Pengaruh Agama Hindu Buddha

Soalan 1 : Mengapakah setiap warganegara Malaysia  bertanggungjawab memelihara dan memulihara warisan seni bina di negara kita? [4 markah]

Isi huraian Contoh
Untuk meningkatkan ekonomi / pendapatan negara Melalui kedatangan pelancong asing  
Sumber sejarah Sebagai bukti kesan sejarah masa lampau/ pelajar boleh membuat kajian tentang sejarah masa lampau Candi lembah bujang
 Menambah semangat cinta akan negara Kerana rasa bangga dengan sejarah negara  
Sebagai warisan Lambang  kehebatan bangsa dan pemimpin terdahulu / iktibar daripada perjuangan pemimpin terdahulu  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply