Tajuk  :Perjanjian   Persekutuan  Tanah  Melayu  1948

Soalan 1 :  Cadangkan langkah-langkah  untuk memantapkan sistem pentadbiran dan pemerintahan Malaysia?                                                                          (4m)

  Huraian Contoh
kebijaksanaan pemimpin

 

 

ada wawasan,berpandangan jauh dan berani

 

 

Sultan Badlishah(Kedah) dan Sultan Abdul Aziz (Perak)
pemimpin yang amanah

 

amanah dalam jaga kepentingan dan kebajikan rakyat, tidak pilih kasih dan adil  

 

 

sistem pendidikan yang praktikal

 

hak semua rakyat dapat pendidikan dan sediakan sistem pendidikan yang relevan  

 

 

kebebasan bersuara rakyat bebas bersuara untuk salurkan masalah dihadapi  

 

 

sikap terbuka kerajaan perlu bersedia menerima kritikan dan berusaha selesaikan kritikan kenaikan harga barang kesan GST
Wawasan 2020

 

 

perancangan rapi perlu dibuat dalam usaha capai Wawasan 2020. 9 aspek perlu dicapai  
mematuhi perlembagaan

 

seluruh rakyat patuh perlembagaan dan undang-undang agar kestabilan Negara tidak tergugat  

 

Soalan 2 : Pada pandangan anda, apakah kebaikan penubuhan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu  1948?                                          (6m)

Isi Huraian Contoh
perkongsian kekayaan

 

 

berkongsi kekayaan antara negeri/ antara kaum/ agihan

kekayaan yang adil

 

 

 

Negara lebih luas

 

 

gabungan 11 buah negeri menjadikan kawasan Negara lebih luas  

 

 

penduduk ramai pelbagai kaum  
kekuatan tentera aset pertahanan Negara  
pasaran luas

 

 

kawasan Negara luas, penduduk ramai menjamin pasaran yang lebih luas kawasan Pantai Barat bantu Pantai Timur

 

Negara kaya membantu Negara miskin dalam bidang pembangunan

 

konsep pembahagian kuasa
hubungan kerajaan persekutuan dan   negeri hubungan baik akan bentuk kerajaan stabil dan berwibawa  
kerjasama persekutuan dan negeri

 

dalam  segala aspek akan dapat selesaikan segala masalah berkaitan politik,ekonomi,sosial  
wujud permuafakatan

 

jamin keharmonian dan bantu kurangkan perbalahan antara etnik

pupuk amalan toleransi dalam kalangan rakyat

 

 

Soalan 3  : Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan PTM 1948 dalam pembentukan Negara dan bangsa Malaysia?           (6m)

Isi Huraian Contoh
asas pentadbiran Negara

 

jadi panduan dalam mentadbir Negara  

 

Sultan menjadi ketua negeri

 

kekal dengan bidang kuasa yang jelas  

 

Sultan berkuasa melantik Menteri  Besar diberi  kuasa melantik MB sebagai ketua pentadbir negeri  
Menteri Besar mengetuai pentadbiran negeri dibantu Majlis Eksekutif/Majlis Perundangan Negeri  

 

mengasaskan sistem pembahagian  kuasa antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri pembahagian kuasa yang jelas lengkap dengan bidang tugas dan tanggungjawab  

 

 

 

membentuk senarai persekutuan dan  senarai negeri kedua-dua kerajaan jalankan tugas berdasarkan kuasa yang diperuntukkan Pertahanan/

undang-undang Tanah

syarat kerakyatan diperketatkan

 

muat bidang kuasa Persekutuan dan bidang kuasa Negeri yang jelas  
ketuanan Melayu diiktiraf semula

 

 

kerakyatan jus soli adalah untuk rakyat Raja Melayu dan rakyat British untuk rakyat Melaka dan Pulau Pinang
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply