BAB 6:  SUMBANGAN BANI UMAIYYAH

Soalan 1 : Bagaimanakah Malaysia dapat menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan yang boleh diambil dari  Kerajaan Bani Abbasiyah  dalam usaha menjadi sebuah Negara maju.
[ 4 markah ]

Isi Huraian Contoh
Bersaing di era globalisasi  Tidak berputus asa menghadapi cabaran dan dugaan dalam arus pendidikan negara. Bersaing secara positif dalam komuniti pendidikan antarabangsa
Menjadikan bangsa yang berilmu Dengan mewujudkan persekitaran pendidikan tinggi yang mampu menggalakkan pembangunan akademik Program Transforrmasi Kerajaan (GTP) untuk mengantarabangsakan pendidikan
Mengharumkan nama negara Yang mampu meneroka bidang baru dengan adanya semangat inkuiri, berfikiran terbuka secara kreatif, dan inovatif. Seperti Pencapaian Angkasawan Pertama negara ( Datuk Dr. Sheikh Muszaphar Shukor)
Merealisasikan negara maju dalam pendidikan menjelang tahun 2020 Memperkasa falsafah pendidikan / Pendidikan sepanjang hayat dalam melahirkan modal nsane yang berkualiti. Pendidikan Kebangsaan
Memperbanyakkan pusat penterjemahan Menterjemah buku bahasa asing Baitul Hikmah
Membina ppustakaan Sebagai gedung ilmu  

 

Soalan 2 :  Bagaimanakah kita boleh memajukan bidang pendidikan di Negara kita pada hari ini.        [4 markah]

Isi Hurian Contoh
Melahirkan tenaga pakar Membawa masuk tenaga pakar dari luar negara Doktor , guru,
Mengubar kokurikulum pendidikan berkualiti Pendidikan arus pedana KBSM /KBSR
Meningkatkan pusat pengajian tinggi Dengan mewujudkan Sekolah atau IPT kelas pertama dengan negara maju Sekolah Kluster

Sekolah berprestasi tinggi

Memperkasa falsafah pendidikan Pendidikan Kebangsaan JERIS

Jasmani, emosi, rohani, Intelektual,sahsiah, sosial

 

Soalan Esei

Soalan 1 : Pada pendapat anda, apakah usaha yang harus Malaysia lakukan untuk menjadi  pusat kecemerlangan ilmu
[6 markah ]

Isi Hurian Contoh
Menggalakkan kegiatan penterjemahan Menterjemah karya asing Teks penulisan para cendekiawan
Memajukan pendidikan Bertaraf dunia prasarana
Kualiti pendidikan Standing negara maju Antarabangsa
Melahirkan tokoh pemikir Intelektual dalam pelbagai bidang ilmu intelektual
Memajukan kegiatan penyelidikan Perkembangan ilmu pengetahuan dengan melahirkan tokoh terkemuka Astronomi /perubatan/bahasa
Meningkatkan jumlah pelajar ke luar negara Sebagai pusat ilmu Menuntut di IPT
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply