Panduan Soalan KBAT Tingkatan 4 :PERKEMBANGAN DI EROPAH

BAB 9 : PERKEMBANGAN DI EROPAH A : ZAMAN GELAP Soalan : 1 / Struktur ( 4 markah ) Apakah iktibar Zaman Gelap kepada masyarakat di negara kita                  [ 4 markah ] ISI HURAIAN CONTOH Menguasai ilmu pengetahuan Belajar bersungguh-sungguh dan kuasai ilmu Ilmu dunia serta akhirat Perlu memajukan negara Untuk mencipta kemajuan dalam semua…

Read More

Panduan Soalan KBAT Tingkatan 4 :Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

Bab  8 : Pembaharuan dan pengaruh Islam di Malaysia sebelum kedatangan barat Soalan 1 : Pada  pendapat anda, mengapakah pendidikan tidak formal masih penting dalam masyarakat hingga ke hari ini?                                 [3 markah]   Isi / Fakta Huraian Contoh mewarisi kemahiran     Penting untuk menguasai kemahiran daripada orang terdahulu dari segi pertukangan Kemahiran…

Read More

Panduan Soalan KBAT Tingkatan 4 : Islam Di Asia Tenggara

Bab  7 : Islam di Asia Tenggara Soalan 1 : Pada pendapat anda, mengapakah Islam mudah tersebar di Asia Tenggara? [6 markah] Isi / Fakta Huraian Contoh Islam agama yang syumul/ lengkap Merangkumi segala aspek kehidupan manusia Perkahwinan, mualamat, ekonomi Kemurnian ajaran islam itu sendiri Islam agama wahyu Kitab suci al Quran Islam agama universal…

Read More

Panduan Soalan KBAT Tingkatan 4 : Sumbangan Bani Umaiyyah

BAB 6:  SUMBANGAN BANI UMAIYYAH Soalan 1 : Bagaimanakah Malaysia dapat menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan yang boleh diambil dari  Kerajaan Bani Abbasiyah  dalam usaha menjadi sebuah Negara maju. [ 4 markah ] Isi Huraian Contoh Bersaing di era globalisasi  Tidak berputus asa menghadapi cabaran dan dugaan dalam arus pendidikan negara. Bersaing secara positif dalam komuniti…

Read More

Panduan Soalan KBAT Tingkatan 4 : Kerajaan Islam Di Madinah

BAB 5:  KERAJAAN ISLAM DI MADINAH PERJANJIAN AQABAH Soalan 1 : Jelaskan iktibar yang boleh anda peroleh daripada peristiwa perjanjian Aqabah I dan II. [4 Markah]                                   Isi Huraian Contoh Meninggalkan  amalan Jahilliah Suku kaum Aus dan Khazraj berjanji akan Meninggalkan  amalan Jahilliah Perbuatan yang tidak bermoral Spt: merompak/membuuh anak peremuan Perpaduan kaum Perlu dipelihara untuk…

Read More

Panduan Soalan KBAT Tingkatan 4 : Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembanganya Di Mekah

TEMA 8 : TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MEKAH Soalan 1 : Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kejayaan Nabi Muhammad s.a.w menyebarkan Islam dalam kalangan masyarakat Arab.  [6 markah] Isi Huraian Contoh Sikap sabar ialah kunci kejayaan kerana ia mengelakkan diri daripada bersikap berputus asa Bertawakal…

Read More

Panduan Soalan KBAT Tingkatan 4 : Tamadun Awal Asia Tenggara (Pengaruh Agama Hindu Buddha)

Pengaruh Agama Hindu Buddha Soalan 1 : Mengapakah setiap warganegara Malaysia  bertanggungjawab memelihara dan memulihara warisan seni bina di negara kita? [4 markah] Isi huraian Contoh Untuk meningkatkan ekonomi / pendapatan negara Melalui kedatangan pelancong asing   Sumber sejarah Sebagai bukti kesan sejarah masa lampau/ pelajar boleh membuat kajian tentang sejarah masa lampau Candi lembah…

Read More