagi memastikan kelangsungan hidup Tanaman makanan:

Padi

Sayur-sayuran

Tidak perlu meingimport

makanan

Menjimatkan /mengurangkan perbelanjaan Negara /pengaliran

keluar wang Negara

 

 
menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat Dalam pelbagai sektor pertanian *Perladangan

*Penternakan

*Perkilangan

*Akuakultur

dan pelbagai     industri hiliran

kemajuan ekonomi Negara

 

 

 

*Mana-mana jawapan yang

munasabah

Menambahkan hasil eksport Negara

Meningkatkan taraf hidup rakyat

 

 

 

Konsep Pertanian adalah Satu Perniagaan

Soalan 2 :     Pada pendapat anda apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk  memajukan bidang pertanian di negara kita?      [4 markah]

 ISI HURAIAN CONTOH
Pembukaan kawasan  pertanian baru Untuk meningkatkan pengeluaran pertanian Estet Padi di Sabah

Ladang kelapa sawit

Pengunaan teknologi moden Untuk meningkatkan pengeluaran pertanian  
Mempertingkatkan penyelidikan dan

pembangunan (R&D) dlm

bidang pertanian

Menambahkan kualiti produk pengeluaran Penghasilan  benih dan baka bermutu tinggi
Menaja rakyat tempatan  yang   berpotensi dalam bidang R&D untuk menjadi  saintis  dalam bidang pertanian Untuk menjalankan penyelidikan  dan penghasilan pelbagai produk pertanian yang baru Barangan makanan

Soalan 3:  Berdasarkan kajian anda apakah masalah yang boleh menggagalkan usaha kerajaan memajukan sektor pertanian di negara ini?      [4markah]  

ISI HURAIAN CONTOH
sikap masyarakat yang terlalu mengharapkan  bantuan kerajaan -kurang berusaha memajukan diri

-terlalu memilih pekerjaan dalam

sektor pertanian

 
kekurangan ilmu   pengetahuan dan kemahiran

dalam bidang pertanian

-menganggap ilmu berkaitan

pertanian kurang berfaedah dan

tiada nilai komersil

 
kekurangan modal dalam

kalangan pekebun kecil dan

petani

-kebanyakan pekebun kecil dan petani kurang berkemampuan Pekebun kecil getah

Pesawah

Pekebun sayur

bencana alam : Banjir ,tanah runtuh -menyebabkan kerosakan dan

kemusnahan hasil pertanian

-kemusnahan kawasan pertanian

 

 

Banjir di Pantai Timur 2014

Tanah runtuh di Cameron Highlands 2014

 

Soalan 4: Berdasarkan pemerhatian anda, bagaimanakah usaha pembinaan sistem pengairan dapat meningkatkan hasil pengeluaran negara? [4 markah]

 

ISI HURAIAN CONTOH
a. pembinaan sistem pengairan yang sistematik

 

Air dapat disalurkan ke kawasan pertanian

-secara berkala

-tanaman hidup subur

-produktiviti tinggi

Rancangan Pengairan MADA

Rancangan Pengairan KEMUBU

b.sistem tebatan banjir -sungai –sungai dibersihkan dan diperdalam

-aliran lancar sewaktu banjir besar.

-tanaman tidak musnah

Rancangan Tebatan

Banjir Sg Kelantan

c. sistem pengairan boleh mengawal penggunaan air -semasa musim kemarau air tetap mencukupi untuk mengairi kawasan pertanian Rancangan Pengairan Muda

Rumah-rumah Pam di bawah kawalan JPS dan Jabatan Pertanian

 

Soalan 5 : Jelaskan iktibar yang boleh diambil dari sistem pemerintahan dalam Tamadun Hwang Ho.      [4 markah]

IsI Huraian Contoh
Kepatuhan dan ketaatan kepada raja -rakyat mesti patuh kepada perintah raja  
Raja tidak boleh

menzalimi rakyat

 

-raja/ pemerintah yang zalim tidak akan direstui Tuhan  
Raja-raja harus pandai memerintah dengan bantuan pembesar dan pegawai kerajaan

 

 

-pentadbiran akan menjadi lebih cekap/efisien

-rakyat hidup aman dan makmur

-negara maju

-penubuhan enam badan yang menguruskan soal:

Pertanian

Tentera

Kerja awam

Upacara agama

Hal ehwal monarki

Undang-undang

pelantikan wakil raja /gabenor di wilayah yang jauh dari ibu kota -mengikat kesetiaan rakyat

-membantu mengawal pemberontakan

rakyat

 

 

 

Soalan 6 : Berdasarkan pengetahuan anda apakah sumbangan Tamadun Hwang Ho yang boleh dicontohi oleh masyarakat Malaysia hari ini?       [4 markah]

ISI HURAIAN CONTOH
Pembinaan sistem pengairan untuk mengairi kawasan pertanian  
Penciptaan peralatan

pertanian

pengeluaran meningkat cangkul sabit,
Semangat berusaha Bekerja keras untuk mencapai kejayaan  
Kreatif Teknologi pembajakan  
 Innovatif Menghasilkan benda baru Penciptaan batas untuk pertanian

SPM SEJARAH KERTAS 3 1294/3 (2015)

Sekalung Penghargaan Terima Kasih dan Kredit Kepada : GURU-GURU SEJARAH PPD SANDAKAN, SABAH

TEMA / TAJUK 10.2: NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

Tema Umum: Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua

Nasionalisme di Malaysia berakar umbi daripada gerakan penentangan pemimpin tempatan terhadap campur tangan British dalam urusan pentadbiran negeri-negeri di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak

Tema Spesifik: Berdasarkan Fokus Kajian Berikut:

 • 1 Perjuangan Pemimpin Tempatan Menentang British (Abad ke 19)
 • 2 Gerakan Nasionalisme sehingga Perang Dunia Kedua (Abad ke 20)

PANDUAN PERUNTUKAN MASA MENGIKUT ASPEK/KONSTRUK

 

Format Aspek/Konstruk Markah Masa
1. Pengenalan 1. Memahami 5 Markah 10 minit
2. ISI Dan HURAIAN 2. Memahami 30 Markah 50 minit
3. Menganalisis 15 Markah 20 minit
4. Mengaplikasi 10 Markah 15 minit
5. Menilai 10 Markah 15 minit
6. Mencipta 10 Markah 15 minit
7. Menjana Idea 10 Markah 15 minit
8. Nilai / Iktibar / Patriotisme 5 Markah 10 minit
3. Kesimpulan 9. Merumus 5 Markah 10 minit
Jumlah Keseluruhan 100 Markah 2 jam 40 minit

Catatan: Pelajar disarankan untuk mematuhi panduan ini supaya pelajar dapat menjawab kesemua soalan. Gunakan 20 minit lagi untuk menyemak jawapan anda.

TEKNIK MENJAWAB SOALAN KERTAS 3

 1. Pastikan anda membawa buku teks dan bahan ilmiah serta bahan bercetak yang berkaitan dengan tajuk.
 2. Pastikan anda menulis nombor soalan.
 3. Jawapan mesti ditulis dengan ayat yang lengkap. Jawapan dalam bentuk poin dilarang sama sekali.
 4. Mulakan jawapan anda dengan pangkal ayat atau kehendak perincian soalan.

Contoh soalan. Jelaskan latar belakang gerakan nasionalisme.

Contoh jawapan. Latar belakangan gerakan nasionalisme merupakan usaha masyarakat….

 1. Jawapan perlu ditulis dalam struktur ayat lengkap.
 2. Sebaiknya satu isi merangkumi fakta, huraian dan contoh.
 3. Mengaikan isi denga isi berikutnya menggunakan penanda wacana.
 4. Jawpan KBAT perlu ada penyambut/ huraian/ keterangan atau ayat berlapis.
 5. Tidak perlu ayat yang panjang dan meleret-leret.

PANDUAN MENJAWAB SOALAN SPESIFIK

Soalan 1: Pengenalan [5 Markah]

(a) Jelaskan maksud dan latar belakang nasionalisme

Nasionalisme bermaksud perasaan cinta akan bangsa dan negara. Perasaan ini akan mencetuskan gerakan untuk membebaskan tanah air daripada belenggu penjajahan. Contohnya penjajahan British di Tanah Melayu.

Gerakan nasionalisme merupakan usaha masyarakat tempatan menentang apa sahaja bentuk penjajahan oleh kuasa luar. Penentangan di dorong oleh hasrat membebaskan negara daripada kuasa penjajah. Di Malaysia penentangan terhadap British dilakukan oleh pemimpin dan rakyat tempatan sejak abad ke-19.

Gerakan ini bertujuan untuk menjaga kepentingan mereka daripada oleh penjajah. Contohnya sejak abad ke-19, penentangan telah dilakukan oleh beberapa pemimpin tempatan seperti Dol Said, Dato’ Maharajalela, Rentap dan Mat Salleh. Gerakan nasionalisme secara menyeluruh telah bermula pada awal abad ke-20.

Soalan 2: Memahami [15 markah]

Soalan 2a: Sebab-sebab / faktor-faktor penentangan

 • Huraikan sebab-sebab penentangan pemimpin tempatan terhadap British di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak pada abad ke-19.

Antara sebab penentangan masyarakat tempatan terhadap British di Tanah Melayu ialah dasar penaklukan British. Penentangan terhadap British oleh masyarakat tempatan adalah disebabkan oleh dasar penaklukan British di daerah mereka seperti di Naning, Pahang, Kelantan, Terengganu, Sarawak dan Sabah. Dasar penaklukan British terhadap Negeri-Negeri Melayu bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan kuasa politiknya. Melalui dasar ini, penguatkuasaan politik British menjadi luas dan kawasan itu akan terikat dengan perintah dan peraturannya. Contohnya, Penentangan Dol Said terhadap British kerana mengambil alih Melaka daripada Belanda. Ini kerana Naning dipaksa menjadi jajahan takluk British dan membayar ufti.

Selain itu, eksploitasi terhadap ekonomi tempatan menjadi sebab penentangan masyarakat tempatan terhadap British di Tanah Melayu. Penentangan terhadap British berlaku kerana British ingin menguasai ekonomi tempatan bagi kepentingannya. Penguasaan ekonomi dilakukan melalui perjanjian yang dimeterai oleh British dengan pemimpin tempatan. Menerusi perjanjian ini, saudagar dari Negeri-Negeri Selat dibenarkan menjalankan aktiviti perlombongan dan perdagangan bijih timah . Ini menimbulkan kemarahan penduduk tempatan terhadap British.

Seterusnya, perlaksanaan pentadbiran Barat terhadap masyarakat tempatan. British memperkenalkan sistem cukai, undang-undang, dan peraturan-peraturan tanah untuk mendapatkan hasil yang maksimum. Peraturan British juga bertentangan dengan amalan tradisi masyarakat tempatan. Contohnya, tanah boleh dibuka mengikut keperluan mereka dan tidak perlu membayar cukai. British telah memaksa sistem pentadbiran Barat kepada penduduk tempatan. Sebagai contoh, di Terengganu, penentangan berlaku kerana British menetapkan bahawa setiap tanah yang hendak dibuka oleh penduduk tempatan mesti mendapat kebenaran British dan tanah dikenakan cukai.

Campur tangan British dalam adat resam tempatan turut membawa kepada penentangan penduduk tempatan. British telah memaksa penduduk tempatan menerima nilai-nilai British yang amat bertentangan dengan budaya masyarakat tempatan. Misalnya di Perak, J.W.W. Birch telah campur tangan dalam adat resam masyarakat Melayu, iaitu amalan menggunakan orang suruhan. Tindakan Birch telah ditentang oleh pemimpin dan masyarakat tempatan.

Di samping itu, pembesar tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh. Ini kerana British telah mengambil kawasan pentadbiran mereka. Sebelum penjajahan, kebanyakan pemimpin tempatan telah dilantik oleh sultan untuk mentadbir kawasan tersebut. Perlantikan ini memberi kuasa untuk kepada mereka untuk menjaga hal ehwal daerahnya seperti soal pentadbiran, ekonomi dan sosial.. Keadaan ini telah menimbulkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan pemimpin tempatan sehingga mendorong mereka menentang British.

Akhir sekali, kesulitan penduduk tempatan. Penduduk tempatan tertekan dengan pelaksanaan undang-undang British yang menyulitkan kehidupan mereka. Mereka telah memberi sokongan kepada penentangan pemimpin tempatan. Kesetiaan kepada pembesar tempatan sebagai ketua turut mendorong penduduk tempatan memberikan kerjasama dalam menentang British.

Soalan 2b: Faktor-faktor pemangkin / kebangkitan / pencetus semangat nasionalisme

(i)   Huraikan faktor-faktor pemangkin nasionalisme sehingga perang dunia kedua

Faktor-faktor pemangkin kebangkitan semangat nasionalisme ialan tindakan Sir Andrew Clarke telah memperkenalkan sistem politik barat. Ini telah memusnahkan sistem politik tradisional tempatan. British telah meletakkan seorang residen yang mengambil alih pentabdiran negeri daripada pembesar tempatan. Para pembesar diberikan pencen dan tempat mereka digantikan oleh pegawai British. Bagi orang tempatan perubahan ini mencabar sistem atau amalan tradisi mereka dan juga menjatuhkan maruah mereka. Hal ini membangkitkan kebencian penduduk tempatan terhadap British.

Faktor pemangkin seterusnya ialah sistem pendidikan Inggeris dan vernakular Melayu yang diperkenalkan pada akhir abad ke-19, telah melahirkan golongan intelek melayu yang mampu berfikir tentang kemajuan bangsanya. Mereka menyedari perlunya sumbangan tenaga dan fikiran mereka untuk menyedarkan bangsa Melayu. Mereka telah menggunakan idea baru untuk memajukan diri dan menolak penjajahan British.

Selain itu, dasar British dalam mentadbir Tanah Melayu telah menggalakkan sesiapa sahaja yang datang untuk melabur, berniaga, berdagang, bekerja dan menetap di Tanah Melayu. Ramai orang asing telah datang ke Tanah Melayu dan menetap di sini. Kemasukan orang asing yang berterusan telah meningkatkan jumlah imigran dan menimbulkan persaingan kepada penduduk tempatan. Mereka menguasai ekonomi Tanah Melayu dalam bidang perlombongan bijih timah, perladangan getah dan perniagaan. Orang Melayu mula kekal dengan pertanian padi yang tidak dimajukan oleh British.

Seterusnya, British juga telah membuka bandar baru sebagai pusat pentadbirannya sedangkan orang Melayu tetap tinggal di kampung-kampung dengan segala kekurangan. Kemajuan ekonomi seperti perniagaan serta kewujudan prasarana contohnya elektrik, perkhidmatan pos, telefon, sekolah, hospital dan lain-lain telah meningkatkan taraf hidup di bandar. Keadaan ini menjarakkan lagi jurang taraf hidup antara orang tempatan di luar bandar dengan imigran dan penduduk di bandar. Ternyata, dasar British telah memundurkan lagi taraf hidup orang Melayu. Hal ini disedari oleh golongan intelek melayu dan mereka menjadikannya isu gerakan nasionalisme Melayu.

Faktor pendudukan Jepun juga menjadi pemangkin terhadap gerakan nasionalisme di Tanah Melayu. Pihak Jepun dengan konsep kawasan Kesemakmuran Asia telah menekankan kebebasan Negara-negara Asia untuk menentukan kemajuan masing-masing. Dengan konsep ini Jepun menggalakkan orang tempatan berkerjasama dengannya dan berjanji akan memerdekakan mereka. Bagaimanapun kesengsaraan hidup akibat kekurangan makanan dan ubat-ubatan serta kekejaman pentadbiran Jepun menyebabkan sebilangan besar penduduk Tanah Melayu membenci penjajahan sama ada oleh kuasa Barat atau Timur. Bagi mereka semua penjajah tetap zalim dan menekan kehidupan orang tempatan.

Seterusnya, penguasaan Parti Komunis Malaya (PKM) selama 14 hari pada tahun 1945 juga telah membangkitkan semangat menentang penjajahan dan memulakan penyebaran ideologi komunis. Dalam tempoh itu, PKM telah menguasai balai-balai polis dan memerintah dengan kejam. Mereka membunuh dan menangkap sesiapa sahaja yang dianggap sebagai penyokong Jepun. Gerakan ini telah mencetuskan konflik perkauman. Banyak orang Melayu terbunuh dan rumah mereka dibakar oleh anggota PKM. Serangan mereka telah dibalas oleh orang Melayu di Perak, Johor, dan Pahang.

Kemunculan mesin cetak telah memberikan kesan kepada penyebaran ilmu pengetahuan dan mendorong penentangan terhadap British. Perkara ini berlaku kerana melalui buku, akhbar, majalah, kitab agama dan lain-lain idea menentang penjajah itu dapat disebarkan.

Faktor pemangkin seterusnya ialah Gerakan Pan Islamisme yang telah membangkitkan kesedaran semangat kebangsaan Tanah Melayu. Gerakan Pan Islamisme merupakan gerakan intelektual Islam seluruh dunia untuk membangkitkan pemahaman yang lebih progresif terhadap Islam untuk menentang penjajahan Barat ke atas Negara-negara Islam. Gerakan ini didokong oleh pelajar Islam dari seluruh dunia. Gerakan reformis islam yang dimulakan oleh Syeikh Muhammad Abduh, pensyarah di Universiti Al-Azhar Mesir telah tersebar luas. Dalam tulisannya beliau telah memberikan kupasan bahawa islam ialah cara hidup yang menekankan kepentingan dunia dan akhirat, disamping mendorong umatnya menuju kejayaan. Tulisan Syeikh Muhammad Abduh ini disebarkan dalam majalah al-Manar. Selain itu gerakan Wahabi yang berlaku di Arab Saudi juga mendesak matlamat sama.

Faktor yang terakhir ialah kesedaran politik serantau yang berlaku di sekitar Asia Tenggara, terutama di Indonesia turut mendorong kebangkitan nasionalisme di Tanah Melayu. Indonesia yang amat rapat dengan Tanah Melayu dari segi geografi dan budaya telah mempengaruhi gerakan nasionalisme di Tanah Melayu. Kesedaran ini telah melahirkan ramai golongan intelektual. Contohnya, Zaba yang banyak mengkritik dasar British.

Soalan 3: Memahami [30 markah]

Soalan 3a: Peristiwa Kebangkitan Pemimpin Tempatan menentang Pentadbiran British

 • Tanah Melayu
 • Penghulu Dol Said di Naning.

Penjajah Inggeris telah berjaya menduduki Melaka selepas Perjanjian Inggeris-Belanda pada tahun 1824. Pihak British telah mendakwa bahawa Naning merupakan sebahagian daripada wilayah Melaka. Oleh itu, British menganggap Naning berada dibawah kekuasaan mereka. Oleh itu, Naning terpaksa membayar cukai ke Melaka iaitu 1/10 daripada hasil yang terdapat di Naning. Selain itu, British juga telah mengarahkan supaya semua kesalahan-kesalahan jenayah yang berlaku di Naning diselesaikan di Melaka kerana British menyalahkan tindakan Dol Said yang menyelesaikan kesalahan jenayah di Naning pada tahun 1828.

Faktor penentangan di oleh Penghulu Dol Said berlaku apabila beliau menolak dakwaan British yang mengatakan Naning berada di bawah wilayah British. Beliau juga telah menolak tindakan British yang meletakkan Naning didalam wilayah mereka dengan tidak membayar ufti 1/10 yang dituntut British kepada Melaka.

Peristiwa penentangan di Naning berlaku apabila tindakan Penghulu Dol Said yang menolak untuk membayar ufti kepada Melaka telah menyebabkan British menghantar tentera ke Naning untuk menawan Naning pada tahun 1831. Penghulu Dol Said telah berjaya menewaskan serangan British yang membawa seramai 150 tentera British yang dipimpin oleh Kapten Wylie dalam usaha mereka menawan Taboh.

Kejayaan Penghulu Dol Said menewaskan tentera British ini kerana Naning telah mendapat bantuan daripada Yamtuan Ali, Syed Shaba, Penghulu Remai dan Rchat, Dato Kelana Sungai Ujong serta Penghulu Gemencheh. Pada Jun 1832, British sekali lagi telah menghantar seramai 1200 orang tentera untuk menawan Naning. British telah berjaya menewaskan Penghulu Dol Said kerana Naning telah menghadapi serangan ini sendirian dengan tidak dibantu oleh sesiapa. Kekalahan Naning kepada British telah menyebabkan Penghulu Dol Said terpaksa menyerah diri kepada British pada Febuari 1833. Oleh itu

1.2 Tok Janggut di Kelantan

Faktor penentangan menentang British di Kelantan oleh Tok Janggut berlaku apabila British memperkenalkan Sistem Penasihat British di Kelantan. Selain itu, pihak British telah memaksa penduduk tempatan untuk menerima pakai sistem cukai yang diperkenalkan oleh mereka.

Peristiwa penentangan Tok Janggut di Kelantan bermula apabila beliau telah membantah sistem cukai yang telah diperkenalkan oleh British. Beliau enggan untuk membayar cukai sebagai tanda bantahan kepada sistem cukai yang diperkenalkan oleh British namun tindakan beliau tersebut tidak dilayan oleh Pegawai Daerah Pasir Puteh. Sebaliknya British telah mengarahkan pihak polis untuk menangkap Tok Janggut tetapi gagal. Pada tahun

1915, Tok Janggut bersama-sama dengan Engku Besar Jeram, Tuan Ahmad, Penghulu Adam, Haji Said, Che Ishak serta rakyat tempatan telah membuat pakatan untuk menyerang Pasir Puteh. Mereka telah berjaya menawan daerah Pasir Puteh seterusnya membentuk sebuah kerajaan baru di Pasir Puteh. Kerajaan baru itu diketuai oleh Engku Besar Jeram sebagai raja, Tok Janggut sebagai Perdana Menteri dan Che Ishak sebagai Pegawai Daerah.

Bagi menawam semula Pasir Puteh, British telah menggunakan nama sultan bagi menentang Tok Janggut. Oleh itu, British telah membawa masuk pasukan tentera daripada Negeri-Negeri Selat dengan kapal perang H.M.S.Cadmus yang telah mendarat di Tumpat Kelantan. British telah memulakan serangan mereka pada Mei 1915 di Saring. Serangan British yang tersusun dan penggunaan senjata yang moden telah berjaya melumpuhkan perjuangan Tok Janggut dan pengikutnya. Selain itu, Tok Janggut juga telah terkorban semasa serangan yang dilakukan oleh British. Mayat beliau telah diarak ke seluruh pecan Kota Bharu sebelum digantung di pasar dengan kepala di bawah sebagai amaran kepada masyarakat tempatan supaya jangan berani menentang British.

1.3 Dato Maharajalela di Perak

Penentangan di Perak dipimpin oleh Dato Maharaja lela dengan dibantu oleh semua pembesar dan sultan. Sebab-sebab penentangan ialah residen J.W. W Birch memungkiri fungsinya sebagai penasihat seperti yang terkandung dalam Perjanjian Pangkor 1874. Para pembesar menolak system cukai yang menghapuskan hak mereka. Para pembesar menolak pengguasaan British terhadap kawasan mereka Sebab yang ketiga para pembesar menolak campur tangan British dalam adat resam dan hal ehwal tempatan. Contoh larangan menggunakan hamba. J.W.W. Birch tidak menghormati sistem sosial tempatan dan tidak pandai berbahasa Melayu.

Peristiwa penentangan bermula apabila Dato Maharaja Lela bermesyuarat dengan pembesar Melayu di Durian Sebatang untuk menentang undang- undang British pada 21 Julai 1875. Dato Maharaja Lela, Dato Sagor, Pandak Anduk, Seputum telah membunuh J.W. W Birch pada 2 Nov 1875 di Sungai Perak, Pasir Salak. Pihak British dengan 500 orang tentera melancarkana serangan terhadap Pasir Salak . Dato Maharaja lela dan Dato Sagor melarikan diri ke Kota Lama. Pada 20 November 1877 Dato Maharaja lela, Dato Sagor dan Pandak Lam, Seputum dan Pandak Indut dijatuhkan hukuman gantung. Sultan Abdullah , Menteri Ngah Ibrahim , syahbandar dan laksamana telah dibung negeri ke Pulau Seychelles.

1.4 Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu

Haji Abdul Rahman Limbong mengetuai penduduk kampong membersihkan tanah di Kuala Telemong tanpa menghiraukan peraturan tanah British. Pada Mei 1925, kira-kira 300 penduduk kampong telah berkumpul dan membuka tanah milik Tengku Nik Maimunah ibn Sultan Zainal Abidin III. Tindakan ini telah membimbangkan pihak British. Namun dengan jasa baik Tengku Nik Maimunah, mereka dapat di suraikan. Kemuncak kemarahan rakyat ialah pada Mei 1928, iaitu dengan melakukan serangan bersenjata terhadap bangunan kerajaan di Kuala Berang. Mereka telah berjaya menawan bangunan kerajaan tersebut.

Manakala satu kumpulan lagi berkumpul di Kuala Telemong bersiap sedia menunggu arahan untuk menentang British. Dengan menggunakan kuasa dan nama sultan, British menghantar tiga pembesar untuk menawan semula Kuala Berang serta menangkap dan memburu sesiapa sahaja yang menghalangnya.Ini memudahkan British menghadapi penentangan rakyat kerana orang Melayu tidak akan menderhaka kepada sultan. Sepasukan polis seramai 25 orang telah menyerang Kuala Telemong dan berjaya menumpaskan kebangkitan penduduk tempatan dengan membunuh sebelas orang. Haji Abdul Rahman Limbong telah diserang oleh 50 orang polis yang dibawa dari Singapura. Haji Abdul Rahman Limbong berjaya di tahan dan telah dibuang negeri ke Makkah.

1.5 Dato Bahaman di Pahang

Pada tahun 1888, Dato’ Bahaman dan pembesar-pembesar Pahang yang lain bangkit menentang Residen British pertama di Pahang, iaitu J.P. Rodgers. Dato’ Bahaman menentang perlaksanaan undang-undang British yang bertentangan dengan adat resam dan sistem politik tempatan seperti system kehakiman, pungutan hasil tanah, sistem cukai, dan penubuhan pasukan polis luar.

Ini kerana undang-undang tersebut telah menghakis kuasa Dato Bahaman sebagai Orang Kaya Setia Perkasa Pahlawan Semantan. Dato Bahaman dan rakan-rakannya seperti Tok Gajah dan Iman Rasul telah bersatu menentang British selama lima tahun.

Siri penentangan Dato Bahaman ialah pada 1890 iaitu menentang pembinaan Balai Polis Lubuk Terua, Pada 1891-menyerang British kerana menangkap anak buahnya, pada 1892- menyerang dan menawan semula Lubuk Terua, 1894- Menyerang dan menguasai Kuala Tembeling dan Jeram Ampai. Dan akhir sekali pada 1895- Akibat tekanan British, Dato’ Bahaman berundur ke Kelantan.

Dato Bahaman dan rakan- rakan mendapat pelindungan daripada penduduk dan pembesar Terengganu dan

Kelantan Dato’ Bahaman kemudiannya menetap di Hulu Kelantan. Manakala Tok Gajah dan keluarganya menetap di Hulu Terengganu. Pada tahun 1896, Dato Bahaman berpindah ke Bangkok dan diberikan perlindungan politik oleh Raja Chulalongkorn. Beliau telah menetap di Cheing Mai dan diberikan wang sara hidup sebanyak 1000 baht.

Dato’ Bahaman kemudiannya meninggal di sana.

1.6 Yam Tuan Antah di Negeri Sembilan

Penentangan oleh pembesar tempatan terhadap penguasaan British telah dilakukan oleh Yam Tuan Antah Sri

Menanti dan Dato’ Syahbandar Sungai Ujong, iaitu Abdullah Tunggal. Kedua-duanya telah menentang kemasukan British di Sungai Ujong. Malah Dato’ Syahbandar Sungai Ujong enggan menandatangani perjanjian dengan British pada 21 April 1874. Dato’ Syahbandar juga menentang Dato’ Kelana Sungai Ujong, iaitu Syed Abdul Rahman yang mempelawa British untuk campur tangan dalam pertikaian mereka.

Kedua-dua pemimpin tempatan ini, berebut kawasan sempadan untuk mengenakan cukai kepada pedagang bijih timah dari Negeri-Negeri Selat. Dengan kerjasama British, Dato’ Kelana Syed Abdul Rahman berjaya mengalahkan Dato’ Syahbandar Abdullah Tunggal untuk menguasai Sungai Ujong. Dato’ Syahbandar Abdullah

Tunggal terpaksa berundur ke Selangor. Bagaimanapun, beliau kembali semula ke Sungai Ujong dan menandatangani perjanjian dengan British pada 10 November 1874. Dato’ Syahbandar bersetuju meletakkan jawatan dan berhijrah ke Singapura. Dengan itu, Dato’ Kelana Syed Abdul Rahman dapat menguasai seluruh

Sungai Ujong tetapi tertakluk di bawah penguasaan British.

 • Sarawak
 • Rentap

Rentap pemimpin Iban menentang James Brooke pada tahun 1853 kerana bertindak menghapuskan orang Iban di Sungai Skrang yang dianggap sebagai lanun. Beliau telah menyerang pasukan James Brooke di kubu Nanga Skrang bagi menghalang kezaliman James Brooke di daerah tersebut.

Rentap dan pengikutnya berjaya mengusir James Brooke tetapi tentera James Brooke telah bertindak balas dengan membakar kampung mereka. Rentap dan pengikutnya berundur ke Bukit Sadok, namun sekali lagi mereka diserang oleh James Brooke. Tentera James Brooke berjaya mengalahkan Rentap pada tahun 1861. Rentap terpaksa berundur ke Ulu Sungai Entabai dan serangannya semakin lemah.

2.2 Linggir

Linggir iaitu pemimpin Iban di Saribas menentang penaklukan James Brooke pada tahun 1849 dengan menyerang kapal Nemesis dekat Batang Lupar. Serangan ini merupakan tindak balas terhadap langkah James Brooke dan kapten Farquhar menghalang pelayaran mereka di Sungai Saribas. Bagaimanapun, Linggir dan pengikutnya tewas dalam pertempuran tersebut.

2.3 Syarif Masahor

Penentangan orang Melayu di bawah pimpinan Syarif Masahor dan Datuk Patinggi Abdul Gapur berlaku kerana mereka menolak penguasaan James Brooke di wilayah mereka, iaitu di Sungai Rajang pada tahun 1857. Hal ini disebabkan mereka kehilangan kuasa memungut cukai dan pengaruh terhadap penduduk tempatan. Pada tahun 1858, James Brooke telah membina sebuah kubu di Kanowit. Syarif Masahor telah menyerang kubu tersebut. Beliau dan Datuk Patinggi Abdul Gapur kemudian menyerang James Brooke di Kuching. Bagaimanapun, tentangan mereka gagal. Syarif Masahor melarikan diri ke Brunei tetapi beliau telah diserahkan oleh Sultan Brunei kepada British di Singapura. Datu Patinggi Abdul Gapur melarikan diri ke Betawi tetapi beliau berjaya ditahan oleh Belanda dan diserahkan kepada James Brooke.

 • Sabah
 • Mat Salleh

Di Sabah, terdapat beberapa penentangan oleh pemimpin tempatan terhadap Syarikat Borneo Utara British (SBUB). Bagaimanapun, penentangan terbesar telah dilakukan oleh Mat Salleh. Beliau ialah pemerintah daerah Tambunan dan Sungai Sugut. Namun, pihak SBUB tidak menghiraukan kedudukan Mat Salleh. Bukan sahaja mereka menduduki kawasan pengaruh Mat Salleh, malah mereka turut melaksanakan sistem cukai kepala dan surat perahu. Pegawai-pegawai syarikat itu juga bersikap kasar kepada penduduk tempatan.

Mat Salleh telah ke Sandakan berbincang dengan SBUB pada tahun 1895, tetapi tidak dilayan. Sebaliknya, gabenor Beaufort telah menyerang dan membakar kampungnya. Mat Salleh terpaksa melarikan diri. Pada tahun 1897, beliau dan para pengikutnya telah melakukan serangan mengejut terhadap kubu SBUB di Pulau Gaya. Ekoran itu, SBUB telah menawarkan pelan damai pada Mat Salleh, iaitu menyerahkan Tambunan kepadanya. Namun, SBUB mungkir janji dan hal ini menyebabkan Mat Salleh sekali lagi menyerang kubu SBUB. Serangan ini dibalas oleh pasukan tentera SBUB dengan menyerang kubu Mat Salleh. Beliau akhirnya tewas dan meninggal dunia pada 31 Januari 1900.

Soalan 4a: Menganalisis [10 markah]

(i) Buktikan Kejayaan pemimpin tempatan menentang British pada abad ke 19.

Penghulu Dol Said

Penghulu Dol Said mengingkari arahan British supaya naning menghantar 1/10 hasil sebagai ufti kepada Melaka. Penghulu Dol Said Berjaya mengalahkan 150 orang tentera British pimpinan Kapten Wyllie.

Dato’ Maharaja Lela

Sultan Abdullah dan Dato’ Maharaja Lela serta pembesar Perak telah melakukan bantahan terbuka terhadap campur tangan British di Perak. Dato’ Maharajalela juga berjaya membina kubu di Pasir Salak. Selain itu, kejayaan lain yang lebih besar ialah berjaya membunuh residen British di Perak iaitu J.W.W. Birch.

Dato’ Bahaman

Dato’ Bahaman menyerang British kerana menangkap anak buahnya. Dato’Bahaman menyerang dan berjaya menawan semula Lubuk Terua. Beliau juga berjaya menguasai Kuala Tembeling dan Jeram Ampai.

Tok Janggut

Kejayaan yang di capai oleh Tok Janggut ialah ketika menentang British di Pasir Puteh dan berjaya menawan daerah tersebut. Penawanan daerah Pasir Puteh berjaya membentuk sebuah kerajaan di mana Engku Besar Jeram telah di lantik sebagai Raja, Tok Janggut sebagai Perdana Menteri dan Che Ishak sebagai Pegawai Daerah.

Haji Abdul Rahman Limbong

Haji Abdul Rahman Limbong mengetuai penduduk membersihkan tanah di Kuala Berang tanpa menghiraukan peraturan tanah British. Beliau juga bersama penduduk tempatan melancarkan penentangan bersenjata pada tahun 1928. Mereka telah menyerang dan berjaya menduduki bangunan kerajaan di Kuala Berang.

Rentap

Di Sarawak, Rentap telah menyerang tentera James Brooke di Kubu Nanga Skrang dan berjaya mengusir James Brooke dari kawasanya.

Mat Salleh

Akhir sekali ialah kejayaan pemimpin Mat Salleh di Sabah,yang melakukan serangan mengejut terhadap Kubu SBUB di Pulau Gaya. Ini menyebabkan SBUB terpaksa menawarkan pelan damai kepada Mat Salleh dengan menyerahkan Tambunan kepadanya.

 • Jelaskan keberkesanan penentangan pemimpin tempatan terhadap British pada abad ke-19.

Keberkesanan penentangan pemimpin tempatan terhadap Bitish pada abad ke-19 ialah kejayaan Dato Maharajalela menyatukan pembesar dan Dalam peristiwa ini, penduduk Melayu untuk sama-sama menentang British. Dalam peristiwa ini Sepuntum berjaya membunuh J.W.W Birch dan Kapten Innes menyebabkan British terpaksa meminta bantuan daripada tentera SHTI di Hong Kong dan India.

Selain itu, keberkesanan penentangan pemimpin tempatan juga dapat dilihat melalui kejayaan Dol Said dalam mengalahkan British semasa serangan ke atas Naning pada tahun 1831. Kebijaksanaan Dol Said mendapatkan bantuan tentera dari Yam Tuan Ali Rembau, Syed Shahban dan Penghulu Remai dapat mengalahkan tentera British seramai 150 orang.

Seterusnya, kejayaan Mat Salleh melancarkan serangan mengejut terhadap kubu SBUB di Pulau Gaya telah memaksa SBUB mengadakan pelan damai kepada Mat Salleh dan berjanji akan menyerahkan Tambunan.

Sehubungan dengan perkara di atas, perjuangan Tok Janggut juga berjaya mencabar British. Keberkesanan perjuangan Tok Janggut terbukti apabila pihak polis yang diarahkan menangkap Tok Janggut gagal menangkapnya. Malah beberapa pembesar tempatan juga telah menyerang Pasir Puteh dan mereka Berjaya mendudukinya.

Di samping itu, perjuagan Tuan Haji Abdul Rahman Limbong juga memperlihatkan keberkesanan pada tahap awal. Beliau bersama rakyat Telemong telah beberapa kali mengingkari peraturan tanah yang ditetapkan oleh British. Beliau mengetuai penduduk kampong membuka tanah pada tahun 1922 dan 1925.

Seterusnya, perjuangan Dato Bahaman juga memperlihatkan keberkesanannya kerana berjaya menyerang British dan menawan semula Lubuk Terua yang telah dikuasai oleh British. Dato Bahaman dan pengikut juga berjaya menguasai Kuala Tembeling dan Jeram Ampai.

(iii) Strategi perjuangan pemimpin tempatan menentang penjajahan British.

Dol Said menggunakan taktik dengan cara mendapatkan bantuan ketenteraan daripada Yam Tuan Ali dari Rembau, Syed Shaban, Penghulu Remai dan Rechat, Dato’ Kelana Sungai Ujung serta Penghulu Gemencheh telah berjaya mengalahkan 150 orang tentera British.

Rentap menentang penaklukan James Brooke dengan menyerang Kapal Nemesis dekat Batang Lupar. Syarif Masahor telah menyerang kubu James Brooke di Kanowit. Seterusnya, menyerang James Brooke di Kuching bersama-sama dengan Datu Patinggi Abdul Gapur.

Mat Salleh telah menggunakan strategi melalui perbincangan tetapi tidak dilayan oleh pihak SBUB. Mat Salleh dan pengikutnya telah melakukan serangan mengejut terhadap kubu SBUB di Pulau Gaya.

Dato’ Maharaja Lela membuat bantahan terbuka terhadap campur tangan British dan mengarahkan pengikutnya untuk membunuh J.W.W. Birch di Sungai Perak, Pasir Salak.

Dato’ Bahaman menyerang dan menawan semula Lubuk Terua. Kemudian menyerang dan menguasai Kuala Tembeling dan Jeram Ampai. Engku Besar Jeram, Tuan Ahmad, Penghulu Adam, Haji Said, Che Ishak dan rakyat tempatan menyerang Pasir Puteh dan berjaya mendudukinya.

Haji Abdul Rahman Limbong mengetahui membersihkan tanah di Kuala Telemong dan tanah milik Tengku Nik Maimunah ibn Sultan Zainal Abidin III. Haji Abdul Rahman Limbong menyerang bangunan kerajaan di Kuala Berang dan telah berjaya mendudukinya.

(iv) Tindak balas British terhadap kebangkitan pemimpin tempatan

Tindakan British terhadap penentangan di Tanah Melayu ialah, di Naning British telah menghantar tenteranya untuk menakluki Naning pada tahun 1831 tetapi dikalahkan oleh penghulu Dol Said. Pada akhir tahun 1832, seramai 1200 orang tentera telah dihantar oleh British sekali lagi menyerang Naning dan berjaya mengalahkan penghulu Dol Said.

Seterusnya di Perak pula, pihak British dengan 500 orang tentera melancarkan serangan terhadap Pasir Salak dan kawasan yang terlibat. Mereka yang terlibat seperti Dato’ Maharaja Lela, Dato’ Sagor, Pandak Lam, Seputum dan Pandak Indut dihukum gantung. Manakala Sultan Ibrahim dibuang negeri ke Johor dan Sultan Abdullah dan yang lain dibuang ke Pulau Seychelles.

Di Kelantan pula, British telah menggunakan nama sultan Kelantan bagi membawa masuk pasukan tentera dari negeri selat dengan kapal Perang H.M.S Cadmus yang mendarat di Tumpat dan memulakan serangan pada bulan Mei 1915 di Saring. Tok Janggut terkorban dan mayatnya di arak di seluruh pekan Kota Bharu sebelum digantung di pasar dalam keadaan kepala ke bawah dan kaki ke atas sebagai amaran kepada penduduk tempatan yang menentang British.

Tindakan British di Terengganu pula ialah pihak British menggunakan kuasa dan nama sultan Terengganu dan menghantar tiga orang pembesar untuk menawan semula Kuala Berang dan menangkap serta memburu sesiapa sahaja yang menghalang mereka. Selain itu, British juga mengarahkan seramai 25 orang polis menyerang Kuala Telemong dan berjaya mengorbankan seramai 11 orang penentang. Manakala Haji Abdul Rahman Limbong ditangkap dan dibuang ke Makkah.

Bagi menghadapi tentangan di Sarawak, James Brooke telah bertindak membakar kampung Rentap dan menyerang sekali lagi apabila Rentap berundur ke Bukit Sadok.

Di Sabah pula, Gabenor Beufort telah menyerang dan membakar kampung Mat Salleh apabila beliau membuat perundingan di Sandakan tentang kedudukannya. Tindak balas di atas serangan Mat Salleh terhadap kubu SBUB telah menamatkan penentangan terhadap British di Sabah.

Soalan 4b: Menganalisis [10 markah]

 • Jelaskan keberkesanan peranan pertubuhan dan kesatuan dalam memupuk semangat nasionalisme di negara ini.

Keberkesanan pertubuhan dalam memupuk semangat nasionaisme di negara ini dapat dilihat melalui penubuhan Kesatuan Melayu Singapura (KMS) oleh Mohammad Eunos Abdullah. Tujuan penubuhan KMS ialah menjaga kepentingn sosioekonomi penduduk Melayu Singapura. Melalui desakannya, beliau memperoleh sebuah kawasan penempatan khas bagi orang melayu di Singapura.

Selain itu, Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) di tubuhkan oleh S.M Zainal Abidin B.A. Persatuan ini ditubuhkan dengan tujuan menggalakkan ahli-ahlinya berkenal-kenal dan bertukar-tukar pendapat bagi memajukan diri sendiri dan bangsa serta menggalakkan perpaduan dan persaudaraan di kalangan orang Melayu di Semenanjung Tanah Melayu.

Seterusnya, Persatuan Negeri-negeri yang ditubuhkan di Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan. Persatuan-persatuan ini berjaya menggabungkan tenaga intelektual Melayu untuk membincangkan nasib orang melayu dalam soal ekonomi. Ini bertujuan untuk menggalakkan perpaduan orang melayu.

Di samping itu, di negeri Sarawak pula, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak yang telah ditubuhkan oleh Datu Patinggi Abang Haji Abdillah pada tahun 1939. Persatuan ini ditubuhkan untuk mengeratkan perpaduan Melayu. Selain itu untuk menggalakkan masyarakat memperolehi pendidikan untuk kemajuan bangsa. Malahan persatuan ini turut menjaga maruah bangsa dan menegakkan ajaran agama Islam.

Salah satu lagi keberkesanan dapat dilihat melalui penubuhanKesatuan Melayu Muda (KMM) pada tahun 1939. Tokohnya ialah Ibrahim Haji Yaakob dan Mustapha Husein. KMM bertujuan menggalakkan perpaduan di kalangan pemuda melayu, meningkatkan tahap pendidikan orang melayu, bekerjasama dengan Jepun menghalau British, menjadi propaganda Jepun dengan membeli Warta Malaya untuk dijadikan alat propaganda anti-British dan menyediakan kader-kader yang dikenali sebagai tentera semut untuk menentang British.

Akhir sekali, Kongres Melayu 1939 dan 1940. Tujuan pertubuhan ini membincangkan kemunduran orang Melayu dalam pendidikan dan layanan pilih kasih British terhadap anak negeri, Resolusi kongres dengan menggambarkan perpaduan melayu untuk mengatasi permasalahan sosioekonomi dan politik mereka yang lemah dan akhir sekali orang melayu dapat mengatasi perasaan kenegerian yang memisahkan mereka selama ini.

 • Terangkan kesan gerakan nasionalisme sehingga membawa kepada penyatuan orang Melayu dalam persatuan.

Kesan gerakan nasionalisme membawa kepada kesan positif dalam penyatuan orang Melayu. Persatuan Sahabat Pena (PASPAM) antara pertubuhan yang wujud hasil daripada gerakan nasionalisme. Ditubuhkan pada 1934 yang dipimpin oleh S.M Zainal Abidin. Penubuhannnya bertujuan untuk menggalakkan ahlinya berkenal-kenal dan bertukar-tukar pendapat bagi memajukan diri dan bangsa. Hal ini secara tidak langsung telah menggalakkan perpaduan dan persaudaraan dikalangan orang Melayu di seluruh semenanjung Tanah Melayu

Pertubuhan negeri juga telah ditubuhkan di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu seperti di Perak (1937), Selangor (1938), Negeri Sembilan (1938) dan Pahang (1938). Objektif utama penubuhan persatuan negeri ini adalah untuk menggabungkan tenaga intelektual Melayu bagi membincangkan nasib orang Melayu dalam soal ekonomi, pendidikan dan perkhidmatan kerajaan.

Disamping itu,kesan dari gerakan nasionalisme juga telah mewujudkan sebuah persatuan separa politik yang dikenali sebagai Kesatuan Melayu Muda (KMM). Kesatuan ini dipimpin oleh Ibrahim Hj Yaakob. Objektifnya untuk menggalakkan perpaduan dikalangan pemuda Melayu di seluruh semenanjung dan meningkatkan tahap pendidikan orang Melayu.

Manakala di Sarawak pula, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak (1939) telah ditubuhkan Persatuan ini dipimpin oleh Datu Patinggi Abang Haji Abdillah. Tujuan penubuhannya adalah untuk mengeratkan perpaduan Melayu, menggalakkan pendidikan, manjaga budaya dan maruah bangsa serta menegakkan ajaran agama Islam.

Di Sabah, walaupun kesedaran untuk berpersatuan tidak menonjol tetapi masih terdapat cawangan Persatuan Sahabat Pena yang bergiat di Jesselton (Kota Kinabalu), Labuan dan Tawau. Walaubagaimanapun, kegiatannya mirip kepada kegiatan persatuan di Semenanjung. Anggota-anggotanya terdiri daripada peniaga kecil, pegawai rendah kerajaan dan guru sekolah Melayu.

Soalan 5a: Mengaplikasi [10 markah]

 • Bagaimanakah kita memanfaatkan perjuangan pemimpin tempatan pada abad ke 19 dalam memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

Antara usaha bagi memanfaatkan perjuangan pemimpin tempatan dalam memupuk semangat nasionalisme adalah menghayati perjuangan pemimpin tempatan yang sanggup berjuang untuk kedaulatan negara.

Seterusnya, bagi memanfaatkan perjuangan pemimpin tempatan dalam memupuk semangat nasioanilsme dengan menghidupkan semula watak-watak mereka melalui filem dan drama agar menjadi tatatpan rakyat Malaysia hari ini.

Kita juga boleh memanfaatkan perjuangan pemimpin tempatan melalui pameran yang menarik dan kreatif di muzium yang dilawati untuk menimbulkan kesedaran tentang kehebatan perjuangan pemimpin tempatan

Di samping itu, aktiviti penulisan seperti menulis esei bertemakan perjuangan pemimpin tempatan juga mampu memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Aktiviti ini sesuai dilakukan sempena sambutan bulan kemerdekaan yang perlu dibuka penyertaan untuk pelbagai lapisan masyarakat.

Seterusnya, perjuangan pemimpin tempatan dimanfaatkan untuk memupuk semangat nasionalisme dengan memuatkan peristiwa berkenaan dalam silibus pembelajaran bagi murid sekolah rendah dan menengah agar dapat mencontohi keberanian dan kegigihan para pejuang lampau.

Selain itu, kita dapat memupuk semangat nasionalisme dengan mengenali pejuang-pejuang terdahulu serta menghayati hasil perjuangan mereka dalam membebaskan negara daripada cengkaman penjajah. Seterusnya, menghargai jasa-jasa dan pengorbanan para pejuang bangsa terutamanya dalam kalangan generasi muda.

Dalam pada itu juga, semangat nasionalisme ini dapat dipupuk dengan memelihara keamanan yang sudah sekian lama dikecapi untuk meneruskan legasi pembangunan negara secara berterusan. Kita juga wajar mencontohi sikap perjuangan pemimpin tempatan seperti berani dalam mempertahankan hak walaupun mereka tidak mempunyai senjata yang canggih. Malahan mereka juga tidak mudah putus asa kerana sentiasa berusaha untuk mempertahankan kedaulatan negara.

Akhirnya, kita hendaklah sentiasa menyedari bahawa pembangunan yang dikecapi sehingga kini tidak akan tercapai tanpa pengorbanan dan perjuangan tokoh-tokoh terdahulu. Justeru melalui penghayatan ini kita dapat memupuk semangat cintakan negara.

(ii) Melalui semangat nasionalisme warga Malaysia mampu mempertahankan kedaulatan negara. Berikan alasan anda.

Semangat nasionalisme yang ada pada warga Malaysia sememangnya mampu mempertahankan kedaulatan negara, ini kerana semangat nasionalisme akan mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia seterusnya mendorong kepada semangat setia negara yang tinggi dan semangat sanggup berkorban untuk negara.

Di samping itu, dapat melahirkan warga Malaysia yang tidak mudah terpengaruh dengan agenda anasir luar dan mengelakkan diri daripada perkara-perkara negatif seperti rasuah, penyalahgunaan dadah dan pemerdagangan orang.

Selain itu, semangat nasionalisme bukan sahaja memupuk semangat sifat bekerjasama antara rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan bersama-sama menjaga maruah bangsa Malaysia yang berdaulat.

Selanjutnya semangat nasionalisme akan mengekalkan perpaduan antara kaum. Perpaduan antara kaum akan dapat memastikan keamanan negara dan kemajuan yang dirancang akan tercapai.

Selain itu, warga Malaysia yang memiliki semangat nasionalisme akan patuh kepada ajaran agama masing masing. Masyarakat yang patuh kepada ajaran agama akan mematuhi undang-undang dan mudah diuruskan.

Seterusnya warga Malaysia yang mempunyai semangat nasionalisme akan melengkapkan diri dengan segala ilmu pengetahuan yang berguna dan menguasai pelbagai kemahiran seperti ilmu komputer, sains dan teknologi. Masyarakat berpengetahuan amat diperlukan untuk merealisasikan wawasan negara.

Soalan 5b: Mengaplikasi [10 markah]

 • Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan keberkesanan yang boleh dicapai oleh negara melalui media massa untuk mengekalkan kedaulatan negara

Media Massa merupakan medium berkesan dalam membantu negara mengekalkan kedaulatan negara. Buktinya, media massa dapat menyampaikan dasar-dasar kerajaan kepada umum dengan lebih cepat.Malahan maklumat berkaitan dengan dasar baru kerajaan dapat di peroleh dan di akses dengan lebih mudah sama ada melalui media sosial, internet mahupun melalui media penyiaran seperti berita dan hebahan umum.

Di samping itu, media massa juga dapat menyampaikan maklumat dengan tepat kepada umum. Hampir 90% maklumat yang disampaikan melalui media massa adalah sahih dan boleh dipercayai. Oleh yang demikian, kebanyakan rakyat Malaysia kebanyakkannya bergantung sepenuhnya kepada media massa untuk mendapatkan berita terkini.

Keberkesanan media massa juga dapat dilihat dalam memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di media massa. Hal ini dapat dilihat melalui penyampaian berita, rancangan-rancangan ilmiah dan forum yang kebanyakkannya disampaikan dengan menggunakan bahasa Melayu. Hal ini sekaligus membantu ke arah perpaduan kaum di negara ini.

Selain itu, media massa juga merupakan agen perpaduan dan medium penting dalam mengekalkan keamanan negara. Buktinya, penyiaran berita yang berkaitan dengan perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan dapat menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Mesej berunsurkan semangat keberanian dan kerjasama juga jelas berjaya disampaikan melalui program-program radio atau siaran rancangan televisyen.

(ii) Jelaskan ciri-ciri warga Malaysia yang mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi.

Antara ciri warga Malaysia yang mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi adalah mempunyai semangat cintakan negara yang kental. Perasaan sayangkan negara diterjemahkan dengan mematuhi undang-undang negara. Malahan perasaan bangga menjadi warga Negara Malaysia melangkaui semangat perkauman dan kenegerian.

Selain itu , menghormati tokoh-tokoh negarawan yang banyak berjasa sebelum dan selepas kemederkaan perlu dipupuk sebagai tanda penghargaan kepada mereka. Jasa dan pengorbanan mereka perlu diingati dan dihargai serta dijadikan sumber inspirasi terutama kepada generasi muda.

Seterusnya, setiap warga Malaysia mesti berpegang teguh dengan prinsip Rukun Negara yang menjadi panduan kepada semua warga. Nilai agama dan budaya perlu diamalkan demi memperkukuhkan jati diri sebagai rakyat Malaysia yang baik. Warga Malaysia seharusnya berani,bijak dan yakin dalam sebarang tindakan demi menjaga nama baik negara sama ada di dalam dan di luar negara.

Di samping itu, mempunyai semangat juang untuk mempertahankan kedaulatan negara daripada ancaman penceroboh atau anasir asing. Ini penting untuk mengekalkan keharmonian dan kemakmuran negara.

Warga Malaysia yang mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi akan mengutamakan perpaduan dan sanggup bekerjasama dengan pelbagai kaum untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan negara.Warga Malaysia juga sewajarnya mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan sebagai melambangkan penyatuan bangsa.

Seterusnya, warga Malaysia juga mesti menguasai pelbagai cabang ilmu pengetahuan seperti teknologi dan kemahiran ICT untuk menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020.Akhir sekali warga Malaysia seharusnya mengutamakan pembelian barangan buatan Malaysia sebagai sumbangan dalam pembangunan ekonomi negara.

Soalan 6 : Menilai [10 Markah]

(i) Adakah anda bersetuju bahawa perjuangan pemimpin tempatan tidak berjaya. Berikan hujah anda.

Saya tidak bersetuju dengan pernyataan ini walaupun dari segi perjuangan menentang penjajah itu gagal namun kesan yang ditinggalkan ekoran penentangan tersebut telah menaikkan semangat patriotisme yang sangat tinggi dalam kalangan penduduk Tanah Melayu .Contohnya perjuangan Dato’ Maharajalela, Pandak Lam, Pandak

Indut, Dato, Sagor dan Seputum sehingga titisan darah terakhir. Perjuangan mereka telah menunjukkan semangat setia negara yang mendalam kerana sanggup berkorban untuk bangsa dan tanahair tercinta. Akhirnya kemerdekaan mampu kita perolehi pada 31 Ogos 1957

Selain itu juga, sifat bekerjasama dan tolong menolong antara pemimpin dengan pengikut dalam menentang penjajahan British telah menyumbangkan ke arah kejayaan generasi hari ini. Contohnya kemenangan Dol Said menentang British pada 1831 mendapat bantuan ketenteraan dari Yam Tuan Ali, Syed Shaban, Penghulu Ramai dan Rechat, Dato Kelana Sungai Ujong serta Penghulu Gemenchah. Sifat inilah yang akhirnya menjadikan Malaysia negara yang aman dan makmur walaupun terdiri daripada berbilang kaum, agama dan kebudayaan.

Di samping itu, penentangan ini jelas memperlihatkan sikap tidak mudah putus asa. Buktinya perjuangan sehingga ke titisan darah yang terakhir yang ditunjukkan oleh pejuang tempatan seperti Tok Janggut, Mat Salleh dan Rentap sebenarnya telah mampu mengugat kedudukan British di Tanah Melayu. Sikap ini yang telah diaplikasi oleh generasi hari ini mampu melahirkan ramai atlet sukan yang bertaraf antarbangsa seperti Dato Lee Chong Wei, Pandalela Rinong, Dato Nicol David dan ramai lagi.

Kesabaran perjuangan pemimpin tempatan yang lampau sebenarnya mencetuskan kebimbangan pihak penjajah yang akhirnya mengakui kehebatan para pemimpin dan kemudian akur untuk membebaskan Tanah Melayu daripada belenggu penjajahan. Kesabaran ini juga yang diamalkan oleh generasi hari ini yang akhirnya menjadikan negara Malaysia sebuah negara industri yang akhirnya mampu menghasilkan kereta nasional yang boleh dipasarkan di luar negara.

Seterusnya, keberanian perjuangan tokoh tempatan telah memberi inspirasi dan mampu melahirkan ramai pemimpin negara yang mampu bersuara dan mengeluarkan pendapat dalam arena perbincangan antarabangsa seperti Persidangan PBB. Buktinya keberanian Perdana Menteri kita dalam membela nasib mangsa yang terlibat dengan kemalangan kapal terbang MH17 yang ditembak jatuh oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Perdana Menteri lantang untuk membawa mereka yang bersalah ke muka pengadilan.

(ii) Pada pendapat anda, apakah peranan yang patut dimainkan oleh penulis akhbar bagi mengekalkan politik yang stabil di Malaysia pada hari ini?

Pada pendapat saya, peranan yang patut dimainkan oleh penulis akhbar bagi mengekalkan politik yang stabil di Malaysia pada hari ini ialah hanya menyiarkan berita yang benar atau sahih sahaja. Ini penting supaya rakyat memahami perkembangan semasa politik tanah air yang sebenar.

Seterusnya, penulis akhbar perlu kerap memaparkan isu yang menggalakkan kerjasama dalam masyarakat. Contohnya, menulis berita mengenai aktviti gotong-royong dan aktiviti Rukun Tetangga yang melibatkan pelbagai kaum di negara ini.

Di samping itu,penulis akhbar juga perlu menyediakan ruangan khas untuk memberi kesedaran tentang kepentingan perpaduan kaum. Hal ini bertujuan untuk memupuk perpaduan kaum yang menjadi nadi kestabilan politik sehingga hari ini. Contohnya, gambar sukan yang memupuk perasaan muhibbah antara pelbagai kaum

Selain itu, penulis akhbar tidak seharusnya menimbulkan isu-isu sensitif yang boleh menyemarak api perkauman. Sebaliknya penulis boleh membantu mengekalkan politik yang stabil melalui bahasa. Contohnya, memartabatkan Bahasa Melayu sebagai perhubungan utama di negara Malaysia. Ini kerana Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan alat penyatuan antara kaum seperti yang termaktub dalam perlembagaan 152.

Akhir sekali ialah penulis akhbar perlu berusaha untuk meningkatkan perasaan cinta akan bangsa dan negara terutama dalam kalangan generasi muda. Contohnya menyediakan ruangan Sejarah untuk mengetahui tentang peristiwa penting negara seperti kemerdekaan dan perjuangan pemimpin tempatan. Ini penting agar rakyat tidak melupakan sejarah perjuangan negara demi mengekalkan politik yang stabil di Malaysia pada hari ini.

(iii) Sekiranya anda adalah seorang penulis akhbar, majalah atau novel pada hari ini, apakah tema penulisan yang akan anda pilih untuk menaikkan semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat? Berikan alasan anda.

Sekiranya saya adalah seorang penulis akhbar, majalah atau novel pada hari ini, tema penulisan yang akan saya pilih untuk menaikkan semangat nasionalisme kalangan rakyat ialah tema Perpaduan. Ini kerana Malaysia terkenal sebagai sebuah negara yang terdiri daripada rakyat pelbagai kaum tetapi mampu hidup dengan aman dan makmur. Sebagai contoh, tema perpaduan yang ditonjolkan melalui pengamalan Rumah Terbuka oleh kaum-kaum yang menyambut perayaan masing-masing pada setiap tahun dan diraikan secara bersama dengan rasa gembira. Hal ini pasti akan berjaya menaikkan dan menyuburkan semangat nasionalisme kalangan rakyat.

Seterusnnya ialah tema Malaysia Boleh merupakan slogan yang diilhamkan oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Slogan ini merupakan ciptaan terulung yang berjaya mengikis persepsi orang luar bahawa Malaysia adalah negara kampung. Pada asalnya, slogan ini dicipta untuk menyuntik semangat atlet Malaysia dalam arena sukan tetapi slogan ini akhirnya telah berkembang dan berjaya melakukan transformasi besar dalam aspek politik, ekonomi dan sosial sehingga dikagumi oleh negara luar. Contohnya, kejayaan dua orang pendaki negara iaitu Mohandas dan Magendran yang berjaya sampai ke puncak Gunung Everest kerana semangat Malaysia Boleh! Semangat ini tentunya akan terus menaikkan semangat nasionalisme kalangan rakyat.

Selain itu, tema Keistimewaan Malaysia. Dalam tema ini, saya akan memaparkan keistimewaan Malaysia yang mempunyai kepelbagaian etnik dan budaya etnik terutama di Sabah dan Sarawak. Ini kerana, Sabah dan Sarawak mempunyai lebih 32 etnik yang terdiri daripada pelbagai budaya, makanan dan adat tradisi. Hal ini pasti menimbulkan semangat kebanggaan kalangan rakyat Malaysia kerana mempunyai keunikan yang tersendiri.

Seterusnya ialah tema Kejayaan Rakyat Malaysia. Semua kejayaan yang pernah dicipta oleh rakyat Malaysia akan dikumpulkan dalam ‘Malaysia Boof Of Record’ untuk dijadikan inspirasi oleh generasi pada hari ini. Contohnya, kejayaan Datuk Sheikh Muzaffar sebagai angkasawan pertama negara dan Datuk Nicol David sebagai pemain nombor satu dunia dalam sukan Skuasy. Melalui penulisan ini, pastinya akan menyuntik semangat generasi muda untuk terus melakar kejayaan dan seterusnya menaikkan semangat nasionalisme kalangan rakyat.

Akhir sekali ialah tema Patriotik. Tema ini mengangkat perjuangan tokoh-tokoh yang sering dilupakan setiap kali sambutan ulangtahun kemerdekaan negara. Contohnya, perjuangan Tok Janggut di Kelantan, Rosli Dhobi di Sarawak dan Mat Salleh di Sabah. Melalui tema ini adalah diharapkan generasi pada hari ini akan sentiasa merasa bersyukur kerana hidup dalam suasana aman damai dan berusaha untuk menjaga keamanan negara. Untuk itu, semangat nasionalisme harus subur sentiasa dan mekar mewangi setiap masa demi kedaulatan negara tercinta.

Soalan 7: Menjana Idea [10 markah]

7a. Cabaran dan langkah

7a (i) Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh negara dalam usaha memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat. [5 markah ]

Cabaran yang dihadapi dalam usaha memupuk semangat nasionalisme adalah kesukaran mengukuhkan perpaduan di Malaysia kerana kepelbagaian kaum yang terdapat dalam negara.

Selain itu pengaruh luar juga menyebabkan kurangnya semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat kerana mereka lebih tertarik dengan budaya luar berbanding budaya sendiri,

Perkembangan teknologi yang melalaikan juga menyebabkan kurangnya semangat nasionalisme terutama dalam kalangan remaja. Mereka lebih suka berhibur daripada membaca dan mencari maklumat berkaitan sejarah negara.

Disamping itu kurang kerjasama pelbagai pihak berwajib dalam mengadakan program-program yang berunsur patriotisme menyebabkan semanagat nasionalisme kurang dihayati.

Akhir sekali wujudnya jurang perbezaan pendidikan seperti memilih sekolah mengikut kelompok kaum masing-masing. Ini menyebabkan sukar untuk menwujudkan semangat nasionalisme dalam diri pelajar.

7a (ii) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. (5 Markah)

Langkah-langkah untuk mengatasi cabaran dalam memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat adalah semua rakyat haruslah mengukuhkan perpaduan dengan menjayakan konsep 1 Malaysia yang dapat menyatupadukan semua kaum dan menwujudkan perpaduan.

Selain itu pihak yang berkenaan contohnya pihak media haruslah menapis pengaruh luar sebelum disiarkan. Rakyat juga haruslah bijak memilih maklumat yang disampaikan.

Seterusnya ibu bapa haruslah memantau penggunaan teknologi supaya anak-anak hanya mengakses maklumat yang positif dan bermanfaat. Ini penting supaya anak-anak mempunyai ilmu pengetahuan tanpa mengenepikan nilai-nilai murni seperti berakhlak mulia dan bertanggungjawab.

Kerajaan wajib meningkatkan kerjasama daripada pelbagai pihak untuk menganjurkan program-program berunsurkan nasionalisme. Contohnya, Syarahan kemerdekaan dan kuiz kenegaraan.

Akhir sekali menubuhkan sekolah wawasan boleh menaikkan semangat nasionalisme rakyat kerana pelajar boleh bergaul dan bekerjasama dalam satu sekolah walaupun berlainan kaum.

7b. Sebab dan kesan

7b(i) Jelaskan sebab-sebab semangat nasionalisme semakin luntur dalam kalangan generasi muda pada hari ini.

Semangat nasionalisme semakin luntur dalam kalangan generasi muda hari ini adalah disebabkan generasi muda kini tidak mempunyai semangat cinta akan tanah air . Mereka juga tidak memahami maksud sebenar patriotisme. Selain itu, generasi muda juga mudah terpengaruh dengan anasir-anasir yang negatif dari media massa ataupun internet.

Generasi muda juga terlalu leka dengan lambakan hiburan yang menyeronokkan. Di samping itu,generasi muda turut terpengaruh dengan budaya asing yang kini semakin berleluasa di negara kita. Seterusnya, kurang didikan agama dan kesedaran sivik juga menyebabkan semangat nasionalisme semakin luntur dalam jiwa generasi muda.

Selain itu,sikap suka mementingkan diri sendiri juga antara sebabnya. Tidak dapat dinafikan bahawa semangat nasionalisme juga semakin luntur kerana generasi muda kini tidak memahami konsep Rukun Negara.

Generasi muda juga kurang menghayati perjuangan tokoh-tokoh tempatan. Seterusnya,kurangnya ilmu pengetahuan turut menyebabkan kurangnya semangat nasionalisme dalam diri generasi muda kini.

7b(ii) Nyatakan kesan yang akan berlaku sekiranya sikap ini tidak dibendung.

Kesan yang akan berlaku sekiranya sikap ini tidak dibendung ialah generasi muda akan berpecah belah.

Selain itu, keamanan dan keharmonian negara juga akan terancam. Seterusnya, lahirnya individu yang mementingkan diri sendiri.

Di samping itu, generasi muda juga akan hilang jati diri. Seterusnya, minda generasi muda akan mudah dijajah dan terpengaruh dengan anasir-anasir luar. Gejala sosial dalam kalangan generasi muda turut meningkat dan sukar dibendung.

Selain itu,perasaan bangga sebagai rakyat Malaysia tidak akan wujud. Generasi muda juga tidak akan menghormati Rukun Negara. Seterusnya, pertahanan negara juga akan menjadi lemah.Wawasan 2020 turut tidak akan tercapai.

Soalan 8 : Iktibar / nilai / patriotisme [5 Markah]

Iktibar /Nilai/Unsur Patriotisme yang diperoleh berdasarkan tajuk yang dikaji.

Antara iktibar yang diperoleh ialah kita hendaklah sentiasa menunjukkan kecintaan kepada negara untuk mengekalkan kedaulatan negara. Selain itu, kita haruslah bekerjasama dalam mencapai matlamat negara. Kita juga perlu berganding bahu untuk membangunkan negara supaya negara kita setanding dengan negara-negara maju. Seterusnya, kita mestilah berani dan tabah menghadapi cabaran. Disamping itu, kita haruslah setia kepada pemimpin dan berhati-hati dengan orang asing supaya negara kita tidak lagi dijajah semula.

Antara nilai yang kita perlu amalkan ialah sentiasa menunjukkan semangat kekitaan dan kesamarataan dalam apa jua tindakan yang dilakukan. Selain itu, kita perlu menunjukkan kerjasama dan hidup saling hormat-menghormati di antara pelbagai kaum di Malaysia. Kita juga perlu menunjukkan nilai menghargai dan menghormati agama kaum lain. Kita juga sentiasa saling memahami dan bertoleransi dalam apa jua perkara yang dilakukan.

Sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai unsur patroitik, kita perlu bersifat terbuka dengan menyokong perubahan dari semasa ke semasa untuk kearah kebaikan. Selain itu, perpaduan harus diamalkan sepanjang masa supaya keamanan negara dapat dikekalkan. Sebagai rakyat juga, kita perlu berbangga dengan kejayaan dan keunikan negara yang terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya. Akhir sekali kita juga wajar menunjukkan penghormatan terhadap kepimpinan negara dan sentiasa bersyukur dengan kemerdekaan Malaysia yang sudah

Soalan 9 : Kesimpulan [5 Markah]

Pengetahuan

Antara Pengetahuan yang saya perolehi ialah mengetahui usaha masyarakat tempatan penjajahan oleh kuasa luar. Penentangan di dorong oleh hasrat membebaskan negara daripada kuasa penjajah. Abad ke-19 dan abad ke-20 mengetengahkan ramai pemimpin tempatan daripada pelbagai latar belakangan bangkit menentang penjajah. Perubahan pentadbiran penjajah mendatangkan pelbagai kesulitan kepada penduduk tempatan. Penjajahan British telah meninggalkan pelbagai impak dalam aspek politik, ekonomi dan sosial.

Nilai Murni

Antara nilai murni yang dapat diterapkan ialah semangat juang yang kental dalam mempertahankan tanah air. Selain itu mempertahankan kedaulatan negara dengan memiliki sikap berani menentang musuh. Disamping itu, memiliki jati diri yang tinggi agar tidak mudah menerima pengaruh luar. Selanjutnya tidak mudah berputus asa dengan menunjukkan semangat setia negara yang tinggi. Akhirnya kesangupan bekorban demi agama, bangsa dan negara dengan mengetepikan kepentingan diri.

Unsur Patriotik

Antara unsur patriotik yang boleh diterapkan dalam diri ialah cinta akan negara yang tinggi dan berkorban nyawa. Contohnya penentangan Tok Janggut. Selain itu, bersatu padu dan mempunyai semangat kekitaan bagi mewujudkan keharmonian negara.

Harapan dan masa depan

Harapan saya agar rakyat Malaysia dapat memperkukuh semangat nasionalisme yang tinggi. Hal ini juga, supaya dapat pertahan negara daripada campur tangan kuasa asing dan seterusnya dapat mengekalkan kedaulatan negara. Akhir sekali semoga rakyat Malaysia saling menghormati antara satu sama lain untuk mewujudkan keamanan.

NOTA KILAT TUDINGAN SEJARAH SPM TINGKATAN 5

BAB 1 :  KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME
DI ASIA TENGGARA

Tajuk Tudingan

 1. Birokrasi Barat – Filipina , Indonesia, Thailand
 2. Kemerdekaan di Thailand
 3. Nasionalisme Tahap 1 dan 2

Ciri-ciri umum sistem birokrasi Barat yang diperkenalkan di Negara-negara Asia Tenggara

 • Kuasa barat menubuhkan kerajaan pusat
 • Barat melantik Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir
 • Mereka melaksanakan pentadbiran melalui biro(jabatan)
 • Pegawai barat dilantik sebagai ketua biro
 • Kuasa barat memperkenalkan undang-undang barat.

FILIPINA

Ciri-ciri birokrasi yang diperkenalkan oleh Sepanyol di Filipina.

 • Sepanyol memperkenalkan sistem pentadbiran berpusat
 • Gabenor Jeneral menjadi pemerintah tertinggi di peringkat pusat
 • Datuk Bandar menjadi pentadbir wilayah
 • Gabenor kecil menjadi pentadbir Bandar
 • Encomiendero menjadi pemerintah Encomienda

Maksud Sistem Encomienda 

 • Sistem pentadbiran Sepanyol diperingkat tempatan
 • pemerintahnya diketuai encomiendero

Tugas-tugas Encomiendero yang diperkenalkan Sepanyol di Filipina.

 • menjaga keamanan
 • mengutip cukai
 • mengkristiankan penduduk barangay

Sebab sistem Encomienda dibenci oleh penduduk Filipina.

 • mengenakan cukai yang tinggi
 • mengenakan kerahan tenaga terhadap penduduk

INDONESIA

Perubahan sistem pentadbiran yang diperkenalkan oleh Belanda di Indonesia.

 • pentadbiran dibahagikan kepada pentadbiran pusat dan tempatan
 • pentadbiran pusat diketuai oleh Gabenor Jeneral
 • pentadbiran tempatan diketuai dikendalikan oleh pembesar tempatan
 • pentadbiran tempatan menjalankan tugas dengan pengawasan pegawai Belanda
 • Belanda menubuhkan jabatan kerajaan seperti Jabatan Pelajaran dan Pertanian
 • Belanda menubuhkan dewan tempatan
 • dewan tempatan berfungsi sebagai penasihat pentadbiran Belanda
 • dewan tempatan tiada kuasa perundangan
 • Belanda menubuhkan Volksraad
 • Volksraad merupakan majlis rakyat

THAILAND 

Perubahan yang dilakukan oleh Raja Mongkut terhadap sistem pentadbiran Thailand. 

 • melantik 80 orang penasihat barat mengetuai pelbagai jabatan
 • penasihat barat digubakan untuk melatih pegawai tempatan
 • Penasihat Britain dalam kewangan,pelabuhan dan polis
 • Penasihat Amerika dalam jabatan kastam
 • Penasihat Perancis dalam ketenteraan

Sistem birokrasi yang diperkenalkan oleh Chulalongkorn di Thailand.

 • memperkenalkan majlis Penasihat rendah,majlis mesyuarat tinggi dan cabinet menteri
 • melantik juruaudit dari Britain
 • pentadbir dilantik dalam kerajaan berdasarkan tahap pendidkan
 • memperkenalkan system raja berperlembagan menggantikan raja mutlak
 • pengaruh pembesar tempatan dan raja dikurangkan.

Kesan-kesan pengenalan sistem birokrasi barat terhadap sistem pentadbiran Asia Tenggara.

 • Penubuhan Kerajaan Pusat
 • Pentadbiran dibahagikan jepada pentadbiran pusat dan tempatan
 • pentadbiran pusat diketuai gabenor Jeneral/pesuruhjaya tinggi
 • pembesar tempatan diperingkat pusat dihapuskan
 • Terhapusnya institusi raja
 • Raja kehilangan kuasa
 • Fungsi raja sebagai penaung agama terhapus
 • Pentadbiran dijlankan melalui biro-biro
 • Pegawai barat dilantik menjadi ketua biro
 • Beberapa jabatan ditubuhkan seperti perhutanan,kesihatan pelajaran dan lain-lain
 • Pengenalan sistem undang-undang Barat
 • Kuasa barat memperkenalkan undang-undang barat
 • rang undang-undang di tanah jajahan diluluskan dinegara mereka
 • British memperkenalkan sistem kehakiman barat
 • Raja menerima penasihat Barat
 • Raja terpaksa menerima penasihat barat daripada residen
 • Residen dan penasihat barat menasihat sultan dalam semua perkara kecuali hal ehwal agama dan adat istiadat melayu
 • pembesar tempatan hilang pengaruh
 • pentadbiran tempatan diambil alih oleh pegawai bandaran.

BAB 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

Tajuk Tudingan

 1. Faktor Pemangkin Nasionalisme
 2. Gerakan Islah
 3. Akhbar dan Majalah
 4. Persatuan

FAKTOR –FAKTOR PEMANGKIN NASIONALISME DI TANAH MELAYU SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

Pengenalan Sistem politik Barat dan memusnahkan sistem politik tempatan

 • British meletakkan seorang Residen
 • Residen mengambil alih pentadbiran negeri daripada pembesar tempatan
 • Pembesar diberikan pencen
 • Pembesar digantikan dengan oleh pegawai British
 • Kesannya perubahan ini menjatuhkan maruah orang tempatan /mencabar sistem tempatan/amalan tradisi
 • Keadaan ini telah membangkitkan kebencian penduduk terhadap British

Perkembangan sistem pendidikan

 • Melahirkan golongan intelek Melayu yang mampu berfikir tentang kemajuan bangsa
 • Menggunakan idea baru untuk memajukan diri dan menolak penjajahan British
 • Mereka menyedari perlunya sumbangan tenaga dan fikiran mereka untuk menyedarkan bangsa Melayu
 • Mereka menggunakan idea baru untuk memajukan diri dan menolak penjajahan

Dasar British dalam sistem pentadbiran

 • Menggalakkan sesiapa sahaja datang ke Tanah Melayu
 • Untuk melabur, berniaga, berdagang, bekerja dan menetap di Tanah Melayu
 • Ramai orang asing telah datang ke Tanah Melayu dan menetap di sini
 • Kemasukan orang asing yang berterusan telah meningkatkan jumlah imigran di Tanah Melayu
 • Ini menimbulkan persaingan kepada penduduk tempatan
 • Orang asing menguasai bidang perlombongan, perladangan getah dan perniagaan.
 • Orang Melayu kekal dengan pertanian padi yang tidak dimajukan oleh British
 • British membuka bandar baru sebagai pusat pentadbiran
 • Orang Melayu tetap tinggal di kampung-kampung dengan segala kekurangan
 • Kemajuan ekonomi seperti perniagaan/prasarana / elektrik / perkhidmatan pos/telefon/sekolah/hospital
 • Telah meningkatkan taraf hidup di bandar
 • Keadaan ini menjarakkan lagi jurang taraf hidup antara orang tempatan di luar bandar dengan imigran lain di bandar
 • Dasar British telah memundurkan lagi taraf hidup orang Melayu
 • Golongan intelek Melayu menjadikannya sebagai isu gerakan nasionalisme

Pendudukan Jepun menjadi pemangkin terhadap gerakan nasionalisme.

 • konsep Kawasan Kesemakmuran Asia telah menekankan kebebasan negara negara Asia
 • Untuk menentukan kemajuan masing-masing dan meningkatkan persaudaraan dalam kalangan negara tersebut
 • Jepun menggalakkan orang tempatan bekerjasama/berjanji untuk memerdekakan Tanah Melayu
 • Kesengsaraan hidup akibat kekurangan makanan/ubat-ubatan /kekejaman pentadbiran Jepun menyebabkan penduduk Tanah Melayu membenci penjajahan oleh kuasa Barat atau Timur
 • Semua penjajah tetap zalim/menekan kehidupan orang tempatan
 • Kesannya, apabila British memperkenalkan Malayan Union tahun 1946, orang Melayu menentang
 • Mereka tidak mahu dijajah oleh sesiapa pun

Penguasaan Parti Komunis Malaya selama 14 hari tahun 1945 membangkitkan semangat menentang penjajah

 • PKM menguasai balai-balai polis dan memerintah dengan kejam
 • Mereka membunuh dan menangkap sesiapa sahaja yang dianggap penyokong Jepun
 • Gerakan ini mencetuskan konflik perkauman
 • Banyak orang Melayu terbunuh/rumah dibakar oleh anggota PKM
 • Dibalas oleh orang Melayu di Perak/Johor Sembilan/Pahang

Kemunculan mesin cetak

 • Memberikan kesan kepada penyebaran ilmu pengetahuan
 • Mendorong kepada penentangan terhadap British
 • Melalui buku, akhbar, majalah, kitab agama dan lain-lain, idea menentang penjajah dapat disebarkan

Gerakan Pan-Islamisme Sedunia memberi kesan terhadap kesedaran semangat kebangsaan

 • Merupakan gerakan intelektual Islam seluruh dunia untuk membangkitkan pemahaman yang lebih progresif terhadap Islam
 • Bertujuan untuk menentang penjajahan Barat ke atas negara-negara Islam
 • Gerakan reformis oleh Syed Muhammad Abduh, pensyarah di Universiti al-Azhar, Mesir telah tersebar luas
 • Dalam tulisannya, beliau memberikan kupasan bahawa Islam ialah cara hidup yang menekankan kepentingan dunia dan akhirat
 • Islam juga mendorong umatnya menuju kejayaan
 • Tulisannya disebarkan dalam majalah al-Manar
 • Gerakan Wahabi yang berlaku di Arab Saudi juga mendesak matlamat yang sama

Kesedaran Politik Serantau

 • Indonesia yang rapat dengan Tanah Melayu(geografi) dan budaya telah mempengaruhi gerakan nasionalisme di Tanah Melayu
 • Kesedaran politik dan pendidikan Indonesia yang lebih matang telah melahirkan ramai golongan intelektual
 • Penulis yang hebat telah menghasilkan karya yang menjadi bacaan masyarakat di Tanah Melayu
 • Idea kebebasan politik dan penentangan terhadap penjajahan telah tersebar luas dan dihayati oleh penduduk tempatan
 • Kemasukan orang Indonesia ke Tanah Melayu memudahkan penerimaan unsur kegiatan nasionalisme Indonesia di Tanah Melayu

GERAKAN ISLAH DI TANAH MELAYU

Maksud Gerakan Islah

 • Gerakan Islah adalah satu gerakan pemulihan yang berusaha membetulkan pandangan masyarakat Melayu terhadap Islam.
 • Ia bertujuan untuk memajukan umat Islam berdasarkan ajaran al-Quran dan Hadis.
 • dipimpin oleh Kaum Muda setelah tamat belajar di Universiti al-Azhar di Mesir 

Tokoh-tokoh /pelopor

 • Sheikh Tahir Jalaludin
 • Syed Syeikh al-Hadi
 • Burhanuddin al-Helmy

            Matlamat / tujuan / isu

 • menyampaikan idea mereka demi kemajuan umat Islam selaras dengan kemajuan dunia pada waktu itu.
 • Memajukan ekonomi, pendidikan, politik dan sosial orang Melayu.
 • Menyematkan sikap mengkritik penjajah ke dalam fikiran orang Melayu
 • Mengkritik raja yang tidak berperanan dalam memajukan orang Melayu.
 • Mengkritik pembesar Melayu yang tidak berperanan dalam memajukan orang Melayu.

Akhbar/ Majalah

 • Al-Imam
 • Neracha
 • Edaran Zaman
 • Pengasuh
 • Saudara

Halangan/Tentangan

 • Perjuangan Kaum Muda ini telah ditentang oleh Kaum Tua yang terdiri daripada golongan alim ulama dan telah lama menguasai masyarakat dengan fahaman lama mereka.
 • Bagi mereka Islam itu hanyalah akhirat dan fardu ain semata-mata sehingga sukar untuk Kaum Muda mempengaruhi masyarakat Melayu megenai ajaran Islam yang sebenarnya.
 • Gerakan gologan Kaum Muda ini tidak dapat bergerak dengan baik di negeri-negeri Melayu kerana terdapat beberapa undang-undang yang menghalang pengaruh Kaum Muda.
 • Undang-undang tersebut tidak membenarkan sebarang kegiatan dakwah Islam dilakukan tanpa kebenaran Sultan.
 • Risalah dan Buku karya tokoh-tokoh Kaum Muda juga dilarang di bawa masuk ke negeri-negeri Melayu.
 • Tekanan British dan Kaum Tua tidak dapat menghalang sepenuhnya Gerakan Islah dalam masyarakat Melayu, terutamanya dalam bentuk pendidikan. 

Sumbangan

 • Beberapa buah madrasah telah ditubuhkan oleh kaum Muda yang menjalankan sistem pendidikan Islam.
 • Pendidikan tersebut meliputi pendidikan untuk dunia dan akhirat seperti fardu ain, ilmu hisab dan bahasa Inggeris.
 • Kaum perempuan juga diberi peluang untuk mendapatkan pendidikan.

AKHBAR DAN MAJALAH

Akhbar, Majalah Dan Novel ; Penggerak Kesedaran Kebangsaan

 • Akhbar, majalah dan Novel memainkan peranan yang penting dalam melahirkan semangat kebangsaan di Tanah Melayu.
 • Salah seorang penulis terkenal pada tahun 1920-an ialah Zainal Abidin bin Ahmad ( Zaa’ba ) yang merupakan seorang tokoh bahasa, pemikir dan cendekiawan ulung Melayu.
 • Antara karya yang terkenal yang dihasilkan oleh Za’ab ialah Ilmu Mengarang Melayu dan Pelita Bahasa Melayu.
 • Pada tahun-tahun 1930-an muncul pula tokoh-tokoh seperti Dato’ Onn Ja’afar dan Abdul Rahim kajai.
 • Tulisan mereka telah membangkitkan kesedaran untuk memajukan diri dan bersatu padu, di samping mengkritik dasar-dasar British yang menekan orang Melayu.
 • Akhbar, majalah dan novel yang dihasilkan pada ketika itu ialah untuk menyedarkan dan seterusnya memajukan bangsa Melayu.

AKHBAR

 • Warta Melayu
 • Lembaga Malaya
 • Majlis Utusan Melayu
 • Warta Negara
 • Fajar Sarawak

Akhbar dan Isu yang dibangkitkan

 Sosial/Pendidikan

 • Memajukan pendidikan tinggi orang Melayu.
 • Menggalakkan pendidikan untuk anak perempuan
 • Menyeru orang Melayu supaya meninggalkan sikap negative seperti memilih kerja dan tidak mahu berusaha
 • Menggalakkan tabungan di kalangan orang Melayu untuk pendidikan anak-anak.
 • Mementingkan kemahiran tradisional orang Melayu seperti pertukangan dan kerja tangan
 • Mementingkan pendidikan bahasa Inggeris untuk kemajuan orang Melayu
 • Meminta taraf sekolah Melayu dibaiki dengan memberikannya nilai ekonomi
 • Memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran British.
 • Mengekalkan nilai-nilai baik masyarakat Melayu

Aspek ekonomi  

 • Kurangkan kemasukan pedagang luar yang mengancam ekonomi tempatan
 • Galakkan orang Melayu terlibat dalam aktiviti ekonomi
 • Melarang orang Melayu daripada menjual tanah mereka
 • Menyeru orang Melayu supaya berjimat cermat
 • Meminta British mengadakan kampong Khas orang Melayu di Kuala Lumpur

Aspek Politik

 • Mengkritk British kerana mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu
 • Mengkritik para pembesar dan raja-raja Melayu kerana tidak melaksanakan -kemajuan kepada masyarakat Melayu
 • Menolak dasar pilih kasih British dalam pentadbiran kerajaan.
 • Menuntut diadakan Malay Administrative ( M.A.S) untuk melindungi orang -Melayu dalam perkhidmatan kerajaan.
 • Menyeru orang Melayu di seluruh Tanah Melayu supaya bersatu dalam sebuah -pertubuhan kebangsaan
 • Menentang tuntutan orang luar terhadap politik tempatan

MAJALAH 

Pengasuh

 • Majalah pengasuh ini telah membangkitkan isu berikut:
 • Membincangkan soal pentafsiran Islam yang progresif bagi kemajuan ummah
 • Menggalakkan pendidikan dikalangan orang Melayu
 • Memperluaskan ilmu dalam semua bidang
 • Memberikan pentafsiran kepada persoalan orang Islam
 • Menggesa orang Melayu menjauhkan diri daripada sifat buruk

Guru

 • Pada tahun 19 24, Majalah Guru telah diterbitkan dan pengarangnya terdiri daripada Muhamad Dato’ Muda Linggi, Yusuf Ahmad dan Mohd Sidin Rashid.
 • Antara isu-isu yang dibangkitkan oleh Majalah Guru ialah ;
 • Memberikan pendidikan yang secukupnya kepada anak-anak Melayu
 • Menyeru perpaduan di kalangan orang Melayu.
 • Meniupkan semangat Cinta Negara dan menentang penjajahan
 • Membaiki taraf hidup orang Melayu
 • Memajukan bahasa dan sastera Melayu
 • Menggalakkan perpaduan di kalangan guru sebagai pemimpin bahasa.
 • Pada tahun 1930, Majalah Bulan Melayu telah diterbitkan oleh Zainon Sulaiman.
 • Majalah Bulan Melayu ini telah membincangkan isu-isu berikut:
 • Menggalakkan perpaduan di kalangan guru perempuan Melayu Johor.
 • Menggalakkan wanita mendapat pendidikan untuk kemajuan diri
 • Mendorong wanita menjaga kesopanan dengan nilai-nilai Islam dan budaya Timur
 • Menggalakkan wanita menjadi obor untuk memajukan bangsa.

NOVEL

 • Novel-novel yang banyak menyempaikan mesej-mesej kesedaran bangsa ialah:
 • Keris Melaka yang dikarang oleh Ahmad Bakhtiar
 • Anak Mat Lela Gila oleh Ishak Haji Muhammad
 • Putera Gunung Tahan oleh Ishak Haji Muhammad
 • Melor Kuala Lumpur oleh Harun Aminurrashid

Keris Melaka Ahmad Bakhtiar

 • Semangat perjuangan menentang penjajah Barat
 • Sumbangan tokoh-tokoh Kesultanan Melayu Melaka seperti Hang Tuah
 • Gunakan Sejarah sebagai ispirasi dan pedoman untuk mendorong semangat perjuangan bangsa bagi generasi muda

Anak Mat Lela Gila- Ishak Haji Muhammad

 • Semangat anak muda menentang penjajah
 • Hargai warisan bangsa
 • Semangat cintakan tanah air
 • Maruah bangsa lebih berharga daripada kesenangan

Melor Kuala Lumpur- Harun Aminurrashid

 • Emansipasi wanita
 • Kepentingan pendidikan moden di kalangan wanita Melayu
 • Membuang pandangan negative yang boleh menghalang kemajuan bangsa

PERSATUAN

Persatuan Sahabat Pena Malaya ( PASPAM )

 • Persatuan Sahabat Pena Malaya ( Paspam ) telah ditubuhkan pada 7 April 1934, bertujuan untuk membaiki kedudukan ekonomi dan sosial orang Melayu.
 • Paspam ialah sebuah bertubuhan yang berlandaskan sastera, tetapi ia cuba menyatupadukan orang Melayu, Sabah dan Sarawak.
 • Persatuan ini telah dipimpin oleh cendekiawan Pulau Pinang seperti S.M Zainal Abidin B.A
 • Melalui pertubuhan ini orang Melayu dapat berkenal-kenalan dan bertukar-tukar pendapat bagi memajukan diri dan bangsa.
 • Ia juga dapat menggalakkan perpaduan dan persaudaraan di kalangan orang Melayu di seluruh Semanjung Tanah Melayu.
 • Paspam telah mendapat sambutan yang hangat kerana organisasinya adalah lebih kemas dan mempunyai perlembagaannya sendiri.
 • Paspam adalah merupakan asas kepada kesedaran perpaduan Melayu.

Kesatuan Melayu Muda ( KMM )

 • KMM dipimpin oleh Ibrahim Haji Yaakob bersifat politik
 • Bersifat radikal dan anti-penjajah British
 • Keanggotaan terdiri daripada lepasan MPSI Tanjung Malim,Perak
 • Menggalakkan pepaduan di kalangan pemuda melayu
 • Meningkatkan tahap pendidikan orang melayu
 • Semasa pendudukan Jepun KMM telah bekerjasama dengan Jepun untuk menghalau British dari Tanah Melayu
 • KMM menjadi alat propaganda Jepun dengan membeli akhbar Warta Malaya
 • Ahli KMM telah mengelilingi Tanah Melayu untuk mendapatkan sokongan
 • KMM telah menubuhkan cawangannya di Maahad Ihya Assyariff di Gunung Semanggol untuk melatih kader-kader yang dikenali tentera semut

 

 

BAB 3 : KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA

Tajuk Tudingan

 1. Warisan Negeri Melayu
 2. Sistem Demokrasi di N. Sembilan
 3. Jemaah Menteri di Kelantan

WARISAN NEGERI-NEGERI MELAYU

 1. Unsur-unsur warisan Kesultanan Melayu Melaka yang diamalkan di negeri-negeri Melayu.
 • Sistem pemerintahan Negeri-Negeri Melayu seperti Johor, Perak, dan Pahang berdasarkan sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka.
 • Warisan Kesultanan Melayu Melaka seperti adat istiadat melayu, agama Islam dan Bahasa Melayu berkembang di negeri-negeri tersebut.
 • Kerajaan tersebut diasaskan oleh kerabat diraja Melaka.
 • Semua pemerintah negeri menggunakan gelaran Sultan pada awal nama masing-masing.
 • Sistem warisan takhta di negeri-negeri tersebut mementingkan jurai keturunan sebelah bapa.
 • Putera sulung sultan dengan permaisurinya berpeluang mewarisi takhta kerajaan.
 • Sekiranya sultan tidak mempunyai putera, adik lelaki sultan boleh mewarisi takhta.
 • Mengamalkan Sistem Pembesar Empat Lipatan seperti diamalkan oleh Melaka.
 • Perbezaan antara ketiga-tiga negeri tersebut adalah pada gelaran pembesarnya, disebabkan perubahan semasa dan penyesuaian dengan keadaan tempatan.
 • Kitab undang-undang disalin dan dipinda berdasarkan Hukum kanun Melaka untuk disesusikan dengan unsure tempata.Contoh Undang-Undang Pahang yang disusun oleh Sultan Abdul Ghapur Muhaiyuddin Syah pada tahun 1596.

SISTEM JEMAAH MENTERI DI KELANTAN

Bertujuan untuk melicinkan pentadbiran dan pemerintahan.

 • Diamalkan semasa pemerintahan Sultan Muhammad I(1801-1836).
 • Baginda melantik beberapa orang pembesar untuk membantu pentadbirannya.
 • Sultan Muhammad II(1836-1886) telah memperkemaskan Sistem Jemaah Menteri dengan mewujudkan lapan badan Jemaah Menteri.
 • Setiap satunya dianggotai oleh empat orang pembesar.
 • Setiap Jemaah Menteri mempunyai bidang tugas masing-masing.

Lapan badan Jemaah Menteri itu lalah:

 • Jemaah Penasihat Raja

– mengurus perkara dan urusan penting yang bukan rahsia.

 • Jemaah Menteri Istana

– mengurus istiadat diraja dan istiadat rasmi di seluruh negeri kelantan.

 • Jemaah Menteri Keadilandan Kehakiman

– mengendalikan urusan penting tentang keadilan dan kehakiman.

 • Jemaah Menteri Dalam Negeri

-Menjaga keamanan negeri.

 • Jemaah Menteri Luar Negeri

-Mengurus dasar dan hal ehwal luar negara.

 • Jemaah Menteri Perbendaharaan

-Mengendali harta benda dan hasil mahsur.

 • Jemaah Menteri Peperangan

-Mengurus pertahanan dan keamanan negeri.

 • Jemaah Menteri Pentadbiran danPenggimarahan Negeri

-Mengurus kemajuan dan pembangunan negeri.

SISTEM DEMOKRASI NEGERI SEMBILAN

Negeri Sembilan buah daerah dalam Negeri sembilan.

 • Sungai Ujong, Rembau, Johol, Jelebu, Jempol, Seri Menanti, Inas, Terachi, dan Gunung Pasir.

Gelaran tertinggi pemerintah Negeri Sembilan

 • Gelaran ialah Yang Dipertuan Besar.

Unsur demokrasi dalam sistem pemerintahan di negeri Sembilan

 • Negeri sembilan mengamalkan sistem pemerintahan berdasarkan Adat Perpatih, iaitu kedaulatan berada di tangan rakyat.
 • Pelantikan pemimpin dibuat daripada peringkat palin, bawah iaitu Anak Buah, diikuti oleh Buapak, Lembaga dan Undang yang kemudiannya melantik Yang Dipertuan Besar.
 • Perlantikan pembesar dibuat oleh Undang, Lembaga, buapak dan Anak Buah walaupu Yang Dipertuan Besar pemerintah tertinggi kerajaan.
 • Setiap keputusan yang dibuat oleh Yang Dipertuan Besar adalah berdasarkan perundingan baginda dengan Undang.
 • Setiap Luak ditadbir oleh Undang dan mereka dipilih oleh Lembaga.
 • Undang dipertanggungjawab untuk melantik Yang Dipertuan Besar.
 • Lembaga dilantik oleh Buapak .Buapak merupakan ketua suku anggota masyarakat yang bertanggungjawab terhadap suku masing-masing.
 • Lembaga berkuasa melantik individu yang layak menjadi Undang.
 • Buapak merupakan ketua Perut.Buapak menjadi tempat rujukan bagi setiap masalah, khususnya yang berkaitan dengan adat.
 • Setiap anggota Perut dikenali sebagai anak Buah.
 • Sistem ini tidak mengamalkan kuasa mutlak tetepi mengagihkan tersebut kepada individu mengikut pangkat.
 • Ini menunjukkan sistem pemilihan pemimpin mempunyai unsur demokrasi.

Peraturan hidup yang menjadi amalan dalam Adat Perpatih

 • Kepentingan bersama dalam membuat keputusan.
 • Semangat gotong-royong, dalam sebarang pekerjaan.
 • Saling menghormati di antara satu sama lain.
 • Bermuafakat untuk memilih pemimpin.
 • Semangat kerjasama antara suku untuk memilih pemimpin. 

 BAB 4 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

( BACA MALAYAN UNION DAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948 )

 Tajuk Tudingan

 1. Suruhanjaya Reid
 2. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

SURUHANJAYA REID

Peranan Suruhanjaya REID.

 • Membincang perlembagaan Persekutuan
 • Menyususn Perlembagaan Persekutuan
 • Merangka sebuah perlembagaan bagi Persekutuan Tanah melayu yang akan merdeka berpandukan beberapa isu
  • Kerjaan persekutuan yang kuat
  • Pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentu
  • Kedudukan Raja-Raja Melayu
  • Hak istemewa orang Melayu
  • Pewujudan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu
 • Menerima 131 memorandum daripada pelbagai pihak
  • Raja-Raja melayu
  • Orang perseorangan
  • Pertubuhan politik
 • Cadangan parti Perikatan diberi perhatian utama sebagai kerajaan
 • Menerbitkan cadangan Suruhanjaya Reid pada Februari 1957
 • Cadangan diterima oleh parlimen british Mei 1957
 • Melahirkan Perlembagaan Kemerdekaan 1957

Kerakyatan Jus soli

 • Tuntutan orang dagang
 • Tidak diterima oleh orang Melayu
 • Prinsip kerakyatan yang sama rata kepada semua kaum
 • Boleh melemahkan orang Melayu
 • Raja-Raja Melayu telah menerima kerakyatan jus soli dengan syarat orang bukan Melayu mengiktiraf kedudukan istemewa orang Melayu dalam Perelembagaan Persekutuan tanah Melayu
 • Pakatan Murni antara kaum telah terbina di Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka
 • Agama Islam sebagai agama rasmi PTM
 • Bahasa melayu sebagai bahasa Kebangsaan

PERJANJIAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1957

Isi Penting Perjanjian Persekutuan Tanah melayu 1957

 • Pembentukan sebuah Kerajaan Persekutuan
 • Pemisahan anatara kuasa kersekutuan dengan kuasa negeri
 • Pemisahan melalui Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri
 • Institusi Raja dijadikan Raja Berpelembagaan pada peringkat negeri dan negara
 • Tiga jenis kerakyatan diwujudkan
 • Kedudukan istimewa orang melayu dikekalkan
 • Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan
 • Tanah Simpanan Melayu dikekalkan
 • Bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaan
 • Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua negara
 • Demokrasi berparlimen sebagai pentadbiran negara
 • Dewan rakyat dan Dewan Negara diletak di bawah kuasa Parlimen
 • Menteri Besar menjadi pelaksana pentadbiran peringkat negeri dibantu Dewan Undangan Negeri dan EXCO

Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

 • Pakatan murni dicapai
 • Wujud kerajaan demokrasi berkonsep Raja Berpelembagaan
 • Pemimpin Melayu dan bukan Melayu menyokong pakatan ini
 • Wujud perpaduan jitu antara kaum di PTM
 • Keharmonian kaum dapat dicapai tanpa pertumpahan darah
 • Memberi hak mutlak kepada penduduk tempatan untuk mentadbir negara yang merdeka mengikut acuan sendiri
 • Setiap kaum berusaha untuk melahirkan identiti masyarakat yang merdeka
 • Perbezaan warna kulit, agama, bahasa dan bangsa diketepikan

Usaha para pemimpin negara dalam mencapai kemerdekaan

 

 • Bijaksana dalam menuntut kemerdekaan
 • Kemerdekaan tanpa pertumpahan darah
 • Sikap bekerjasama
 • Sentiasa mengutamakan perundingan
 • Kata sepakat telah menjadi pendekatan terbaik masyarakat berbilang kaum

Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj

 • Presiden UMNO
 • Ketua parti Perikatan
 • Perdana Menteri pertama
 • Bijak mengendali pakatan murni antara kaum
 • Mencapai kemerdekaan dengan penuh harmoni dan gemilang

Tun Abdul Razak

 • Timbalan Presiden UMNO
 • Timbalan Perdana Menteri pertama
 • Perunding dalam tuntutan kemerdekaan di London tahun 1956
 • Perunding untuk menyiapkan Perlembagaan Kemerdekaan 1957
 • Pengerusi Jawatankuasa Penyata Pendidikan 1956
 • Menggubal sistem pendidikan Kebangsaan Negara / Penyata Razak 1957
 • Menjadi Perdana Menteri Malaysia kedua 1970

Tun H. S. Lee 

 • Tokoh MCA
 • Memulakan kerjasama antara kaum sehingga mencetus idea Parti Perikatan
 • Berkerjasama dengan UMNO dan MIC untuk mendapat kemerdekaan
 • Menteri kewangan pertama

Tun V. T. Sambanthan

 • Sumbangan dalam menuntut kemerdekaan
 • Presiden MIC
 • Menyokong sepenuh dasar kerjasama kaum sebagai tonggak kemerdekaan negara
 • Menyeru kaum India memberi kesetiaan tidak berbelah bagi kepada Negara

Tajuk Tudingan

 1. Idea dan Faktor Pembentukan Malaysia
 2. Akta Malaysia

TIADA NOTA DISEDIAKAN….HAHAHAHAHAHA!!!

BAB 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA.

Tajuk Tudingan

  1. Pilihan raya
  2. Kuasa Pemerintahan
  3. Negara Persekutuan

KONSEP NEGARA PERSEKUTUAN DAN FUNGSINYA .

 • Malaysia ialah sebuah negara Persekutuan
 • Persekutuan bermaksud penyatuan beberapa buah negeri yang mempunyai sebuah kerajaan Persekutuan serta beberapa buah kerajaan negeri.
 • Kedua-dua kerajaan ini menjalankan tugas berdasarkan kuasa yang yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia.

( a ) Pengagihan Kuasa Pentadbiran Malaysia

Senarai Persekutuan

Memuatkan bidang kuasa Persekutuan iaitu hanya Kerajaan Persekutuan mempunyai kuasa terhadapnya

 • Hal ehwal luar negeri(hubungan luar)
 • Pertahanan
 • Keselamatan dalam negeri
 • Pentadbiran dan keadilan
 • Kerakyatan negara
 • Pilihanraya negara
 • Kewangan
 • Perniagaan, perdagangan dan perusahaan
 • Perkapalan, pelayaran dan pengangkutan
 • Jabatan Ukur, penyelidikan
 • Kerja raya dan tenaga pusat
 • Pelajaran
 • Kesihatan
 • Keselamatan buruh dan sosial
 • Orang Asli
 • Hal-hal lain

( b ) Senarai Negeri

Mengandungi bidang kuasa yang diperuntukkan kepada negeri iaitu Kerajaan Negeri sahaja mempunyai kuasa terhadapnya

 • Undang-undang Islam
 • Tanah
 • Pertanian dan perhutanan
 • Kerajaan Tempatan
 • Perkhidmatan tempatan
 • Kerajaan negeri
 • Hari cuti negeri
 • Undang-undang negeri

Senarai Bersama

Senarai Bersama menurunkan bidang kuasa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Dalam bidang kuasa ini kedua-dua kerajaan mempunyai kuasa terhadapnya.

 • Kebajikan sosial
 • Biasiswa
 • Taman Negara
 • Perancangan bandar dan wilayah
 • Penjagaan haiwan
 • Kesihatan dan kebersihan awam
 • Parit dan tali air
 • Pemulihan
 • Hiburan awam
 • Perhubungan

Rumusan

 • Persekutuan adalah satu kaedah menyatukan pelbagai wilayah yang dahulunya wujud berasingan.
 • Hubungan baik Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri perlu dipupuk demi kestabilan dan kewibawaan Kerajaan Persekutuan dalam m embantu mengurangkan perbalahan etnik
 • Pemimpin dan rakyat mesti mengamalkan toleransi demi kepentingan bersama.

PERBANDINGAN BIDANG KUASA KERAJAAN PERSEKUTUAN DENGAN KERAJAAN NEGERI.

( a ) Bidang kuasa Kerajaan Persekutuan

 • Perlembagaan persekutuan peruntukkan kuasa yang luas kepada kerjaan Persekutuan dalam pentadbiran negeri
 • Badan eksekutif mempunyai tugas menjalankan kuasa eksekutif mengikut perlembagaan dan undang-undang yang sedia ada.
 • Kuasa eksekutif kerajaan persekutuan terletak kepada Yang di-Pertuan Agong
 • Kabinet dan Jemaah Menteri menjalankan kuasa Eksekutif dan diketuai oleh Perdana Menteri.

( b ) Bidang kuasa Kerajaan Negeri

 • Peruntukan kuasa eksekutif kepada Kerajaan negeri oleh Perlembagaan Malaysia.
 • kuasa Eksekutif terletak kepada Raja, sultan atau Yang Dipertua Negeri,
 • Menteri Besar atau Ketua Menteri di lantik oleh Sultan atau Yang diPertua
 • Urusan Pentadbiran terletak kepada Perlembagaan Negeri.
 • Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri mengandungi sembilan ahli DUN serta tiga orang pegawai kerajaan iaitu setiausaha Kerajaan negeri, Pegawai kewangan negeri dan Penasihat undang-undang negeri

BAB 8 :       PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

Tajuk Tudingan

 1. Dasar Pelajaran Kebangsaan
 2. Dasar Bahasa, sukan
 3. Perpaduan
 4. Wawasan 2020

AKTA BAHASA KEBANGSAAN

Langkah/Usaha/Cara Memajukan Bahasa Melayu

 • Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Pelancaran Minggu Bahasa dan Bulan Bahasa
 • Pelancaran slogan “ Minggu Bahasa “ dan “ Bulan Bahasa
 • Penubuhan sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar seperti Sekolah Alam Syah
 • Meluluskan Akta Bahasa Kebangsaan 1967
 • Menukarkan bahasa pengantar di sekolah rendah Inggeris kepada bahasa kebangsaan secara berperingkat-peringkat
 • Penubuhan Universiti Kebangsaan pada 1977
 • Mulai 1982 bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah menggantikan bahasa Inggeris
 • Penggunaan bahasa Melayu di mahkamah pada tahun 1990

DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN

Sejarah penubuhan :

 • Lahir daripada gagasan Kongres kebudayaan Kebangsaan yan dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan pada tahun 1971

Tujuan Dasar Kebudayaan digubal :         

 • Menjadi panduan dalam membentuk dan mengekalkan identiti negara Malaysia
 • Bertujuan memperkukuh perpaduan melalui kebudayaan
 • Memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan
 • Memperkaya dan mempertingkat kualiti kehidupan dari aspek kemanusiaan
 • Memperkaya dan mempertingkat kualiti kehidupan dari aspek kerohanian
 • Mempertingkat kualiti kehidupan seimbang dengan pembangunan sosio ekonomi

Tiga Prinsip utama Dasar Kebudayaan Kebangsaan       :

 • kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjang
 • unsur-unsur kebudayaan lain yang wajar dan sesuai boleh diterima
 • Islam sebagai unsur yang terpenting

SUKAN UNTUK PERPADUAN

Usaha untuk memupuk perpaduan dalam kalangan generasi baru negara kita

 • penyertaan dalam sukan tanpa mengira ideologi
 • dapat menyemarakkan semangat patriotik di kalangan rakyat
 • aktiviti sukan tidak menghadkan penyertaan kepada sesuatu kaum sahaja
 • aktivit sukan membuka peluang seluas-luasnya kepada mereka yang berminat pada peringkat sekolah, sukan merupakan aktiviti sukan yang digalakkan
 • Majlis Sukan sekolah-sekolah ditubuhkan di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan
 • Temasya Sukan Malaysia ( SUKMA ) diadakan dua tahun sekali
 • SUKMA dapat mengeratkan perpaduan antara kaum / hubungan antara negeri

WAWASAN 2020

Maksud Wawasan 2020 :

 • Merupakan gagasan negara untuk menjadi sebuah negara maju menjelang 2020
 • Dicetuskan oleh Perdana Menteri Dato Seri Dr Mahathir Mohamad pada 1981

Matlamat wawasan 2020

 • Menjadikan Malaysia sebuah negara maju menggunakan acuan sendiri setanding dengan negara maju
 • Menitikberatkan kemajuan bersepadu

Kemajuan Bersepadu untuk menjadi negara maju berteraskan :

 • perpaduan rakyat
 • kestabilan politik
 • ketinggian taraf hidup
 • kekukuhan nilai moral dan etika
 • kekukuhan sistem kerajaan
 • ketinggian maruah bangsa
 • semangat yakin diri bangsa

Sembilan Cabaran Wawasan 2020 :

 • Cabaran Pertama : Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu
 • Perpaduan dapat dicapai melalui dasar kerajaan seperti dasar Pembangunan Nasional, Dasar Bahasa Kebangsaan, Dasar Kebudayaan Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan
 • Memberikan sumbangan ke arah mewujudkan hubungan antara kaum
 • Dapat mewujudkan rakyat yang beridentitikan Malaysia
 • Cabaran Kedua : Membina masyarakat berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan
 • Bangsa yang gagah akan dapat memajukan negara dan mengangkat martabat bangsa dan negara
 • Musuh negara mudah ditangkis
 • Cabaran Ketiga : Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang
 • masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih kerajaan
 • menggunakan hak-hak demokrasi dengan sewajarnya
 • perasaan tidak puas hati dan teguran kepada kerajaan dan pemimpin disalurkan melalui saluran tertentu
 • Cabaran Keempat: Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika
 • diseimbangkan dengan kemajuan fizikal dalam membentuk masyarakat berbudaya unggul
 • kepatuhan kepada agama, pengamalan budaya dan tradisi yang cemerlang
 • keberkesanan sistem pendidikan
 • keunggulan institusi kekeluargaan sumber pembinaan masyarakat bermoral
 • penekanan kepada melahirkan insan berilmu , berakhlak , seimbang dan harmonis
 • Cabaran Kelima : Mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi
 • masyarakat yang matang dapat berfikir secara rasional dan tidak bertindak secara melulu
 • masyarakat yang liberal dapat membebaskan diri daripada fahaman sempit dan berfikiran terbuka serta menerima perubahan dan pandangan orang lain
 • dapat dilihat melalui perlembagaan negara , pengamalan sistem demokrasi , kewujudan parti politik gabungan pelbagai kaum seperti Barisan Nasional , Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Akta Bahasa Kebangsaan
 • Cabaran Keenam : Membina masyarakat yang maju dan saintifik
 • masyarakat progresif yang dapat menyerap perubahan persekitaran untuk membina kecemerlangan
 • penguasaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang bertunjangkan sains dan teknologi ukuran kemajuan bangsa
 • mempunyai budaya ilmu yang menjana produktiviti dan amalan kreatif serta inovatif
 • Cabaran Ketujuh : Mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang
 • dicirikan dengan kehidupan masyarakat yang bermuafakat, saling memahami dan menghomati, bekerjasama dan saling membantu
 • masyarakat yang tidak individualistik
 • meletakkan kepentingan masyarakat lebih daripada kepentingan diri
 • asas masyarakat penyayang ialah kepatuhan kepada agama, nilai-nilai murni amalan tradisi dan institusi kekeluargaan
 • Cabaran Kelapan : Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya
 • Pelaksanaan dasar-dasar seperti Rancangan Pembangunan Lima Tahun , Rancangan Pembangunan Luar Bandar , Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional.
 • Dasar-dasar ini untuk memjamin keadilan ekonomi sekaligus meningkatkan taraf hidup rakyat
 • Cabaran Kesembilan : Memupuk dan membina masyarakat makmur
 • Dicirikan oleh masyarakat yang hidup dalam kemewahan dan mempunyai taraf hidup yang tinggi
 • tiada ahli masyarakat yang hidup melarat dalam kemiskinan
 • pendapatan isi rumah pendapatan negara berada pada tahap yang tinggi

Tanggungjawab pelajar dalam merealisasikan Wawasan 2020

 • mengekalkan perpaduan
 • saling memahami dan menghormati
 • memiliki daya kreatif dan inovatif
 • bersikap terbuka
 • bangga dengan apa yang dicapai
 • menghayati Falsafah Pendidikan Negara
 • berusaha mengekalkan kemajuan negara
 • menjadi masyarakat yang berbuadaya penyayang

Tajuk Tudingan

 1. Perang Dunia Pertama
  • Faktor Pencetus Perang
  • Pihak terlibat
  • Kesan Perang Dunia Kedua
  • Cara menggelakkan peperangan
 1. Perang Dingin
 2. Dasar Luar Malaysia
 3. Malaysia dalam Pertubuhan Serantau

PELAJAR PERLU MENCARI SENDIRI NOTA TAJUK-TAJUK TUDINGAN BERIKUT.HAHAHAHAHAHAHA!!!

Dasar-Dasar Luar Malaysia

Perkembangan Dasar Luar Malaysia

Tahap Pertama: Tunku Abdul Rahman ( 1957 – 1970 )

 

 • Dasar pro-Barat yang antikomunis
 • Dasar berbaik-baik dengan negara jiran dan Komanwel
 • Ia dilaksanakan disebabkan faktor politik,ekonomi dan sosial.
 • Faktor politik merujuk kepada ancaman komunis.
 • Malaysia mendapatkan bantuan pertahanan daripada negara-negara Komanwel.
 • Malaysia menandatangani Perjanjian Pertahanan Inggeris-Tanah Melayu (AMDA) 1956.
 • Dasar berbaik dengan negara jiran disebabkan timbul krisis selepas Malaysia mencapai kemerdekaan seperti konfrontasi dengan Indonesia,terputusnya hubungan dengan Filipina (1963-1965) dan keluarnya Singapura daripada Malaysia.
 • Malaysia menandatangani beberapa perjanjian dan menubuhkan ASA 1961 dan

Maphilindo pada 1962 serta ASEAN pada 1967.

 • Faktor ekonomi pula memperlihatkan pergantungan Malaysia kepada Britain.
 • kerana Malaysia anggota blok sterling,mengharapkan permintaan negara Barat
 • terhadap hasil timah dan getah dan pelabur Britain masih menguasai peratus yang besar dalam ekonomi Malaysia.
 • Bagi mengurangkan kebergantungan ini,Malaysia yang mengamalkan pasaran bebas
 • Mula membina rangkaian perdagangan dengan negara-negara lain seperti Jepun.

Tahap Kedua: Tunku Abdul Razak (1972 -1976) & Tun Hussein ( 1976 – 1981 )

 • Mengamalkan dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara.
 • Perubahan ini disebabkan kurangnya peranan AMDA dan kurangnya pengaruh Britain di timur
 • Ia juga kerana pergolakan yang berlaku di Vietnam.
 • Mengisytiharkan ZOPFAN
 • Menjalin hubungan diplomatik dengan negara berfahaman komunis seperti China.
 • Menjalin hubungan diplomatik dengan Vietnam pada 1976.

Dato Seri Dr.Mahathir Mohamad ( 1981 – 2003)

 • Dasar tahap ini mengekalkan dasar tahap kedua tetapi memberi penekanan kepentingan ekonomi.
 • Malaysia menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara ASEAN,seperti menyelesaikan krisis Vietnam dan Kampuchea.
 • Memperkenalkan Dasar Pandang ke Timur pada 1982 dengan menggunakan Jepun dan Korea Selatan sebagai model pembangunan.
 • Malaysia mempertingkatkan hubungan dua hala dengan negara lain menerusi
 • lawatan yang dilakukan oleh Perdana Menteri,Dato Seri Dr Mahathir ke negara Afrika,Amerika Selatan Caribbean dan Pasifik Selatan.
 • Melalui siri lawatan ini,Malaysia menandatangani perjanjian perdagangan dua hala.
 • Malaysia menjalin hubungan dengan negara Dunia Ketiga.

       TAMAT

 

MODUL NOTA KILAT TUDINGAN SEJARAH SPM

TINGKATAN 4

 BAB 1 : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

Tajuk Tudingan

 1. Tamadun Hwang Ho

 Tamadun Hwang Ho

 (a)        Lokasi tamadun Hwang Ho                                    

 • Dilembah Hwang Ho yang subur (Sungai Kuning)
 • Bersifat setempat kerana bergunung ganang dan berpadang pasir

(b)       Dinasti yang wujud dalam tamadun Hwang Ho    

 • Dinasti Hsia
 • Dinasti Shang
 • Dinasti Chou
 • Dinasti Ching
 • Dinasti Chin

Ciri-Ciri Tamadun Hwang Ho

 (a)        Petempatan awal

 • Berasaskan pertanian membawa kepada kemunculan bandar
 • Anyang merupakan negara kota dalam tamadun Hwang Ho
 • Terletak di kawasan tanah tinggi di Sungai Huan
 • Di bandar ini, terdapat istana, kuil, dan pusat pentadbiran
 • Ketua pemerintah iaitu raja, golongan pembesar, dan golongan agama juga tinggal di kawasan bandar
 • Bandar Anyang dilengkapi dengan tembok untuk menghalang pencerobohan musuh
 • Bandar ini juga dikelilingi oleh perkampungan yang didiami oleh masyarakat petani

(b)        Organisasi sosial masyarakat Shang

 • Golongan raja dan pembesar menduduki lapisan paling atas yang diterajui oleh raja
 • Lapisan bawah terdiri daripada petani yang membentuk sebahagian besar penduduk
 • Golongan petani mendiami kawasan luar bandar
 • Golongan artisan mempunyai kemahiran dalam teknologi gangsa
 • Gangsa digunakan untuk bagi menghasilkan senjata, perisai dan hiasan pada kereta kuda yang digunakan oleh tentera serta peralatan untuk upacara keagamaan
 • Disebabkan hanya golongan pembesar sahaja yang mampu miliki tentera dan senjata gangsa, mereka menggunakan keistimewaan ini untuk menundukkan golongan bawahan.
 • Golongan hamba ialah golongan paling bawah
 • Perhambaan merupakan satu ciri utama dalam Dinasti Shang

(c)        Ciri-ciri pengkhususan pekerjaan masyarakat Tamadun Hwang Ho

 • Golongan pembesar mempunyai tentera masing-masing iaitu tentera berkuda dan tentera berjalan kaki
 • Petani sebagai tonggak ekonomi dan pentadbiran berperanan memenuhi keperluan golongan atasan
 • Golongan artisan mencipta pelbagai barangan tembaga seperti bekas minuman dan makanan, senjata dan barang tembikar
 • Golongan hamba sebagai tentera paksaan
 • Selain itu, golongan hamba digunakan untuk membantu kerja-kerja perburuhan
 • Golongan hamba juga dijadikan korban dalam upacara penyembahan

(d)       Sistem pemerintahan Dinasti Shang.        

 • Sistem pemerintahan berbentuk beraja
 • Pengganti raja dilantik daripada kalangan saudara yang lebih muda atau anak lelaki raja
 • Raja mempunyai wibawa politik, ekonomi, sosial dan agama
 • Raja berkuasa di kawasan pusat pentadbiran
 • Kuasa raja merupakan mandat daripada tuhan
 • Tidak perlu mendapat pengesahan politik kerana mereka adalah daripada keturunan pemerintah agama
 • Raja dibantu oleh bangsawan dan pegawai kerajaan yang berhak mentadbir wilayahnya
 • Golongan bangsawan berhak mewujudkan pentadbiran sendiri seperti pungutan cukai, pertahanan dan undang-undang

(e)        Sistem pentadbiran Dinasti Chou

 • Raja-Raja Chou membahagikan pemilikan tanah kepada wilayah- wilayah
 • Melantik pembesar tempatan di setiap wilayah
 • Raja Chou dibantu oleh ketua menteri dan enam badan yang Menguruskan soal pertanian, tentera, kerja awam, upacara agama, hal ehwal monarki dan undang-undang
 • Pentadbiran pada peringkat wilayah dikendalikan oleh pembesar- pembesar feudal
 • Raja-Raja Chou mengikat pembesar tempatan melalui ikrar taat setia kepada pemerintah, memberikan hadiah seperti kereta kuda, senjata gangsa, hamba dan binatang
 • Mereka juga diminta melindungi raja dan memberikan bantuan tentera pada masa perang
 • Pembesar tempatan juga diberikan hak untuk bertindak sebagai ketua agama untuk menjalankan upacara pengorbanan

(f)        Agama dan kepercayaan

 • Masyarakat tamadun Hwang Ho mengamalkan banyak kepercayaan termasuk animisme dan politisme
 • Masyarakat Shang mengamalkan penyembahan roh nenek moyang
 • Mereka juga menyembah tuhan syurga(Shang Ti) dan tuhan bumi(tu), menyembah sungai, bukit dan gunung
 • Upacara penyembahan melibatkan permainan muzik.tarian dan upacara korban
 • Upacara ini diketuai oleh golongan bomoh
 • Tulang oracle digunakan untuk meramal sesuatu keadaan
 • Golongan bomoh yang terlibat dalam upacara penilikan ini meletakkan tulang ini di atas unggun api sehingga timbul rekahan
 • Rekahan ini ditafsirkan dan disabitkan dengan sesuatu kejadian
 • Amalan ini membawa kepada kemunculan sistem tulisan awal di China
 • Rekahan-rekahan pada tulang ini menimbulkan idea untuk mencipta tulisan.
 • Tulisan China berbentuk ideogram, iaitu tulisan berbentuk simbol
 • Tulisan asal ini kebanyakannya mempunyai gambar seperti kanak-kanak. Bulan, matahari dan sungai

(g)        Penciptaan Sistem Kalendar

 • Dicipta semasa Dinasti Shang.
 • 30 hari dalam sebulan dan 360 hari setahun.
 • Untuk menentukan musim menanam dan menuai.
 • Untuk menjalankan aktiviti harian.
 • Amalan menggunakan kalendar diteruskan untuk upacara perkahwinan / perburuan / pengkebumian.         

Sumbangan Tamadun Hwang Ho

(a)        Bidang politik/pemerintahan

 • Sistem pemerintahan berbentuk monarki diteruskan hingga ke zaman Dinasti Ching
 • Gelaran raja ditukar kepada maharaja
 • Raja dikaitkan dengan konsep anak syurga dan mandat dari syurga
 • Amalan dinasti diteruskan hingga abad ke-20

(b)        Bidang ekonomi

 • Pembinaan sistem pengairan dengan membina terusan untuk mengairi kawasan pertanian dan mengelakkan berlakunya banjir
 • Kemajuan dalam teknologi pembajakan
 • Penciptaan cangkul dan sabit
 • Penggunaan batas untuk tujuan penanaman
 • Petani menggantikan alat pertanian yang dibuat daripada kayu dengan yang dibuat daripada besi

(c)        Sistem Tulisan

 • Berkembang secara evolusi dan masih digunakan oleh orang China sehingga hari ini
 • Pengunaan tulisan ini adalah meluas dan digunakan dalam bidang penulisan dan percetakan
 • Tulisan ini juga diajar di sekolah-sekolah China
 • Terus berkembang dengan penggunaannya oleh orang Korea dan Jepun

(d)       Bidang agama dan kepercayaan

 • Pemujaan roh nenek moyang
 • Unsur pemujaan yang dijalankan sejak zaman Shang telah diteruskan mengikut kesesuaian masa
 • Unsur korban manusia tidak lagi diamalkan dan digantikan dengan unsur makanan , duit kertas dan barangan perhiasan
 • Konsep Yin dan Yang serta Feng Hsui diteruskan hingga ke hari ini
 • Orang China mempercayai alam semesta dan kejadiannya terdiri daripada
 • unsur saling melengkapi iaitu Yin dan Yang
 • Konsep Feng Hsui berlandaskan falsafah Taoisme yang berlandaskan falsafah alam semesta yang merujuk pada hubungan antara manusia dengan alam sekitar

( e )      Sistem kalendar

 • Kalendar dicipta semasa Dinasti Shang.
 • 30 hari dalam sebulan dan 360 hari setahun.
 • Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim menanam dan menuai
 • Untuk menjalankan aktiviti harian.
 • Amalan menggunakan kalendar diteruskan untuk upacara perkahwinan / perburuan / pengkebumian.

(f)        Pengamalan falsafah perang Sun Tzu

 • Karyanya the Art of War
 • membincang kan selok belok perang dan cara menangani musuh dalam pelbagai bahasa
 • Falsafah tersebut diaplikasikan sebagai taktik dalam perniagaan

  BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN

Tajuk Tudingan

 1. Peningkatan Tamadun ( India dan China )

( Ekonomi / Seni bina / Sains Teknologi / Pendidikan )

Tamadun India.

Ciri-ciri pendidikan Zaman Vedik. ( Peranan pendidikan dalam Tamadun India)

 • Mementingkan keagamaan
 • Agama Hindu sebagai teras
 • Didominasi oleh kaum lelaki
 • Kaum wanita tidak mempunyai ruang menerima pendidikan
 • Pendidikannya memberi tumpuan pembelajaran kitab-kitab veda
 • BahasaSanskrit merupakan medium pengajaran penting
 • Kaedah hafalan digunakan untuk mendalami kitab-kitab veda
 • Pendidikan yang berteraskan agama Hindu dan Buddha
 • Pendidikan peringkat awal diberikan di istana dan di rumah
 • Pendidikan tinggi diberikan di Kolej Brahma
 • Lahir university agama Buddha, iaitu Nalanda

Tujuan pendidikan

 • adalah untuk menyediakan manusia menghadapi hari selepas mati
 • Segala hukuman agama harus dipelajari supaya mereka dapat hidup sempurna dengan nilai-nilai murni yang diajar oleh agama
 • Pendidikan juga untuk meningkatkan ilmu sains.Pendidikan di India bertujuan untuk menambah ilmu
 • bertujuan mengatasi buta huruf
 • Pendidikan juga untuk mendapatkan jawatan dalam pemerintahan.

Aspek penekanan dalam pendidikan

 • Mementingkan keagamaan dan agama Hindu
 • Pendidikannya memberi tumpuan pembelajaran kitab-kitab veda
 • seseorang harus menghafal pelbagai buku agama khususnya veda yang mengandungi peraturan ritual, mentera, dan lagu-lagu agama.
 • Mereka juga harus belajar karya sainstifik dan falsafah

Pusat dagangan dan pelabuhan di India.

 • Anga
 • Kalinga

Contoh pelabuhan penting

 • Tamralipti
 • Ghantashala,
 • Kadura
 • Broach
 • Chual
 • Kalyan
 • Cambay

Hasil dagangan di India.

 • senjata
 • gading gajah
 • emas
 • berlian

Perusahaan di India

 • pengeluaran tekstil
 • kain kapas
 • barang emas
 • mutiara
 • batu permata.

Sresthin ( persatuan perdagangan )

 • persatuan perdagangan dan perusahaan
 • wujud disetiap bandar
 • contoh persatuan itu ialah persatuan tukang kayu, tukang logam, tukangkulit
 • Matlamatnya untuk mengawal harga, kualiti barang, dan gaji pekerja.
 • Undang-undang telah digubal untuk mengawal persataun.
 • Pelaksanaan undang-undang telah diawasi oleh raja.

Cukai di India.

 • Diperkenalkan sejak Zaman Maurya
 • Hasil pertanian dan hasil buah-buahan
 • untuk menyara anggota tentera, para pentadbir dan raja

Negara yang menjalinkan hubungan dagangan dengan India.

 

 • Hubungan antara kerajaan Maurya dengan Macedonia, Sri langka, rantau Asia Tenggah dan Asia Tenggra.
 • Sejak tahun 100M, perdagangan maritim antara India dengan Alam Melayu.

Kemajuan yang dicapai dalam bidang perdagangan tamadun India.

 • Aktiviti perdagangan mengalami perkembangan pesat kerana melibatkan
 • Perdagangan di dalam wilayah India dan perdagangan luar seperti Maedonia,
 • Sri langka, rantau Asia Tenggah dan Asia Tenggara.
 • Pusat Perdagangan iaitu Anga, Kalinga, dan Karusa yang menghasilkan senjata,gading gajah, emas, berlian dan mutiara.
 • Mempunyai pelabuhan yang menghubungkan India dengan Negara luar seperti
 • Tamralipti, Ghantashala, Kadura, Broach, Chaul, kalian dan Cambay.
 • Di setiap bandar wujud persatuan perdagangan dan perusahaan yang dikenali sebagai sresthin antaranya persatuan tukang kayu, tukang logam dan tukang kulit.Matlamat persatuan adalah untuk mengawal harga, kualiti barangan dan gaji pekerja.
 • Raja menggubal undang-undang untuk mengawasi perjalanan persatuan perdagangan.
 • Dasar kewangan dan ekonomi yang sistematik dengan menggunakan mata wang sebagai medium jual beli.Contoh bentuk mata wang emas dan dikenali sebagai dinara, wang perak dan wang daripada cangkerang siput.
  • Terdapat sektor perusahaan seperti pengeluaran tekstil, kain kapas, sutera, perusahaan yang berasaskan barangan emas, mutiara dan batu permata.
  • Pelbagai jenis cukai dikenakan terhadap pelbagai hasil perdagangan
  • Seperti hasil pertanian dan buah-buahan.
  • Cukai dipungut untuk menyara anggota tentera, para pentadbir dan raja.
  • Perdagangan dengan Alam Melayu telah berkembang untuk mendapatkan hasil seperti rempah, bedak wangi, gading gajah, dan besi.
  • Dari China pula seperti tekstil, tembikar, barang kaca, dan minyak wangi.

Tamadun China

Jenis kegiatan ekonomi zaman Dinasti Shang.

 • kemajuan dalam pertanian
 • perdagangan dalam negeri
 • perdagangan maritim,
 • perusahaan
 • pembentukan persatuan perniagaan.

Sumbangan Tamadun China dalam bidang pertanian.

 • Dalam bidang pertanian tenggala diperkenalkan untuk membuat batas tanaman
 • Kolar kuda digunakan untuk kuda menarik tenggala kayu, kereta kuda, dan
 • kereta sorong beroda serta penyisir tanah.
 • Sistem penenaman secara bergilir telah diperkenalkan untuk menjaga kesuburan tanah.
 • Kawasan bukit telah diteres untuk pertanian pada zaman Dinasti Shang.
 • Sistem pengairan seperti pembinaan terusan telah dilaksanakan untuk memperoleh sumber air dalam pertanian terkawal.
 • Kawalan terhadap banjir dengan pembinaan terusan.

Kesan perkembangan perusahaan dalam tamadun China.

 • Perusahaan logam dan perusahaan tembikar telah berkembang sejak zaman Dinasti Han
 • Perusahaan tersebut didagangkan ke kawasan di laur China seperti Alam Melayu, India, Timur Tengah dan Barat.
 • Hasil dagangan dibawa melalui jalan darat, iaitu Jalan Sutera Darat dan kemudian melalui Jalan Laut mulai zaman Dinasti Tang.
 • Buktinya terdapat tembikar China di tapak-tapak pelabuhan kerajaan awal di kawasan-kawasan tersebut.
 • Hasil perusahaan China bukan sahaja didagangkan ke luar tetapi didagangkan dalam negeri China sendiri.
 • Muncul persatuan perdagangan yang membawa kepada kelahiran golongan kelas pertengahan yang besar.

 BAB 3 :   TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

 

Tajuk Tudingan 2012

 1. Kerajaan Agraria
 2. Kerajaan Maritim
 3. Kerajaan Agraria dan Maritim saling melengkapi
 4. Pengaruh agama Hindu Buddha ( Candi / Monumen / pentadbiran/ bahasa )

 Kerajaan Agraria

 

 1. Maksud kerajaan Agraria
 • kerajaan yang menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian , penternakan dan pemungutan hasil hutan dan sungai
 • terbentuk di kawasan pertanian yang subur seperti di lembah sungai / kawasan pedalaman sepetti kawasan berbukit dan di lereng tanah gunung berapi
 • contoh kerajaan seperti Dvaravati , Taruma, Sailendra, Angkor , Sukhotai, dan Funan
 1. Ciri-ciri kerajaan Agraria
 • terletak di kawasan yang subur iaitu di lembah sungai
 • menanam padi sawah dan padi huma
 • menanam tanaman sampingan seperti jagung, pisang,keledek dan sayur-sayuran
 • menghasilkan pelbagai jenis rempah seperti cengkih dan lada hitam
 • mengumpulkan hasil hutan seperti kayu gaharu,kapur barus, tanduk gading, damar, kayu cendana dan pelbagai jenis buah-buahan
 • sarang burung dari gua diambil untuk tujuan perdagangan
 • menangkap ikan di sawah, paya dan sungai
 • mendapatkan kulit kura-kura
 • menternak binatang seperti lembu, kerbau, kerbau, kambing dan ayam
 • lebihan daripada hasil ternakan dan tanaman akan dipasarkan atau dibekalkan untuk memenuhi keperluan masyarakat bandar atau penduduk maritim
 • pembinaan sistem pengairan yang bersumber dari Sungai Mekong dan Tasik Tonle Sap
 • raja terlibat dalam pembinaan pengairan
 • kerajaan bertanggungjawab dalam pengurusan sistem pengairan
 1. Kegiatan ekonomi masyarakat agraria
 • menanam padi sawah dan padi huma
 • menanam tanaman sampingan seperti jagung, pisang,keledek dan sayur-sayuran
 • menghasilkan pelbagai jenis rempah seperti cengkih dan lada hitam
 • mengumpulkan hasil hutan seperti kayu gaharu, kapur barus, tanduk gading, damar, kayu cendana dan pelbagai jenis buah-buahan
 • sarang burung dari gua diambil untuk tujuan perdagangan
 • menangkap ikan di sawah, paya dan sungai
 • mendapatkan kulit kura-kura
 • menternak binatang seperti lembu, kerbau, kerbau, kambing dan ayam
 • lebihan daripada hasil ternakan dan tanaman akan dipasarkan atau dibekalkan untuk memenuhi keperluan masyarakat bandar atau penduduk maritim
 1. Faktor-faktor perkembangan kerajaan Agraria ( Angkor )

 

 • Pembinaan sistem pengairan yang baik yang diperoleh dari Sungai Mekong dan Tasik Tonle Sap
 • Raja Indravarman 1 terlibat dalam pembinaan sistem pengairan
 • Kerajaan bertanggungjawab secara langsung dalam pengurusan sistem pengairan
 • Pembinaan baray yang mampu mengairi tanah
 • Hasil padi dapat menampung keperluan beras
 • Kedudukan berhampiran dengan Tasik Tonle Sap
 • Tanah sekitar yang subur
 • Iklim panas lembap sepanjang tahun
 • Sumber ikan air tawar dari Tasik Tonle Sap
 • Sumber ikan air tawar dan punca bekalan air minuman daripada Tasik Tonle Sap
 1. Kepentingan Tasik Tonle Sap

 

 • Membekalkan sumber air minuman
 • Limpahan air Sungai Mekong pada musim banjir mengalir ke dalam Tasik Tonle Sap dan tasik menjadi luas
 • Pada musim kemarau , kawasan sekitar tasik menjadi subur hasil daripada mendapan lumpur
 • Membekal sumber protein seperti ikan kepada penduduk sekitar tasik
 • Air dari Tasik Tonle Sap dialirkan ke kawasan tanaman padi dengan menggunakan terusan
 • Sumber air dari tasik dapat menampung keperluan penanaman padi bagi menyediakan beras yang mencukupi kepada penduduk Angkor.

 

Kerajaan Maritim

 • Ekonomi berasaskan perdagangan
 • Terletak di kawasan persisiran pantai
 • Terdapat kemudahan di pelabuhan
 • Peranan Orang Laut mengawasi keselamatan pedagang
 • Pelabuhan pembekal berkembang menjadi pelabuhan entrepot
 • Mengadakan hubungan dengan kerajaan besar seperti China dan India

 

Saling bergantung /melengkapi antara kerajaan agraria dengan kerajaan maritim

 • Kerajaan agraria mempunyai penduduk yang ramai dan membekalkan tenaga kerja kepada kerajaan maritim
 • Kerajaan agraria bergantung kepada kerajaan maritim untuk mendapatkan barang mewah dari China dan India
 • Kerajaan agraria membekalkan beras dan hasil hutan kepada kerajaan maritim
 • Beras menjadi dagangan utama antara kerajaan maritim dengan agraria
 • Kerajaan maritm mendapatkan bahan mentah seperti kayu untuk membuat kapal daripada kerajaan agraria
 • Kerajaan maritim memperoleh gajah daripada kerajaan agraria sebagai kenderaan raja
 • Kerajaan maritm bergantung kepada kerajaan agraria untuk mendapatkan tukang kayu dan tukang batu yang mahir

 

PENGARUH AGAMA HINDU BUDHA DALAM KERAJAAN AWAL

 1. Cara-cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal

 

 • Dibawa oleh golongan ksyatria atau tentera penakluk dari India yang membentuk tanah jajahan takhluk di Asia Tenggara
 • Dibawa oleh golongan pedagang atau vaisya
 • Dibawa oleh golongan Brahmin atau pendeta
 • Melalui pengambilan aspek-aspek kebudayaan India yang disesuaikan dengan budaya tempatan

 

 

 1. Pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan kerajaan awal

 

 • Sistem beraja dengan penggunaan gelaran raja sebagai pemerintah
 • Raja berada dipuncak pemerintahan
 • Raja dibantu oleh kerabat diraja , pembesar , Brahmin
 • Raja berkuasa mutlak dalam pentadbiran, hubungan luar, ketenteraan dan khazanah negara
 • Perintah raja menjadi undang-undang yang wajib dilaksanakan
 • Sesiapa yang melanggar perintah raja bermakna menderhaka dan tidak diampunkan
 • Raja dikehendaki adil terhadap golongan yang diperintah
 • Raja merupakan bayangan tuhan dan lahir konsep dewa-raja
 • Raja mempunyai kesaktian melalui mitos dan lagenda untuk memperkuat kedudukan
 • Untuk mengukuhkan kedaulatan raja, diwujudkan pelbagai adat istiadat
 • pertabalan raja yang dipimpin oleh golongan Brahmin
 • Raja mendirikan kompleks kota yang melambangkan konsep alam semesta iaitu orde kosmos
 1. Pengaruh Hindu dan Buddha dalam kesenian

 

 1. Maksud monumen
 • Binaan atau bangunan yang dibuat daripada batu untuk memperingati orang ternama atau peristiwa penting
 • Monumen boleh berupa candi/kuil/wat/stupa/arca/patung
 1. Kepentingan/fungsi/tujuan candi kepada kerajaan awal di Asia Tenggara
 • Monumen keagamaan bagi agama Hindu dan Buddha
 • Sebagai rumah ibadat
 • Sebagai tempat menyimpan abu jenazah raja dan keluarganya
 • Tempat menyimpan patung dewa utama
 • Lambang keagungan pemerintah berdasarkan kehebatan seni binanya
 • Melambangkan orde kosmos contoh Angkor Wat dan Candi Borobudur

      Contoh candi terkenal di Asia Tenggara

 • Candi Dieng di Jawa Tengah , Indonesia
 • Candi Borobudur di Jawa Tengah , Indonesia
 • Candi Prambanan di Jawa Tengah , Indonesia
 • Candi Angkor Wat di Kemboja
 • Candi Chaiya dan Yarang di Thailand
 1. Kepentingan Bahasa Sanskrit dalam kerajaan awal Asia Tenggara

 

 • Meningkatkan pencapaian dalam bidang intelek masyarakat
 • mengandungi maklumat tentang agama, pemerintahan, raja dan undang-undang
 • Batu bersurat Kutei menjelaskan tentang keturunan raja
 • Batu bersurat Sungai Mas berkaitan dengan ajaran Buddha
 • Inskripsi di Palembang berkaitan dengan pemerintahan dan amaran raja kepada rakyat serta pembesar agar tidak menderhaka kepada raja
 • Batu bersurat di Lembah Bujang mengandungi arahan dan pemberitahuan kepada rakyat
 • Bahasa keagamaan
 • bahasa yang digunakan dalam urusan pemerintahan
 • Mengalami penyesuaian dan berubah ke adalam bahasa Melayu seperti dosa, duka, Derhaka, manusia, pahala, rupa , sengsara dan huruf
 • Berkembang menjadi bahasa ilmu
 • Bahasa komunikasi
 • Memperkayakan bidang kesusasteraan seperti epik / puisi / prosa jawa penceritaan lisan dan teater
 1. Pengaruh Hindu dan Buddha dalam kesusasteraan

 

 • Kesusasteraan India melalui epik Ramayana , Mahabharata serta Puranas menyumbang kepada unsur mitos yang terdapat dalam kesusasteraan klasik di Asia Tenggara
 • Pengaruh kesusasteraan India dalam puisi dan prosa Jawa seperti Nagarakertagama Sutasoma, Arjunwiwaha dan Kunjarkarma
 • Cerita-cerita dalam Epik Ramayana dan Mahabharata melalui kesusasteraannya telah mempengaruhi penceritaan lisan dan teater seperti wayang kulit
 • Epik Mahabharata melahirkan naskah hikayat yang diadun dengan unsur tempatan seperti Hikayat Pendawa Lima, Hikayat Pendawa jaya dan Hikayat Sang Samba.
 • Hikayat Ramayana melahirkan Hikayat Seri Rama

 

 

BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MEKAH

Tajuk Tudingan

 1. Penyebaran Islam
 2. Reaksi masyarakat
 3. Faktor penentangan

 

Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam

 1. Faktor Penerimaan Islam

 

 1. Kemurnian ajaran Islam
 2. Kaedah berdakwah secara lembah lembut dan berhikmah
 • Tidak memaksa orang ramai memeluk Islam
 1. Membandingkan nilai akhlak Islam dengan nilai akhlak jahiliah
 2. Baginda membacakan al-Quran untuk memberi penerangan dan menjawab pertanyaan serta menunjukkan teladan yang baik
 3. Baginda menanamkan keimanan yang kuat, kesabaran dan pengorbanan yang tinggi serta tidak menggunakan harta dalam berdakwah

 

 1. Faktor Penentangan terhadap Islam
 2. Perbezaan dari segi amalan dan kepercayaan
 3. Islam menyarankan prinsip persamaan taraf sesama manusia berbanding dengan orang Arab Jahiliah yang mementingkan perbezaan darjat dan mengamalkan konsep assabiah
 • Akhlak keji orang Arab Jahiliah bertentangan dengan nilai akhlak Islam
 1. Orang Arab Quraisy mempunyai tanggapan salah terhadap tugas nabi
 2. Bimbang terpaksa tunduk kepada kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w dalam semua aspek dan menggugat pengaruh dan kedudukan keluarga mereka
 3. Menjejaskan ekonomi orang Arab Jahiliah terutama perusahaan mengukir patung berhala.

 

 1. Nabi Muhammad s.a.w menyelesaikan masalah
 1. Penentangan oranng Quraisy Makkah terhadap Nabi Muhammad s.a.w semakin meningkat setelah kematian bapa saudara dan isteri baginda, iaitu Abu Talib dan Siti Khadijah
 2. Baginda tidak berputus asa dan telah mengambil beberapa langkah untuk meringankan penderitaan orang Islam, antaranya ialah:
 • Meminta umat Islam berhijrah ke Habsyah untuk mendapatkan perlindungan
 • Baginda bersama Zaid bin Harithah cuba menyebarkan Islam ke Taif, namun gagal.
 • Melakukan hijrah ke Madinah setelah Allah menurunkan wahyu agar baginda berbuat demikian

 

BAB 5 :  KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

 

 Tajuk Tudingan

 1. Perjanjian Aqabah
 2. Hijrah ( Kesan Hijrah )
 3. Piagam Madinah
 4. Perang dalam Islam
 5. Pembukaan semula Kota Makkah

PERJANJIAN AQABAH PERTAMA DAN KEDUA

 

 1. Aqabah ialah tempat antara Mina dan Makkah. Wakil Aus dan Khazraj menemui Nabi di Aqabah kemudian memeluk Islam. Pada musim haji (621M) berikutnya, mereka mengunjungi lagi Nabi Muhammad s.a.w dan wujud perjanjian Aqabah Pertama.
 2. Antara isi perjanjian Aqabah Pertama termasuklah:
  1. Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman dengan Allah swt. dan Rasul.
  2. Berjanji membantu perjuangan Nabi saw.
  3. Tidak mengamalkan amalan jahiliyah.

 

 1. Selepas perjanjian tersebut Nabi s.a.w menghantar pendakwah Islam, Mus’ab bin Umair untuk menyebarkan Islam.

 

 1. Pada tahun 622M Perjanjian Aqabah Kedua ditandatangani. Isi perjanjiannya :
  1. Suku Aus dan Khazraj jemput Nabi saw di Makkah untuk hijrah ke Madinah
  2. Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam dan taat kepada Nabi saw.
  3. Mereka secara sukarela mengadakan tempat tinggal
  4. Kesediaan mempertahankan Islam.
  5. Berjanji menjaga keselamatan baginda dan orang Islam Makkah

 

 1. Kesan Perjanjian:

 

 1. Penghantaran utusan dakwah ke Madinah
 2. Islam mula tersebar di Madinah kemudian seluruh pelusuk dunia
 3. Perlindungan bagi orang Islam Makkah.
 4. Jaminan dan keselamatan orang Islam Makkah terjamin
 5. Berlaku Hijrah dan kewujudan tahun Hijrah.
 6. Permulaan wujudnya negara Islam di Madinah
 7. Mengembalikan keamanan dan persaudaraan masyarakat Madinah oleh Nabi saw melalui Islam.

HIJRAH

 1. Berlaku pada 1 Rabiulawal bersamaan 12 September tahun 622M.
 2. Berlaku secara rahsia dan berperingkat-peringkat.
 3. Nabi Muhamad s.a.w berhijrah bersama Abu Bakar al-Siddiq memakan masa selama lebih kurang 2 hari.
 4. Umar bin al-Khattab berhijrah secara sendirian dan terang-terangan kerana sifat keberaniannya.

 

Konsep Hijrah

 

Makna Hijrah:

 1. Perkataan Arab bermakna berpindah.
 2. Dalam konteks tamadun Islam bermaksud perpindahan orang Islam dari Makkah ke Madinah . Bertujuan untuk memperkukuhkan kedudukan Islam dan satu strategi baru untuk menyebarkan Islam.
 3. Pengertian lain hijrah – Perjuangan untuk menegak kebenaran dan meninggalkan keburukan atau kejahatan.
 4. Semangat ingin berubah dan boleh berlaku dalam pelbagai keadaan seperti perubahan sikap, cara berfikir, dan tingkah laku.
 5. Barat mentafsir Hijrah sebagai pelarian.
 6. Disangkal kerana terdapat perbezaan konsep Hijrah Barat dan Islam seperti berikut:
  1. Hijrah orang Islam kerana jemputan orang Arab Madinah.
  2. Orang Makkah ke Madinah disambut dengan gembira dan rela.
  3. Orang Islam Makkah diberi jaminan kjeselamatan dan diberi tempat tinggal.
  4. Nabi Muhamad saw pula dilantik sebagai pemimpin Madinah dan diterima oleh semua golongan penduduk Madinah.

 

Cara penghijrahan Nabi Muhamad s.a.w.

 1. Setelah berjaya melepaskan diri daripada kepungan
 2. Ali Abu Talib menggantikan nabi saw untuk tidur di tempat nabi.
 3. Bersama Abu bakar meninggalkan Makkah .
 4. Bersembunyi di Gua Thur sebelum berhijrah ke Madinah. Dibantu oleh Abdullah bin Abu bakar. Asma binti Abu Bakar menghantar makanan dan Amir bin Fuhairah menyediakan susu kambing diberi kepada baginda.
 5. Dipandu oleh Abdullah bin Arqat – waktu itu belum Islam lagi.

Sebab dan Tujuan Hijrah

 1. Perintah Allah swt menerusi wahyu.
 2. Meneruskan penyebaran Islam. Di Makkah Islam diancam.
 3. Satu strategi Nabi menyebarkan Islam.
 4. Suasana aman di tempat baru memudahkan penyebaran Islam.
 5. Jemputan daripada penduduk Madinah yang menghadapi pelbagai konflik. Mereka memerlukan pemimpin dan mendamaikan ketegangan.

Kepentingan Hijrah

 1. Dakwah Islamiah dapat dilakukan dengan aman dan dapat dilakukan secara terang-terangan.
 2. Peluang untuk mendamaikan masyarakat Arab di Madinah.
 3. Menjalinkan hubungan persaudaraan orang Islam Makkah dan Madinah.
 4. Dapat menyatukan golongan yang sebelum ini berseteru.
 5. Wujud golongan Muhajirin dan Ansar. Muhajirin bermaksud berpindah. Ansar bermaksud menolong ( Nasara). Golongan Ansar membantu Muhajirin dengan cara:
  1. Menjaga keselamatan
  2. Menyediakan modal untuk berniaga
 6. Keamanan dapat menjana ekonomi , kegiatan agama, dan kegiatan lain dalam sejahtera sebagai sebuah negara.
 7. Wujud takwim Hijrah. Mula digunakan pada zaman Khulafa Ar Rasyidin dan diteruskan oleh Umar al Khatab.
 8. Wujud masjid Nabawi . Masjid pertama dalam perkembangan Islam ialah Masjid Quba’. Yang menjadi tempat ibadat, belajar berbincang dan aktiviti berjual beli.
 9. Pertukaran nama Madinah Al Munawarah daripada Yathrib dan menjadi pusat tamadun Islam dan agama.
 10. Menunjukkan sikap toleransi dan tolong- menolong ke arah kecemerlangan.
 11. Menunjukkan sokongan dan pengorbanan sahabat nabi. Menggadai nyawa, harta. Abd Rahman Auf menyumbangkan hartanya untuk penyebaran agama Islam.
 12. Memperlihatkan wanita berperanan menggerakkan kemajuan negara
 13. Menunjukkan ketabahan hati dan kebesaran jiwa nabi sanggup meninggalkan kampung halaman.
 14. Kebijaksanaan nabi mengatur strategi untuk berhijrah.
 15. Kewujudan negara Islam pertama bagi mempertahankan Islam dan Madinah dariapda Quraish.

PIAGAM MADINAH

 

 1. Perlembagaan atau undang-undang bertulis pertama di dunia yang dirangka Nabi pada 622M- berpandukan wahyu.
 2. Asas pemerintahan Kerajaan Islam yang terdiri daripada masyarakat Islan dan Bukan Islam.
 3. Piagam dirangka berasaskan persetujuan orang Islam dan bukan Islam.
 4. Mengandungi 47 fasal . 23 fasal membincangkan hubungan orang Islam dan tanggungjawab mereka. 24 fasal tanggungjawab orang bukan Islam terhadap Madinah.
 5. Dirumus kepada 7 aspek penting merangkumi politik, ekonomi, sosial seperti:
  1. Politik
   1. Nabi Muhamad pemimpin di Madinah
   2. Sebagai hakim menyelesaikan masalah antara Islam dan Bukan Islam
  2. Agama
   1. Bebas mengamalkan sebarang agama
   2. Bebas mengamlkan adat selagi tidak bertentangan dengan Islam.
  3. Sosial
   1. Masyarakat sebagai satu ummah dan mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap negara
   2. Tidak boleh bermusuhan

 

 

 1. Perundangan
  1. Undang-undang Islam diguna pakai, tetapi undang-undang kekeluargaan dalam kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Islam
  2. Undang-undang Islam menekankan penginsafan dan bukannya jatuhan hukuman.
 2. Menetapkan syarat jatuh hukuman seperti saksi yang dapat mengesahkan jenayah.
 3. Ekonomi
  1. Kerjasama dituntut bagi memajukan ekonomi negara
  2. Unsur tipu dan riba dihapuskan.

 

 1. Pertahanan
  1. Semua anggota masyarakat dikehendaki pertahankan negara
 2. Kedudukan kaum Yahudi
  1. Keselamatan terjamin selagi mematuhi perlembagaan Madinah

Kepentingan Piagam Madinah

 

 1. Model kerajaan Islam yang unggul
 2. Unsur Islam boleh digunakan dalam negara pelbagai agama dan kaum
 3. Perlembagaan yang mengandungi unsur dunia dan akhirat.
 4. Menunjukkan sistem ekonomi Islam mementingkan keadilan dan ketelusan dalam perniagaan.
 5. Berjaya membentuk masyarakat berasaskan ummah, hidup dalam bersatu padu dan aman menerusi semangat ukhuwah Islamiah iaitu semangat persaudaraan sesama Islam, adil, persamaan hak dan tiada perbezaan taraf.
 6. Mempamerkan undang-undang yang lengkap dan sempurna berasaskan undang-undang syariah.
 7. Negara diwujud atas dasar perlembagaan terlebih dahulu.
 8. Berjaya menyusun masyarakat kehidupan yang sistematik berasaskan undang-undang.
 9. Wujudkan semangat kerjasama dan sama-sama bertanggungjawab menjaga keselamatan negara hingga menjadikan kerajaan Islam kuat dan dihormati.

PENYEBARAN ISLAM

Berikut adalah strategi penyebaran Islam iaitu:

 

 1. Menghantar utusan ke Rom, Rom Timur Timur, Parsi, Mesir, Habsyah dan wilayah di sekitar semenanjung Arab.
 2. Tiada paksaan tetapi dengan diplomasi dan menerapkan nilai yang baik.
 3. Menerusi warkah atau surat untuk wujud persefahaman.
 4. Peperangan berlaku dengan izin atas tujuan mempertahankan diri, agama dan negara. Kerajaaan Islam melalui beberapa siri peperangan sejak 622M. Antaranya:
  1. Perang Badar 624M/2H
 • Dalam perang ini Islam menang, Nabi mengampunkan orang tawanan Arab Quraish, Tawanan Wanita dan kanak-kanak dibebaskan. Lelaki diberi syarat untuk membebaskan diri mereka dengan mengajar 10 kanak-kanak Islam membaca dan menulis sehingga pandai akan dibebaskan.
  1. Perang Uhud 625M/3H
  2. Perang Khandak 627M/5H
  3. Perang Tabuk 630M/8H

 

 1. Perang dalam Islam mesti mengikut prinsip tertentu, iaitu:
  1. Dengan izin Allah swt setelah turunnya wahyu. Berperang apabila diserang oleh musuh.
  2. Berperang untuk mencari keamanan supaya tempat ibadat terjaga.
  3. Menentang kezaliman dan mempertahankan diri.
  4. Islam menganjurkan perdamaian jika musuhnya inginkan perdamaian.
  5. Dakwah mesti dilaksanakan dengan baik
  6. Perang berpandukan aspek berikut:
   1. Tidak boleh membunuh orang yang lemah seperti orang tua, kanak-kanak, wanita, orang sakit, dan orang yang menyerah diri.
   2. Tidak dibenarkan membunuh binatang ternakan, dan tanaman.
 • Dilarang meroboh rumah ibadat.

PEMBUKAAN SEMULA KOTA MAKKAH

 

 1. Kota Mekah ialah tempat kelahiran Nabi Muhamad s.a.w dan tempat lahirnya agama Islam.
 2. Orang Quraish melanggar perjanjian Hudaibiyah 630M
 3. Kedudukan Madinah akan menjadi lebih mantap.
 4. Satu strategi jangka panjang dalam penyebaran Islam.

 

Cara Pembukaan Kota Makkah:

 1. Berlaku tanpa kekerasan
 2. Peringkat awal menghantar tentera Islam empat pasukan 10000 orang.
 3. Diketuai oleh Khalid Al Walid, Abu Ubaidah Al Jarrah, Saad bin Ubadah, dan Zubair Al Awwam.. Masuk Makkah melalui 4 penjuru.
 4. Pengislaman Abu Sufian dan Al Abbas telah memudahkan lagi Makkah dibuka, selain jaminan keselamatan oleh penduduk Makkah.
 5. Kesan pembukaan Kota Makkah: Sebelum memasuki Makkah Abu Sufian dan bapa saudara nabi Al Abbas telah memeluk Islam.

Kepentingan Pembukaan Kota Makkah

 1. Menunjukkan semangat persaudaraan Islam dengan memberi jaminan keselamatan
 2. Menunjukkan semangat perpaduan dalam negara yang pelbagai agama dan keturunan.
 3. Sifat pemaaf Nabi saw terserlah – tidak membalas dendam terhadap orang Quraish.
 4. Kaabah terpelihara daripada kemungkaran. Agama menyembah berhala dihapuskan.
 5. Kota suci umat Islam dalam melakukan ibadah.
 6. Membuktikan kukuhnya negara Islam di Madinah.
 7. Bermulanya penyebaran Islam secara menyeluruh ke Tanah Arab tanpa paksaan.
 8. Wujud sebuah pusat pemerintahan Islam yang kuat dimana Madinah masih kekal pusat pemerintahan.
 9. Titih akhir perjuangan Nabi Muhammad s.a.w sebelum beliau wafat iaitu dalam

Khutbah akhir Nabi menyatakan setiap orang Islam bersaudara dan meninggalkan pusaka iaitu al quran dan sunnah.

 

Tindakan / strategi / usaha Nabi Muhammad dalam penyebaran Islam

 • Menghantar perutusan ke Rom, Rom Timur, Parsi, Mesir, Habsyah dan Semenanjung Tanah Arab
 • Tidak memaksa memeluk Islam
 • Menggunakan diplomasi
 • Menunjukkan nilai-nilai yang baik
 • Menyeru memeluk Islam melalui warkah
 • Mewujudkan rasa persefahaman dengan wilayah tersebut

 

PEPERANGAN DALAM ISLAM

Sebab peperangan dibenarkan dalam Islam

 • Mempertahankan maruah diri
 • Mempertahankan agama
 • Mempertahankan negara
 • Dengan keizinan Allah

 

Contoh peperangan

 • Perang Badar 2H
 • Perang Uhud 3H
 • Perang Khandak 5H
 • Perang Tabuk 8H

 

Peperangan dalam Islam

 • Allah telah memberi keizinan untuk berperang
 • Setelah diserang oleh musuh
 • Mencari keamanan supaya tempat ibadat mereka terjaga
 • Menjaga maruah negara
 • Tidak memusnahkan harta benda
 • Menentang kezaliman
 • Mempertahankan diri
 • Islam menganjurkan perdamaian
 • Di medan perang tentera Islam dilarang membunuh sesuka hati
 • Dilarang memusnahkan tumbuh-tumbuhan
 • Akhlak tentera Islam mestilah mulia, saling bertolak ansur dan menunjukkan teladan yang baik

 

 Perang Badar

 • Tawanan Arab Quraisy dalam perang Badar diampunkan
 • Tawanan wanita dan kanak-kanak dibebaskan
 • Tawanan lelaki diberikan syarat untuk membebaskan diri
 • Tawanan lelaki yang berjaya mengajar 10 orang kanak-kanak Islam membaca
 • dan menulis sehingga pandai dibebaskan

 

 

BAB 6 : PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA      

 

 

Tajuk Tudingan

 1. Kerajaan Bani Abbasiyah
 2. Pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun Eropah

KERAJAAN BANI ABBASIYAH

 

Pembentukan Kerajaan

 

 1. Mula 750M ditaja oleh Ali bin Abdullah.
 2. Peringkat awal sulit kemudian terbuka.
 3. Gunakan kempen Ahlul Bait ( Keluarga Nabi saw)
 4. Pusat Operasi di Khurasan, Kufah dan Humaimah.
 5. Diperkukuhkan dengan sokongan 2 pahlawan besar – Abu Salamah Al-Khallal di Kufah dan Abu Muslim al-Khurasani di Khurasan.
 6. Ambil sempena nama bapa saudara Nabi saw – Abbas.
 7. Amal sistem monarki warisan.
 8. Zaman Abu Jaafar, pusat pemerintahan ke Bagdad.
 9. Berakhir dengan serangan tentera Mongol pimpinan Hulagu Khan-cucu Genghiz Khan. Mengusir Sultan al Mutasim. Meninggal dunia di pulau Shahi setelah memeluk Islam.

 

Sumbangan Abbasiyah

 

 1. Zaman kegemilangan dalam zaman Harun A-Rashid, dan Al Makmun.
 2. Baghdad menjadi pusat intelektual dan penyebaran ilmu – melalui aktiviti terjemahan bahasa asing ke bahasa Arab. Bahasa asing spt: Yunani, Sanskrit, Suriani .
 3. Baitulhikmah – institusi keilmuan diasas oleh Harun Al Rashid – berkembang pada zaman al-Makmun Harun al Rashid.
 4. Kegiatan utama:
  1. Terjemahan falsafah dan sains, terutama dari Yunani. 3 tahap:
   1. Catat segala idea atau percakapan
   2. Kumpul idea yang serupa atau kumpul hadis nabi dalam buku.
 • Mengarang – lebih teliti kerana dicatat dan diatur ke dalam bab tertentu..
 1. Penglibatan golongan ulama dalam penulisan – susun Hadis dan hasilkan buku fikah, tafsir, sejarah. Ulama terkenal spt Imam Malik ( Al- Muwatta), Ibn ishaq ( Sejarah hidup Nabi), Abu Habifah ( Fikah dan Itjihad), Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Shafei, Imam Ahmad Hanbal.
 2. Wujud pemisahan dalam ilmu tafsir, sirah dan hadis.
 1. Kelebihan terjemahan:
  1. Terjemahan/penciptaan dapat buat perubahan karya. Hurai dan buat penambaikkan dengan memuatkan keterangan dan ulasan.
  2. Peranan besar dalam kebudayaan dunia – pelihara ilmu daripada lenyap dan pupus kerana terima hasil penulisan daripada zaman gelap di Eropah.
  3. Penubuhan institusi tingkatkan kegiatan penyelidikan hingga ke Eropah , kemudian diterjemah ke bahasa asing dan mula kebangkitan Eropah.

 

 1. Kesan perkembangan ilmu:
  1. Mula zaman pemulihan budaya @ Renaissance.
  2. Tingkat pengetahuan manusia dan warisan yang tidak ternilai.
  3. Keterbukaan dan kesediaan terjemah daripada bahasa asing bagi faedah umat Islam.
  4. Cendikiawan Islam memperbaiki dan meningkatkan karya asal.
  5. Berlaku percambahan dan perkembangan ilmu.

 

PERTEMBUNGAN TAMADUN ISLAM DENGAN TAMADUN LAIN

 

Cara pertembungan:

 

 1. Perdagangan dan perniagaan
  1. Zaman Nabi pertembungan dengan Syam
  2. Penguasaan Islam di Teluk Parsi,Laut Merah dan Timur Mediteranean pertembungan dengan Tamadun Rom dan Yunani
  3. Orang Islam menetap dan berdagang di Canton Cina .

 

 1. Hubungan diplomatik
  1. Penghantaran kumpulan peneroka ke Gibraltar, Selatan Sepanyol.
  2. Bertemu dengan orang bukan Islam di Cardova, Valencia, dan Rhonda dan berjaya buat hubungan diplomatik. Boleh memahami cara hidup, pandangan politik,keagamaan, ekonomi dan pentadbiran.
 2. Penaklukan dan ketenteraan
  1. Kerajaan-kerajaan Islam membentuk ekpedisi ketenteraan.Menguasai Iraq dan Iran. Bertembung dengan Tamadun Parsi.
  2. Penaklukan Mesir dan Afrika Utara bertembung dengan Tamadun Eropah.

 

 1. Kebudayaan
  1. Kemasukan Islam ke Sepanyol wujud kebudayaan baru. Bahasa Arab menjadi bahasa utama.berpusat di Cardova.
  2. Lahir golongan Mozarab – orang Kristian yang ambik kebudayaan Islam dan Berbahasa Arab.

 

 1. Intelektual
  1. Berlaku antara ahli fikir Islam dan bukan Islam.
  2. Ilmuan islam berjaya mendalami ilmu dan keilmuan Eropah.

 

Kesan Pertembungan:

 

 1. Dapat dilihat melalui sumbangan tamadun Islam kepada peradaban dunia.
  1. Keagamaan sendiri.- satu nilai akidah – percaya kepada Allah swt. Sediakan sistem perundangan berdasarkan Quran dan Hadis. Berasakan syariah dan akidah mudah diterima kerana sarwajagatnya. Islam tidak menghapuskan amalan, cara hidup dan adat setempat.

 

 1. Perluasan kawasan penyebaran Islam
  1. Melahirkan bentuk kerajaan dan masyarakat spt
   1. Kerajaan Delhi Mughal
   2. Cina wujud masyarakat islam
 • Umaiyah, Abbasiyah dan Uthmaniah wujud kerajaan pusat yang kuat.
 1. Memboleh orang Islam menguasai ekonomi. Dengan ememastikan keselamatan laluan perdagangan. Dibuat dengan cara
  1. Uthmaniah mempunyai Armada laut yang kuat .Menguasai Laut Merah, Mediteranean dan Teluk Parsi.
 2. Pedagang Islam berjaya berdagang hingga ke India,Ceylon, Kepulauan Melayu, Cina, Sepanyol, Selatan Perancis, Armenia, dan selatan gurun Sahara.
 3. Menguasai Istanbul pusat pertembungan dunia Timur dan Barat.

 

 1. Mempengaruhi proses urbanisasi dan organisasi sosial

 

 1. Mempengaruhi penyelarasan undang-undang yang saksama – cth di Balkan Zaman Uthmaniyah.
 2. Kebudayaan dan Intelektual
  1. Perkembangan pendidikan agama dan bukan agama spt Matematik, Sains dan Teknologi. Zaman Abasiyah pelajar diwajbkan belajar – Ilmu Mantik ( Logik ), Geografi, Sejarah, Sains Fizikal dan Biologi.
  2. Tatatertib berpakaian, berfikir, bertutur, berdagang dan berpolitik. Zaman Uthmaniyah , Sepanyol – orang bukan Islam mengamalkan cara hidup Islam.

 

 1. Pertukaran pendapat antara cendikiawan.

 

 1. Peringkat awal cendikiawan Islam mengumpul maklumat dan teks penulisan.
 2. Diterjemahkan daripada penulis Greek spt Aritotle, Plato, Galen dan Hipocrates.
 3. Proses penterjemahan wujudkan perpustakaan – Baituhikmah, Zaman Abbasiyah
 4. Wujudkan budaya keilmuan dan intelektual yang tinggi.
 5. Ahli fikir Islam yang terawal menjalankan penyelidikan.

BAB 7 : ISLAM DI ASIA TENGGARA

BAB 8 : PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT

Tajuk Tudingan

Pengaruh Islam di Asia Tenggara Dan Malaysia

 1. Gaya Hidup
 2. Ekonomi ( Matawang / perdagangan/ Percukaian )

Pengaruh Islam terhadap Ekonomi:

 1. Perdagangan

Kegiatan perdagangan semasa Kesultanan Melayu Melaka.

 • Aktiviti perniagaan berkembang
 • Pedagang tempatan terlibat dengan rangkaian perdagangan Timur Barat
 • Menyediakan kemudahan pentadbiran yang licin dan teratur.
 • Wujud jawatan penting seperti syahbandar sebagai ketua pelabuhan
 • Wujud jawatan laksamana bagi menjaga urusan kelautan
 • Undang-undang Laut Melaka memperuntukkan undang-undang perniagaan
 • Wujud sistem sukat dan timbang
 • Terdapat paling kurang 84 bahasa yang dipertuturkan di Melaka
 • Urusan perdagangan menggunakan dua kaedah iaitu kaedah pertukaran barang dan kaedah jual beli.
 1. Mata Wang

Ciri – ciri yang terdapat pada mata wang di Johor pada abad ke 16.

 • Diperbuat daripada timah
 • Dikenali sebagai wang katun
 • Berbentuk bulat dan enam segi
 • Tidak mempunyai tarikh
 • Mempunyai tulisan jawi atau Arab seperti Malik atau Sultan al-Adil.
 • Mata wang emas Johor yang tertua dikenal pasti bertarikh tahun 1527.
 • Mata wang emas ini dikenali kupang
 • Mengandungi emas seberat 10 grain (0.65 gram) dan 40 grains (2.6 gram)
 • Ditulis dengan nama dan pangkat sultan yang memerintah dan yang mengeluarkan mata wang tersebut.
 • Di bahagian belakang pula tertulis gelaran Islam sultan berkenaan seperti Khalifatul Muslimin
 1. c) Percukaian

Sistem percukaian pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.   

 • Cukai paling asas ialah cukai tetap atau cukai import ditetapkan oleh pemerintah
 • Para pedagang dari India,Ceylon, Tanah Arab, Siam dan Pegu dikenakan cukai sebanyak 6 peratus
 • Pedagang dari China dan Jepun dikenakan cukai sebanyak 5 peratus.
 • Barang seperti beras dan makanan tidak dikenakan cukai.
 • Cukai diraja dikenakan terhadap orang asing yang menetap di Melaka
 • Orang asing dari Kepulauan Melayu dikenakan cukai diraja sebanyak 3 peratus.
 • Orang asing dari tempat-tempat lain dikenakan cukai diraja sebanyak 6 peratus.

Pengaruh Islam mempengaruhi perkembangan ekonomi di negeri-negeri Melayu.        

 • Amalan riba tidak dibenarkan dalam bidang perniagaan di kalangan orang Islam.
 • Walau bagaimanapun,golongan ceti yang memberikan pinjaman wang dibenarkan .
 • Penegasan bersabit larangan amalan riba ini dijelaskan dalam Hukum Kanun
 • Melaka dan Hukum Kanun Pahang.
 • Pihak pemerintah telah menekankan agar golongan kaya dan berkemampuan
 • membayar zakat harta.
 • Kutipan zakat disimpan oleh baitulmal.
 • Baitulmal berfungsi menyelenggarakan harta kerajaan.
 • Harta ini akan digunakan bagi kepentingan dan kemakmuran negara.

 

 

 

BAB 9 : PERKEMBANGAN DI EROPAH

 

Tajuk Tudingan

 1. Zaman Gelap
 • Maksud Zaman Gelap
 • Ciri-ciri Zaman Gelap ( politik, ekonomi dan sosial )
 • Persamaan Zaman Gelap dengan Masyarakat Feudal Melayu
 • Cara menghidari berlakunya kemunduran negara / masyarakat

ZAMAN GELAP DI EROPAH                                               

 1. a) Maksud Zaman Gelap
 • Eropah mengalami zaman mundur selepas kejatuhan tamadun Rom
 • merupakan peringkat awal zaman Pertengahan
 • Eropah mengalami kemorosotan dalam bidang ilmu pengetahuan
 • Eropah mengalami kemorosotan dalam perdagangan
 • Eropah mengalami kemorosotan dalam kehidupan perbandaran
 1. b) Ciri-ciri zaman gelap

 

Politik

 

 • Tidak terdapat pentadbiran pusat yang berkesan / pentadbiran wilayah musnah
 • Berlaku huru-hara
 • Kemunculan golongan Baron
 • Golongan petani mencari perlindungan daripada tuan tanah
 • Petani membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanah
 • Jika tidak mampu , mereka terpaksa menyerahkan tanah kepada tuan tanah
 • Petani terpaksa menjadi hamba kepada tuan tanah
 • Tuan tanah mendapat perlindungan daripada golongan raja
 • Pembentukan sistem feudal
 • Golongan pembesar memberi khidmat kepada pihak rajaa
 • Golongan pembesar mendapat naungan daripada pihak istana

 

Ekonomi

 

 • Kegiatan ekonomi terhad
 • Perdagangaan diganggu orang-orang Gasar seperti Viking dan Magyar
 • Orang Eropah tidak berdagang ke Timur Jauh
 • Perdagangan di kawasan Mediterranean dikuasai oleh pedagang Islam
 • Hanya menumpukan kepada kegiataan pertanian
 • Perniagaan secara kecil-kecilan
 • Perniagaan meneerusi sistem tukar barang
 • Penggunaan mataa wang dalam urusan peerdagangan terhad

 

Sosial

 

 • Sifat gereja yang mengongkong / memiliki kuasa / hartanah
 • Gereja memberi fokus kepada kegiatan amalan agama / keakhiratan
 • Kemerosotan kehidupan perbandaran
 • Kelembapan perkembangan ilmu pengetahuan

 

 1. c) Ciri-ciri Zaman Kemuncak Pertengahan ( Perubahan- perubahan )

 

 • Gereja memainkan peranan sebagai institusi yang universal
 • Gereja menjadi ejen penyatuan
 • Peningkatan aktiviti pertanian
 • Kemunculan perdagangan
 • Kemunculan bandar-bandar seperti Venice, Milan dan Florence
 • Lahirnya kelas pertengahan terdiri daripada artisan , pedagang, ahli perbankan
 • Status sosial berasaskan kekayaan bukan pemilikan tanah
 • Rakyat mula terlibat dalam urusan politik / memberi hak politik kepada rakyat
 • Parlimen diwujudkan bagi memenuhi tuntutan rakyat
 • Wujud hubungan antara rakyat dengan pemerintah

 

 1. d) Persamaan sistem feudal di Eropah dengan ciri-ciri feudalisme yang terdapat dalam masyarakat Melayu tradisional

 

 • Raja menjadi penaung dalam negara
 • Raja memiliki tanah di negeri masing-masing secara mutlak
 • Raja mempunyai pembesar-pembesar
 • Pembesar-pembesar itu mendapat naungan daripada istana
 • Pembesar memberi khidmat kepada raja
 • Rakyat memberi khidmat kepada tuan tanah / pembesar                                                                                                       

 

BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA        

 

 Tajuk Tudingan

 1. Dasar Pekebun Kecil / Akta Tanah
 2. Kesan Dasar Ekonomi British
 3. Proses Pembandaran

 

Ekonomi Dagangan

 1. Ekonomi dagangan tertumpu kepada pertanian dan perlombongan yang dijalankan secara besar-besaran untuk tujuan pemasaran yang lebih luas.

 

 1. Ciri-ciri ekonomi dagangan:

 

 • Penggunaan tenaga buruh yang ramai
 • Pelaburan modal yang besar
 • Penggunaan teknologi yang tinggi

 

 1. Dasar British terhadap kegiatan ekonomi di Tanah Melayu telah membentuk ekonomi duaan (dwiekonomi) yang bermaksud dua bentuk ekonomi yang berteraskan komersial dan sara diri.

 

Dasar British Terhadap Pertanian

 1. British memperkenalkan sistem rekod hak milik tanah secara bertulis untuk mengesahkan pemilikan tanah dan digunakan untuk jual beli tanah, cukai, serta pajakan.

 

 1. Kebenaran pembesar tidak lagi diperlukan oleh individu atau syarikat yang ingin mengusahakan tanah.

 

 1. Undang-undang tanah Barat:
 • Peraturan Tanah Perak 1879
 • Kanun Tanah Selangor 1891
 • Peraturan Tanah Sungai Uong 1887

 

 

 

 

 

 1. Akta tanah di Sarawak
 • Pengenalan Land order (1931, 1933, 1948)
 • Melindungi tanah milik masyarakat peribumi daripada dicerobohi pengusaha luar untuk tujuan pertanian
 • Membahagikan tanah kepada tanah campuran (imigran mempunyai hak ke atas tanah ini), tanah simpanan, dan tanah pedalaman.

 

 1. Akta tanah di Sabah
 • Proklamasi III Perlindungan Hak peribumi 1889
 • Melindungi kepentingan tanah masyarakat peribumi
 • Hak milik tanah peribumi di bawah kuasa pegawai daerah
 • Segala urus niaga tanah perlu diberitahu kepada peribumi
 • Penduduk peribumi berhak menuntut ganti rugi terhadap tanah yang dijual kepada orang luar

 

 1. Dasar British terhadap pekebun kecil

 

 • Mengekalkan orang Melayu sebagai petani
 • British memperkenalkan Enakmen Tanah Padi 1917 yang melarang petani menanam getah di kawasan sawah padi
 • British melarang pembukaan tanah baru
 • Rancangan Sekatan getah Stevenson 1922 diperkenalkan bagi melindungi pengusaha Eropah
 • British mengadakan skim perladangan bagi menggalakkan pelabur Eropah melabur dalam bidang pertanian.

Kesan Dasar Ekonomi

 1. Pembandaran
 2. Pembentukan masyarakat berbilang kaum
 3. Sistem pendidikan vernakular
 4. Sektor perkilangan
 5. Sistem pengangkutan dan perhubungan
 6. Perkhidmatan kesihatan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMOGA ANDA SEMUA BERJAYA

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...