1. Bagaimanakah anda memanfaatkan karya Sun Tzu, The Art of War untuk menguatkan kecemerlangan diri?

 • Strategi menangani musuh
 • Taktik dalam urusan perniagaan
 • Menjadi seorang yg tabah dan tegas
 • Membentuk disiplin diri
 • Memupuk semangat juang
 • Memupuk daya saing

(mana-mana jawapan munasabah)

2. Pada pendapat anda, apakah kepentingan undang-undang kepada sesebuah negara?

 • Menjaga keamanan negara
 • Mengekalkan kemerdekaan negara
 • Menegakkan keadilan
 • Mewujudkan perpaduan
 • Mengukuhkan kedudukan raja
 • Membendung tindakan liar
 • Menjamin kemakmuran negara
 • (mana-mana jawapan munasabah)

3.Mengapakah tindakan perluasan kuasa tidak dibenarkan pada masa kini?

 • Menghormati kedaulatan negara lain
 • Melanggar hak asasi manusia
 • Mematuhi piagam PBB
 • Mengelakkan kematian
 • Mengelakkan kemusnahan alam
 • Mengelakkan keamanan sejagat

(mana-mana jawapan munasabah)

4. Apakah tanggungjawab anda untuk menjadi anggota masyarakat yang maju dan bersaintifik?

 • Menguasai ilmu pengetahuan
 • Mengamalkan amalan kreatif
 • Mempunyai sifat inovatif
 • Menggunakan teknologi terkini

(mana-mana jawapan munasabah)

5. Apakah ciri-ciri masyarakat yang menyumbang kepada kegemilangan sesebuah tamadun?

 • Mempunyai kreativiti
 • Berfikiran terbuka
 • Mementingkan pendidikan
 • Bersifat daya saing
 • Bersemangat patriotik
 • Hidup bersatupadu

(mana-mana jawapan munasabah)

6. Nyatakan konsep hijrah yang telah anda amalkan dalam kehidupan seharian untuk kecemerlangan diri.

 • Malas kepada rajin
 • Nakal kepada baik
 • Berfikiran negatif kepada positif

(mana-mana jawapan munasabah)

7. Apakah kepentingan undang-undang adat kepada masyarakat Melayu?

 • Menjamin keharmonian hidup
 • Menjadi panduan mentadbir
 • Perjalanan masyarakat tersusun
 • Menentukan hukuman kesalahan
 • Menjadi panduan pentadbiran

(mana-mana jawapan munasabah)

8. Mengapakah unsur kesenian di Malaysia patut diwarisi oleh generasi hari ini?

 • Lambang jati diri bangsa
 • Bukti ketinggian tamadun
 • Sumber pekerjaan
 • Warisan bangsa
 • Mengelakkan kepupusan

(mana-mana jawapan munasabah)

9. Mengapakah pendidikan tidak format patut diberi penekanan?

 • Menyerapkan nilai moral
 • Merapatkan hubungan kekeluargaan
 • Mewarisi tradisi keluarga
 • Menjadi tanggungjawab ibubapa mendidik anak
 • Mewujudkan pendidikan sepanjang hayat

(mana-mana jawapan munasabah)

 10. Apakah nilai yang boleh dicontohi daripada masyarakat Zaman Renaissance di Eropah?

 • Perubahan dalam pemikiran
 • Penzahiran emosi atau perasaan dalam muzik
 • Melahirkan keyakinan diri
 • Menggunakan keupayaan minda
 • Sifat inkuiri
 • Berani meneroka bidang baharu
 • Bersikap kreatif
 • bersikap inovatif

(mana-mana jawapan munasabah)

Sejarah SPM

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

One Thought to “Panduan Soalan dan Jawapan KBAT Sejarah SPM (Siri 2)”

 1. […] Panduan Soalan dan Jawapan KBAT Sejarah SPM (Siri 2) […]

Leave a Reply