Panduan Soalan KBAT Tingkatan 5 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME

BAB 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA Tajuk : Nasionalisme di Asia Tenggara Soalan 1: Jelaskan peranan anda sebagai generasi muda hari ini dalam mengekalkan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air kita daripada diganggu gugat oleh kuasa asing.  [ 4 markah ] Isi Huraian Contoh Mengeratkan perpaduan negara Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum…

Read More

Panduan Soalan KBAT Tingkatan 4 :Dasar British Dan Kesanya Terhadap Ekonomi Negara

BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA A; PEMBANDARAN / BANDAR Soalan 1 / struktur [ 4 markah ] Apakah masalah utama yang akan dihadapi oleh penduduk bandar besar di negara kita pada masa sekarang ISI HURAIAN CONTOH Kesesakan penduduk Ekoran pertambahan bilangan penduduk Kepadatan penduduk Kesesakan lalu lintas Ekoran bertambahnya pengguna…

Read More

Panduan Soalan KBAT Tingkatan 4 :PERKEMBANGAN DI EROPAH

BAB 9 : PERKEMBANGAN DI EROPAH A : ZAMAN GELAP Soalan : 1 / Struktur ( 4 markah ) Apakah iktibar Zaman Gelap kepada masyarakat di negara kita                  [ 4 markah ] ISI HURAIAN CONTOH Menguasai ilmu pengetahuan Belajar bersungguh-sungguh dan kuasai ilmu Ilmu dunia serta akhirat Perlu memajukan negara Untuk mencipta kemajuan dalam semua…

Read More

Panduan Soalan KBAT Tingkatan 4 : Islam Di Asia Tenggara

Bab  7 : Islam di Asia Tenggara Soalan 1 : Pada pendapat anda, mengapakah Islam mudah tersebar di Asia Tenggara? [6 markah] Isi / Fakta Huraian Contoh Islam agama yang syumul/ lengkap Merangkumi segala aspek kehidupan manusia Perkahwinan, mualamat, ekonomi Kemurnian ajaran islam itu sendiri Islam agama wahyu Kitab suci al Quran Islam agama universal…

Read More

Panduan Soalan KBAT Tingkatan 4 : Sumbangan Bani Umaiyyah

BAB 6:  SUMBANGAN BANI UMAIYYAH Soalan 1 : Bagaimanakah Malaysia dapat menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan yang boleh diambil dari  Kerajaan Bani Abbasiyah  dalam usaha menjadi sebuah Negara maju. [ 4 markah ] Isi Huraian Contoh Bersaing di era globalisasi  Tidak berputus asa menghadapi cabaran dan dugaan dalam arus pendidikan negara. Bersaing secara positif dalam komuniti…

Read More

Panduan Soalan KBAT Tingkatan 4 : Kerajaan Islam Di Madinah

BAB 5:  KERAJAAN ISLAM DI MADINAH PERJANJIAN AQABAH Soalan 1 : Jelaskan iktibar yang boleh anda peroleh daripada peristiwa perjanjian Aqabah I dan II. [4 Markah]                                   Isi Huraian Contoh Meninggalkan  amalan Jahilliah Suku kaum Aus dan Khazraj berjanji akan Meninggalkan  amalan Jahilliah Perbuatan yang tidak bermoral Spt: merompak/membuuh anak peremuan Perpaduan kaum Perlu dipelihara untuk…

Read More

Panduan Soalan KBAT Tingkatan 4 : Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembanganya Di Mekah

TEMA 8 : TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MEKAH Soalan 1 : Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kejayaan Nabi Muhammad s.a.w menyebarkan Islam dalam kalangan masyarakat Arab.  [6 markah] Isi Huraian Contoh Sikap sabar ialah kunci kejayaan kerana ia mengelakkan diri daripada bersikap berputus asa Bertawakal…

Read More