TEMA UMUM : MALAYSIA DAN KERJASAMA MASYARAKAT ANTARABANGSA

Revisi dan Panduan Kertas 3 Sejarah SPM 2016 Dari Negeri Johor

Terima Kasih tidak terhingga kepada Barisan Guru-Guru Sejarah Negeri Johor DT kerana menyediakan Panduan Kertas 3 Sejarah ini. LUASKAN KUASAMU JOHOR. Ahli Panel Penulis yang merangka panduan terdiri daripada :

 1. Tn Hj Rahmat Bin Hashim
 2. En Azman Achutan Bin Abdullah
 3. En Suhaimi Bin Hashim
 4. En Ishak Bin Saidoo
 5. En Samsudin Bin Taiban
 6. En Jamaludin Bin Mohamad Zakaria
 7. En Mohd Nazri Bin Razali
 8. Pn Azillah Bte Abdullah
 9. Pn Ginawati Bte Raji
 10. Pn Hjh Fauziah Bte Abd Razak
 11. Pn Shamsiwati Bte Sidi Ahmad
 12. Pn Nothirp A/P Prak Jun
 13. Pn Soranam A/P Karupayah
 14. Cik Mawar Bte A. Ghani
 15. Pn Sukmawati Bte Mohd Nor
 16. Pn Siti Fairuz Bte Saifol
 17. Pn Siti Rohana Bte Mohamad

LATAR BELAKANG/ PENGERTIAN/ MAKSUD/ KONSEP/ TAKRIF DASAR LUAR :

Dasar luar secara umumnya merangkumi maklumat formal, rancangan dan tindakan yang diambil oleh sesebuah negara berhubung dengan negara-negara lain.  Dasar luar negara sentiasa berubah berdasarkan keadaan semasa atau senario politik antarabangsa.  Dalam erti kata yang lain dasar luar bermaksud interaksi sesebuah negara dengan negara yang lain. Penggubalan dasar luar Malaysia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor sejarah, ekonomi dan politik.  Perkembangan dasar luar Malaysia dapat dibahagikan kepada tiga tahap.  Tahap dasar luar ini mengalami perubahan berdasarkan matlamat yang ingin dicapai oleh  seseorang pemimpin. Perkembangan dan perubahan dasar luar negara amat penting agar dapat mengekalkan keamanan dan kesejahteraan negara serta menjadikan Malaysia berdaya saing dalam arena antarabangsa. Oleh itu dasar luar negara kita berkembang dengan mengambil kira perubahan kepimpinan serta keadaan politik dan ekonomi global yang sentiasa berubah.

MATLAMAT/ TUJUAN DASAR LUAR :

Malaysia mempunyai dasar luarnya yang tersendiri iaitu berbaik-baik dengan semua negara.  Matlamat dasar luar Malaysia ialah menjamin keselamatan rakyat dan negara.  Selain itu, dapat memelihara kepentingan nasional dan mengekalkan kedaulatan negara.  Seterusnya, matlamat dasar luar ialah menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi.  Dasar luar dapat mengekalkan keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsa.  Oleh itu, matlamat dasar luar dapat menjadikan Malaysia sebagai warga global yang bertanggungjawab dan peka terhadap usaha-usaha yang dapat memupuk kesejahteraan penduduk dunia.

BENTUK DASAR LUAR MALAYSIA :

Malaysia melaksanakan dua bentuk hubungan luar dengan negara-negara lain, iaitu hubungan bilateral dan hubungan multilateral. Hubungan bilateral merujuk kepada hubungan secara terus dengan negara-negara tertentu. Contohnya, Malaysia mengutamakan hubungan dengan negara-negara jiran seperti Singapura, Indonesia, Thailand dan Vietnam. Selain itu, hubungan luar juga dijalinkan dengan negara Asia yang lain iaitu Amerika Latin, Afrika, Asia Barat serta negara maju seperti Britain dan Amerika Syarikat.
Hubungan multilateral pula merujuk pada hubungan dalam bentuk kumpulan dan pertubuhan seperti Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN), Komanwel, Pertubuhan Persidangan Islam (OIC), Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM) dan sebagainya.

ASAS-ASAS/ FAKTOR-FAKTOR PENGGUBALAN DASAR LUAR MALAYSIA :

Penggubalan dasar luar Malaysia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menentukan corak dan arah dasar luar negara. Faktor-faktor berkenaan ialah sejarah, ekonomi, politik, geografi dan demografi.

FAKTOR SEJARAH :

Kesultanan Melayu Melaka telah menjalinkan hubungan dengan negara luar seperti China, Arab, Siam dan negeri-negeri di Kepulauan Melayu. Hubungan ini berbentuk hubungan perdagangan. Pada masa ini telah terjalin hubungan Melayu serumpun di Kepulauan Melayu  seperti hubungan antara Indonesia, Brunei, Singapura dan Malaysia. Setelah mencapai kemerdekaan, Malaysia menyertai Pertubuhan Komanwel. Malaysia juga meneruskan hubungan diplomatik dengan Britain dan negara Komanwel yang lain seperti Australia dan New Zealand. Pada masa itu, Malaysia diancam oleh Parti Komunis Malaya (PKM) yang menggugat keselamatan Malaysia. Keadaan ini mendorong Malaysia mengamalkan dasar luar yang pro-Barat dan antikomunis. Pada masa yang sama, Malaysia masih bergantung kepada kuasa Barat kerana Malaysia belum mempunyai keupayaan pertahanan.

FAKTOR EKONOMI :

Malaysia merupakan negara yang mengamalkan pasaran bebas. Malaysia juga menjalinkan hubungan baik dengan negara lain dalam usaha memajukan ekonominya. Sejak zaman penjajahan British lagi, Malaysia merupakan antara negara pengeluar bijih timah dan getah. Pada masa ini telah terjalin hubungan ekonomi antara Malaysia dengan negara-negara maju seperti Britain dan Amerika Syarikat. Setelah mencapai kemerdekaan, Malaysia masih mengharapkan pasaran dan juga modal dari negara-negara tersebut. Beberapa langkah telah diambil bagi menggalakkan kemasukkan pelaburan asing. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi negara di samping menyediakan peluang pekerjaan. Menjelang tahun 1980-an, melalui Dasar Pandang ke Timur, pelaburan asing juga digalakkan dari negaranegara di Timur terutamanya Jepun dan Korea. Pada masa yang sama, Malaysia menjalin hubungan baik dengan negara-negara sedang membangun dan juga negara-negara Islam bagi meningkatkan pasaran barangan keluaran Malaysia di samping mengadakan pelaburan di negara berkenaan.

FAKTOR POLITIK :

Sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, Malaysia berhak menentukan hala tuju masa depannya sendiri berdasarkan prinsip-prinsip keamanan sejagat. Hal ini jelas terpapar dalam dasar luar Malaysia yang menekankan pemeliharaan kedaulatan negara-negara lain. Contohnya, dasar Malaysia yang menyokong Palestin bagi mewujudkan keamanan di rantau Asia Barat. Malaysia juga berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) bagi memelihara keamanan dunia. Malaysia tegas dengan pendiriannya menyokong semua resolusi yang telah diambil  oleh PBB bagi mencapai dan mengekalkan keamanan dunia.

FAKTOR GEOGRAFI :

Malaysia mempunyai kedudukan yang strategik di Asia Tenggara dan bersempadan dengan hampir kebanyakan negara di rantau ini seperti Singapura, Thailand, Indonesia, Filipina dan Brunei. Perairannya menjadi laluan utama kapal-kapal perdagangan di dunia. Dengan itu, keselamatan negara serantau akan mempengaruhi dan meninggalkan kesan terhadap keselamatan Malaysia.

FAKTOR DEMOGRAFI :

Malaysia telah menjalinkan hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara Islam sejajar dengan penduduknya yang majoriti beragama Islam. Malaysia tidak menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara Israel disebabkan dasar negara berkenaan yang menceroboh dan menindas peribumi Palestin. Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan agama juga diberi kebebasan sepenuhnya mengamalkan budaya hidup dan agama masing-masing. Amalan konsep perpaduan dan sikap komited terhadap hak asasi manusia menyebabkan Malaysia menentang dasar Aparteid. Malaysia juga tidak menjalinkan sebarang hubungan diplomatik dengan negara berkenaan sehinggalah undang-undang dasar Aparteid itu dimansuhkan oleh kerajaan Afrika Selatan. Oleh itu, faktor kepelbagaian kaum di negara ini amat mempengaruhi penggubalan dasar luar Malaysia.

PERKEMBANGAN/ TAHAP DASAR LUAR MALAYSIA :

Sejak mencapai kemerdekaan, dasar luar Malaysia sentiasa berubah mengikut peredaran masa dan perkembangan dunia. Dalam menentukan dasar luar negara, perkembangan semasa memainkan peranan penting. Pengaruh komunis yang begitu kuat dan perkembangan dunia yang sedang menghadapi era Perang Dingin merupakan faktor yang perlu diambil kira.
Perkembangan dasar luar Malaysia dapat dibahagikan kepada tiga tahap. Tahap pertama di bawah kepimpinan Tunku Abdul Rahman (1957 – 1970), tahap kedua di bawah kepimpinan Tun Abdul Razak (1972 – 1976 ) dan Tun Hussein Onn (1976 – 1981). Pada tahap ketiga, Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad (1981 – 2003) merupakan pemimpin yang bertanggungjawab.

TAHAP PERTAMA/ TUNKU ABDUL RAHMAN (1957–1970)/ DASAR PRO-BARAT :

Dasar luar Malaysia pada tahap pertama memperlihatkan dasar pro-Barat yang antikomunis serta dasar berbaik-baik dengan negara jiran dan Komanwel. Dasar luar berkenaan dilaksanakan oleh Tunku Abdul Rahman disebabkan faktor politik, ekonomi dan sosial. Faktor politik merujuk pada ancaman komunis di negara-negara Asia Tenggara dan juga di dalam negara melalui Parti Komunis Malaya. Oleh itu, Malaysia memerlukan bantuan pertahanan daripada negara-negara Komanwel terutama Britain, Australia dan New Zealand.
Bagi menyekat perkembangan komunis, Malaysia telah menandatangani Perjanjian Pertahanan Inggeris-Tanah Melayu atau Anglo-Malayan Defence Treaty (AMDA) pada tahun 1956. Mengikut perjanjian ini pihak British akan memberikan bantuan kepada Malaysia sekiranya diserang oleh mana-mana negara.
Di samping itu, dasar luar Malaysia juga adalah berbaik-baik dengan negara jiran. Hal ini disebabkan timbulnya krisis dengan negara jiran terutama selepas Malaysia mencapai kemerdekaan seperti konfrontasi dengan Indonesia (1963-1965), terputusnya hubungan dengan Filipina (1963-1965) dan keluarnya Singapura daripada Malaysia (1965). Usahausaha untuk memelihara hubungan dengan negara jiran terbukti melalui beberapa perjanjian. Malaysia telah menandatangani perjanjian menubuhkan Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASA) pada tahun 1961 bersama-sama Thailand dan Filipina, MAPHILINDO pada tahun 1962 bersama-sama Indonesia dan Filipina serta ASEAN pada tahun 1967 bersamasama Thailand, Indonesia, Filipina dan Singapura.
Faktor ekonomi pula memperlihatkan pergantungan Malaysia kepada Britain dalam menjaga kepentingan ekonomi negara ini. Pertama, hal ini disebabkan Malaysia merupakan anggota blok sterling yang menjalankan urusan perdagangan dalam nilai mata wang paun sterling. Kedua, Malaysia masih memberikan tumpuan kepada dua hasil utamanya, iaitu bijih timah dan getah dengan mengharapkan sepenuhnya permintaan daripada negara Barat termasuk Britain. Ketiga, pelabur Britain masih menguasai peratus yang besar dalam ekonomi Malaysia terutama dalam bidang perladangan dan perindustrian.
Bagi mengurangkan pergantungan ini, Malaysia yang mengamalkan pasaran bebas mula membina rangkaian perdagangan dengan negara-negara lain seperti Amerika Syarikat, Jepun, Singapura dan Jerman Barat bagi mengurangkan pergantungan kepada Britain dan bagi mencari pasaran baru.

TAHAP KEDUA/ TUN ABDUL RAZAK (1972-1976) DAN TUN HUSSEIN ONN (1976-1981)/ DASAR BERKECUALI :

Menjelang tahun 1970-an dasar luar Malaysia mula berubah kepada dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara. Perubahan dasar luar ini disebabkan kurangnya peranan yang dimainkan oleh AMDA dan kurangnya pengaruh Britain di Timur. Perubahan dasar ini juga, disebabkan oleh pergolakan yang berlaku di Vietnam yang melibatkan dua kuasa besar, iaitu Amerika Syarikat dan China.
Dalam mencapai matlamat dasar luar Malaysia, beberapa usaha telah dilakukan seperti mengisytiharkan konsep Zon Aman, Bebas dan Berkecuali atau Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN) bersama-sama dengan anggota negara ASEAN. Malaysia juga telah menjalin hubungan diplomatik dengan negara berfahaman komunis seperti China, Jerman Timur, Korea Utara, Vietnam Utara dan Mongolia.
Keinginan Malaysia menjalin persahabatan dengan semua negara khususnya dengan negara jiran jelas dapat dilihat apabila Malaysia mengadakan hubungan diplomatik dengan Vietnam pada tahun 1976. Masalah pelarian Vietnam di Malaysia dapat diatasi dengan kerjasama negara-negara jiran.

TAHAP KETIGA/ DATO SERI DR. MAHATHIR MOHAMAD (1981-2003)/ DASAR KEPENTINGAN EKONOMI :

Dasar luar Malaysia pada tahap ini telah mengekalkan dasar-dasar tahap kedua tetapi memberikan penekanan kepada kepentingan ekonomi. Kepentingan ini adalah berkaitan dengan isu-isu perdagangan, pelaburan dan pembangunan terutama dalam kalangan negara membangun. Dalam usaha mencapai matlamat dasar tersebut, Malaysia telah mengadakan hubungan yang lebih erat dengan negara-negara ASEAN seperti menyelesaikan krisis Vietnam dan Kampuchea.
Di samping itu, Dasar Pandang ke Timur telah diperkenalkan pada tahun 1982 dengan menggunakan Jepun dan Korea Selatan sebagai model bagi membangunkan negara Malaysia. Dasar ini bertujuan menggalakkan rakyat Malaysia mengambil dan menerima pakai nilainilai yang baik seperti semangat mencintai negara, kesungguhan dalam pekerjaan dan etika pengurusan kerja yang baik.
Malaysia juga telah mempertingkatkan hubungan dua hala dengan negara-negara lain menerusi lawatan yang dilakukan oleh Perdana Menteri, Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad, ke negara Afrika, Amerika Selatan, Caribbean dan Pasifik Selatan. Dalam setiap siri lawatannya, misi perdagangan Malaysia akan turut serta dan menandatangani perjanjian perdagangan dua hala yang menguntungkan kedua-dua belah pihak. Beliau percaya Malaysia bukan sahaja harus menjalin hubungan politik dan perdagangan dengan negara maju malah dengan negara Dunia Ketiga juga.
Berdasarkan tiga tahap berkenaan, didapati dasar luar Malaysia berubah daripada dasar pro-Barat kepada dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara, serta memberikan penekanan kepada hubungan dua hala yang dapat memantapkan ekonomi negara.

KEPENTINGAN/ MANFAAT/ FAEDAH/ KEBAIKAN DASAR LUAR MALAYSIA :
 
POLITIK  :

Kepentingan dasar luar Malaysia ialah berbaik-baik dengan semua negara kerana Anglo–Malaysian Defence Treaty (AMDA) kurang berperanan. Malaysia juga tidak boleh lagi mengharapkan peranan yang dimainkan oleh Britain dalam menjamin keselamatan Malaysia kerana Britain telah mengurangkan pengaruhnya di Timur. Oleh itu Malaysia menjalinkan hubungan baik dengan negara yang mengamalkan ideologi komunis, seperti China. Perdana Menteri Malaysia iaitu Tun Abdul Razak telah ke Beijing bagi mengadakan hubungan diplomatik.

Malaysia juga berbaik-baik dengan negara serantau melalui ASEAN bagi mengekalkan kestabilan politik seperti mengamalkan dasar Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN). Perairan Asia Tenggara bebas daripada ancaman nuklear. Malaysia juga berbaikbaik dengan negara-negara Islam dengan menyertai Pertubuhan OIC. Malaysia mendapat hak keistimewaan dari negara Arab dalam urusan jemaah haji ke Makkah. Malaysia juga berjaya mengelakkan daripada ancaman konfrontasi oleh pihak Indonesia setelah mendapat bantuan daripada negara Komanwel.

EKONOMI :

Melalui dasar luar, Malaysia berjaya memajukan ekonomi negara. Hal ini disebabkan kemasukan pelabur-pelabur asing telah memajukan bidang perindustrian, cari gali minyak dan pertanian negara. Seterusnya Malaysia mendapat bantuan kepakaran dan teknologi daripada negara maju bagi mempertingkatkan sektor pembuatan dan pembinaan seperti Menara Berkembar Petronas.
Dengan berbaik-baik dengan semua negara Malaysia dapat membangunkan ekonominya dengan sempurna. Barangan komoditi dapat dipasarkan ke negara Asia Barat. Hubungan yang erat menyebabkan Malaysia dikunjungi oleh ramai pelancong. Pengaliran wang asing ke dalam negara dapat menjana ekonomi. Di samping itu, peluang pekerjaan dalam semua sektor semakin meningkat. Aktiviti perdagangan dua hala juga dapat dijalankan dengan negara anggota ASEAN.

SOSIAL :

Kepentingan dasar luar Malaysia ialah dapat mewujudkan ketenteraman dan keharmonian dalam kalangan rakyat melalui perjanjian persahabatan dengan negara-negara jiran. Selain itu, dapat mengetengahkan budaya rakyat Malaysia melalui pertukaran kebudayaan. Seterusnya, dasar luar dapat meningkatkan kualiti pendidikan melalui Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) dengan negara anggota ASEAN.

Seterusnya kerjasama dalam bidang perubatan dengan negara India dan Ireland dapat melahirkan tenaga pakar dalam bidang perubatan dan meningkatkan tahap kesihatan rakyat. Malaysia dapat melahirkan angkasawan negara yang pertama iaitu Dr. Sheikh Muzaffar Shukor dengan menggunakan kepakaran dari negara Russia.

Tambahan lagi dengan Dasar Padang Ke Timur, Malaysia dapat mengamalkan budaya orang Jepun yang menepati masa, rajin dan berintergiti yang tinggi dalam kehidupan.  Malaysia telah berjaya menganjurkan sukan Komanwel dan Sukan SEA. Penganjuran sukan terbabit dapat mengeratkan hubungan antara negara serta mempromosikan negara Malaysia di peringkat global.

CABARAN DAN USAHA/ LANGKAH
CABARAN/ MASALAH/ RINTANGAN/ ANCAMAN

Cabaran pertama yang dihadapi oleh  negara kita  ialah perbezaan ideologi antara negara telah mewujudkan  jurang persefahaman yang luas. Contohnya perbezaan ideologi antara negara yang pro Barat dengan ideologi komunis.
Cabaran yang kedua adalah untuk mengekalkan  hak kedaulatan negara. Isu persempadanan yang menjadi rebutan antara negara menyebabkan hubungan menjadi renggang. Contohnya isu Pulau Spratly.
Selain itu, Malaysia juga menghadapi cabaran untuk mengekalkan  kemajuan dalam bidang ekonomi kerana berlaku kejatuhan  nilai mata wang Malaysia menyebabkan negara tidak dapat bersaing di pasaran antarabangsa.
Seterusnya Malaysia menghadapi cabaran dalam menangani masalah kebergantungan kepada pekerja asing terutama dari negara Indonesia, Filipina, dan Bangladesh.  Kebanjiran tenaga kerja asing telah menyebabkan peluang rakyat tempatan mendapat pekerjaan terhad.
Cabaran yang terakhir ialah berlakunya kegiatan jenayah yang merentasi sempadan. Contohnya penyalahgunaan dadah. Para pengedar dadah menjadikan Malaysia sebagai negara transit dan dalam kalangan rakyat Malaysia yang menjadi orang upahan atau keldai dadah.

USAHA/ LANGKAH/ CARA MENGATASI / MENANGANI CABARAN   

Usaha/ langkah yang boleh dilaksanakan oleh Malaysia untuk mengatasi cabaran tersebut ialah saling menghormati pegangan ideologi setiap negara. Pegangan ideologi yang berbeza tidak menjadi penghalang dalam menjalin kerjasama pelbagai bidang seperti politik, ekonomi dan sosial.
Langkah yang kedua untuk mengatasi cabaran ini ialah negara-negara yang terlibat hendaklah mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh Mahkamah Dunia. Sekiranya semua negara di dunia dapat mematuhi peraturan yang ditetapkan maka keamanan dunia berjaya diwujudkan.
Seterusnya bagi menghadapi cabaran yang ketiga pula Malaysia perlu mencari medium lain sebagai alat pertukaran untuk berurusan dalam dunia perniagaan dan perdagangan antarabangsa. Medium yang hendak digunakan mestilah tidak dipengaruhi oleh elemen-elemen luaran seperti spekulasi dan kejatuhan harga komoditi negara. Contohnya penggunaan dinar emas.
Bagi menghadapi cabaran keempat, penguatkuasaan undang-undang yang ketat oleh pihak berkuasa perlu dilaksanakan supaya kedatangan dan kebergantungan kepada pekerja asing dapat dikawal. Pihak kerajaan dan majikan perlu mengutamakan rakyat Malaysia untuk memenuhi sektor pekerjaan. Kerajaan boleh mengambil pekerja asing bekerja di sektor yang tidak mengugat keselamatan negara.
Untuk mengatasi cabaran kelima, kerajaan perlu mengadakan kawalan ketat di pintupintu masuk negara serta mengenakan hukuman yang berat kepada pesalah. Selain itu, Malaysia juga perlu mengukuhkan kerjasama dengan pihak berkuasa negara-negara lain agar masalah ini dapat diatasi tanpa menjejaskan hubungan dua hala tersebut.

KEJAYAAN / KEBERKESANAN YANG DICAPAI MELALUI DASAR LUAR MALAYSIA :

Malaysia merupakan negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi yang berhak menentukan hala tuju masa depannya sendiri. Hal ini dapat dillihat melalui perkembangan dasar luar Malaysia pada tiga tahap. Pembentukan dasar luar negara secara dinamis telah memastikan negara terus berjaya dalam pelbagai bidang seperti ekonomi, politik dan sosial.
Melalui dasar berbaik-baik dengan negara jiran dapat menangani krisis dengan negara – negara jiran seperti konfrontasi Malaysia dengan Indonesia daripada tahun  1963 – 1965 selepas pembentukkan Malaysia. Negara berjaya menangani krisis tersebut melalui perjanjian menubuhkan pertubuhan seperti MAHPHILINDO pada tahun 1962 yang melibatkan Malaysia, Philipina dan Indonesia.
Seterusnya, melalui sikap dasar berkecuali Malaysia berjaya menyertai pasukan pendamai di bawah panji-panji PBB untuk menamatkan Perang Saudara di Congo. Hal ini membuktikan kejayaan negara dalam menyelesaikan konflik antarabangsa. Dengan ini dapat mengharumkan nama baik mengeratkan hubungan dengan  negara – negara lain seperti hubungan diplomatik dengan Vietnam pada tahun 1976.
Selain itu, melalui dasar berbaik-baik dengan semua, Malaysia dapat membangunkan ekonomi negara. Negara berjaya menarik ramai pelabur asing dengan menjadi ahli Bank Dunia iaitu bank antarabangsa yang ditubuhkan oleh PBB pada tahun 1945. Malaysia telah menggunakan bantuan daripada Bank Dunia untuk menjayakan FELDA dan membangunkan prasarana pendidikan dan penyelidikan. Kerjasama dalam bidang pendidikan dapat dilihat melalui pembinaan RECSAM iaitu Pusat Serantau Sains dan Matematik.
Kesimpulannya, penggubalan dan perkembangan dasar luar negara telah menyebabkan Malaysia mencapai kejayaan dalam pelbagai bidang hingga kini. Selain dapat mengharumkan negara dapat juga mengekalkan keamanan negara dan dunia. Jika tidak pencapaian tamadun selama ini akan mengalami kemerosotan.

DASAR LUAR MALAYSIA SENTIASA BERUBAH DAN TIDAK STATIK  MENGIKUT PEREDARAN MASA  :

Dasar luar Malaysia sentiasa berubah bergantung kepada kepimpinan negara. Pada masa pentadbiran Tunku Abdul Rahman, dasar luar adalah pro Barat, tetapi kemudiannya telah berubah semasa pentadbiran Perdana Menteri Tun Abdul Razak dan Tun Hussein Onn. Dasar luar Malaysia berubah kepada dasar berkecuali iaitu dasar berbaik-baik dengan semua negara disebabkan kurangnya peranan AMDA dan pergolakan di Vietnam yang melibatkan dua kuasa besar iaitu Amerika Syarikat dan China.

Dasar luar Malaysia berubah kerana keselamatan negara tergugat. Terdapat ancaman komunis di negara-negara Asia Tenggara dan juga dalam negara melalui Parti Komunis Malaya. Oleh itu, Malaysia melaksanakan dasar pro Barat bagi mendapatkan bantuan pertahanan daripada Negara-negara Komanwel terutama Britain, Australia dan New Zealand.

Dasar luar Malaysia berubah untuk memelihara hubungan dengan negara jiran. Sehubungan itu beberapa perjanjian ditandatangani untuk menangani krisis dengan negara jiran. Contohnya konfrontasi dengan Indonesia, terputus hubungan dengan Filipina dan keluarnya Singapura dari Malaysia. Kesannya ASA, MAPHILINDO dan ASEAN ditubuhkan.
Dasar luar Malaysia berubah kepada dasar berkecuali bertujuan untuk mewujudkan hubungan baik dengan semua negara. Konsep Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN) telah diisytiharkan bersama-sama ASEAN untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan politik di Asia Tenggara, tidak bersekongkol dengan mana-mana blok Barat atau blok Timur.   Selain itu, dasar luar sentiasa berubah kerana kepentingan ekonomi negara seperti perdagangan, pelaburan dan pembangunan terutama dalam kalangan negara membangun. Malaysia telah mengadakan hubungan ekonomi dengan negara-negara ASEAN seperti Singapura dan Thailand. Keadaan ini telah meningkatkan nilai dagangan negara kita.

Semasa kepimpinan Dato’ Seri Dr Mahathir Dasar Pandang ke Timur telah diperkenalkan pada tahun 1982 dengan menjadikan Jepun dan Korea Selatan sebagai model bagi membangunkan Malaysia. Perubahan ini menarik para pelabur dari negara berkenaan yang membawa kepada perkembangan ekonomi Malaysia. Kesannya telah memberi budaya kerja yang beretika dan efisien.

Perubahan dasar luar Malaysia juga telah mempertingkatkan hubungan dua hala dengan negara lain seperti dengan Afrika, Amerika Selatan, Caribbean dan Pasifik Selatan. Melalui misi perdagangan ini, Malaysia telah menandatangani perjanjian perdagangan dua hala yang menguntungkan kedua-dua belah pihak.

RAMALKAN/ ANDAIKAN HALA TUJU DASAR LUAR NEGARA PADA MASA HADAPAN :

Malaysia akan meneruskan dasar luar negaranya dengan mengekalkan dasar berbaik-baik dengan semua negara tanpa mengira blok Barat atau blok Timur. Malaysia juga akan terus mengekalkan dasar berkecuali dalam hubungan luarnya untuk menjamin kedaulatan negara.
Di samping itu Malaysia meneruskan dasar luarnya dengan mengambil kira kepentingan ekonomi yang berkaitan dengan isu-isu perdagangan, pelaburan dan pembangunan ekonomi. Ini bertujuan untuk menggalakkan kemasukan modal dan membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat di negara kita.
Negara kita juga meneruskan Dasar Pandang Ke Timur dengan menjadikan Jepun dan Korea Selatan sebagai model untuk membangunkan negara. Malaysia juga terus komited menjalinkan hubungan luar dengan membentuk jalinan ekonomi di peringkat ASEAN agar dapat berdaya saing di peringkat global.
Malaysia juga akan meningkatkan hubungan bilateral dengan negara-negara  jiran seperti Indonesia, Singapura, Thailand bagi menjaga kepentingan ekonomi dan politik serantau. Begitu juga Malaysia akan terus mengekalkan hubungan dua hala dengan negara Amerika Latin, Afrika, Asia Barat serta negara maju seperti Britain dan Amerika Syarikat.
Malaysia juga akan mengadakan hubungan multilateral dengan Komanwel, OIC, PBB, NAM, demi mengekalkan keamanan dan kesejahteraan sejagat. Semua ini dilakukan melalui misi lawatan pemimpin ke negara-negara tersebut secara rasmi dan berterusan. Kerajaan Malaysia juga mengadakan misi perdagangan dengan menghantar deligasi perdagangan. Oleh itu, Malaysia menandatangani Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik (TPPA) yang mengambil kira kepentingan ekonomi jangka panjang bagi mencapai misi negara maju menjelang tahun 2020.
Dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan dunia kekal aman dan harmoni, Malaysia terus komited menyokong segala dasar dan prinsip PBB bagi menyelesaikan pertikaian secara rundingan dan diplomasi. Malaysia akan terus memperjuangkan nasib rakyat Palestin yang diceroboh oleh Israel. Malaysia akan terus berperanan dan bersuara untuk menuntut keadilan bagi Negara Dunia Ketiga.
Dalam menjaga kepentingan politik dan keselamatan negara , Malaysia akan meneruskan komitmennya dengan konsep ZOPFAN yang dipersetujui dalam ASEAN. Hal ini menjadikan negara kita sentiasa menjaga hubungan baik dan mesra melalui persidangan Ketua-Ketua Kerajaan atau Menteri-Menteri Luar setiap negara.

IKTIBAR YANG DIPEROLEH BERDASARKAN TAJUK YANG DIKAJI  :

Iktibar yang boleh diambil daripada dasar luar Malaysia ialah pemimpin perlu bijak merancang strategi dalam hubungan luar negara dengan menjalinkan hubungan baik dengan negara luar. Hal ini dapat mengekalkan kestabilan politik negara, mengekalkan persefahaman dalam hubungan diplomatik dan dapat mengelakkan krisis antara negara.

Iktibar kepada diri pula,  kita harus mempersiapkan diri dengan pelbagai ilmu. Hal ini dapat melahirkan masyarakat yang kreatif dan inovatif  untuk bersaing di peringkat antarabangsa .Kita hari ini telah mampu mengeluarkan kereta nasional seperti kereta Proton.Oleh itu dasar luar berbaik dengan semua negara dapat mengukuhkan ekonomi negara  melalui pengeksportan barangan siap kita ke negara lain.

Iktibar kepada bangsa ialah kita perlu mengamalkan sikap toleransi kaum supaya negara berada dalam keadaan aman.Kekacauan di negara lain perlu dijadikan iktibar dengan mengukuhkan perpaduan  kaum kerana ianya dapat menjamin kemakmuran negara dan mempunyai politik yang stabil.Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara  dan membina  negara yang maju.

KESIMPULAN / RUMUSAN :

(a). Pengetahuan yang diperoleh
 
Pengetahuan yang diperoleh ialah Malaysia mengambil langkah yang  dinamik dalam  strategi dasar luarnya bagi memastikan negara dapat terus bersaing dengan negara lain. Selain itu, Malaysia menjadi anggota pertubuhan serantau seperti ASA, MAPHLINDO dan ASEAN. Malaysia juga banyak memberikan  sumbangan dalam pertubuhan serantau dan antarabangsa.

Berdasarkan tajuk yang dibincangkan juga, Malaysia telah bekerjasama dan berperanan penting dalam mewujudkan keamanan sejagat. Dasar luar negara yang menghormati kedaulatan negara lain menyebabkan negara kita dipandang tinggi di mata dunia.

(b). Nilai-nilai murni dan unsur patriotisme yang diperoleh ke arah kemajuan negara dan   bangsa Malaysia  

Nilai-nilai murni yang saya peroleh ialah kita harus mencontohi para pemimpin  Malaysia yang memberi sumbangan besar dalam pertubuhan serantau dan antarabangsa.  Melalui dasar luar kita dapat memupuk perpaduan dan toleransi antara negaranegara anggota. Rakyat Malaysia haruslah mengambil iktibar daripada kekacauan dan situasi politik negara lain yang sedang bergolak supaya semua rakyat  mengetahui pentingnya memelihara keamanan sejagat.

Unsur patriotisme yang dapat dipupuk pula ialah kita perlu berbangga dengan kepimpinan negara yang mendapat pengiktirafan dunia. Buktinya sumbangan Tun Dr. Mahathir bin Mohamed dihargai oleh pemimpin dalam dan luar negara melalui penganugerahan Hadiah Keamanan NOBEL 2007. Semangat jati diri bangsa Malaysia juga sangat penting ke arah kemajuan negara dan bangsa Malaysia.

(c). Harapan menjadikan bangsa dan negara Malaysia yang cemerlang dan gemilang

Harapan untuk masa depan negara ialah saya berharap pemimpin  negara akan terus menyumbangkan idea dan kepakaran untuk memajukan negara. Saya juga berharap Malaysia akan terus bekerjasama dengan semua negara agar politik dan ekonomi negara terus kukuh. Taraf hidup rakyat yang meningkat akan menyebabkan pembangunan negara semakin pesat.

TAMAT

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

2 Thoughts to “Sejarah SPM 2016 : Panduan & Contoh Jangkaan Jawapan Kertas 3”

 1. […] Sejarah Kertas 3 SPM 2016: Panduan Menjawab + Contoh Jawapan […]

Leave a Reply