Panduan Soalan KBAT Tingkatan 5 : Suruhanjaya Reid

Tajuk :  Suruhanjaya Reid Soalan 1 :   Pada pendapat anda, mengapakah anggota Suruhanjaya Reid dalam kalangan tokoh luar?    (4m)                                                                    Isi Huraian Contoh menjamin keadilan   ahli dari England/Australia/India/ Pakistan     melantik mereka yang pakar merangka perlembagaan untuk Negara yang baru merdeka Lord Reid (Hakim)/ Tn.B.Malik (Hakim) mengamalkan konsep Musyawarah muafakat dalam mengambil keputusan  …

Read More