Bab  7 : Islam di Asia Tenggara

Soalan 1 : Pada pendapat anda, mengapakah Islam mudah tersebar di Asia Tenggara?

[6 markah]

Isi / Fakta Huraian Contoh
Islam agama yang syumul/ lengkap Merangkumi segala aspek kehidupan manusia Perkahwinan, mualamat, ekonomi
Kemurnian ajaran islam itu sendiri Islam agama wahyu Kitab suci al Quran
Islam agama universal Semua penganut Islam sama taraf Beza amalan taqwa

 

Islam pentingkan  pembangunan Untuk berdaya saing

 

Kemudahan pelabuhan yang lengkap
Konsep keEsaan Tuhan

 

Hanya Allah yang Tuhan Yang Esa Rukun islam  / Rukun iman

 

Hidup Harmoni

 

Sentiasa pentingkan hidup bermasyarakat Kerjasama / hidup tolong menolong / hidup berjiran
Sanjungi akhlak mulia Akhlak cerminan peribadi muslim sejati Jujur dalam perniagaan
Persamaan taraf    

 

Soalan 2 : Pemantapan nilai-nilai murni Islam dalam sistem pemerintahan Negara mampu memacu pembangunan negara .

Beri komen anda terhadap pernyataan tersebut                      [4 markah]

 

Isi / Fakta Huraian Contoh
mengutamakan perpaduan Asas kekuatan masyarakat adalah perpaduan Sentiasa berfikiran positif / baik sangka
adil dalam pemerintahan

 

Tidak berat sebelah/ prejudis dalam menjalankan tanggungjawab Laksanakan undang-undang islam( Qisas)

 

hindari amalan rasuah

 

Rasuah merosakkan Negara

 

Kenakan hukuman berat / setimpal dengan kesalahan / adil/ tubuh SPRM
setiap perbuatan/ amalan dianggap ibadah

 

Perkara ibadah mendatangkan pahala/ kebaikan Berbuat jahat dibalas dosa(neraka)
Taat kepada pemerintah    
Setia kepada negara    
Menghormati pemimpin    

 

Soalan 3 : Negara kita Malaysia telah okum menjadi contoh kepada Negara Islam yang lain dalam pembentukan Negara Bangsa.

Buktikan pernyataan tersebut.                                                    [4 markah]

 

Isi / Fakta Huraian Contoh
melaksanakan undang-undang Syariah Setiap negeri ada undang-undang syariah tersendiri Mahkamah Tinggi Syariah

 

penerapan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan Bagi mewujudkan pemerintahan yang adil

 

Tidak prejudis / berat sebelah dalam menjalankan pemerintahan
Memperkenalkan okum perbankan Islam

 

Selari dengan okum syarak/ undang-undang Islam Bank Islam Malaysia Berhad

 

perkenalkan takaful / insuran islam Sistem perlindungan yang dibenarkan oleh syarak Insuran takaful Islam / Takaful
pertandingan Musabaqah Tilawah alQuran Peringkat Antarabangsa Mengeratkan ukhwah Negara islam

 

 
pelopori hab makanan halal

 

Malaysia pengeluar produk hub halal utama di dunia Makanan segera yang disahkan oleh JAKIM
Perpaduan rakyat   Rukun negara

 

Soalan 4 : Pada pandangan anda, bagaimanakah kedatangan Islam mempengaruhi sistem ekonomi masyarakat Asia Tenggara?                                                                                                          [6 markah]

 

Isi / Fakta Huraian Contoh
menggalakkan rajin bekerja Sikap rajin sangat dituntut dalam agama Berniaga, bertani,
mencari rezeki yang halal Mempengaruhi gaya hidup  
melarang perbuatan mengemis    
melarang riba Riba dianggap perbuatan zalim Bayar bunga

 

menyarankan sikap berjimat cermat Amalan murni yang dituntut agama supaya bersederhana Jangan membazir / beli benda yang mustahak sahaja
memberi sedekah

 

Amalan mulia yang ganjaran pahalanya berterusan Derma, sedekah jariah,

 

mengeluarkan zakat

 

Kadar yang dikenakan mengikut hisab atau sukatan tertentu Zakat fitrah/ zakat harta/zakat emas/ zakat perniagaan
melarang penindasan Tindakan yang zalim/ tidak berperikemanusiaan Makan riba/ rasuah/ tipu dalam niaga
memperkenalkan baitulmal

 

Tempat simpanan harta umat Islam Bantu masyarakat miskin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply