TEMA 7         :           TAMADUN AWAL MANUSIA
BAB 1            :           TAMADUN HWANG HO

Soalan 1 :  Berdasarkan kajian anda apakah faedah yang diperoleh negara kita hasil daripada kemajuan pertanian.     [4 markah]

ISI HURAIAN CONTOH
Bekalan makanan yang mencukupi

 

Bagi memastikan kelangsungan hidup Tanaman makanan:

Padi

Sayur-sayuran

Tidak perlu meingimport

makanan

Menjimatkan /mengurangkan perbelanjaan Negara /pengaliran

keluar wang Negara

 

 
menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat Dalam pelbagai sektor pertanian *Perladangan

*Penternakan

*Perkilangan

*Akuakultur

dan pelbagai     industri hiliran

kemajuan ekonomi Negara

 

 

 

*Mana-mana jawapan yang

munasabah

Menambahkan hasil eksport Negara

Meningkatkan taraf hidup rakyat

 

 

 

Konsep Pertanian adalah Satu Perniagaan

Soalan 2 :     Pada pendapat anda apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk  memajukan bidang pertanian di negara kita?      [4 markah]

 ISI HURAIAN CONTOH
Pembukaan kawasan  pertanian baru Untuk meningkatkan pengeluaran pertanian Estet Padi di Sabah

Ladang kelapa sawit

Pengunaan teknologi moden Untuk meningkatkan pengeluaran pertanian  
Mempertingkatkan penyelidikan dan

pembangunan (R&D) dlm

bidang pertanian

Menambahkan kualiti produk pengeluaran Penghasilan  benih dan baka bermutu tinggi
Menaja rakyat tempatan  yang   berpotensi dalam bidang R&D untuk menjadi  saintis  dalam bidang pertanian Untuk menjalankan penyelidikan  dan penghasilan pelbagai produk pertanian yang baru Barangan makanan

Soalan 3:  Berdasarkan kajian anda apakah masalah yang boleh menggagalkan usaha kerajaan memajukan sektor pertanian di negara ini?      [4markah]  

ISI HURAIAN CONTOH
sikap masyarakat yang terlalu mengharapkan  bantuan kerajaan -kurang berusaha memajukan diri

-terlalu memilih pekerjaan dalam

sektor pertanian

 
kekurangan ilmu   pengetahuan dan kemahiran

dalam bidang pertanian

-menganggap ilmu berkaitan

pertanian kurang berfaedah dan

tiada nilai komersil

 
kekurangan modal dalam

kalangan pekebun kecil dan

petani

-kebanyakan pekebun kecil dan petani kurang berkemampuan Pekebun kecil getah

Pesawah

Pekebun sayur

bencana alam : Banjir ,tanah runtuh -menyebabkan kerosakan dan

kemusnahan hasil pertanian

-kemusnahan kawasan pertanian

 

 

Banjir di Pantai Timur 2014

Tanah runtuh di Cameron Highlands 2014

 

Soalan 4: Berdasarkan pemerhatian anda, bagaimanakah usaha pembinaan sistem pengairan dapat meningkatkan hasil pengeluaran negara? [4 markah]

 

ISI HURAIAN CONTOH
a. pembinaan sistem pengairan yang sistematik

 

Air dapat disalurkan ke kawasan pertanian

-secara berkala

-tanaman hidup subur

-produktiviti tinggi

Rancangan Pengairan MADA

Rancangan Pengairan KEMUBU

b.sistem tebatan banjir -sungai –sungai dibersihkan dan diperdalam

-aliran lancar sewaktu banjir besar.

-tanaman tidak musnah

Rancangan Tebatan

Banjir Sg Kelantan

c. sistem pengairan boleh mengawal penggunaan air -semasa musim kemarau air tetap mencukupi untuk mengairi kawasan pertanian Rancangan Pengairan Muda

Rumah-rumah Pam di bawah kawalan JPS dan Jabatan Pertanian

 

Soalan 5 : Jelaskan iktibar yang boleh diambil dari sistem pemerintahan dalam Tamadun Hwang Ho.      [4 markah]

IsI Huraian Contoh
Kepatuhan dan ketaatan kepada raja -rakyat mesti patuh kepada perintah raja  
Raja tidak boleh

menzalimi rakyat

 

-raja/ pemerintah yang zalim tidak akan direstui Tuhan  
Raja-raja harus pandai memerintah dengan bantuan pembesar dan pegawai kerajaan

 

 

-pentadbiran akan menjadi lebih cekap/efisien

-rakyat hidup aman dan makmur

-negara maju

-penubuhan enam badan yang menguruskan soal:

Pertanian

Tentera

Kerja awam

Upacara agama

Hal ehwal monarki

Undang-undang

pelantikan wakil raja /gabenor di wilayah yang jauh dari ibu kota -mengikat kesetiaan rakyat

-membantu mengawal pemberontakan

rakyat

 

 

 

Soalan 6 : Berdasarkan pengetahuan anda apakah sumbangan Tamadun Hwang Ho yang boleh dicontohi oleh masyarakat Malaysia hari ini?       [4 markah]

ISI HURAIAN CONTOH
Pembinaan sistem pengairan untuk mengairi kawasan pertanian  
Penciptaan peralatan

pertanian

pengeluaran meningkat cangkul sabit,
Semangat berusaha Bekerja keras untuk mencapai kejayaan  
Kreatif Teknologi pembajakan  
 Innovatif Menghasilkan benda baru Penciptaan batas untuk pertanian
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply