BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

A; PEMBANDARAN / BANDAR

Soalan 1 / struktur [ 4 markah ]

Apakah masalah utama yang akan dihadapi oleh penduduk bandar besar di negara kita pada masa sekarang

ISI HURAIAN CONTOH
Kesesakan penduduk Ekoran pertambahan bilangan penduduk Kepadatan penduduk
Kesesakan lalu lintas Ekoran bertambahnya pengguna jalanraya dan kenderaan Kesesakan
Banjir kilat Sistem perparitan yang tidak sempurna Banjir kilat di Kuala Lumpur
Jenayah Ekoran desakan hidup dan tiada pekerjaan khusus Pembunuhan/ ragut
Pencemaran Melibatkan pengolahan alam yang tidak sistematik Ekosistem
Kos rumah yang tinggi Ekoran permintaan yang tinggi dan bilangan yang sedikit Rumah mewah
Persaingan guna tanah Antara kegunaan untuk pertanian dan perkilangan serta perumahan Permintaan yang tinggi

 

Soalan 2 : Struktur [ 4 markah ]

Pada pandangan anda mengapakah masyarakat Melayu kurang menggunakan kemudahan perbankan pada masa penjajahan British

 

ISI HURAIAN CONTOH
Tinggal jauh dari bandar Tidak terdedah dengan kehidupan moden Hidup tradisi
Kesulitan berbahasa Inggeris Tidak mendapat pendidikan Inggeris Ilmu pengetahuan
Tidak tahu prosedur perbankan Masalah tidak pandai

menulis dan membaca

Peraturan baru
Taraf pendidikan rendah Hanya mendapat pendidikan asas sahaja Ilmu pengetahuan
Buta huruf Keciciran dalam pendidikan akibat kemiskinan  
Tiada wang Ekonomi sara diri Tukar barang keperluan
Mana-mana jawapan munasabah    

 

Soalan 3 : Esei [ 6 markah ]

Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah tanaman komersial lebih tertumpu di kawasan pantai barat semasa penjajahan British

 

ISI HURAIAN CONTOH
Tanah subur Tidak terdedah ancaman banjir dan bencana Sesuai untuk getah
Sistem jalanraya yang baik Sistem perhubungan yang sistematik Jalan raya
Tanah datar Sesuai untuk pertanian dan penerokaan Tanah pamah di Perak dan Selangor
Terdapat pelabuhan Untuk mengekspot barangan keluar negara Pulau Pinang, Port Weld
Iklim sesuai Iklim Khatulistiwa sesuai untuk pertanian Getah
Galakan British Memberi khidmat nasihat, galakan kepada pengusaha lading dan tujuan eksport Pemodal British/ Guthrie

 

B:  PENGANGKUTAN / PERKILANGAN

Soalan 1 : Struktur [ 4 markah ]

Pada pandangan anda, apakah kepentingan pembinaan lebuhraya di negara kita

 

ISI HURAIAN CONTOH
Mempercepatkan perjalanan Jarak perjalanan dapat dipendekkan Lebuh raya Utara Selatan
Jimatkan kos Muatan yang banyak dengan kos yang berpatutan Lori kontena/barangan pukal
Kemajuan ekonomi Memajukan kawasan sepanjang lebuhraya Penyediaan prasarana
Mengurangkan kesesakan Sebagai alternatif kepada jalan raya yang sedia ada Rangkaian lebuh raya di Kuala Lumpur
Mengurangkan kemalangan Rangkaian jalan raya yang lurus dan baik Lebuh raya Utara Selatan
Kemajuan kawasan baru Terdapat perusahaan baru sepanjang lebuhraya Pembinaan kawasan perusahaan
Perkembangan bandar baru Kemudahan perhubungan membentuk bandar/pekan baru Bandar Baru Sungai Buluh,Bandar Baru Bangi.

 

Soalan 2 : Esei [ 6 markah ]

Pada pendapat anda, mengapakah British berusaha memajukan sistem pengangkutan dan perhubungan di Tanah Melayu

 

ISI HURAIAN CONTOH
Mempercepat pengangkutan bahan mentah Untuk kepentingan imperialisme mereka Pembinaan lamdasan kereta api
Hubung kawasan perlombongan Senang untuk mengangkut bahan mentah Pembinaan jalan raya
Galak pembukaan tanah baru Membuka bandar baru atau pekan baru Bekalan air/eletrik
Memajukan kegiatan ekonomi Memenuhi imperialisme dan permintaan yang tinggi Pertanian
Memudahkan pentadbiran British Memudahkan pergerakan untuk urusan pentadbiran Pengurusan pentadbiran
Memenuhi keperluan ekonomi Menguasai bidang tertentu dan diberikan lebih perhatian Dasar imperialisme

 

Soalan 3 : Esei [ 6 markah ]

Semasa pemerintahan Britih telah muncul bandar-bandar baru.

Pada pendapat anda mengapakah bandar baru ini hanya dihuni oleh orang Cina

 

ISI HURAIAN CONTOH
Kesan dasar pecah dan perintah British Mengutamakan masyarakat Cina dalam aktiviti perlombongan Polarisasi kaum
Kawasan perlombongan Galakan diusahakan oleh orang Cina sahaja Tumpuan penjajah
Tumpuan awal kedatangan imigran Petempatan awal kemasukan buruh dari China Dasar petempatan British
Kampung dihuni orang Melayu Orang Melayu hanya bertumpu di kampung dan pedalaman sahaja Dasar British

Pecah dan perintah

Halangan pembelian tanah Halangan pembelian tanah dari orang Melayu Tanah milik warisan
Tanah warisan orang Melayu Tanah Melayu dipusakai dan diwarisi turun temurun Tanah Simpanan Melayu
Mana-mana jawapan munasabah    

 

C :  PENDIDIKAN VERNAKULAR

Soalan 1 : Struktur [4 markah ]

Pada pandangan anda, apakah kelemahan sistem pendidikan ketika zaman penjajahan British

 

ISI HURAIAN CONTOH
Tiada perpaduan kaum Sistem persekolahan secara berasingan Dasar British

 

Tidak cukup kemudahan yang cukup Hanya tertumpu di bandar dan di luar Bandar diabaikan Kurang perhatian
Pendidikan rendah sahaja Pendidikan dihadkan  kepada  jawatan peringkat rendah Dasar British
Tenaga pengajar tempatan kurang Tidak ramai pendudik tempatan berpendidikan tinggi Dasar pendidikan
Buku teks dari negara asal Berorientasikan negara asal seperti China dan India Pendidikan vernikular
Sukar dapat peluang pekerjaan Peluang pekerjaan dikuasai oleh pihak penjajah Dasar British
Kurikulum terbatas kepada pertukangan / pertanian Pendidikan Melayu hanya untuk kelangsungan hidup Dasar British
Tiada universiti Tidak menggalakan pendidikan peringkat tinggi Dasar British

 

Soalan 2 : Esei [ 6 markah ]

Pada pendapat anda , apakah yang akan berlaku sekiranya sistem pendidikan sekolah vernakular diutamakan.

 

ISI HURAIAN CONTOH
Tidak mampu memupuk perpaduan kaum Tiada perpaduan disebabkan pengasingan kaum Sekolah Vernakular Cina, sekolah Vernakular Melayu sekolah Vernakular Tamil
Setiap kaum mementingkan kaum masing-masing Tidak ujud rasa sebagai masyarakat majmuk Tiada perpaduan
Sukar memupuk semangat cinta akan negara Tiada persefahaman antara kaum Tiada perpaduan
Mudah berlaku salah faham Hanya mengutanakan kaum masing-masing sahaja Perkauman
Wujud perkauman Wujud perasaan yang mengutamakan kaumnya sahaja Perpecahan kaum
Sukar bekerjasama memajukan negara Tiada toleransi antara kaum Tiada kerjasama

 

Soalan 3 : Esei [ 6 markah ]

Pada pendapat anda, mengapakah kerajaan menggunakan sukatan pelajaran yang sama di sekolah-sekolah seluruh Negara.

 

ISI HURAIAN CONTOH
Memelihara keharmonian kaum hubungan antara kaum lebih erat Matapelajaran Sivik dan Kewarganegaraan
Mengeratkan perpaduan melalui pendidikan Penggunaan bahsa Melayu sebagai penghantar Wajib lulus Bahasa Melayu
Berteraskan masyarakat berbilang kaum Melahirkan masyarakat yang berfikiran matang Masyarakat harmoni
Kemajuan masyarakat Hasil dari kepelbagaian sistem pendidikan Berteraskan subjek sains dan teknologi
Wujud pelbagai aliran pendidikan Pemilihan aliran ikut kecenderungan Aliran sastera, sains dan teknikal
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply