BAB 9 : PERKEMBANGAN DI EROPAH

A : ZAMAN GELAP

Soalan : 1 / Struktur ( 4 markah )

Apakah iktibar Zaman Gelap kepada masyarakat di negara kita                  [ 4 markah ]

ISI HURAIAN CONTOH
Menguasai ilmu pengetahuan Belajar bersungguh-sungguh dan kuasai ilmu Ilmu dunia serta akhirat
Perlu memajukan negara Untuk mencipta kemajuan

dalam semua aspek

Ekonomi, politik, sosial
Perlu wujud politik yang stabil Hormat pemimpin dan toleransi kaum Perpaduan kaum
Suasana aman untuk ekonomi Memajukan semua bidang ekonomi Ekonomi, politik dan sosial
Perlukan pemimpin yang cekap Pemimpin yang layak dan berkebolehan Disukai ramai
Perlu hidup bersatupadu Untuk melahirkan generasi yang harmoni kerjasama

 

Soalan 2 / Esei [ 6 markah ]

Zaman Gelap adalah zaman kemerosotan dalam semua bidang di Eropah . Bagaimanakah cara untuk mengelak dari berulang berlakunya Zaman Gelap

                                                                                                                            [ 6 markah ]

ISI HURAIAN CONTOH
Menguasai ilmu pengetahuan Belajar bersungguh sungguh Cintai ilmu
Berdisiplin Hormat kepada peraturan negara Rukun Negara
Mematuhi peraturan Patuhi arahan pemimpin dan akur undang-undang Perlembagaan
Menolak gejala sosial Hindari perbuatan yang merosak keharmonian Vandalime
Hidup bersatupadu / tolak ansur Saling bekerjasama antara masyarakat majmuk Toleransi
Mencintai keamanan Hidup bersatu padu serta bertoleransi  
Taat kepada pemimpin & negara Mengikut arahan yang dikeluarkan pemerintah  
Sanggup berkorban Mempertahankan maruah dan kedaulatan negara Rela berkorban demi negara
Menghayati Rukun Negara Mengamalkan semua prinsip Rukun Negara Taat setia kepada negara
Mana-mana jawapan munasabah    

 

Soalan : 3 / Esei [ 6 markah ]

Sejak mencapai kemerdekaan, Malaysia telah berjaya menghindari diri daripada berlakunya Zaman Gelap seperti yang telah berlaku di Eropah.

Pada pandangan anda apakah rahsia kejayaan negara kita tersebut.         [ 6 markah ]

ISI HURAIAN CONTOH
Kerajaan yang kukuh Hasil kerjasama pemimpin dan rakyat Perpaduan kaum
Memajukan bidang pendidikan Mendirikan sekolah dan pusat pengajian Infrastruktur / prasarana
Mengekalkan kestabilan politik Mengamalkan prinsip demokrasi Keamanan negara
Semangat bersatupadu masyarakat kerjasama dan bertolak ansur Melayu/ Cina dan India
Kesetiaan kepada raja dan negara Mematuhi perlembagaan dan Rukun Negara Taat setia
Semangat patriotik yang menebal Rasa cinta akan negara dan sanggup bekorban Rela berkorban demi negara
Rakyat mencintai keamanan Wujud semangat bekerjasama Harmoni
Keharmonian masyarakat majmuk Hidup dalam suasana muhibah Muhibah
Mana-mana jawapan munasabah    

 

B : ZAMAN RENAISSANCE

Soalan  1 / Struktur [4 markah ]

Berdasarkan pengatahuan sejarah anda, apakah kebaikan yang diperoleh daripada Zaman Renaissance                                                                                           [4 markah ]

ISI HURAIAN CONTOH
Menjadi pedoman hidup Ilmu sebagai panduan dalam kehidupan Budaya ilmu
Membimbing manusia kearah sempurna Ilmu pengetahuan sebagai panduan hidup Agama
Membentuk akhlak baik Boleh hidup dalam masyarakat majmuk Bersatupadu
Agama pegangan utama Kepercayaan kepada tuhan dalam amalan agama Agama
Membentuk manusia bertanggungjawab Menerapkan nilai-nilai murni Kerjasama
Memupuk semangat toleransi Melalui aktiviti dan kegiatan kemasyarakatan Gotong royong

 

Soalan : 2 / Esei [6 markah ]

Apakah iktibar yang dapat anda perolehi daripada  Zaman Renaisaane

 

ISI HURAIAN CONTOH
Perlu menguasai ilmu pengetahuan Untuk kemajuan masa hadapan Ilmu pengetahuan
Majukan sains dan teknologi Untuk pembangunan negara Sifat inovatif/kreatif
Perlu meneroka bidang baru Untuk menambahkan kemajuan negara Ilmu baru
Perlu perdagangan antara bangsa Supaya ekonomi negara berkembang E dagang
Perlu kerajaan pusat yang kuat Untuk menerajui hal-hal kepimpinan negara Pentadbiran
Mana-mana jawapan munasabah    

 

Soalan : 3 / Esei [ 6 markah ]

Apakah pengajaran yang boleh anda peroleh daripada kejayaan masyarakat Eropah keluar daripada Zaman Gelap dan mencetuskan Zaman Renaisance

 

ISI HURAIAN CONTOH
Harus mempunyai sifat inkuiri Penerapan semangat ingin tahu yang mendalam Kreatif/inovatif
Bersifat berani mencuba Kreatif dan inovatif dalam bidang baru Berani mencuba
Menggunakan sepenuhnya keupayaan minda Menggunakan kepakaran hasil daripada pendidikan Intelek
Mengutamakan ilmu pengatahuan Untuk kemajuan dalam seluuh aspek kehidupan Pendidikan
Tidak mudah putus asa Mempunyai jati diri yang tinggi dan kuat Berani hadapi cabaran
Berkeyakinan tinggi Mempunyai cita-cita dan keyakinan diri Yakin boleh

 

C : PENJELAJAHAN DAN PENEROKAAN

Soalan : 1 / Struktur [ 4 markah ]

Jelaskan iktibar yang dapat anda pelajari daripada aktiviti penjelajahan dan penerokaan masyarakat Eropah

 

ISI HURAIAN CONTOH
Bersikap berani Berani meneroka bidang baru Ilmu pengetahuan
Semangat meneroka Desakan ekonomi dan semangat keagamaan Meneroka Lautan Atlantik
Semangat ingin tahu (inkuiri) Mencari laluan baru di lautan bagi membolehkan menuju ke Timur Ferninand Magellan
Meluaskan pengatahuan Menguasai ilmu pelayaran Membuka sekolah pelayaran Henry
Tidak berputus asa Mencuba dan terus mencuba hingga berjaya Yakin boleh
Semangat gigih berusaha Untuk kemajuan  bangsa dan negara Berani mencuba
Sanggup menghadapi risiko Berani menempuh lautan luas untuk mencapai impian Berani dan optimistik
Kecekalan Tidak mudah berputus asa dan menyerah kalah Orang Eropaj telah berikhtiar mencari laluan alternatif ke timur

 

Soalan : 2 / Esei : [6 markah ]

Pada pandangan anda, mengapakah orang Eropah yakin dengan keupayaan mereka untuK menjalankan penjelajahan dan penerokaan pada masa tersebut

ISI HURAIAN CONTOH
Menguasai teknologi moden Hasil memiliki ilmu dan  pengetahuan Pemciptaan kapal wap
Mempunyai senjata moden Persiapan untuk menjelahah dan meneroka Kapal dan peta belayar
Kehidupan yang lebih maju Untuk menambahkan sumber ekonomi negara  
Kemahiran bidang pelayaran Mempunyai asas dan pengetahuan belayar  
Kepakaran bidang penerokaan Mempunyai ilmu dalam bidang pelayaran Putera Henry yang terkenal sebagai Henry Pelaut
Semangat meneroka yang tinggi Hasil galakan pemerintah dan semangat meneroka Raja Sepanyol dan Raja Portugal
Mana-mana jawapan munasabah    

 

Soalan : 3 / Esei : [ 6 markah ]

Pada pandangan anda, bagaimanakah semangat inkuiri dapat di manafaatkan oleh generasi muda untuk meningkatkan kecemerlangan diri

 

ISI HURAIAN CONTOH
Menerokai pelbagai bidang ilmu pengetahuan Melalui perkembangan dan penerokaan ilmu Ilmu pengetahuan
Pergiatkan penyelidikan dan pembangunan Membuat kajian dalam bidang baru Kreatif
Berani meneroka bidang baru Berani mengambil risiko dan hadapi halangan Berani hadapi risiko
Mencipta teknologi baru Hasil dari pengetahuan dari pendidikan Kreatif
Menguasai teknologi Bersikap keratif dan inovatif dalam bidang baru Inovatif
Inovatif dan kreatif Menghasilkan pemikiran yang baru untuk kemajuan Ilmu pengetahuan
Berkeyakinan diri yang tinggi Yakin boleh dalam bidang yang diusahakan  
Meningkatkan keupayaan minda Mempunyai ketahanan mental untuk menghadapi cabaran Keratif/inovatif
Gigih menghadapi cabaran Tidak mudah berputus asa walau ada halangan  
Mana-mana jawapan munasabah  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply