TEMA 11 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT

Bab 3: Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa

Soalan 1 : Sebagai generasi muda ,mengapakah kita perlu mempertahankan sistem pemerintahan demokrasi?                                         [6 markah]

 

Isi huraian Contoh
Bebas memilih pemimpin Rakyat bebas memilih pemimpin melalui pilihanraya  
Bebas bersuara Rakyat bebas mengeluarkan pendapat dan pandangan  
Menjamin keadilan Semua rakyat diberi hak yang sama  
Wujud kerjasama antara rakyat dan kerajaan Memilih pemimpin  
Parti politik dibenarkan bertanding dalam pilihanraya Beri peluang rakyat  
Memilih pemimpin yang layak    

 

Soalan 2 : Apakah kepentingan undang-undang dalam mewujudkan kehidupan yang aman dan harmoni?                                                      [4 markah]

 

Isi huraian Contoh
Menjamin kedaulatan    
Pentadbiran yang kemas Ada peraturan  
Mengukuhkan perpaduan Dalam kalangan rakyat terutama rakyat yang pelbagai kaum  
Hukuman adil Mengenakan hukuman yang adil dan saksama Termaktub dalam perlembagaan
Mengawal perlakuan manusia Menghalang daripada rakyat melakukan kesalahan yang bertentangan dengan norma masyarakat  

 

Soalan 3 : Ramalkan,jika konsep Realpolitik diamalkan oleh pemimpin pada hari ini?                                                                                    [6 markah]

 

Isi huraian Contoh
Pembunuhan Akibat perebutan kuasa  
Kuku besi Pemerintah melaksanakan pemerintahan yang zalim  
Tipu helah Berlaku penipuan dalam pentadbiran  
Peperangan Berlaku peperangan Tidak puas hati antara satu kumpulan
Ekonomi merosot Perkembangan ekonomi terjejas Tiada jaminan keadilan
Rakyat berada dalam ketakutan Akibat pemerintah yang zalim dan rakus  
Rakyat akan bangun memberontak Menentang kezaliman pemerintah  
Negara kucar kacir Semua pihak tidak berpuas hati

BAB 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

Tajuk : Penentangan Pembesar

Soalan 1 : Mengapakah perjuangan pemimpin tempatan menentang British berakhir dengan kegagalan.           [4 markah ]

 

Isi Huraian Contoh
Penggunaan senjata tradisional Tidak mampu melawan tentera penjajah yang menggunakan senjata moden yang boleh menghalang musuh dari jarak jauh Senapang dan meriam pihak musuh

–       Tombak, parang, keris

Strategi tidak berkesan Menyerang pihak musuh secara berdepan sedangkan pihak musuh bersedia dengan serangan tersebut Serangan Linggir terhadap kapal Nemesis dekat Batang Lupar, Sarawak
Kurang sokongan daripada masyarakat/ tidak dibantu Isu yang dibawa oleh pejuang lebih tertumpu kehilangan hak memungut cukai dan hilang jawatan pembesar yang disandang Rentap dan Mat Salleh
British mendapat sokongan daripada  Sultan Rakyat tidak berani menentang kerana tidak mahu derhaka kepada Sultan Kuasa dan nama Sultan digunakan untuk menawan semula Kuala Berang, Terengganu.
Bersifat setempat   Pasir Puteh

 

Soalan 2 : Haji Abdul Rahman Limbong merupakan seorang ulama di Terengganu yang menentang British.

Pada pendapat anda, mengapakah golongan ulama  terlibat dalam penentangan terhadap penguasaan British di Tanah Melayu?

[6 markah ]

 

Isi Huraian Contoh
Terdapat banyak institusi agama di Terengganu Pengajian secara pondok bermula sejak abad ke 12 M dan merupakan pendidikan secara formal ketika itu Pondok Pulau Manis,Terengganu dan Pondok Pulau Condong, Kelantan.
Mudah mempengaruhi pemikiran rakyat Masyarakat Melayu amat menghormati golongan ulama kerana mempunyai pengetahuan yang luas dalam hukum-hakam agama. Hj Abd Rahman Limbong
Konsep jihad Menentang Barat bererti jihad menentang pihak yang menceroboh tanah air kita. Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam, Acheh
Hubungan yang baik dengan pemerintah Sultan mendapatkan nasihat dan pandangan ulama dalam hal ehwal agama  
Berilmu pengetahuan tinggi Haji Abdul Rahman pernah menjadi peguam dan berhujah dimahkamah membela rakyat yang disaman oleh Inggeris Ajar sekolah pondok
Bijak memainkan isu Tanah itu adalah hak Allah dan dan tidak perlu mendapat keizinan Inggeris Hj Abd Rahman Limbong

 

Soalan 3 : Akhbar masih lagi berperanan untuk menaikkan semangat cinta akan tanah air sehingga ke hari ini ?

Berikan hujah anda.              [4 markah ]

 

Isi Huraian Contoh
Harganya murah Mampu dibeli oleh setiap lapisan masyarakat Senaskah Berita Harian berharga RM1.50
Mudah diperoleh Pasarannya meluas dari bandar hingga ke kawasan pedalaman  
Mudah dibawa Kerana lebih ringan berbanding bahan bacaan yang lain  
Wujud dalam pelbagai bahasa Setiap kaum menggunakan bahasa ibunda masing-masing Mandarin dan Tamil Bahasa Melayu
Kemudahan internet terhad Tidak semua kawasan mendapat talian internet  dan akhbar menjadi pilihan  

Kawasan luar bandar

 

Soalan 4 : Minat membaca dalam kalangan rakyat Malaysia masih lagi rendah berbanding dengan negara maju.

Berikan ulasan anda.             [6 markah ]

 

Isi Huraian Contoh
Ya, minat membaca masih rendah dalam kalangan rakyat Malaysia Kajian menunjukkan purata rakyat Malaysia hanya membaca sebuah buku dalam setahun  
Bahan picisan Kebanyakan masa dihabiskan dengan membaca buku yang rendah kualitinya Majalah Remaja dan Sri Dewi
Taksub dengan kemajuan ICT Banyak menghabiskan masa dengan bermain gajet dan melayari internet You tube, facebook dan WhatsApp
Taraf ekonomi rendah Kekurangan sumber kewangan untuk membeli bahan bacaan bermutu Keperluan makanan dan persekolahan anak-anak
Harga buku mahal Tidak mampu dibeli oleh golongan berpendapatan rendah terutamanya penulis terkenal Keluaran daripada Dewan Bahasa dan Pustaka
Tiada kesedaran Kurang  galakkan daripada ibu bapa menyebabkan minat membaca gagal meresapi jiwa anak-anak Luar bandar
Mengutamakan peperiksaan Remaja menghabiskan masa dengan mengulangkaji pelajaran Peperiksaan SPM dan STPM

 

Tajuk : Majalah – Tema dan Isu

 

Soalan 5 : Isu pendidikan anak-anak Melayu menjadi tajuk utama dalam akhbar dan majalah sejak sebelum merdeka hingga kini.

Mengapakah isu tersebut masih lagi dibincangkan hingga sekarang?

 [4 markah ]

 

Isi Huraian Contoh
Taraf ekonomi yang rendah Menyebabkan anak-anak Melayu ketinggalan dalam pendidikan Ibu bapa merupakan golongan petani dan nelayan
Terjebak dengan gejala sosial Masalah sosial banyak melibatkan remaja Melayu yang masih dibangku sekolah Lumba haram, dadah dan melepak
Kedudukan sekolah luar bandar Prasarana tidak sebaik sekolah dibandar mengganggu proses pembelajaran dan pengajaran Kemudahan pusat sumber dan makmal ICT
Jurang pendapatan antara kaum Orang Melayu masih lagi  berada di paras kemiskinan Luar bandar
Kurangnya tenaga profesional melayu Peratus orang Melayu masih lagi kurang berbanding kaum Cina dan India Pekerjaan doktor dan peguam

 

Tajuk : Persatuan/KMM

 

Soalan 6 : Markah kokurikulum menyumbang 10% merit untuk kemasukanan ke pusat pengajian tinggi di Malaysia.

Berikan pendapat anda.          [4 markah ]

 

Isi Huraian Contoh
Sahsiah yang seimbang Melahirkan  insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani Falsafah Pendidikan Negara
Sifat kepimpinan Ciri-ciri kepimpinan boleh dipupuk dengan penyertaan dalam kokurikulum melalui jawatan tertentu Pengerusi dan setiausaha
Pelajar yang berdisiplin Penyertaan dalam pasukan beruniform mampu memupuk pelajar yang berdisiplin melalui aktiviti yang dijalankan Kawad kaki dan perkhemahan
Mewujudkan perpaduan Penglibatan yang dijalankan boleh menyemai rasa hormat-menghormati antara kaum Aktiviti berpersatuan
Memperkembangkan potensi individu Mengasah potensi yang ada melalui persatuan yang sesuai dengan minat pelajar Berpidato dalam persatuan bahasa Melayu dan Inggeris

BAB 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

Tajuk : Nasionalisme di Asia Tenggara

Soalan 1: Jelaskan peranan anda sebagai generasi muda hari ini dalam mengekalkan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air kita daripada diganggu gugat oleh kuasa asing.  [ 4 markah ]

Isi Huraian Contoh
Mengeratkan perpaduan negara Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum Melayu, Cina dan India
Tidak bekerjasama dengan kuasa asing Sentiasa mencari peluang menggugat keharmonian negara  
Menguasai ilmu pengetahuan Melahirkan masyarakat yang memberi sumbangan terhadap pembangunan negara Ilmu sains dan teknologi
Mengukuhkan pasukan tentera Benteng untuk menghadapi serangan pihak tidak bertanggungjawab Di Lahad Datu, Sabah
Mempertahankan perlembagaan Sebagai asas pentadbiran negara perlembagaan
Kukuhkan jati diri Tidak mudah digugat oleh anasir luar  

 

Soalan 2 : Kedatangan  Barat telah membawa kepada pengenalan sistem birokrasi Barat di negara kita.

Mengapakah birokrasi Barat terus diamalkan setelah negara mencapai kemerdekaan.

[6 markah ]

 

Isi Huraian Contoh
Perkhidmatan awam lebih tersusun Penubuhan jabatan tertentu untuk melicinkan pentadbiran Undang-undang Tanah
Rakyat terlibat dalam pentadbiran Tidak terhad kepada golongan tertentu yang memegang jawatan penting  
Sistem kehakiman yang telus Setiap kes-kes sivil dan jenayah dibicara dengan adil Mahkamah majistret
Pengutipan cukai Menyumbang kepada pendapatan negara Lembaga Hasil Dalam Negeri
Keamanan negara Memastikan tidak ada pihak yang mengancam keselamatan negara Pasukan Polis diRaja Malaysia
Memantapkan pentadbiran Bidang kuasa diagihkan mengikut tahap perjawatan  
Agihan tugas Dapat dilaksanakan dengan teratur  
Warisan penjajah Mengambil aspek yang baik sahaja dalam pentadbiran British  

 Soalan 3 : Mengapakah  semangat nasionalisme perlu dipupuk dalam kalangan generasi muda kita hari ini[6 markah ]

Isi Huraian Contoh
Mengukuhkan semangat cinta negara Melahirkan generasi yang setia kepada negara  
Mengeratkan perpaduan bangsa tidak berlaku rusuhan kaum di negara kita 13 Mei 1969
Tidak bekerjasama dengan kuasa asing Mengekalkan kemerdekaan negara penceroboh Lahad Datu, Sabah
Menguasai ilmu pengetahuan Menyumbang tenaga mahir untuk pembangunan negara ICT
Mengukuhkan pertahanan negara Mengelak campur tangan kuasa asing di negara kita  
Memajukan negara menyahut seruan pemimpin negara melahirkan modal insan kelas pertama Wawasan 2020

 

Soalan 4 : Nasionalisme yang berlaku di Asia Tenggara dipelopori oleh golongan berpendidikan Barat dan Asia Barat.

Beri pendapat anda.      [6 markah ]

 

Isi Huraian Contoh
Berpengetahuan luas Pendedahan idea nasionalisme ketika menuntut di luar negara British , Amerika Syarikat
Kebolehan memimpin Mempunyai asas pendidikan dan kepimpinan  
Terdedah dengan tokoh pejuang nasionalis negara luar Pergaulan dengan masyarakat negara luar dapat maklumat mengenai perjuangan menuntut kemerdekaan Mahatma Gandhi, di India
Menerbitkan akhbar, majalah dan novel Berjaya membangkitkan semangat kebangsaan melalui penulisan mereka Warta Malaya dan Putera Gunung Tahan
Dihormati oleh masyarakat Perjuangan mereka dengan mudah diterima oleh masyarakat Presiden Soekarno, Indonesia
Bijak memainkan isu semasa Kesengsaraan penduduk tempatan akibat penindasan penjajahan Barat berjaya membangkitkan nasionalisme Jose Rizal, Filipina

 

Soalan 5 : Sejarah telah membuktikan bahawa pemimpin yang berkaliber dalam sesebuah negara berjaya mengelak penjajahan asing.

Beri komen anda.         [4 markah ]

 

Isi Huraian Contoh
Pemimpin yang cekap Untuk memastikan kelancaran dalam urusan negara berdasarkan undang-undang yang ditetapkan Perlembagaan Malaysia
Tidak mengamalkan rasuah Sejarah telah membuktikan pemimpin yang rasuah membawa kehancuran negara Presiden Marcos, Filipina
Menjaga kebajikan rakyat Sentiasa prihatin dengan kesengsaraan golongan rakyat terutamanya golongan bawahan Memberi Bantuan Rakyat 1Malaysia (BRIM) dan bantuan persekolahan.
Menjaga perpaduan kaum Berusaha mewujudkan perpaduan yang jitu dalam kalangan rakyat Slogan 1Malaysia
Ada jati diri Tidak dipengaruhi oleh anasir luar/ campur tangan kepimpinan negara lain  
Tidak mahu campurtangan asing Mentadbir dengan acuan sendiri

BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

A; PEMBANDARAN / BANDAR

Soalan 1 / struktur [ 4 markah ]

Apakah masalah utama yang akan dihadapi oleh penduduk bandar besar di negara kita pada masa sekarang

ISI HURAIAN CONTOH
Kesesakan penduduk Ekoran pertambahan bilangan penduduk Kepadatan penduduk
Kesesakan lalu lintas Ekoran bertambahnya pengguna jalanraya dan kenderaan Kesesakan
Banjir kilat Sistem perparitan yang tidak sempurna Banjir kilat di Kuala Lumpur
Jenayah Ekoran desakan hidup dan tiada pekerjaan khusus Pembunuhan/ ragut
Pencemaran Melibatkan pengolahan alam yang tidak sistematik Ekosistem
Kos rumah yang tinggi Ekoran permintaan yang tinggi dan bilangan yang sedikit Rumah mewah
Persaingan guna tanah Antara kegunaan untuk pertanian dan perkilangan serta perumahan Permintaan yang tinggi

 

Soalan 2 : Struktur [ 4 markah ]

Pada pandangan anda mengapakah masyarakat Melayu kurang menggunakan kemudahan perbankan pada masa penjajahan British

 

ISI HURAIAN CONTOH
Tinggal jauh dari bandar Tidak terdedah dengan kehidupan moden Hidup tradisi
Kesulitan berbahasa Inggeris Tidak mendapat pendidikan Inggeris Ilmu pengetahuan
Tidak tahu prosedur perbankan Masalah tidak pandai

menulis dan membaca

Peraturan baru
Taraf pendidikan rendah Hanya mendapat pendidikan asas sahaja Ilmu pengetahuan
Buta huruf Keciciran dalam pendidikan akibat kemiskinan  
Tiada wang Ekonomi sara diri Tukar barang keperluan
Mana-mana jawapan munasabah    

 

Soalan 3 : Esei [ 6 markah ]

Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah tanaman komersial lebih tertumpu di kawasan pantai barat semasa penjajahan British

 

ISI HURAIAN CONTOH
Tanah subur Tidak terdedah ancaman banjir dan bencana Sesuai untuk getah
Sistem jalanraya yang baik Sistem perhubungan yang sistematik Jalan raya
Tanah datar Sesuai untuk pertanian dan penerokaan Tanah pamah di Perak dan Selangor
Terdapat pelabuhan Untuk mengekspot barangan keluar negara Pulau Pinang, Port Weld
Iklim sesuai Iklim Khatulistiwa sesuai untuk pertanian Getah
Galakan British Memberi khidmat nasihat, galakan kepada pengusaha lading dan tujuan eksport Pemodal British/ Guthrie

 

B:  PENGANGKUTAN / PERKILANGAN

Soalan 1 : Struktur [ 4 markah ]

Pada pandangan anda, apakah kepentingan pembinaan lebuhraya di negara kita

 

ISI HURAIAN CONTOH
Mempercepatkan perjalanan Jarak perjalanan dapat dipendekkan Lebuh raya Utara Selatan
Jimatkan kos Muatan yang banyak dengan kos yang berpatutan Lori kontena/barangan pukal
Kemajuan ekonomi Memajukan kawasan sepanjang lebuhraya Penyediaan prasarana
Mengurangkan kesesakan Sebagai alternatif kepada jalan raya yang sedia ada Rangkaian lebuh raya di Kuala Lumpur
Mengurangkan kemalangan Rangkaian jalan raya yang lurus dan baik Lebuh raya Utara Selatan
Kemajuan kawasan baru Terdapat perusahaan baru sepanjang lebuhraya Pembinaan kawasan perusahaan
Perkembangan bandar baru Kemudahan perhubungan membentuk bandar/pekan baru Bandar Baru Sungai Buluh,Bandar Baru Bangi.

 

Soalan 2 : Esei [ 6 markah ]

Pada pendapat anda, mengapakah British berusaha memajukan sistem pengangkutan dan perhubungan di Tanah Melayu

 

ISI HURAIAN CONTOH
Mempercepat pengangkutan bahan mentah Untuk kepentingan imperialisme mereka Pembinaan lamdasan kereta api
Hubung kawasan perlombongan Senang untuk mengangkut bahan mentah Pembinaan jalan raya
Galak pembukaan tanah baru Membuka bandar baru atau pekan baru Bekalan air/eletrik
Memajukan kegiatan ekonomi Memenuhi imperialisme dan permintaan yang tinggi Pertanian
Memudahkan pentadbiran British Memudahkan pergerakan untuk urusan pentadbiran Pengurusan pentadbiran
Memenuhi keperluan ekonomi Menguasai bidang tertentu dan diberikan lebih perhatian Dasar imperialisme

 

Soalan 3 : Esei [ 6 markah ]

Semasa pemerintahan Britih telah muncul bandar-bandar baru.

Pada pendapat anda mengapakah bandar baru ini hanya dihuni oleh orang Cina

 

ISI HURAIAN CONTOH
Kesan dasar pecah dan perintah British Mengutamakan masyarakat Cina dalam aktiviti perlombongan Polarisasi kaum
Kawasan perlombongan Galakan diusahakan oleh orang Cina sahaja Tumpuan penjajah
Tumpuan awal kedatangan imigran Petempatan awal kemasukan buruh dari China Dasar petempatan British
Kampung dihuni orang Melayu Orang Melayu hanya bertumpu di kampung dan pedalaman sahaja Dasar British

Pecah dan perintah

Halangan pembelian tanah Halangan pembelian tanah dari orang Melayu Tanah milik warisan
Tanah warisan orang Melayu Tanah Melayu dipusakai dan diwarisi turun temurun Tanah Simpanan Melayu
Mana-mana jawapan munasabah    

 

C :  PENDIDIKAN VERNAKULAR

Soalan 1 : Struktur [4 markah ]

Pada pandangan anda, apakah kelemahan sistem pendidikan ketika zaman penjajahan British

 

ISI HURAIAN CONTOH
Tiada perpaduan kaum Sistem persekolahan secara berasingan Dasar British

 

Tidak cukup kemudahan yang cukup Hanya tertumpu di bandar dan di luar Bandar diabaikan Kurang perhatian
Pendidikan rendah sahaja Pendidikan dihadkan  kepada  jawatan peringkat rendah Dasar British
Tenaga pengajar tempatan kurang Tidak ramai pendudik tempatan berpendidikan tinggi Dasar pendidikan
Buku teks dari negara asal Berorientasikan negara asal seperti China dan India Pendidikan vernikular
Sukar dapat peluang pekerjaan Peluang pekerjaan dikuasai oleh pihak penjajah Dasar British
Kurikulum terbatas kepada pertukangan / pertanian Pendidikan Melayu hanya untuk kelangsungan hidup Dasar British
Tiada universiti Tidak menggalakan pendidikan peringkat tinggi Dasar British

 

Soalan 2 : Esei [ 6 markah ]

Pada pendapat anda , apakah yang akan berlaku sekiranya sistem pendidikan sekolah vernakular diutamakan.

 

ISI HURAIAN CONTOH
Tidak mampu memupuk perpaduan kaum Tiada perpaduan disebabkan pengasingan kaum Sekolah Vernakular Cina, sekolah Vernakular Melayu sekolah Vernakular Tamil
Setiap kaum mementingkan kaum masing-masing Tidak ujud rasa sebagai masyarakat majmuk Tiada perpaduan
Sukar memupuk semangat cinta akan negara Tiada persefahaman antara kaum Tiada perpaduan
Mudah berlaku salah faham Hanya mengutanakan kaum masing-masing sahaja Perkauman
Wujud perkauman Wujud perasaan yang mengutamakan kaumnya sahaja Perpecahan kaum
Sukar bekerjasama memajukan negara Tiada toleransi antara kaum Tiada kerjasama

 

Soalan 3 : Esei [ 6 markah ]

Pada pendapat anda, mengapakah kerajaan menggunakan sukatan pelajaran yang sama di sekolah-sekolah seluruh Negara.

 

ISI HURAIAN CONTOH
Memelihara keharmonian kaum hubungan antara kaum lebih erat Matapelajaran Sivik dan Kewarganegaraan
Mengeratkan perpaduan melalui pendidikan Penggunaan bahsa Melayu sebagai penghantar Wajib lulus Bahasa Melayu
Berteraskan masyarakat berbilang kaum Melahirkan masyarakat yang berfikiran matang Masyarakat harmoni
Kemajuan masyarakat Hasil dari kepelbagaian sistem pendidikan Berteraskan subjek sains dan teknologi
Wujud pelbagai aliran pendidikan Pemilihan aliran ikut kecenderungan Aliran sastera, sains dan teknikal
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...