Tajuk :  Suruhanjaya Reid

Soalan 1 :   Pada pendapat anda, mengapakah anggota Suruhanjaya Reid dalam kalangan tokoh luar?    (4m)                                                                   

Isi Huraian Contoh
menjamin keadilan

 

ahli dari England/Australia/India/

Pakistan

 

 

melantik mereka yang pakar merangka perlembagaan untuk Negara yang baru merdeka Lord Reid (Hakim)/ Tn.B.Malik (Hakim)
mengamalkan konsep

Musyawarah

muafakat dalam mengambil keputusan  
mengamalkan konsep

Kebebasan

minta pandangan semua pihak

 

 
elak berlakunya pilih kasih tidak memihak kepada kaum tertentu  
elak rasa tidak puashai    

 

Soalan 2 : Pada pendapat anda, apakah kepentingan perlembagaan? (6m)

Isi Huraian Contoh
menjamin kestabilan

Negara

 

merupakan undang-undang tertinggi/jadi panduan kepada kerajaan  
menentukan rangka dan bentuk pentadbiran

 

ada peraturan/prinsip/panduan yang jelas kepada kerajaan untuk mentadbir  
menjamin kecekapan, keadilan dan kelicinan

pentadbiran kerajaan

jamin kerajaan tunai tanggungjawab kepada rakyat  
menjamin taat setia rakyat

 

 

taat setia rakyat tidak berbelah bagi kepada Negara/ Perkara 24 lucut kewarganegaraan  
kukuhkan semangat

Kerjasama

antara kerajaan Persekutuan dan Negeri  
memelihara hak istimewa orang Melayu

 

Perkara 153 YDPA menjaga dan pelihara hak istimewa dan kedudukan orang Melayu  
menjamin kerjasama

kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri

dalam segala perkara yang telah disenaraikan dalam perlembagaan

 

 
menjamin hak asasi dan kebebasan rakyat

 

 

setiap rakyat ada hak berpersatuan/beragama/ dan miliki harta/rakyat  tahu tentang had kebebasan  
membantu pemimpin

mentadbir Negara

pemimpin ada panduan mentadbir dan tahu bidang tugas  
kukuh semangat patriotisme Dalam kalangan rakyat  

 

Soalan 3 : Buktikan wujudnya tolak ansur  dalam penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka?                                      (6m)

Isi Huraian Contoh
bekerjasama

 

kerjasama antara kaum Melayu/Cina /India  

 

menerima cadangan pelbagai pihak Raja-raja Melayu/orang perseorangan/ NGO/ pertubuhan dan persatuan 131 memorandum
menjaga kepentingan semua kaum hak setiap kaum diambil kira dalam penggubalan perlembagaan  
mentaati Raja-raja Melayu

 

 

unsur Kesultanan Melayu digabung dengan sistem birokrasi Barat untuk bentuk identiti Negara bangsa PTM yang merdeka  
Raja-raja Melayu menerima kerakyatan jus soli selepas rundingan Raja-raja Melayu terima kerakyatan jus soli dengan syarat  
Pakatan Murni

 

persetujuan dicapai melalui Pakatan Murni antara parti politik/raja Melayu  
sepakat dalam membuat keputusan pendekatan terbaik dalam masyarakat berbilang kaum  
berkongsi kuasa

 

sanggup kongsi kuasa untuk capai merdeka  
rundingan/muafakat

 

jadi amalan pemimpin UMNO/MCA/MIC  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply