TEMA 11 : BAB 8

Tajuk : Jata Negara / Bendera

SET 1

Jelaskan sebab mengapa semua negara di dunia mempunyai lambang-lambang negara dan bendera kebangsaan ?   [ 4 markah ]

            Isi            Huraian            Contoh
-Menunjukkan kesetiaan

 

 

agar tidak berlaku perkara yang mencemar maruah dan imej negara  
-Supaya rakyat bersatu padu

 

antara pelbagai kaum dan semangat pemuafakatan dengan cogankata Bersekutu Bertambah Mutu
-Supaya rakyat sentiasa bersemangat

 

dalam mempertahankan kedaulatan negara  
-Membangkitkan semangat perjuangan

 

walaupun menghadapi halangan terutama semasa menuntut kemerdekaan  
-Menunjukkan kecintaan terhadap tanah air

 

walaupun seseorang warganegara tesebut berada di luar negara sekalipun.  

 

SET 2

Sejauh manakah lambang tersebut dapat mempertingkatkan semangat patriotik dalam kalangan pelajar ? Berikan alasan anda.     [ 4 markah ]

               Isi            Huraian            Contoh
-Menghayati maksud lambang-lambang

 

yang terdapat pada Jalur Gemilang Seperti warna kuning yang melambangkan kedaulatan Raja-Raja Melayu.
-Mengibarkan Jalur gemilang dalam majlis rasmi

 

Sebagai tanda ketaatan kepada raja dan negara  
-Berdiri tegak semasa lagu kebangsaan dimainkan

 

disamping menyanyikan lagu tersebut dengan penuh semangat Terutamanya semasa perhimpunan rasmi di sekolah
-Memelihara kedudukan Jalur Gemilang supaya tidak terhina

 

Tidak seperti sesetengah warganegara yang memperlekeh dan menghina lagu kebangsaan di luar negara.  

 

SET 3

Jelaskan cara anda meraikan Hari Malaysia bagi mengukuhkan semangat 1 Malaysia.      [4markah]                                                                                                    

               Isi              Huraian             Contoh
-Terlibat dalam perbarisan

 

semasa sambutan Hari Malaysia  
-Mengibarkan bendera Malaysia

 

dengan penuh semangat yang berkobar-kobar  
-Menghayati perjuangan tokoh terdahulu

 

dengan cara menampal poster gambar tokoh-tokoh

di dalam bilik darjah

Contohnya gambar Tunku Abdul Rahman
-Mengenali kaum dan etnik lain

 

agar dapat memahami dengan lebih mendalam sosio budaya pelbagai kaum Seperti Melayu ,Cina India dan lain-lain
-Mengadakan sambutan perayaan

 

yang disedlitkan dengan pelbagai aktiviti yang bercorak patriotik  

 

TEMA 11 : BAB 7

Tajuk : Parlimen Malaysia

Soalan 1: Berikan cadangan kepada generasi muda hari ini supaya mereka menjadi warganegara Malaysia yang berupaya mendaulatkan institusi Parlimen Malaysia.  [ 4 markah ]                     

                                                                                                                        Isi            Huraian            Contoh
Setia pada raja dan negara

 

agar institusi itu dapat bertahan dalam negara yang berdaulat

 

 
Memperkasa perpaduan kaum agar semua rakyat dapat bekerjasama membantu membangunkan negara

 

 
Berilmu pengetahuan

 

supaya dapat berfikir dan bertindak  dengan matang

 

 
Menjaga imej negara

 

dengan tidak menghina institusi beraja dalam negara

 

Menghina raja dan Yang diPertuan Agong

 

Soalan 2 : Sistem demokrasi berparlimen yang diamalkan di Malaysia dapat menjamin kesejahteraan hidup rakyat berbilang kaum. Beri komen anda. [ 6 markah ]

               Isi                Huraian             Contoh
Rakyat bebas bersuara

 

dalam semua perkara kecuali hal berkaitan status quo orang Melayu  
Rakyat mempunyai kuasa mengundi

 

agar dapat membentuk kerajaanyang kukuh  
Keamanan dikecapi

 

 

Apabila pemerintah mengetahui hala tuju pentadbiran negara  
Hak sama rata setiap kaum

 

 

yang mana rakyat mengetahui hak kebebasan mereka di sisi undang-undang seperti berpesatuan,beragama dan memiliki harta
Rakyat membentuk kerajaan

 

dengan memilih pewakilan melalui pilihanraya  
Rakyat diberi kebebasan berpolitik

 

dengan menubuhkan dan menyertai mana-mana parti politik  

 

Soalan 3 : Jelaskan langkah-langkah untuk menghadapi cabaran mengekalkan amalan demokrasi di Malaysia .  [ 6 markah ]

                 Isi             Huraian            Contoh
Tranformasi pentadbiran

 

 

dengan memperluaskan kepelbagaian ekonomi yang melibatkan pelbagai kaum Strategi Lautan Biru
Tranformasi pendidikan

 

 

dengan usaha meningkatkan kualiti pendidikan misalnya program PPPM

2013 – 2025

Peranan ibu bapa

 

 

dalam membantu membina sahsiah yang unggul  
Peranan guru

 

 

dalam mendidik pelajar yang besifat patriotik Melaluin mata pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan
Peranan media masa

 

 

dalam memberi kempen dan kesedaran tentang kedaulatan negara Rancangan televisyen / melalui media sosial,rencana di akhbar
Kepimpinan melalui teladan

 

yang ditunjukkan oleh pemimpin yang cekap dan berwibawa. Menetapkan sasaran tahap pencapaian

TEMA 11: BAB 7

Tajuk : Raja Berpelembagaan

Soalan 1 : Bagaimanakah perlembagaan negara dapat memperkukuhkan perpaduan dan keamanan negara kita ?  [ 6 markah ]                                        

             Isi            Huraian              Contoh
Wujud pakatan murni antara pelbagai kaum Contohnya Melayu ,Cina dan India
Keharmonian kaum dapat dicapai melalui kerjasama dan tolak ansur dalam pelbagai perkara Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
Membentuk negara tanpa pertumpahan darah Iaitu hasil kerjasama dan kesepakatan dalam menentukan hala tuju negara
Wujud sebuah negara yang berdaulat yang mana kemerdekaan dicapai melalui kesepakatan dalam perjuangan
Wujud amalan toleransi masyarakat dalam perkara berkaitan tuntutan politik
Mengutamakan keamanan yang mana semua rakyat sedar akan tanggungjawab menjaga keamanan negara

 

Soalan 2 : Sistem Raja Berpelembagaan masih relevan dan penting kepada negara Malaysia masa kini. Beri komen anda .  [ 6 markah ]

                  Isi          Huraian             Contoh
Raja melindungai rakyat pelbagai kaum agar wujud keadaan aman dan harmoni.
Kebebasan beragama rakyat bebas mengamalkan agama masing-masing
Wujud perpaduan kaum  raja menjadi simbol perpaduan
Melindungai hak orang Melayu agar hak dan keistimewaan orang Melayu terpelihara
Melindungi agama Islam baginda menjadi ketua agama Islam bagi negeri sendiri dan negeri lain seperti Wilayah Persekutuan,Sabah dan Sarawak
Ketika darurat baginda berkuasa mengistiharkan undang-undang darurat sekiranya keselamatan negara terancam.

 

Soalan 3; Bagaimanakah anda menunjukkan ketaatan kepada raja dan negara Malaysia ? [ 6 markah]

              Isi             Huraian          Contoh
Tidak memburukkan nama negara terutamanya di luar negara Semasa melanjutkan pelajaran di luar negara
Sanggup berkorban untuk tanah air agar kedaulatan negara terjamin Menjadi tentera
Bersatu padu antara pelbagai kaum Iaitu Melayu,Cina dan India
Mematuhi undang-undang supaya tidak berlaku perkara yang boleh mengkucar-kacirkan keamanan negara Seperti demontrasi jalanan
Sentiasa bersyukur tentang kemanan dan kemakmuran yang dikecapi sejak merdeka
Mengibarkan bendera Malaysia yang menjadi simbol kedaulatan negara semasa perayaan sambutan hari kemerdekaan, mewakili Negara dalam kejohanan peringkat antara bangsa
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...