Tema 7: Bab 3 Tamadun  Awal   Tenggara

Kerajaan Agraria

Soalan 1: Pada pandangan anda,mengapakah negara kita perlu memberi tumpuan kepada bidang pertanian?  [ 6 markah]

Isi huraian Contoh
Peluang pekerjaan Rakyat dapat bekerja dalam sektor pertanian Kawasan penanaman sayur-sayuran di Cameron Highland
Bekalan sumber makanan Menjamin kelangsungan hidup rakyat dan tidak bergantung kepada negara luar Contoh makanan asasi beras
Meningkatkan ekonomi Melalui pengekspotan bahan pertanian ke luar negara Contoh kelapa sawit dan getah
Mempunyai tanah yang subur Sesuai untuk ditanam pelbagai jenis tanaman Sayur-sayuran
Iklim yang sesuai Lembab dan panas sepanjang tahun  
Mempunyai kepakaran penyelidikan dalam bidang pertanian Sentiasa membuat penemuan baru dalam pertanian MARDI

 

Soalan 2 : Bagaimanakah sektor pertanian di negara kita boleh dimajukan    [ 6markah]

 

Isi huraian Contoh
Kempen Untuk menarik minat dan menggalakkan rakyat melibatkan diri dalam bidang pertanian Pertanian Satu Perniagaan/Bumi Hijau
Penggunaan teknologi moden Dapat menghasilkan produk yang berkualiti / tambah pengeluaran Jentera moden
Memberi pinjaman kepada petani Mereka mempunyai modal untuk mengusahakan pertanian / beli peralatan Bank pertanian
Memberi bantuan kepada petani Memberi khidmat nasihat/bantuan baja dan benih yang berkualiti Jabatan Pertanian / RISDA

 

Soalan 3 : Pada pendapat anda apakah halangan yang dihadapi oleh masyarakat di negara kita dalam memajukan sektor pertanian.  [6 markah]

Isi huraian Contoh
Penggunaan kaedah tradisional Menyebabkan produk tidak berkualiti Peralatan tradisional seperti cangkul/ tenaga manusia / binantang
Kurang minat dalam kalangan belia Menganggap pertanian satu kerjaya yang ketinggalan zaman / gaji rendah/ kotor/ panas  
Petani kekurangan modal Tidak dapat menggunakan jentera moden kerana kos yang tinggi Traktor / mesin penuai/ mesin pembajak
Gangguan musuh perosak Merosakkan tanaman dan petani terpaksa menanggung kerugian. Serangga/babi hutan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply