TEMA 11 : BAB 7

Tajuk : Parlimen Malaysia

Soalan 1: Berikan cadangan kepada generasi muda hari ini supaya mereka menjadi warganegara Malaysia yang berupaya mendaulatkan institusi Parlimen Malaysia.  [ 4 markah ]                     

                                                                                                                        Isi            Huraian            Contoh
Setia pada raja dan negara

 

agar institusi itu dapat bertahan dalam negara yang berdaulat

 

 
Memperkasa perpaduan kaum agar semua rakyat dapat bekerjasama membantu membangunkan negara

 

 
Berilmu pengetahuan

 

supaya dapat berfikir dan bertindak  dengan matang

 

 
Menjaga imej negara

 

dengan tidak menghina institusi beraja dalam negara

 

Menghina raja dan Yang diPertuan Agong

 

Soalan 2 : Sistem demokrasi berparlimen yang diamalkan di Malaysia dapat menjamin kesejahteraan hidup rakyat berbilang kaum. Beri komen anda. [ 6 markah ]

               Isi                Huraian             Contoh
Rakyat bebas bersuara

 

dalam semua perkara kecuali hal berkaitan status quo orang Melayu  
Rakyat mempunyai kuasa mengundi

 

agar dapat membentuk kerajaanyang kukuh  
Keamanan dikecapi

 

 

Apabila pemerintah mengetahui hala tuju pentadbiran negara  
Hak sama rata setiap kaum

 

 

yang mana rakyat mengetahui hak kebebasan mereka di sisi undang-undang seperti berpesatuan,beragama dan memiliki harta
Rakyat membentuk kerajaan

 

dengan memilih pewakilan melalui pilihanraya  
Rakyat diberi kebebasan berpolitik

 

dengan menubuhkan dan menyertai mana-mana parti politik  

 

Soalan 3 : Jelaskan langkah-langkah untuk menghadapi cabaran mengekalkan amalan demokrasi di Malaysia .  [ 6 markah ]

                 Isi             Huraian            Contoh
Tranformasi pentadbiran

 

 

dengan memperluaskan kepelbagaian ekonomi yang melibatkan pelbagai kaum Strategi Lautan Biru
Tranformasi pendidikan

 

 

dengan usaha meningkatkan kualiti pendidikan misalnya program PPPM

2013 – 2025

Peranan ibu bapa

 

 

dalam membantu membina sahsiah yang unggul  
Peranan guru

 

 

dalam mendidik pelajar yang besifat patriotik Melaluin mata pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan
Peranan media masa

 

 

dalam memberi kempen dan kesedaran tentang kedaulatan negara Rancangan televisyen / melalui media sosial,rencana di akhbar
Kepimpinan melalui teladan

 

yang ditunjukkan oleh pemimpin yang cekap dan berwibawa. Menetapkan sasaran tahap pencapaian
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply