PENINGKATAN TAMADUN – ASPEK PENDIDIKAN

Soalan 1 : Pada pandangan anda bagaimanakah kita dapat memajukan bidang pendidikan di negara kita?  [4 markah]

ISI HURAIAN CONTOH
 Membina banyak sekolah dan pusat pengajian tinggi Membuka peluang menimba ilmu pengetahuan IPTA,IPTS
Memberi kemudahan biasiswa Membantu pelajar yang memerlukan / pelajar yang tidak mampu Biasiswa Persekutuan,Negeri,Biasiswa JPA,biasiswa PETRONAS,
Menyediakan kemudahan pendidikan bertaraf dunia Supaya dapat bersaing pada peringkat global Kemudahan akses jalur lebar,

Universiti  Maya

 

Mengguna pakai kurikulum yang berteraskan ICT Supaya pelajar celik ICT  Kelas literasi Komputer

Bantuan komputer riba

 

Soalan 2 : Jelaskan kesan jika masyarakat tidak memberI perhatian yang  sewajarnya terhadap pendidikan   [4 markah]

ISI HURAIAN CONTOH
negara akan mundur Tahap pemikran rakyat yang rendah  
ekonomi tidak berkembang Rakyat tiada kemahiran  
mudah dijajah kali kedua Mudah ditipu/ditindas  
tidak dapat bersaing dengan negara lain Ketinggalan dalam segala aspek  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply