TEMA 11 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT

Bab 3: Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa

Soalan 1 : Sebagai generasi muda ,mengapakah kita perlu mempertahankan sistem pemerintahan demokrasi?                                         [6 markah]

 

Isi huraian Contoh
Bebas memilih pemimpin Rakyat bebas memilih pemimpin melalui pilihanraya  
Bebas bersuara Rakyat bebas mengeluarkan pendapat dan pandangan  
Menjamin keadilan Semua rakyat diberi hak yang sama  
Wujud kerjasama antara rakyat dan kerajaan Memilih pemimpin  
Parti politik dibenarkan bertanding dalam pilihanraya Beri peluang rakyat  
Memilih pemimpin yang layak    

 

Soalan 2 : Apakah kepentingan undang-undang dalam mewujudkan kehidupan yang aman dan harmoni?                                                      [4 markah]

 

Isi huraian Contoh
Menjamin kedaulatan    
Pentadbiran yang kemas Ada peraturan  
Mengukuhkan perpaduan Dalam kalangan rakyat terutama rakyat yang pelbagai kaum  
Hukuman adil Mengenakan hukuman yang adil dan saksama Termaktub dalam perlembagaan
Mengawal perlakuan manusia Menghalang daripada rakyat melakukan kesalahan yang bertentangan dengan norma masyarakat  

 

Soalan 3 : Ramalkan,jika konsep Realpolitik diamalkan oleh pemimpin pada hari ini?                                                                                    [6 markah]

 

Isi huraian Contoh
Pembunuhan Akibat perebutan kuasa  
Kuku besi Pemerintah melaksanakan pemerintahan yang zalim  
Tipu helah Berlaku penipuan dalam pentadbiran  
Peperangan Berlaku peperangan Tidak puas hati antara satu kumpulan
Ekonomi merosot Perkembangan ekonomi terjejas Tiada jaminan keadilan
Rakyat berada dalam ketakutan Akibat pemerintah yang zalim dan rakus  
Rakyat akan bangun memberontak Menentang kezaliman pemerintah  
Negara kucar kacir Semua pihak tidak berpuas hati
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply