BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN

Soalan 1 : Pada pandangan anda mengapakan generasi masa lampau mampu membina seni bina yang unik dan menarik?   [4 markah]

ISI HURAIAN CONTOH
mempunyai ilmu pengetahuan Dapat membina bangunan atau binaan yang cantik dan unik

 

 

Ilmu geometri,matematik
kecekalan dan kesabaran yang tinggi Untuk menunjukkan keagungan tamadun dan bangsa  
mempunyai pemimpin yang berwibawa yang berpandangan jauh Shih Huang Ti
mempunyai rakyat yang ramai Dapat menyediakan buruh yang ramai  
Rakyat yang rajin Berusaha membina seni bina  
Untuk keselamatan/pertahanan Menjadi kubu pertahanan Tembok Besar Negara China

 

Soalan 2 : Berdasarkan pengetahuan sejarah anda mengapakah pemerintah pemerintah dalam tamadun awal manusia melaksanakan dasar perluasan kuasa?    [4 markah]

ISI HURAIAN CONTOH
untuk membina  empayar

 

Penyebaran kebudayaan Hellenistik Alexander The Great
untuk menyatukan kerajaan –kerajaan kecil   Shih Huang Ti

 

untuk mendapatkan bahan mentah/kekayaan    
untuk menguasai perdagangan

 

   
Menyebarkan budaya    

 

Soalan 3 : Berdasarkan pengetahuan sejarah anda mengapakah pemerintah-pemerintah dalam tamadun manusia mengamalkan dasar perluasan kuasa?        [4 markah]

Isi Huraian Contoh
untuk membina empayar Melalui penaklukan dan pembukaan wilayah baru Alexander The Great

Augustus Caesar

untuk menyatukan kerajaan kerajaan kecil

 

Memerintah secara tegas dan mutlak

Menghapuskan kuasa golongan bangsawan

Shih Huang Ti
menyebarkan kebudayaan Kebudayaan Hellenistik Alexander The Great

 

 penyebaran agama

 

Lembut dan terbuka

Penekanan kepada agama Buddha

Asoka

 

Soalan 4 : Perluasan kuasa membawa pelbagai kesan kepada mereka yang terlibat .
Jelaskan. [4 markah]                                                              

Isi Huraian Contoh
mencetuskan perang dunia Membawa banyak keburukan kepada penduduk dunia Perang Dunia I

Perang Dunia II

 penggunaan senjata nuklear Membawa kerosakan harta benda infrastruktur dan kehilangan nyawa yang banyak Bom atom di Hiroshima dan Nagasaki
Bercanggah dengan ketetapan Bangsa Bangsa Bersatu Bangsa Bangsa Bersatu mengutuk sebarang usaha perluasan kuasa  
bercanggah dengan hak asasi manusia

 

Perluasan kuasa mencabul hak asasi manusia Penangkapan,penyeksaan

dan pembunuhan mereka yang tidak bersalah

Kehilangan banyak nyawa    
Kemusnahan harta benda    
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply