BAB 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN MALAYSIA.

TAJUK : Pengubalan Undang-Undang.

Soalan 1 : Sebagai rakyat Malaysia, apakah tanggungjawab kita dalam memastikan generasi akan datang terus menghormati undang-undang negara         [ 6 markah ]

             Isi              Huraian               Contoh

 

Menanam semangat cintakan negara

 

agar kedaulatan negara terpelihara  
Memupuk disiplin

 

agar wujud kehidupan yang aman makmur dan sejahtera.  
Taat pada raja

 

yang menjadi simbol dan lambang perpaduan kaum  
Sikap saling menghormati

 

tanpa menyentuh dan berbicara perkara yang menimbulkan sensiviti kaum  
Teguh pegangan agama

 

agar wujud masyarakat yang bermoral dan beretika tinggi.  
Setia pada negara

 

agar tiada pihak lain mengambil kesempatan mencampuri urusan negara kita.  

 

Soalan 2 : Apakah kepentingan undang-undang kepada sesebuah negara ? [ 6 markah ]

                    Isi            Huraian            Contoh
Mewujudkan keamanan

 

 

agar keharmonian dan kemakmuran negara dicapai.  
Mengekalkan kebebasan

 

 

supaya rakyat bebas bersuara dalam batas-batas tertentu.  
Menjamin kebebasan politik

 

dengan pemberian hak untuk parti-parti memperjuangkan manisfesto masing-masing  
Menjamin keselamatan negara

 

agar tidak berlaku pencerobohan yang menggugat kedaulatan negara peristiwa di Lahad Datu.
Menjamin kesejahteraan rakyat

 

agar tidak berlaku kejadian jenayah seperti bunuh ,rompak dan ragut
Mewujudkan perpaduan

 

 

antara pelbagai kaum agar kemakmuran dan keharmonian dicapai seperti gagasan 1Malaysia.

 

Soalan 3 : Tranformasi pentadbiran membolehkan rakyat Malaysia menikmati pentadbiran yang cekap dan dinamik.

Apakah faedah yang anda nikmati daripada tranformasi pentadbiran yang dilaksanakan.[4 markah]

              Isi             Huraian            Contoh

 

Perkhidmatan mesra pengguna

 

setiap urusan dapat dijalankan dengan mudah. misalnya perkhidmatan e-maklum.
Perkhidmatan lebih cekap

 

setiap urusan dapat dilaksanakan dengan mudah dan berkesan Urusan secara atas talian / on-line
Menjimatkan kos dan masa

 

kebanyakan urusan dapat diuruskan di pejabat yang berhampiran. misalnya pembayaran bil air dan elektrik di semua pejabat pos di Malaysia.
Penggunaan e-perkhidmatan yang meluas

 

yang dapat menjimatkan masa dan kos kepada pengguna.  
Pegawai berpengetahuan dan cekap

 

 

yang dapat menguruskan sesuatu urusan secara cekap dan professional. Aplikasi perkhidmatan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply