Posts Tagged ‘sejarah kbat’

BAB 6 : PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA. SUB TAJUK : Perjanjian Malaysia 1963.   Soalan 1 : Apakah kebaikan pembentukan Malaysia ?        [ 6 markah ]                  Isi            Huraian             Contoh   Ancaman komunis dapat dihapuskan dengan mendapat bantuan ketenteraan daripada negara anggota semasa komunis mula bertapak di Sarawak Dapat mengimbangkan dasar kependudukan […]

Tajuk : Persekutuan Tanah Melayu 1957 Soalan: Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah keistimewaan cara Negara kita mencapai kemerdekaan?    (4m) Isi Huraian Contoh tanpa pertumpahan darah tidak perang/penggunaan senjata     melalui  perjanjian   antara British dan pemimpin/Raja-raja Melayu     melalui rundingan   rundingan antara kerajaan British dan pemimpin TM     melalui kerjasama […]

Tajuk :  Suruhanjaya Reid Soalan 1 :   Pada pendapat anda, mengapakah anggota Suruhanjaya Reid dalam kalangan tokoh luar?    (4m)                                                                    Isi Huraian Contoh menjamin keadilan   ahli dari England/Australia/India/ Pakistan     melantik mereka yang pakar merangka perlembagaan untuk Negara yang baru merdeka Lord Reid (Hakim)/ Tn.B.Malik (Hakim) mengamalkan konsep Musyawarah muafakat dalam mengambil keputusan   […]

Tajuk  :  Pakatan Murni Soalan 1 : Pada pandangan anda, mengapakah sikap toleransi dalam Pakatan Murni penting kepada Negara kita yang mempunyai rakyat pelbagai kaum?   (4m)                                                                                                 Isi Huraian Contoh mengukuhkan kerjasama kerjasama kaum/pelbagai pihak dalam memajukan Negara   wujudkan permuafakatan muafakat dalam politik,ekonomi dan sosial   mengelak konflik/ perbalahan elak sentuh isu sensitif yang […]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...